Rolandas Paksas: „Vyksta nekonvencinis karas, nekontroliuojamiems pabėgėlių srautams „užkariaujant“ Europą!..“

pax

pax

                                                                                   

 Juozas IVANAUSKAS

 

Rolandas Paksas: „Vyksta nekonvencinis karas, nekontroliuojamiems pabėgėlių srautams „užkariaujant“ Europą!..“              

 

Nelegalių migrantų, karo pabėgėlių srautams nevaržomai plūstant į Europą, Vokietijos kanclerės Angelos Merkel vykdoma „atvirų durų“ politika jau gali pasigirti savotiškais „rekordais“: Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, vien tiktai šiais metais, iki lapkričio mėnesio, šalyje užsiregistravo daugiau nei 964 tūkstančiai pabėgėlių, tai yra keturis kartus daugiau migrantų nei per visus 2014 metus!.. 

Europos Komisijos teigimu, iki 2017 m. į Europą turėtų atvykti 3 milijonai migrantų, skelbia BBC. „Žvelgiant į istorijoje vykusius „didžiuosius tautų kraustymusis“, galima nuspėti, kad pabėgėlių, kurių didžioji dauguma musulmonai, imigracija tęsis mažiausiai 100 metų“, – teigia Latvijos universiteto Azijos studijų profesorius Leonas Taivanas.

Nesutinkančios besąlygiškai paklusti Briuselio klerkų vykdomai imigracijos politikai, Slovakija ir Vengrija kreipėsi su ieškiniu į Europos teismą dėl Europos Sąjungos patvirtintų kvotų migrantams atšaukimo. Pasak Vengrijos premjero Viktoro Orbano, „ES šalys ir, pirmiausiai, Šengeno erdvės nariai turi laikytis savo žodžio. Mes turime nedelsiant baigti su atvirų durų politika, kuri pilnai prieštarauja Šengeno principams, užtikrinti adekvačią sienų apsaugą ir pabaigti pareiškimus su migrantų kvietimais. Mes visada kalbėjome, kad ES turi eiti į pietus ir apginti nuo migrantų Graikijos sienas, jeigu jie to nesugeba padaryti patys. Neišsprendusi pabėgėlių problemos Europa bus destabilizuota. Nebeužtenka protestuoti, reikia veikti!..“, – ragina V.Orbanas. 

Tuo tarpu Turkijos ir Europos Sąjungos viršūnių susitikime neseniai pasiektas „istorinis sandėris“: nepaisant grubių žmogaus teisių pažeidimų bei persekiojamų žurnalistų Turkijoje, nepaisant čia gabenamų kontrabandinių prekių iš Sirijos, tranzitu keliaujančios ISIS teroristų naftos, absoliučiai praignoravus neseniai įvykdytą teroristinį aktą, turkams Sirijos oro erdvėje numušus strateginį rusų bombonešį Su-24, Europos Vadovų taryba vis tiktai nusprendė skirti Turkijai 3,2 milijardus eurų – neva nelegalių migrantų srautams pristabdyti!.. 

„Mus bandoma įtikinti, kad terorizmas neturi religijos. Tačiau akivaizdu, kad šiandien teroristai siekia pasinaudoti religija kaip paskata vykdyti teroro aktus kitatikių pasaulyje. Akivaizdu ir tai, kad teroristai bando pasinaudoti pabėgėliais ir tai jiems, kaip galima spręsti iš viešai patvirtintų aplinkybių, pavyksta. Mes nebeturime ramios dienos, kad kas nors su ginklu rankose nešauktų apie didį Alachą ir žudytų  žmones bei grobtų įkaitus. Tiesa, kai kurie jų paleidžiami, jeigu… tinkamai pacituoja Koraną.

