Prokurorai ir teisėjai, kurie nusprendė, kad prievartos L. Stankūnaitė, G. Černiauskas, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos, policininkai netaikė

Prokurorai ir teisėjai, kurie nusprendė, kad prievartos L. Stankūnaitė, G. Černiauskas, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos, policininkai netaikė:
Aidas Giniotis
Jevgenijus Michailovskis
Danutė Valošinaitė
Dalius Jocys
Liuda Uckienė
Alvydas Barkauskas
Rūta Veliunytė – Jankūnienė
1
Generalinė prokuratūra 2012 m. gegužės 22 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 2012 m. gegužės 17 d. prievartos Garliavoje ir perdavė tirti Klaipėdos apygardos prokuratūrai.
2012 m. lapkričio 21 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Aidas Giniotis priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, šį sprendimą motyvuodamas tuo, kad nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Tas pats prokuroras Aidas Giniotis taip pat priėmė ir kitą nutarimą 2013-05-09 – advokatas Gintaras Černiauskas Deimantės nenešė.
2012 m. sausio 2 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Jevgenijus Michailovskis priėmė nutarimą netenkinti pareiškėjos Neringos Venckienės skundo dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Aido Giniočio 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo.
Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Danutės Valošinaitės 2013 m. vasario 7 d. nutartimi netenkintas pareiškėjos Neringos Venckienės skundas, kuriuo pareiškėja prašė panaikinti 2012 m. sausio 2 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Jevgenijaus Michailovskio priimtą nutarimą.
Teisėja Danutė Valošinaitė nutartyje nurodė, kad nebuvo viršytas leistinos prievartos lygis, būtinas priverstinėje vaiko perdavimo procedūroje. Policijos pareigūnų užfiksuotos aplinkybės atitinka CPK suformuluotos prievartos, vykdant teismo sprendimą, turinį… Susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga bei turimais vaizdo įrašais darytina išvada, kad prieš mergaitę prievartiniai veiksmai buvo pavartoti tik tokia apimtimi, kiek buvo reikalinga ją atitraukti nuo pareiškėjos. Teismo manymu, šio proceso metu prievartiniai veiksmai nebuvo pertekliniai ir prieš vaiką nebuvo pavartotas fizinis ir psichologinis smurtas.
Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Dalius Jocys 2013 m. kovo 6 d. priėmė nutartį, kuria paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Danutės Valošinaitės 2013 m. vasario 7 d. nutartį.
Teisėjas Dalius Jocys nutartyje nurodė, kad tai, ką nurodė atlikti antstolė pareigūnams ir ką padarė, paimdama savo dukrą L. Stankūnaitė ir jai tai padaryti padėjęs advokatas G. Černiauskas, yra CPK 764 straipsnio 4 dalyje ir Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartyje nurodyti leistini veiksmai. Prieš vaiką nebuvo naudojamas nei psichologinis, nei fizinis smurtas. Veiksmai, kurie buvo atlikti atitraukiant D. Kedytę nuo N. Venckienės, išnešant ją iš namų, nelaikytini smurto prieš vaiką vartojimu. Taigi antstolė S. Vaicekauskienė vykdydama teismo sprendimą veikė teisėtai, laikydamasi CPK 764 straipsnyje nurodytų reikalavimų. Vaiko teisių apsaugos specialistės E. Talalienė ir G. Didžbalienė ir psichologė S. Kilkutė buvo šalia mažametės D. Kedytės ir stebėjo įvykius, užtikrindamos vaiko teises, tuo metu, kai L. Stankūnaitei buvo leista paimti vaiką atitraukiant jį nuo N. Venckienės. Priverstinė vaiko perdavimo motinai procedūra buvo vykdoma tiksliai laikantis įstatymų reikalavimų ir joje dalyvavę Vaiko teisių apsaugos specialistės, psichologė, policijos pareigūnai vykdė antstolės teisėtus nurodymus, šalindami kliūtis teismo sprendimui įvykdyti, ir jokių įstatymo reikalavimų pažeidimų nepadarė. Priverstinio vaiko perdavimo motinai proceso metu nebuvo pavartota nei fizinė, nei psichologinė prievarta prieš vaiką.
Neringos Venckienės byla, 12 tomas, bylos lapas 18-22
2.
Vilniaus apygardos teismo teisėjų Liudos Uckienės, Alvydo Barkausko, Rūtos Veliunytės – Jankūnienės 2013-10-07 nutartyje civilinėje byloje, kurioje Neringa Venckienė ir jos tėvai prašė pripažinti antstolės Vaicekauskienės veiksmus 2012-05-17 neteisėtais nurodyta, kad antstolė tinkamai organizavo vaiko perdavimą ir nepažeidė teisės aktuose nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių vaiko perdavimą, tai yra antstolė atliko visus būtinus veiksmus, kad sprendimas būtų įvykdytas tinkamai, sprendimą vykdant būtų apsaugotos ir nepažeistos vaiko teisės ir interesai. …Mergaitės perdavimo metu nei L. Stankūnaitė, nei antstolė, nei policijos pareigūnai, nei adv. Černiauskas, nei kiti asmenys jokios prievartos (tiek fizinės, tiek psichologinės) mažametės atžvilgiu nenaudojo, tai yra neatliko jokių prievartos veiksmų, galinčių pakenkti vaikui, o siekė apginti vaiko teises ir interesus. … Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovų veiksmai – vaiko rankos nuo N. Venckienės pečių nuėmimas ir padėjimas L. Stankūnaitei paimti dukrą ant rankų, negali būti vertinami kaip prievartos naudojimas mažametės atžvilgiu, kadangi akivaizdu, kad tokiais veiksmais pareigūnai, padedantys įvykdyti teismo sprendimą, siekė apginti vaiko teises ir interesus, kurie buvo pažeidžiami sudarant kliūtis bei kitais būdais priešinantis teismo sprendimo įvykdymui. …Antstolė veikė vaiko interesais, užtikrino vaiko teisių apsaugą.
Neringos Venckienės byla, 12 tomas, bylos lapas 76-81
Video įrašas, padarytas antstolės S. Vaicekauskienės nurodymu namo viduje Garliavoje, buvo nuslėptas nuo Jungtinių Amerikos Valstijų ir nepateiktas su ekstradicijos prašymu. Nuslėptas ir nuo Seimo 2012 metais, naikinant mano kaip teisėjos ir kaip Seimo narės teisinę neliečiamybę.
Kaip buvo paimta mergaitė iš Venckienės namų. Slaptas įrašas - kaip buvo sugriauta pedofilijos byla.

YOUTUBE.COM

Kaip buvo paimta mergaitė iš Venckienės namų. Slaptas įrašas – kaip buvo sugriauta pedofilijos byla.
Facebook komentarai
});}(jQuery));