ROLANDAS PAKSAS: ŠIANDIEN KIEKVIENAS TURIME ATSAKYTI, AR MES NORIM BŪT LIETUVIAIS

 

 

 

„Kiekvienas turim atrasti tą jausmą, kuris pažadintų mūsų nenorą leist pražūt savo tautai. Atrodo, jog kuklios Jurgio Zaurveino eilutės „Lietuvninkai mes esam gimę, lietuvninkai mes norim būt! “ skamba lyg būtų specialiai parašytos mums. Tebūna mūsų šventė atgaiva, bendrystės ir džiaugsmo būti kartu galimybė, išnaudota visa apimtimi“, – atidarydamas „tvarkiečių“ vasaros sąskrydį prie Lūksto sakė partijos pirmininkas Prezidentas Rolandas Paksas.

Į tradicinį „tvarkiečių“ bendruomenės susibūrimą Žemaitijoje, Varnių regioniniame parke savaitgalį susirinko visų partijos Tvarka ir teisingumas skyrių, vienijančių per 13 770 narių, atstovai bei jų šeimų nariai iš visos Lietuvos.

Festivalio moto „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt!“ paimtas iš Jurgio Zauerveino 1879 metais parašyto eilėraščio „Lietuvninkai mes esam gimę“, kuris laikomas Mažosios Lietuvos himnu. Eilėraščio sutrumpintas variantas su kompozitoriaus Stasio Šimkaus 1908 metais parašyta melodija buvo siūlomas ir kaip Lietuvos valstybės himnas. 

Pasirinkdama šį moto, partija Tvarka ir teisingumas akcentuoja savo naują programinį siekį – kurti modernų tautiškumą, sąžiningą, dorą ir laimingą visuomenę, kurioje šimtmečiais puoselėta kultūra ir vertybės derėtų su naujojo pasaulio nešama pažanga. 

Sąskrydyje „tvarkiečius“ pasveikino Europos Parlamento nariai Peter Lundgren, Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcijos vicepirmininkas, Švedijos delegacijos vadovas, Transporto ir turizmo komiteto narys bei tos pačios politinės grupės atstovas iš Jungtinės Karalystės James Carver, Užsienio reikalų komiteto narys, specialiai atvykę į Lietuvą Prezidento Rolando Pakso kvietimu. 

Sąskrydžio dalyvius taip pat sveikino „tvarkiečių“ partneriai valdančiojoje koalicijoje Algirdas Sysas, Socialdemokratų partijos vicepirmininkas ir Valentinas Bukauskas, Darbo partijos pirmininko pavaduotojas, kiti svečiai – Julius Panka, Tautininkų Sąjungos pirmininkas, Mantas Serva, Tėvynės Sąjungos – Lietuvos Kriščionių Demokratų Telšių skyriaus pirmininkas, Valdas Sutkus, Verslo darbdavių konfederacijos prezidentas, Vladimir Banel, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas ir Jonas Mažintas Lietuvos aeroklubo prezidentas.

Liepos 11 dienos ryte susirinkusi partijos Taryba aptarė svarbiausias politikos aktualijos, išklausė rinkimų štabo vadovo Valdo Vasiliausko pranešimą dėl pasiruošimo būsimiems Seimo rinkimams, priėmė rezoliuciją Dėl Tautos ir Valstybės.

 

Šiame dokumente, reiškiamas susirūpinimas dėl ekonominių, kultūrinių bei politinių dabarties iššūkių, kurie kyla tarptautinei bendruomenei ir Lietuvai, pabrėžiama, jog atsakingas darbas asmens, šeimos ir tautos labui visose valstybės gyvenimo srityse krikščioniškųjų idealų šviesoje tampa iššūkiu nūdienos pasaulyje.

„Kviesdami visus Lietuvos piliečius, valstybės institucijas, visuomenines organizacijas, savivaldybes ir kaimo bendruomenes bei visus geros valios žmones apjungti pajėgas deramai pasiruošti Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui, kurį švęsime 2018 – aisiais metais, mes raginame kiekvieną savyje atrasti tą jausmą, kuris pažadintų mūsų nenorą leist pražūt savo tautai.