 Būtent tai liudija, kad tarptautinis terorizmas tėra pasekmė, tai atsakas į politikų ir politikos, gimdžiusios arabų pavasarius, rudenis ar žiemas, ideologiją bei veiksmus!.. Sukelti gaisrui užtenka kibirkšties. Jį užgesinti dažnai nepakanka net moderniausių priemonių. Kai jis apima didelę teritoriją, ugnies siena gesinama nebe vandeniu, o kita ugnimi, nukreipiama priešprieša. Neleiskime, kad terorizmo gaisras įsipliektų tiek, kad reikėtų tokios ugnies sienos prieš.

Nekontroliuojamos migracijos Europoje nebeturi būti nuo rytojaus. Kaip ir atvirų pabėgėliams išorinių Europos Sąjungos sienų. Neverta kalbėti apie naujos Europos žvalgybos agentūros kūrimą – tam nėra jokio reikalo. Jau nekalbant apie tai, kad tam nėra net laiko!..”, – interviu „Laisvam laikraščiui“ teigia Europos Parlamento narys, „tvarkiečių“ lyderis, prezidentas Rolandas PAKSAS.

—————————————————————————————–

 

— Nejau Briuselio biurokratai naiviai tikisi, jog Turkijos vadovybė iš tikrųjų yra suinteresuota imtis efektyvių priemonių, kad būtų sustabdytas į ES šalis plūstantis nelegalių migrantų, karo pabėgėlių srautas iš Sirijos?.. Jūsų nuomone, ar ES politiniam elitui pavyks pagaliau susitarti, ypač po lapkričio 13 d. kruvinų teroristinių išpuolių Paryžiuje, ir imtis konstruktyvių veiksmų kovoje su tarptautiniu terorizmu, „eksportuojamu“ į senąją Europą drauge su nelegaliais migrantais? 

— Man kartais atrodo, kad politikai pradeda eiti iš proto. Nejau sėdėdami uždarose viršūnių susitikimų-pasitarimų patalpose, simpoziumų salėse, Europos politikai mano, jog paprasti žmonės nebesupranta, kas vyksta aplinkui?.. Pastaruoju metu stebint susiklosčiusią kritišką situaciją, išties gali pagalvoti, jog politikai pardeda eiti iš proto!.. 

Jau keliasdešimt metų į Europą atvyksta ne tik karo pabėgėliai, bet ir ekonominiai migrantai. Europos Sąjungos valstybės, kurioms nesvetima krikščioniška moralė, humanizmas, dvasinės vertybės, stengiasi padėti visiems čia atvykstantiems, tame tarpe ir musulmonams. Pabėgėliams suteikiamas būstas, mokamos socialinės pašalpos, sudaromos sąlygos išmokti užsienio kalbos, integruotis į visuomenę. Tačiau, nežiūrint dedamų pastangų ir geros valios, Europos miestuose atsiranda atskiri kvartalai, kur pavojinga pasirodyti ne tik vietiniams gyventojams, bet ir policijos pareigūnams, siekiantiems užtikrinti viešąją tvarką. Ir jeigu ten pasireiškia vandalizmo protrūkiai, prasideda masinės riaušės, gatvėse pasigirsta susišaudymai, tai incidento numalšinimui vykstama vos ne su tankais, šarvuotomis mašinomis, siunčiamos ginkluotosios pajėgos… 

Žodžiu, atvykėliams suteikiama visa būtina pagalba, bet jie gyvena pagal savo įstatymus. Apie jokią integraciją nė kalbos nėra, kai absoliučiai nepaisoma vietinės tvarkos, tradicijų, kai žmogaus teisės trypiamos „džiunglių įstatymais“!.. Uždaruose rajonuose statomos mečetės, jaunimas ruošiamas numirti už Alachą, islamizacija tampa vis radikalesnė. Deja, tokių vietų Europos miestuose tiktai daugėja.

 Nepasakysiu nieko naujo pastebėdamas, jog musulmonas vyras atsiveža keturias žmonas, kurios gimdo po dešimt vaikų. Tad visai nesunku numatyti, po kiek metų baltųjų rasė taps mažuma. Visa tai žinant, kaip galima atidaryti išorės sienas ir pakviesti pabėgėlius atvykti į Europos Sąjungą? Kaip galima mokėti kelis milijardus Turkijai, kad ši nepraleistų pabėgėlių į Europą ir saugotų savo sienas, užuot privertus ES valstybę Graikiją saugoti savo sienas?!.. 

