skip to Main Content
kalainis

Šiaulių apygardos  teismo pirmininkas B.Kalainis : „Garliavos byloje visi bus nuteisti. Tuo jau pasirūpinta“ 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslavas Kalainis savo pusbroliui Romualdui Drigotui papasakojo, kaip buvo rengiamasi vadinamos Garliavos bylos dalyvių, Neringos Venckienės įkurto judėjimo „Drąsos kelias“ teismui.

kalainis

„Tuo jau pasirūpinta, visi jie bus nuteisti, o Neringos Venckienės vieta už grotų“, – taip savo pusbroliui sakė „teismo pirmininkas“.

R.Drigotas kreipėsi į „Laisvo laikraščio“ redakciją, ir papasakojo apie savo pokalbius su įtakingu teisėju. Jis taip pat parašė pareiškimus prezidentei, Generaliniam prokurorui, Seimo pirmininkei, Aukščiausio teismo pirmininkui, Šiaulių apygardos teismo pirmininkui, kuriame išdėstė jam žinomas aplinkybes, ir patarė šiam teismui nusišalinti nuo šios bylos nagrinėjimo.

Šiaulių apygardos teismas kol kas garsėja kaip itin korumpuota įstaiga – pats B.Kalainis išgarsėjo tuo, kad masiškai išdavinėdavo leidimus spec. tarnyboms klausyti žurnalistų pokalbių.  Dar B.Kalainis išgarsėjo tuo, kad tyčia, žinodamas, kad siunčia į kalėjimą nekaltus žmones, nuteisė šiauliečius Tatjaną ir Ričardą Malinauskus. Pagal suklastotus Šiaulių ONTT įrodymus ir „slaptų liudininkų“ žmonės buvo nuteisti kalėti.

„Bet kuris teisėjas ar advokatas žino, kad negalima pripažinti kaltu ir nuteisti žmogaus, remiantis „slaptų“ liudininkų parodymais, – LL tokią teisėjų praktiką komentavo buvęs VSD pareigūnas Aurelijus Beržinis, – yra Europos žmogaus teisių konvencijos išaiškinimas, kad negalima žmogaus teisti pagal „slapto“ liudininko parodymus, tačiau Lietuvos teisėjai spjauna ant tos konvencijos – jie tiesiog bijo tokios struktūros, kaip ONTT, kuri daro tokius didžiulius pinigus iš narkotikų prekybos. Teisėjai bijo tiek ONTT, tiek ir STT, nes yra priklausomi nuo specialiųjų tarybų. Šios gali bet kada sekti teisėjus ir daryti prieš juos provokacijas. Gali bet kada teisėjams pamesti kokį kyšį ir žiūrėti, ar jie užkibs. Todėl teisėjai ir bijo spec. tarybų. O dėl to žmogaus – tai aš neabejoju, kad teisėjai (Šiaulių apygardos teismo Nijolė Matuzevičienė, Boleslovas Kalainis ir Virginija Žindulienė) tyčia jį pasodino, žinodami, kad nuteisia nekaltą žmogų.  Esmė tokia, kad Šiaulių teisėjai nevertino bylos medžiagos ir neatliko savo pareigos tik dėl to, kad bijojo Šiaulių ONTT – todėl ir perrašė tą kaltinimą į nuosprendį. Todėl teisėjai padarė nusikaltimą ir piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, nevertindami bylos medžiagos. Teisėjai puikiai žinojo, kad jie negali nuteisti žmogaus, jeigu byloje yra įslaptintas liudininkas. Turi būti kažkas daugiau, kas patvirtintų šiuos parodymus. Tada teisėjai tyčia, savanaudiškais tikslais dėl kyšių ir griauna žmonių gyvenimus. Tai nėra tik kaltinimų perrašymas į nuosprendžius – tai yra sąmoninga kasdieninė tokių veikėjų veikla, kai jie kas rytą galvoja  – šiandien turiu tokias bylas, ir iš ko aš šiandien užsidirbsiu“.

