Remigijus Guobys : Teismas man pakišo kiaulę

Sigita-Zubavičiūtė-Montvilienė

Sigita-Zubavičiūtė-Montvilienė

 

2020-04-20nutartis bylojee2-149-967-2020

Civilinė byla Nr. e2-149-967/2020

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01383-2019-2

Procesinio sprendimo kategorija 3.2.3.6.4

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2020 m. lapkričio 24 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės bylos Nr. e2-149-967/2020 pagal ieškovo Remigijaus Guobio pareiškimą bendraatsakiams uždarajai akcinei bendrovei „Plieninis skydas“ ir Rolandui Guobiui dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo veiklos tyrimo atnaujinimo ir jos nutraukimo klausimą.

 

Teismas

 

nustatė:

 

  1. Ieškovas Remigijus Guobys (toliau – ieškovas) kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pradėti bendraatsakių UAB „Plieninis skydas“ ir Rolando Guobio (toliau – bendraatsakiai) veiklos tyrimą, paskiriant ekspertus, kurie ištirtų, ar bendraatsakės UAB „Plieninis skydas“ vienasmenis valdymo organas – bendraatsakis Rolandas Guobys – veikė tinkamai, ir jei bus nustatyta netinkama veikla, taikyti priemones, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.131 straipsnio 1 dalies 2 punkte – pašalinti bendraatsakį Rolandą Guobį iš bendraatsakės UAB „Plieninis skydas“ valdymo organo narių arba teismo nuožiūra taikyti kitas CK 2.131 straipsnyje numatytas priemones; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  2. Bendraatsakis Rolandas Guobys pateikė prašymą spręsti klausimą dėl civilinės bylos Nr. e2-149-967/2020 nutraukimo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3004-640/2020 bendraatsakei UAB „Plieninis skydas“ iškelta bankroto byla. Kadangi juridinio asmens veiklos tyrimas ir bankroto procesas siekia to paties tikslo panašiomis priemonėmis, šių institutų dubliavimas nėra tikslingas.

Prašymas tenkintinas.

  1. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3004-640/2020 iškėlė bendraatsakei UAB „Plieninis skydas“, kurios veiklos ištyrimo siekia ieškovas, bankroto bylą. Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. lapkričio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1699-585/2020 Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-3004-640/2020 palikta nepakeista.
  2. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. spalio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1399-516/2020, priimtos išnagrinėjus ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 16 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla Nr. e2-149-967/2020 pagal ieškovo pareiškimą bendraatsakiams dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo veiklos tyrimo, 20 punkte pažymėjęs, jog bankroto bylos iškėlimo aplinkybė, nutarčiai įsiteisėjus, būtų pagrindas nutraukti bylą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo.
  3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įmonei iškėlus bankroto bylą, pradeda veikti specialaus įstatymo (ĮBĮ) (nuo 2020 m. sausio 1 d. – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ)) kurio prioritetas prieš bendrąsias civilinės teisės normas pripažįstamas tiek teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartIS civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2012), tiek ir teisės doktrinoje (Kavalnė, S.; Mikuckienė, V.; Norkus, R.; ir Velička, R. Bankroto teisė. Pirmoji knyga. Vilnius: Justitia, 2009, p. 52-53), nustatytas teisinis reguliavimas, suteikiantis bendrovės ir vadovo veiklos patikrinimo įgaliojimus bankroto administratoriui. Bankroto administratorius turi pareigą patikrinti bendrovės ir jos valdymo organų veiklą, siekdamas racionalaus bankrutuojančios įmonės turto ir lėšų panaudojimo bei kuo geresnio (maksimalaus) kreditorių reikalavimų patenkinimo rezultato, taigi bankroto procedūrų vykdymo metu, be kita ko, yra įgyvendinamas ir įmonės veiklos tyrimo instituto tikslas – nustatomas veiklos tinkamumas (ar buvo priimti nuostolingi sprendimai, sudaryti nuostolingi sandoriai) bei įvertinama asmenų (inter alia (be kita ko), vadovo) atsakomybė už padarytas klaidas, reiškiant ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo, bankroto pripažinimo tyčiniu. Analogiškų, tą patį tikslą galinčių užtikrinti veiksmų dubliavimas (taikant tiek bankroto procedūras, tiek ir juridinio asmens veiklos tyrimą pagal CK 2 knygos II dalies X skyrių) yra ne tik netikslingas, bet ir negalimas pagal ĮBĮ (dabar – JANĮ) teisinį reguliavimą, suteikiantį būtent bankroto administratoriui įmonės veiklos patikrinimo pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-132-421/2018).
  4. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, aktualius JANĮ kontekste, sprendžia, jog juridinio asmens veiklos tyrimas ir bankroto procesas siekia to paties tikslo panašiomis priemonėmis, todėl šių institutų dubliavimas nėra tikslingas. Dėl išdėstytų argumentų darytina išvada, jog ieškovo pateiktas prašymas dėl veiklos tyrimo atlikimo bankrutuojančiam juridiniam asmeniui, t. y. bendraatsakei BUAB „Plieninis skydas“ toliau negali būti nagrinėjamas teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), todėl pagal ieškovo prašymą iškelta civilinė byla Nr. e2-149-967/2020 nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 167 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

 

nutaria:

 

bendraatsakio Rolando Guobio prašymą dėl civilinės bylos Nr. e2-149-967/2020 nutraukimo tenkinti.

Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-149-967/2020, pradėtą pagal ieškovo Remigijaus Guobio, asmens kodas 37302251069, pareiškimą bendraatsakiams uždarajai akcinei bendrovei „Plieninis skydas“, juridinio asmens kodas 126053826, ir Rolandui Guobiui, asmens kodas , dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo veiklos tyrimo.

Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                        Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));