Kaip žinia, kariškiai mūšyje naudoja labai paprastą taktiką: jeigu priešininkas pralaužia vieną fronto liniją, tenka kiek atsitraukti, kad būtų galima suformuoti kitą fronto liniją. Ir jeigu mes negalime priversti Graikijos saugoti savo sienas nuo nelegalių migrantų invazijos, tai gal reikėtų atidaryti antrą frontą – už Graikijos uždaryti ES išorės sienas, o tik po to spręsti kitus klausimus. Pirmiausia būtina sustabdyti nekontroliuojamą pabėgėlių srautą, iš kurio pelnosi kontrabandininkai, galimai, tuo naudojasi atskiros valstybės bei politikai. 

 Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pastebi, jog dar neseniai jį keikė visa Europa, apšaukė didžiausiu ekstremistu, atskalūnu, norėjo atsiriboti, nubausti, tačiau… šiandien prie Vengrijos sienos beliko du pabėgėliai. Nelegalių migrantų antplūdis liovėsi, kai buvo sustiprinta šios valstybės sienų apsauga. Tai kodėl Europos Sąjunga iki šiol niekaip nesugeba uždaryti savo išorės sienų?.. 

1,3 milijardo eurų finansinę paramą Europos Komisija skyrė Afrikai. Bet argi tai padės įtikinti vietinius gyventojus, kad šie nevyktų į Europą?.. 3,2 milijardo eurų numatoma skirti Turkijai, kad ši apsaugotų savo sienas ir nepraleistų pabėgėlių į Europą. Švaistomi milijardai vietoje to, kad būtų užtikrinta Europos Sąjungos išorinių sienų apsauga ir įkurtos stovyklos pabėgėliams. Būtina aiškiai pasakyta migrantams – niekas jūsų čia nelaukia, už pirmą prasižengimą būsite siunčiami atgal!.. Situacija tikrai kritiška. Atrodo, jog vyksta nekonvencinis karas, nekontroliuojamiems pabėgėlių srautams „užkariaujant“ Europą!..              

— Tai kodėl tokio rimto pavojaus nepastebi (o gal tik apsimeta, kad nemato) Europos Sąjungos  atsakingos valdžios institucijos, politinis elitas?  

— Visuomet reikėtų ieškoti tikrosios priežasties, kuri iki šiol, deja, dar nėra visiškai aiški. Aš tikrai nemanau, kad ekonomiškai išsivysčiusių ES šalių lyderiai nesuprastų tokių elementarių dalykų – pradžioje pakviečiami atvykti šimtai tūkstančių pabėgėlių, o jau kitą dieną agituojama uždaryti Europos Sąjungos sienas. Pradžioje nustatomos kvotos pabėgėliams, o paskui pavienės ES šalys kreipiasi su ieškiniais į Europos teismą, kad tos kvotos būtų atšauktos. Juk akivaizdu, jog nustatytos kvotos iš tikrųjų negali išspręsti į Europą masiškai plūstančių migrantų problemos. Pabėgėlių yra šimtai kartų daugiau nei numato paskirstymo kvotos!..

 Aš bandyčiau įvardinti tris priežastis, kodėl taip yra, nors tai, be abejo, yra tik mano subjektyvi nuomonė. Pirmiausia, tokiu būdu yra siekiama pasėti baimę, norima, kad didžioji dalis europiečių išsigąstų. O tada už federalizmą agituojantys Europos lyderiai pareiškia, jog dabartinė 28 šalių Europos Sąjunga yra neveiksni, negali susitarti dėl bendrų veiksmų, negali efektyviai susidoroti su laikmečio iššūkiais bei užtikrinti saugumą Europos šalių gyventojams. Esą todėl yra būtina, kad Europoje atsirastų viena galinga FEDERACINĖ valstybė, turinti savo prezidentą, premjerą, parlamentą. Kadangi iki šiol nepavyko to padaryti, tai dabar galvojama, jog tokiu būdu pavyks išgąsdinti, paveikti žmones, kad šie atsisakytų laisvų, nepriklausomų valstybių sąjungos ir pritartų federalizmui. Taigi, įvairiausiais būdais yra siekiama sukurti Jungtines Europos Valstijas (beje, apie tai socialistinės revoliucijos ideologas Karlas Marksas savo „Kapitale“ yra kalbėjęs). 

