Seimas neišdrįso aiškintis kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio kaltinimo bendradarbiavus su TSRS KGB

burauskaite-prezidente

burauskaite-prezidente

Zigmas Vaišvila „Seimas neišdrįso aiškintis kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio kaltinimo bendradarbiavus su TSRS KGB“ 2019-09-15

 

 

Gavęs 2018-06-26 Seimo valdybos pavedimu Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos darbo grupės Tyrimo ataskaitą dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) įvykdyto mirusių kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio įrodymais nepagrįsto apšmeižimo bendradarbiavus su TSRS KGB, 2019-07-17 d. kreipiausi į Seimo valdybą, nes nustačius, kad dėl to atsakinga LGGRTC Generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, paprašiau Seimo valdybos tyrimo medžiagą perduoti prokuratūrai.

2019-08-01 Seimo kanceliarijos atsakymu į prokuratūrą pasiūlyta kreiptis man pačiam. 2019-08-05 raštu kreipiausi į Seimo kanceliariją, primindamas, kad nustačius galimai nusikalstamas veikas, privaloma apie tai pranešti teisėsaugai, paprašiau, kad Seimo kanceliarija pateiktų man visą šio tyrimo medžiagą.

Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos, Seimo valdybos pavedimu sudariusios šią tyrimo darbo grupę, pirmininkas Arūnas Gumuliauskas atsakė, kad darbo grupės medžiaga perduota Seimo archyvui. Faktiškai tai patvirtina, kad ir šiam Seimui Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras yra neįveikiamas bastionas, kad šis tyrimas buvo tik dėl akių.

Tai leidžia LGGRTC-ui ir toliau nebaudžiamam savavaldžiauti, naudoti surinktą medžiagą ir politiniams tikslams. Priminsiu, kad 2018-01-19 LGGRTC raštu generalinė direktorė T. B. Burauskaitė signatarams Bronislovui Genzeliui, Audriui Butkevičiui ir Zigmui Vaišvilai patvirtino, kad faktais ir dokumentais nepagrįstą paties LGGRTC sukurtus dokumentus apie mirusius kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį LGGRTC paskelbė žiniasklaidos ir politikų spaudimu. Nors Seimo valdyba Valstybės istorinės atminties komisijai pavedė tai ištirti, tačiau matome, kad tai netirta, o klausimas „uždarytas“.

 

 

Paaiškėjo, kad Genocido tyrimo centrui vadovauja KGB agentė Birutė Burauskaitė, kuri suklastotų dokumentų pagrindu šmeižia kardinolą V.Sladkevičių, kad tas neva buvo KGB agentas

Aurimas Drižius

 burauskaite prezidente

 

Audrius Butkevičius rugsėjo 5 d. Seimo valdybai pranešė, kur ir kokių dokumentų reikia ieškoti apie  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos  tyrimo centro (LGDTC)  vadovės Birutės Burauskaitės bendradarbiavimą su KGB.

“Aš neviešinsiu šių dokumentų, tačiau viskas yra užfiksuota šiame posėdyje – kur ieškoti šių dokumentų”, – pasakojo šiame susitikime dalyvavęs signataras Z.Vaišvila.

Rugsėjo 5 d. Seimo valdyba svarstė klausimą dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos  tyrimo centro (LGDTC)  vadovės Birutės Barauskaitės paskleisto šmeižto apie iškilius jau mirusius Lietuvos žmones – kardinolą Vincentą Sladkevičių, Saulių Sondeckį ir aktorių Donatą Banionį

‘Turiu omenyje Popiežiaus vizito išvakarėse apšmeižtą kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuris buvo pavadintas KGB agentu ir apšmeižtas be jokių dokumentų, – pasakojo Z.Vaišvila, – nors Liustracijos komisija nutarė, kad nėra jokių įrodymų dėl Sladkevičiaus ir pareikalavo pašalinti šiuos žmonės iš minėtos svetainės. Minėtame Seimo valdybos posėdyje dalyvavo ir Burauskaitė, ir ten mes pateikėme visus įrodymus.  Kalba eina apie šio centro paskelbtus dokumentus – neva kardinolas Sladkevičius KGB agentas slapyvardžiu “Alksnis”.  Šis centras sudarė dokumentus ir apie S.Sondeckį (neva agentas “Saliutas”)  ir D.Banionį (agentas “Bronius”).  Visus šiuos duomenis centras pateikia neva iš KGB agentų žurnalo – toks žurnalas yra nesąmonė, nes nė viena slapta žinyba savo agentų niekada nerašo į vieną sąrašą.