Mes nenorim, kad ji išsivaikščiotų po svietą. Nenorim, kad tauta skurstų. Nenorim, kad ji apleistų savo kalbą. Nenorim, kad ji pamirštų savo istoriją ir kančias. Nenorim, kad ji užmirštų savo dainas ir maldas. Nenorim, kad ji paliktų savo vaikus ir šeimas. Tauta turi kilti ir kelti į kovą už moralinį atsinaujinimą, šeimos vertybių išsaugojimą, tautos idealus, tikrą demokratiją ir teisingumą,“- sakoma partijos Tvarka ir teisingumas XIV sąskrydžio dalyvių priimtoje rezoliucijoje. 

Dvi dienas „tvarkiečiai“ poilsiavo ir bendravo, pramogavo ir rungėsi įvairiose sporto rungtyse bei estafetėse, dalyvavo konkursuose, klausėsi populiariosios muzikos atlikėjų koncerto, grožėjosi akrobatiniais aviacijos skraidymais ir šventiniais fejerverkais.

 

PARTIJOS TVARKA IR TEISINGUMAS XIV SĄSKRYDŽIO REZOLIUCIJA DĖL TAUTOS IR VALSTYBĖS

 2015. 07. 11     Lūkstas

Dėl Tautos ir Valstybės

Mes, partijos Tvarka ir teisingumas XIV sąskrydžio dalyviai,

reikšdami susirūpinimą dėl ekonominių, kultūrinių bei politinių dabarties iššūkių, kurie kyla tarptautinei bendruomenei ir Lietuvai,

pabrėždami, jog atsakingas darbas asmens, šeimos ir tautos labui visose valstybės gyvenimo srityse krikščioniškųjų idealų šviesoje tampa iššūkiu nūdienos pasaulyje,

pripažindami, jog migracijos procesų neigiamų pasekmių užkardymas šiandien yra vienas iš svarbiausių valstybės politikos prioritetų,

suvokdami, kad tik Lietuvoje mes galime sukurti unikalias sąlygas tautai ir kiekvienam žmogui tobulėti, kurti bendrąjį gėrį, siekti bendrumo pilnatvės, puoselėti kūrybiškumą bei ugdyti savo verslumo gebėjimus,

būdami įsitikinę, kad žmogaus visapusiškas ugdymas, jo dvasinis tobulėjimas ir mokslinio potencialo stiprinimas yra pagrindinės mūsų valstybingumo raidos kryptys,

jausdami atsakomybę už lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimą globalizacijos procesų kontekste,

ragindami visus Lietuvos piliečius, valstybės institucijas, visuomenines organizacijas, savivaldybes ir kaimo bendruomenes bei visus geros valios žmones apjungti pajėgas deramai pasiruošti Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimui, kurį švęsime 2018 – aisiais metais.

Raginame kiekvieną savyje atrasti tą jausmą, kuris pažadintų mūsų nenorą leist pražūt savo tautai.

Mes nenorim, kad ji išsivaikščiotų po svietą. Nenorim, kad tauta skurstų.

Nenorim, kad ji apleistų savo kalbą. Nenorim, kad ji pamirštų savo istoriją ir kančias.

Nenorim, kad ji užmirštų savo dainas ir maldas. Nenorim, kad ji paliktų savo vaikus ir šeimas.

Tauta turi kilti ir kelti į kovą už moralinį atsinaujinimą, šeimos vertybių išsaugojimą, tautos idealus, tikrą demokratiją ir teisingumą.

Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

 

FOTO komentaras

„Tvarkiečių“ lyderis, EP narys, Prezidentas Rolandas PAKSAS: „Tauta turi kilti ir kelti į kovą už moralinį atsinaujinimą, šeimos vertybių išsaugojimą, tautos idealus, tikrą demokratiją ir teisingumą!..”

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));