Kitą priežastį įvardijo Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas viename savo paskutinių interviu. Jo nuomone, Europos Sąjungoje sukelta migrantų krizė – tai Vokietijos kanclerės Angelos Merkel slaptasis planas susikviesti į Europą pabėgėlius, savo potencialius rinkėjus. V.Orbanui kažkodėl atrodo, kad atvykėliai turėtų palaikyti A.Merkel, dirbančią vienoje koalicijoje su kairės pakraipos politikais. Sakau, ne aš taip galvoju, tokia yra V.Orbano versija. Juk vieną dieną kviesti pabėgėlius, o kitą dieną atsisakyti juos priimti, švelniai tariant, tai kažkoks nesusipratimas… 

Na, o trečioji priežastis – šiuo metu vyksta civilizacijų karas, musulmonams, radikaliems islamistams siekiant užkariauti Europą. Bet argi tokiu būdu bus išspręstas nelegalių migrantų klausimas?.. 

Aš čia pateikiau tris galimas versijas, kurios Europos Sąjungos politinio elito yra ignoruojamos. Planuojama 2016 metais sukurti Europos žvalgybos agentūrą, kuri spręstų Bendrijos saugumo klausimus. Kita vertus, kiekviena iš 28 ES valstybių turi savo slaptąsias tarnybas. Lietuvoje tokių tarnybų knibždėte knibžda. Kai kurios Europos valstybės, tarkim, Prancūzija ar Anglija, turi geriausias pasaulyje slaptąsias tarnybas. Retoriškai galima būtų paklausti: kodėl šiuo metu veikiančios spec. tarnybos negalėjo iš anksto numatyti tarptautinio terorizmo keliamo pavojaus, drauge su karo pabėgėliais bei nelegalių migrantų antplūdžiu išplitusiu visoje Europoje?..

Neseniai man teko lankytis Maltoje. Vietinio taksisto paklausiau, kaip čia žiūrima į pabėgėlius. Atsakė, kad Maltos gyventojai nemėgsta migrantų, kadangi su savimi jie atsineša tiktai ligas ir didina nusikalstamumą šalyje. Parodė man vieną baraką, kuriame apgyvendinti pabėgėliai. Bet kas įdomiausia, kai čia atplaukė perpildytas laivas su jaunais vyrukais iš Sirijos, Irako, Afganistano, Maltos karinės pajėgos nuplaukė jų gelbėti. Tada iš to laivo pasigirdo klausimas – kas jūs tokie esate? Kai jiems buvo pasakyta, kad jiems į pagalbą atvyko maltiečiai, šie atsakė – „Mūsų negelbėkit, Malta mums neįdomi. Mums reikia pasiekti Italiją!..“. Tai tik parodo tipiškos situacijos absurdiškumą. 

Todėl aš dar kartą sakau, pirmiausia yra būtina uždaryti Europos Sąjungos išorines sienas ir užtikrinti pilną apsaugą. Būtina įrengti laikinas stovyklas pabėgėliams. Reikia pagaliau liautis agituoti migrantus atvykti į Europos Sąjungą. Galiu drąsiai pritarti Vengrijos premjero V.Orbano pareikštai nuomonei: „Ne mes bombardavome Siriją, ne mes iššaukėme milžiniškus pabėgėlių srautus. Tegul tie, kurie bombardavo, dabar prisiima atsakomybę ir pasiskirsto tuos pabėgėlius!.. Jeigu nevaldoma migracija greitai nebus sustabdyta, Europoje musulmonų bus daugiau nei krikščionių ir ES praras savo tapatybę…“.                