Burauskaitė teisinosi, kad ji paviešino tuos dokumentus “žurnalistams ir politikams raginant kuo greičiau tuos dokumentus paviešinti”.  “Paklausėm, kas tie politikai, – pasakojo Z.Vaišvila, –  atsakymas – mirtina tyla. Burauskaitė pradėjo aiškinti apie neva KGB agentų žurnalą, tačiau mes pradėjome klausinėti apie tuos centro dokumentus, kuriais remiantis jis parašė, kad minėti žmonės buvo KGB agentai. Burauskaitė atsakė, kad rėmėsi KGB agentų žurnalu ir Lietuvos visuotine enciklopedija.  Tačiau šioje enciklopedijoje apie tai nėra nė žodžio.  Burauskaitė išdrįso meluoti net Seimo valdybai – ji pasakė, kad neva yra šių žmonių (Sladkevičiaus, Sondeckio ir Banionio) KGB agentų kortelės.  Tačiau savo vadovaujamo centro išvadose Burauskaitė jau rašė, kad tų agentų kortelių nėra.  Dar paklausėm, kodėl šis centras neskiria savo narių į Liustracijos komisiją nuo 2012 m., tačiau atsakymo taip pat nesulaukėme.

Z.Vaišvila pasakojo, kad jis buvo Vyriausybės įgaliotas už KGB dokumentų perėmimą ir inventorizavimą.  “Tokio dokumento, kaip KGB agentų žurnalas, mes nebuvome gavę”, – pasakojo Z.Vaišvila.

Seimo valdyba vieningai nusprendė ištirti B.Burauskaitė veiklą  ir pavedė šį darbą atlikti Seimo Valstybinės istorinės atminties komisijai.  Komisija skubiai iki popiežiaus vizito turi atsakyti, ar teikti klausimą dėl Burauskaitė atleidimo iš šios centro vadovų pareigų.

 

LGT

‘Mes kreipėmės  Lietuvos Vyskupų konferenciją, ir lakiame iš Popiežiaus vizito organizatorių atsakymo, – pasakojo Z.Vaišvila,  – nuo rugpjūčio 27 d. prezidentė nereaguoja į mūsų reikalavimą, kad iš LGGRTC portalo būtų išimta šmeižikiška informacija, ir prašėme, kad prezidentė atsiprašytų apšmeižtų žmonių artimųjų už valstybės vardu padarytą šmeižtą ir atprašytų Popiežiaus. Kadangi atsakymo jokio nesulaukėme, pabandysime pasinaudoti Signataro status įstatymo ir kuo greičiau pas ją patekti, nes įstatymas numato tokią galimybę – signataras turi teisę nekliudomas pateikti į prezidentūrą ir vyriausybę.  Įteikėme prezidentei raštą, kad mūsų reikalavimai nevykdomi, ir pranešėm, kad kartu su žiniasklaidos atstovais atvykstame pas jus rugsėjo 20 d. 10 val.  Norime susitikti su prezidente asmeniškai, nes administracijos darbuotojai nieko nesprendžia”.

 

 

 

 

. · Zigmas Vaišvila

Spaudos konferencijoje pamiršau paminėti labai svarbų dalyką. 
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis paklausė T. B. Burauskaitės, ar ši gali pasakytii, kad kardinolas V. Sladkevičius buvo KGB agentas? Ši atsakė, kad nebuvo. 
Tada V. Pranckietis paklausė jos, ar ši gali pasakyti, kad D. Banionis buvo KGB agentas? Ši atsakė, kad ne. 
Tada V. Pranckietis jos paklausė, ar ši gali pasakyti, kad S. Sondeckis buvo KGB agentas? Ši atsakė, kad ne. 

 

Rastas scaled
Tada Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė paklausė T. B. Burauskaitės, ar bent iki popiežiaus vizito ji gali iš kgbveikla.lt svetainės pašalinti bent kardinolą V. Sladkevičių? Ši atsakė, kad ne.
Tada Seimo pirmininkas paklausė T. B. Burauskaitės, ar ji pašalins iš kgbveikla.lt D. Banionį ir S. Sondeckį? Nes šiuos reabilitavo tarpžinybinė liustracijos komisija. T. B. Burauskaitė pasakė, kad ne. 
Po kiek laiko, matydama vieningą Seimo valdybos narių nuomonę, T. B. Burauskaitė pasakė, kad ji gali nebent visą KGB žurnalą pašalinti iš šios svetainės. 
Tuomet aš pakomentavau, kad nėra jo šioje svetainėje, yra tik LGGRTC sukurti dokumentai apie šiuos „slaptus KGB-istus”.
Kokių politikų raginimu ji tai padarė, T. B. Burauskaitė nepasakė.

Akivaizdu, kad T. . Burauskaitė nėra laisva savo veikloje.

Facebook komentarai
});}(jQuery));