 

 

Pareiškimas

2016-04-14

Romualdas Drigotas

Iš žiniasklaidos sužinojau, kad 2016 m. vasario mėnesį Šiaulių apygardos teisme prasidėjo Garliavos įvykių dalyvių baudžiamųjų bylų nagrinėjimas, susijęs su pedofilija ir kitais veiksniais.

Negalėdamas būti abejingu dėl šio teismo proceso ir būdamas pilietiškas, noriu Lietuvos Respublikos institucijų vadovams pateikti man žinomą informaciją ir motyvus:

2012-2013 m. susitikimuose su giminaičių (pusbroliu Boleslovu Kalainiu, buvusiu Šiaulių apygardos teismo pirmininku, dabar – Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas) Šiaulių mieste mes dviese kalbėjomės apie Garliavos pedofilijos įvykius ir teisėją Neringą Venckienę. B.Kalainio ir mano nuomonės ir požiūriai buvo skirtingi, nes skyrėsi nuomonės dėl teisinių, politinių, žmogaus teisių aspektų šioje byloje.

B.Kalainis man akcentavo, kad jis, užimdamas aukštą postą Lietuvos teisinėje sistemoje, realiai žino iš anksto sutvarkytą „scenos scenarijų“, taktiką ne tik dėl Garliavos įvykių dalyvių teisenos sumodeliavimo, bet mūsų šalies teisėjai, prokuratūra ir policija nori parodyti, kaip bus susitvarkyta „teisėtais ir teisingais principais“ su išsišokėliais – nepaklusniąją teisėja N.Venckiene.

N.Venkcienė realiai ir faktinai kalba apie Lietuvos Respublikoje jai žinomų teisėjų, prokurorų, policijos pareigūnų tarpe vyraujančias protekcijas, neteisėtus veiksmus bylose, pažintines, interesų, finansines ir korupcines įtakas bei  šešėlinius poveikius savavadžiavimui atlikti arba užmaskuoti per savo kolegas.

B.Kalainis ne kartą man yra paatviravęs, kad jis pats yra dalyvavęs susitikimuose su generalinės prokuratūros, policijos departamento prie VRM vadovybe, Aukščiausiojo teismo pirmininku, VRM ministerijos pareigūnais – kur buvo aptarti išankstiniai veiksmai ir „taktika“, pasirengiant susidorojimu (pritaikant policinės valstybės metodika) su nepaklusniąją teisėja N.Venckiene.

B.Kalainis man susitikimuose yra minėjęs, kad jis yra įtakingas ne tik Šiaulių regiono teisėjų, prokurorų, policijos pareigūnų tarpe, bet ir jo įtaką gerai priima, vertina ir realizuoja teisėtvarkos institucijos.  B.Kalainis man gyrėsi, kad jis policijos generalinį komisarą V.Grigaravičių vertina ir laiko savo geru bičiuliu, nes jam V.Grigaravičius „už gerą darbą“ ir lojalumą policijai atsilygino vardiniu apdovanojimu, kuris puošia B.kalainio kabinetą.  Aš buvau pakviestas į jo kabinetą ir padarytos bendros su B.Kalainiu nuotraukos atminimui. B.kalainis savo kabinete parodė ir kitus gautus įvertinimus ir apdovanojimus iš prokuratūros ir teismų.

4. Atkreiptinas dėmesys, kad B.Kalainio biografijoje nėra paminėtas jo biografijos faktas dėl tarnybos armijoje Maskvoje, susijęs su MVD ir KGb jaunų kareivių apmokymu, tolimesniame mokyme rinkti informaciją, daryti įtaką kitoms struktūroms, siekiant palankaus rezultato darbe ir įvaizdžio visuomenėje. Šis aspektas tik patvirtina, kad to meto Rusijos karinė struktūra ir sistema (MVD ir KGB) B.Kalainio atžvilgiu padirbėjo neblogai jo karjeros eigai teisėtvarkoje mūsų šalyje.

5. B.Kalainis man kategoriškai ir principingai pasakė, kad į Garliavos įvykių dalyvių ir teisėjos Venckienės verkšlenimus, dejavimus ir akių draskymus prieš policijos veiksmus – jei šių asmenų bylų nagrinėjimas vyktų Šiaulių apygardos teisme – teisinis verdiktas tikrai nebūtų palankus N.Venckienei ir jos šalininkams.