 — Teroristinės „Islamo valstybės“ keliamas pavojus taikiems Europos šalių gyventojams, norom nenorom, verčia sprendimus priimančius politikus atsitokėti, burtis į vieningą koaliciją ir drauge kovoti prieš tarptautinį terorizmą. Bet ar gali būti apgintos prigimtinės žmogaus teisės, jeigu apskritai nepaisoma tautų teisių pažeidimų netgi tada, kai nelegalių migrantų, karo pabėgėlių srautai destabilizavo situaciją Europos Sąjungoje? Jūsų nuomone, ES federalizmo traukinys ir toliau lėks nemažindamas greičio, o gal, vis tiktai, bus įsiklausoma ir į pavienių Bendrijos šalių nuomonę?  

— Jeigu į šį klausimą man būtų tekę atsakinėti, tarkim, prieš mėnesį, be jokių dvejonių būčiau atsakęs, kad ES federalizmo traukinys lekia pirmyn nemažindamas greičio link savo pagrindinio tikslo – Jungtinių Europos Valstijų sukūrimo. Bet dabar kažkiek suabejočiau štai kodėl. Europos Parlamente Strasbūre klausantis Vokietijos kanclerės A.Merkel ir Prancūzijos prezidento F.Hollando kalbų, o taip pat didžiųjų EP frakcijų pasisakymų, nuolat buvo akcentuojamos žmogaus teisės, europietiškos vertybės ir tolerancija kitataučiams. Suprask, Europa negali atstumti pabėgėlių, juos būtina priimti, paskirstant pagal kvotas. Regis, niekas nė nepagalvojo, kad pabėgėlių paskirstymo kvotos – tai tik lašelis jūroje, o tie gaivališki pabėgėlių srautai – tėra įžanginis akordas. Dabar gi, po teroristinių išpuolių Paryžiuje, ko gero, nebeužteks ES politikams pražygiuoti gatve, taikiai susikibus rankomis. Duodamas aiškus signalas, kad Europos Sąjungą netolimoj ateity užplūs dešimtis kartų didesni pabėgėlių srautai. Todėl Europos Parlamente vis aiškiau girdimi balsai – apie realiai gresiantį terorizmo pavojų kiekvienam iš mūsų. 

Šiuo metu Briuselio gatvėse jau stovi tankai vienas šalia kito, visur pilna ginkluotų kareivių, netgi į viešbutį gali patekti tiktai po nuodugnios patikros, kaip lipant į keleivinį lėktuvą. Tarptautinio terorizmo keliamas realus pavojus jau sklando po visą Europą!.. Tarkim, išleisdamas savo vaiką į mokyklą, nesi tikras, kad jo sulauksi. Arba, sakykim, tavo dukra bet kuriuo momentu gali būti išprievartauta. 

Aš manau, jeigu ir toliau taip „efektyviai“ bus kovojama su nelegaliais migrantais ir terorizmu, tai žmonės tiesiog „nupūs“ per būsimus rinkimus (ar netgi anksčiau) tokią valdžią, kuri nesugeba jų apsaugoti ir nesprendžia esminių problemų. Užsižaidę, ištežę, ištižę, nesirūpinantys paprastų žmonių interesais politikai, nesugebantys užtikrinti Europos Sąjungos išorinių sienų apsaugos, iškilus realiam tarptautinio terorizmo pavojui, netolimoj ateity nebeturėtų užimti atsakingų postų!..               

Europa turėtų būti atvira tik tiesiogiai iš karinių veiksmų regionų besitraukiantiems pabėgėliams. Reikia ieškoti ne papildomų lėšų migrantams šelpti, bet naujos imigracinės politikos!.. Dar kartą sakau, aš nepritariu tam, kad prioritetu pasirinktas siūlymas skirti didžiules finansines injekcijas Artimųjų Rytų ir Afrikos šalims. Tai labiau panašu anaiptol ne į migrantų srauto prie ES išorinių sienų užkardymą, bet į viešai nedeklaruojamą norą nusipirkti ramybę, naiviai tikintis, kad migrantai nebeplūs į Europą!.. 

