REZONANSINĖS ŠIAULIŲ AVPK ONTT EKSKOMISARŲ PĖDOS AUŠTA

 

Alvydas Veberis

 

REZONANSINĖS ŠIAULIŲ AVPK ONTT EKSKOMISARŲ PĖDOS AUŠTA

 

,,Jų burnos nusikaltimas ir lūpų žodžiai tesugauna juos jų išdidume“. (Ps 59,12)

 

 

Nors dar siautėja gripo epidemija, tačiau beveik visi ligoniai pasveiko ir praleidę iš anksto numatytą vasario 2 d. teismo posėdį, vėl susirinko į Panevėžio apygardos teismo salę. Iš komandiruotės grįžo Valstybinį kaltinimą palaikantis generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gelgaudas Norkūnas. Jį dviejuose teismo posėdžiuose vadavo Panevėžio apygardos prokuroras Robertas Dikta. Ketvirti metai, kai didvyriškai teismo posėdžiams pirmininkauja pensininkas teisėjas Pranas Norkus. Kas gali paneigti, kad nebaigęs šios visą Valstybę žeminančios bylos nagrinėjimo, teisėjas neišeis į pensiją? Posėdžiams sekretoriauja Edita Marcinkevičienė.

Lietuvoje narkotikų verslas klesti ne mažiau 15 metų. Ypač suaktyvėjo Lietuvos nepriklausomybės laikais. Prieš penkerius metus sulaikyta dalis Šiaulių VPK ONTT komisarų, kurie vystė ir kontroliavo šį jiems naudingą ,,verslą“ Lietuvoje. Pradžioje įtariamųjų buvo 40, dabar sąraše liko 18. Dalis nubyrėjo. Kaip kitaip? Juk jų tarpe artimi giminės, draugai ir pažįstami, užimantys aukštus postus. Ranka ranką plauna.

Į teismo posėdį etapu iš įkalinimo įstaigos vežiojamas vienas šio nusikalstamo susivienijimo dalyvis – kaltinamasis Pavelas Osipovas. Jį atlydi du apsauginiai. Šį kartą vienas jų, vietoje to, kad saugotų su antrankiais atvežtą kaltinamąjį, dar neprasidėjus teismo posėdžiui, puolė mane ,,auklėti‘‘, kad išjungčiau telefoną ir nedrįsčiau fotografuoti ar filmuoti. Vėliau pasakė, kad nesuprato, kad esu žurnalistas, nors neatsiprašė. Man paprašius, kad jis prisistatytų, atsisakė tai daryti.

Apie jo tokį elgesį informavau Panevėžio AVPK vadovą Egidijų Lapinską sekančiu tekstu:

 

,,2015-02-15 d. į jūsų buvusių pavaldinių Šiaulių AVPK ONTT kaltinamųjų  pareigūnų (teisiami 18 šio susivienijimo dalyvių) teismo posėdį į Panevėžio apygardos teismą buvo atvežtas etapu vienas šio  susivienijimo kaltinamasis Pavelas Osipovas. Jį lydėjo ir saugojo  du  pareigūnai. Aš esu ,,Laisvo laikraščio” Lietuvai korespondentas ir stebiu bei informuoju visuomenę apie vykstančio teismo procesą. Pasirodęs teismo salėje vienas iš atvežto P.Osipovo saugotojų (jo  indentifikavimo Nr1942)  prišoko prie manęs ir įžūliai įsakė, grasino, darė psichologinį spaudimą (padarytas video įrašas),  kad išjungčiau telefoną, kuriuo, prieš teismo posėdžio  pradžią, fiksavau įvykius. Aišku, kad  jo tokiems neteisėtiems raginimams nepaklusau. Jis ne tik pažeidė teismo salėje rimtį, bet neleistinai  

 

 

 

kišosi į spaudos atstovo darbą. Paprašiau, kad jis  prisistatytų, tačiau tai daryti atsisakė.  Per tokius nevykėlius saugotojus, kai kiša trigrašį, kur nereikia, iš jų panosės pabėga nusikaltėliai su iš jų pagrobtais ,,Kalašnikovo AK-74″ automatais. Po to tenka 3000 išlaikytinių komandai juos  gaudyti. Už tokį jų ,,nepriekaištingą” darbą pinigus tenka mokėti visiems Lietuvos piliečiams (Vilniaus atvejis). 

Prašau nubausti šį neprisistačiusį ir viešą tvarką trikdžiusį pareigūną, supažindinti jį su LR konstitucija, įstatymais, teisės aktais.

Apie priimtą sprendimą prašau informuoti mane.

Pagarbiai,  ,,Laisvo laikraščio” Lietuvai korespondentas Alvydas Veberis

Priedas: pridedu neprisistačiusio pareigūno nuotrauką.