B.Kalainis man pridūrė, kad tokie asmenys su N.Venckiene priešakyje turi atsidurti už grotų. N.Venckienės pasisakymai ir argumentavimai prieš Lietuvos teismų sistemą ir prokuratūrą – daro jam gėdą kaip piliečiui ir kaip teisėjui, nes teršiamas teisėjo vardas mūsų visuomenėje.

Iš pokalbio su B.kalainiu supratau, kad jis turi daug informacijos apie minėtą bylą – pagal kokį planą ir modeliavimą bus veikiama, ir kokie straipsniai bus pritaikomi Garliavos įvykių dalyviams. Iš to, ką susitikimuose su B.Kalainiu 2012-2013 m. jis  man ne kartą sakė – apie savo negatyvią nuostatą teisėjos N.Venckienės atžvilgiu, šiandien manau, kad yra parengta taktika, kaip susidoroti su teisėja N.Venckiene ir jos šalininkais, nes šiame teisme (Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkais B.Kalainis) – 2016 m. vasario mėn. prasidėjo baudžiamosios bylos, susijusios su Garliava, nagrinėjimas.

Iš B.Kalainio man suteiktos informacijos akivaizdu, kad šiame teisme teisingumas bus tik imituojamas, sumodeliavus „hibridinį teisingumą su policinės sistemos šleifu“ – pažeidžiant žmogaus teisių ir laisvių principus.

Galima tai bus panašu į iš anksto suderintą šachmatų lentą. B.Kalainis man sakė, kad jam gėda dėl N.Venckienės pasisakymų ir veiksmų Garliavos įvykių fone, tačiau ir pačiam B.Kalainiui turėtų būti gėda dėl tokio fakto – Šiaulių apygardos teisme Baudžiamųjų bylų skyriuje patarėja ir padėjėja dirba Indrė Galvanauskaitė, kuri 2014 m. žiniasklaidoje buvo įvardinta kaip išmanių aferų meistrė, sugebanti suklastoti dokumentus ir parašus.

B.Kalainio „skaidrios etikos ir moralės“ padėjėją Indrę galvanauskaitę patraukė baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 300 str. „dokumento klastojimas“. Šios veikėjos aferų nagrinėjimas vyko Panevėžio rajono apylinkės teisme. Mano giminaitė V.Beleckaitė man yra sakiusi, kad B.Kalainis jai yra minėjęs, kad jis sugeba pagelbėti policijos ir teisminiuose reikaluose ne tik savo klasės draugams  iš buvusios Vaškų vidurinės, Virgilijui Mačėnui, kuris šiuo metu dirba Panevėžio rajono kelių policijos viršininku – padedant nukenksminti B.mačėnui iškeltus kaltinimus ikiteisminiuose tyrimuose. V.beleckaitė paminėjo, kad B.Kalainis jai sakęs, kad jam „pavyko“ savo įtaka suderinti su Panevėžio rajono teisėjais – kaip pravilkinti arba užtęsti savo padėjėjos I.Galvanauskaitės baudžiamąją bylą, ir kaip užbaigti šį nagrinėjimą suėjus senaties terminui. Tokiu būdu po „šešėliniu“ sparneliu buvo uždengta B.Kalainio padėjėjos I.galvanauskaitės nusikalstama veika iš esmės. Darytina skaidri išvada, kad verdiktą pasirašęs Panevėžio regiono teismas dėl galvanauskaitės senaties termino  su prokuroru padirbėjo skaidriai ir ir iš peties, motyvuotai ir išsamiai.

Šiaulių apygardos teismo pirmininko sudaryta komisija neva „svarstė“ B.Kalainio padėjėjos Galvanauskaitės etikos ir moralės veiksmų nesuderinamumą ir įvaizdžio pažeminimą, tačiau B.Kalainis savo autoritetu ir iškalba patikino, kad jo padėjėjos moralės ir etikos lygis ir kokybė – visiškai atitinka B.Kalainio interesams ir jokiu būdu Galvanauskaitės veikla, moralė ir jos etika nepažeidžia Šiaulių apygardos teismo teisėjų gero vardo.

