Seimas priėmė Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą

Seimas priėmė Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą

Seimas priėmė naujos redakcijos Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo  įstatymą (projektas Nr. XIIP-2694(4).Šiuo teisės aktu išsamiau reglamentuojamas poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams projektams procesas,  ribojamas didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimas ir užtikrinama tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyra.

 

Šis įstatymas netaikomas didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų, kurių bendrosios pajamos paskutiniais finansiniais metais yra didesnės kaip keturiasdešimt milijonų eurų, santykiams.

 

Įstatymas papildytas nuostatomis, draudžiančiomis mažmeninės prekybos įmonėms atlikti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančius veiksmus, kuriais mažmeninės prekybos įmonių veiklos rizika perkeliama tiekėjams ar jiems primetami papildomi įsipareigojimai arba kurie varžo tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje ir kurie išreiškiami kaip reikalavimai tiekėjui:: sieti mažmeninės prekybos įmonei tiekiamų prekių kainas ir tiekimo sąlygas su tiekėjo taikomomis prekių kainomis ir tiekimo sąlygomis tretiesiems asmenims; sutartyje nustačius fiksuota pinigų suma išreikštą komercinę nuolaidą, nesusietą su prekių pardavimu, kokybe, logistika (prekių paskirstymu ir pristatymu), prekių pardavimo skatinimu ir (ar) kitomis prekių pirkimo ir pardavimo sąlygomis, ir pareikalavus priimti neparduotas maisto prekes (kurių nedraudžiama grąžinti pagal šios dalies 7 punktą), už kurias buvo gauta fiksuota pinigų suma išreikšta komercinė nuolaida, atsisakyti grąžinti tiekėjui šioms grąžintoms maisto prekėms proporcingai tenkančios fiksuota pinigų suma išreikštos komercinės nuolaidos dalį.

 

Numatoma, kad Konkurencijos taryba prižiūri, kaip mažmeninės prekybos įmonės laikosi šio įstatymo reikalavimų, atlieka pažeidimų tyrimus, nagrinėja bylas dėl šio įstatymo pažeidimo ir taiko šiame įstatyme nustatytas sankcijas; atlieka neplaninius mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų sudarytų sutarčių patikrinimus Konkurencijos tarybos nustatyta tvarka ir tokių patikrinimų rezultatus teikia Vyriausybės paskirtai teisinio reguliavimo stebėseną koordinuojančiai institucijai kartu su šio įstatymo stebėsenos pažyma.

 

Konkurencijos taryba pirmą kartą šio įstatymo įgyvendinimo stebėsenos pažymą turės pateikti iki 2018 m. birželio 1 d.

 

Įstatymas priimtas už balsavus 53, prieš – 5, susilaikius – 38 Seimo nariams.

Facebook komentarai
});}(jQuery));