 

 

 

 

Pavelo Osipovo, atvežto etapu, neprisistatęs saugotojas įsitvėręs laiko kelnes, kad nepamestų. Manau komisariato vadovas iš nuotraukos atpažins savo pavaldinį. Jo indentifikavimo Nr. 1942

 

 

Šio susivienijimo kaltinamieji, kurie ketvirti metai mina Panevėžio apygardos teismo slenksčius, tai:  

Remigijus Dereškevičius, Remigijus Zykas, Tomas Ruchtinas, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas, Gediminas Aina, Gediminas Motiejūnas, Giedrius Vaitkus, Vytenis Maščinskas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus, Arminas Lipskis, Arvidas Budrys, Gintautas Golovnia, Raimondas Ripinskas, Pavelas Osipovas, Kęstutis Purvinis, Robertas Paštuolis.

 

 

Dėl teismo posėdžių trikdžių teisėjas P.Norkus ne juokais užsirūstino. Pasipiktino kaltinamojo G. Ainos gynėju A.Meilučiu. Nors jis šiam posėdžiui pateikė med. pažymą, tačiau teisėjas patikrino ir sužinojo, kad sausio šventiniame renginyje netrukdė liga A.Meilučiui dalyvauti, o į teismo posėdžius atvykti negalįs. Prisiskambinti jam neįmanoma, nes išjungtas telefonas. Keletą sykių teismo yra baustas (paskutinį kartą 500 eurų suma), bet matyt per švelnios bausmės, kurias greičiausiai apmoka ginamasis. Tai kodėl nevilkinti bylos nagrinėjimo? Teismas tampa vos ne pajuokos objektu. Teisėjas P.Norkus nutarė imtis griežtesnių priemonių.

 

Teismo salėje nedrąsūs ekskomisarų žvilgsniai. Ilgam prisimins, kad lazda turi du galus. Kas buvo nieks, tas bus viskuo

 

Teisėjas taip pat pasipiktino med. pažymomis išduotomis kaltinamajam Remigijui Zykui, kuris įtariamas, kad galbūt irgi vilkina bylos nagrinėjimą. Išduota jam pažyma neatitinka teismo proceso reikalavimų. Kaltinamasis R.Zykas subiuro ir drėbė teisėjui repliką, kad jis grasina dėl nepagrįstų priekaištų. Pasiteisindamas pridūrė, kad kokią gydytojas davė pažymą, tokią ir pristatė. Ne ligonio pareiga nurodinėti medikams, kokią jie privalo išduoti pažymą. Šiame posėdyje dėl ligos nedalyvavo vienintelis kaltinamasis G. Vaitkus. Kaltinimai yra pakeisti daugeliui kaltinamųjų, pagal naujus kaltinimus jie apklausti ne viename teismo posėdyje. Prokuroras  

 

 

 

paprašė atnaujinti įrodymų tyrimą kaltinamajam K. Purviniui dėl kelių epizodų. Jam kaltinimas pakeistas dėl nusikalstamos veikos darymo laikotarpio, kvalifikacija liko ta pati. Prokuroras tęsė savo baigiamąją kalbą. Užbaigti ir perskaityti visi kaltinimo epizodai, kurie sutalpinti į beveik 100 bylų.

Sisteminė žiniasklaida tyli dėl ekskomisarų susivienijimo narkotikų REZONANSINĖS bylos nagrinėjimo teisme. Ryšium su tuo, prekeiviai nepabūgo ir nemažina šio pelningo verslo apimčių. Priešingai. Išradingumas auga. Kur yra paklausa, ten bus ir pasiūla. Kontrabanda į Lietuvą dabar jau gabenama ne tik automobiliais, bet ją pradėjo tiekti laivais. Šįkart laivu atplukdyta ir Klaipėdoje sulaikyta 610 kg narkotikų – kokaino krovinys 49 mlj. eurų vertės. Patyrusius muitinės kriminalistus nustebino atskleistas naujas kvaišalų kontrabandos gabenimo būdas: narkotikai iš Ispanijos gabenti buvo aklinai užvirinti masyviuose metaliniuose plūgų rėmuose. Šių narkotikų – 85 kg hašišo kontrabandos siunta sulaikyta Lenkijos-Lietuvos pasienyjeMatyt, taip uoliai žalieji valstiečiai norėdami sustabdyti draudimais alkoholio vartojimą, pamiršo, kad pasitarnauja pelningesnei naujo verslo rūšiai-narkotikams. Jie daro žmonėms dar didesnę žalą nei alkoholis. O gal tai, ,,nekaltas“ ir slaptas ,,narkobaronų užsakymas? Juk apie šį nuodą valstiečiai tyli. Todėl nebetenka stebėtis pačiais žiauriausiais daromais nusikaltimais, kai lavonai mėtosi gatvėse, gyvi žmonės dega bagažinėse, o vaikai klykia skandinami šuliniuose… Valstybės vadovams svarbiau, kad ,,šunauja“ nepamirštų pamojuoti švenčių proga vėliavėlėmis. Juk tai stebi pasaulis ir visiškai nesvarbu, kad tai daro užzombinta tauta tuščiais pilvais. Po švenčių vėl prie šiukšlių konteinerių arba su tuščiomis ,,terbomissvetur. Juk ,,laisvi ir nepriklausomi“.

Sekantis atviras teismo posėdis numatytas 2018 m. kovo 12 d.

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));