Tvirtai manau, kad tokioje negatyvioje aplinkoje ir išankstinėje sumodeliuotoje schemoje Garliavos įvykių dalyvių baudžiamosios bylos nagrinėjimas yra negalimas, nes bus pažeisti teisingo teismo principai: teisingumas, moralė, garbė ir sąžinė. 

Dėl to, kas išdėstyta šiame rašte, prašau Šiaulių apygardos teismo pirmininką įvertinti B.Kalainio realų nusišalinimą nuo šios bylos iš esmės.

Šiaulių apygardos teismo pirmininkui į mano prašymą žiūrint formaliai ir nekreipiant dėmesio į pateiktus faktus, prieštaravimus teisingumui, etikai, moralei, susidaro realus pagrindas šio teismo teisėjų kompromitavimui ir priimtų teismo verdiktu skaidrumui ir objektyvumui.

Aukštai pakilusi teisėjo B.Kalainio karjera sustojo ir pradėjo svyruoti, nebaigiant kadencijos termino – kai B.Kalainis užsiėmė sankcijomis prieš Lietuvos žurnalistus, sankcionuodamas jų pokalbių pasiklausymą. Tokie B.Kalainio veiksmai panašūs į sovietinės milicinės valstybės modelį, kur jis buvo apmokytas veikti karinės žvalgybos Maskvoje. Tokių sankcijų tikslas – užčiaupti šalies žurnalistus ir žiniasklaidą, kurie pateikia faktus apie korumpuotą teisėjų, prokurorų ir policijos pareigūnų veiklą.

Teisėjai Venckienei pateiktas sumodeliuotas persekiojimas turi būti atšauktas, o pateikti kaltinimai pripažinti butaforiniais ir klaidingais. 

 

Pritariu ir palaikau prezidentės Dalios Grybauskaitės mintims dėl teismuose ir prokuratūroje korupcijos apraiškų ir įvairių negatyvių reiškinių. Teisėjos N.Venckienės paminėtos mintys ir faktai apie teisėsaugos negatyvius dalykus tik patvirtino prezidentės strategines mintis 2014-09-10 d. susitikime su Generalinės prokuratūros vadovybe. 

Neseniai aukštus reitingus turėjęs VM ministras Saulius Skverelis iš „ambicijų ir politikavimo Olimpo“ buvo nuleistas  į žemės kasdienybę – neteko šio posto. „Lietuvos rytui“ jis pripažino, kad ‘esu niekas“. manau, kad S.Skvrenelio savikritiški žodžiai yra teisingi, nes šis veikėjas norėjo Lietuvoje būti antras po Dievo, pranokstanta savo ambicijomis Seimo pirmininką, ir  garsėjantis savo prieštaringais pasisakymais kitų insituticjų vadovams.

 

 Man yra žinoma iš mano pusbrolio Kalainio teiginių, kad S.Skvernelis glaudžiai bendradarbiavo su Kalainiu asmeniniais ryšiais, parengiant veiksmų, bendros taktikos prieš N.Venckienę ir Garliavos įvykių dalyvius. Iš šio „Lietuvos ryto“ straipnsio, cituojant eksministro Skvernelio žodžius, kad „gal kada nors apie Graliavą parašysiu tais, kas dar nėra paviešinta. Tiesa netruks išaiškėti“ matyti, kad šis veikėjas gali būti neparankus ir sudaryti nepatogumų savo geriems graugams poliicjos pareigūnams, kurie modeliavo Garliavos šturmą .

Būtų malonu, jeigu „nieku“ save vadinantis Skvernelis išsipasakotų, ir papasakotų apie Garliavos „metodiką“ – tvirtai manau ir konstatuoju, kad šiandien teisėtvarka nėra skaidri, ir kol tai tęsis, tol N.Venckienės sugrįžimas nėra galimas. nes ji  būtų sudorota pagal „gerų draugų“ parengtą metodiką.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));