Tarptautinėje teisėje nėra pripažįstama teisė į imigraciją. Visos pasaulio valstybės turi teisę kontroliuoti savo sienas ir nuspręsti, kam bus leidžiama atvykti į šalį, o kam ne. Nepraraskime vilties, kad Europos valstybių politiniams lyderiams užteks valios tai suprasti.

— Arba ES politiniams lyderiams užteks valios patiems tai suprasti, arba jie paprasčiausiai bus priversti įsiklausyti į visuomenės nuomonę, kai į gatves išeis minios europiečių, protestuojančių prieš teroristus, patenkančius į Europą drauge su nelegaliais migrantais?  

— Politikai nebemoka ar nebenori vertinti visuomenės. Tai nuodėmė, kaltes dėl kurios, deja, tenka išpirkti tai pačiai visuomenei. Juk į demokratiją politikai šiandien įdeda visai kitokią prasmę, negu joje savo turinį mato visuomenė, kuriai tikroji demokratija – kai tautos ar valstybės žmonių dauguma išreiškia savo norą, pasitikėjimą ir prielaidas, o valdžia to laikosi. Demokratija daugelio Europos politikų suvokime šiandien reiškia anaiptol ne tuos dalykus. Jiems tai yra pritarimas didžiųjų Europos valstybių siekiams bei lozungams, pritarimas laisvam pabėgėlių judėjimui ES ribose, ir vėliau iš to sekanti nuostata kurti Jungtines Europos Valstijas. Jei tu tam nepritari – esi nedemokratiškas. Čia mažiausia, kuo gali būti apkaltintas. Dar esi „rusofilas“, „Putino tarnas“ ir „naudingas idiotas“. Tokia demokratų žodžio išraiška pastaruoju metu jau nieko nebestebina. Nors vargu ar tai galima laikyti žodžiu, nes visa tai primityvi propaganda. Tačiau tokia jos nuostata ir nuolatiniai tokio stiliaus pakeiksnojimai per įvairiais visuomenės informavimo priemones kasdien patiria smūgį po smūgio…

Demokratinių procesų rėmuose visuomenė ne kartą labai aiškiai politikams išreiškė savo nuostatas ir lūkesčius. Ar tuoj ir vėl pasipils komentarai, kaip žmonės buvo apgauti ir išgąsdinti dėl migrantų? Arba kaip prisižiūrėjo Rusijos televizijos propagandos ir tyčia kaišioja pagalius į darniai riedantį vieningos Europos vežimą?..

 Tačiau gal užtenka tą visuomenę ir jos siūlymus įvertinančius politikus pravardžiuoti? Kur kas protingiau būtų pripažinti, jog dalis ideologinių klišių ir štampų nebeveikia (arba veikia kaip tik priešingai) ir iš esmės peržiūrėti siūlomą vieningos Europos koncepciją. Pripažinti, kad ji negali būti vieninga biurokratine ir finansine prasme, kad dauguma valstybių negali klausyti vienos ar kitos didesnės ES ar grupės valstybių, ir jokios valstybės visuomenė negali pritarti jos sunaikinimui, kuriai pagrindą kartas nuo kart pasiūlo vienas ar kitas Europos politikas. 

Mes vis bandome įsiklausyti į įvairių politikų pasiūlymus. Vertinti, ką sako vienas, ką – kitas. Ieškoti paslėptų prasmių ar iracionalių dalykų. O gal kartais labiau verta įsiklausyti į kitus žmones. Štai ką sako rašytoja iš Latvijos Mara SVYRĖ: „Tokia atvykėlių gausa Europoje tiesiog gąsdina. Tai, kas dabar vyksta, yra karas be ginklų. Europa užkariaujama. Mane stebina ir aš tikrai nesuprantu, kaip įmanoma taip paprastai priplaukti prie kranto su laivu iš kito pasaulio krašto ir be problemų įžengti į kitą šalį?”. Arba štai buvusio modelio iš Kanados Hannos BOHMAN, šiandien kartu su kurdais kovojančios prieš taip vadinamą „Islamo valstybę”, žodžiai: „Mūsų nedaug, bet mums iš tiesų rūpi žmonija. Mes tikime, kad elgiamės teisingai, mėgindami sustabdyti blogį ir padėdami tiems, kurie negali apsiginti patys. Mes esame kalavijas, kurį sudaro žmonės iš viso pasaulio, nebelaukiantys, kol jų šalių vadovybė juos vėl nuvils. Mes patys įgyvendiname pokyčius, kuriuos norime matyti”.

 O tuo tarpu ponas Martinas Šulcas, Europos Parlamento pirmininkas, tvirtina, jog „daugelio vyriausybių grįžimas prie nacionalinio mąstymo yra pražūtingas”. Kodėl mus taip norima paklaidinti tarp paprastų sąvokų?..

— Dėkoju už pokalbį.

——————————————————————————————–

Post Scriptum

Vien tiktai šiemet Vokietija ruošiasi priimti daugiau nei milijoną prieglobsčio prašytojų, pusė jų – iš Sirijos!.. Europos Parlamento pirmininkas Martinas Šulcas išreiškė susirūpinimą dėl solidarumo stokos, daugeliui ES šalių nenoriai priimant pabėgėlius, ir dėl kelių Europos šalių, kurios stato naujas užtvaras. „Europos Sąjungoje yra jėgų, kurios mus atitolina vienus nuo kitų. Mes turime to išvengti, nes pasekmės bus skaudžios. Daugelio vyriausybių grįžimas prie nacionalinio mąstymo yra pražūtingas. Nė viena šalis negali viena susitvarkyti su tokiais iššūkiais kaip migracija, klimato kaita, terorizmas, prekyba ir tarptautiniai nusikaltimai. Mes tai galime padaryti tik kartu, būdami ES“, – teigia Jungtinių Europos Valstijų – federalizmo šalininkas M.Šulcas.

Tiesą sakant, M.Šulco nerimas dėl ES vieningumo stokos, sprendžiant nelegalių migrantų problemą, turi pagrindo. Net Austrija pradėjo pasienyje su Slovėnija statyti tvorą, nors visai neseniai tą darančias valstybes pati aršiai kritikavo. Beveik 4 km ilgio ir 2 m aukščio tvora Slovėnijos pasienyje iki Kalėdų bus baigta tverti. Taip Austrija tikisi apsisaugoti nuo migrantų antplūdžio. 

Dėl migrantų cunamio tvoras Europoje tveria vis daugiau šalių: Vengrija, Serbija, Kroatija, Makedonija. O Suomija ėmėsi papildomų priemonių prieš nelegalus, sugriežtindama migrantų iš Afganistano priėmimo kriterijus. Pabėgėlio statusas Suomijoje nebebus suteikiamas atvykėliams iš kai kurių Afganistano pietryčiuose esančių provincijų, kur gyventojams pavojus negresia. Anksčiau Suomija taip pat sugriežtino kriterijus pabėgėliams iš Irako ir Somalio.

Vokietijos vidaus reikalų ministras Tomas de Mezjeras interviu leidiniui „Welt am Sonntag“ neseniai pareiškė esąs užtikrintas, kad „ateityje Vokietija gali neįleisti į šalies teritoriją pabėgėlių, net pasiekusių šalies sieną. Tolimojo laikotarpio perspektyvoje Šengeno zona nebegalės egzistuoti be pasienio kontrolės, jei išorinių sienų apsauga nebus užtikrinta“, – teigė ministras, pabrėždamas, jog Vokietija daug tikisi iš derybų su Turkija: „Mes jau pastebime tam tikras Turkijos pastangas“. Pasak T. de Mezjero, Berlynas ketina įtikinti Ankarą aktyviau užkardyti kelią migrantams iš Turkijos į ES.

——————————————————————————————–

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));