Neringa Venckienė : Kas ir kaip išrenka į Seimą slušnius?

slus

slus

Kas ir kaip išrenka į Seimą slušnius?
Daug ką galima suprasti. Galima pateisinti.
Bet. Niekaip nesuvokiu kaip Seime atsiranda tokie kaip slušniai. Kas gali už juos balsuoti?
Pažiūrėkime rinkimų rezultatus daugiamandatėje rinkimų apygardoje: Linas Slušnys konservatorių sąraše iš 54 peršoka į 38 vietą, gavęs 3520 pirmumo balsų.
Rinkėjai nežino kas jis toks? Nesidomi jo veikla? Domisi, bet vis tiek už jį balsuoja?
Primenu, kad vaikų psichiatras Linas Slušnys, dirbęs Švėkšnos specialiojo ugdymo centre, ir turėjęs informacijos apie seksualiai išnaudojamus vaikus, į teisėsaugos institucijas dėl išnaudotų vaikų niekada nesikreipė.
Antstolės Sonatos Vaicekauskienės 2012-05-03 patvarkyme dėl priverstinio teismo sprendimo vykdymo perduodant Deimantę Kedytę jos motinai L. Stankūnaitei, vadovaujantis L. Slušnio rekomendacijomis, nurodyta: „Deimantės Kedytės rankas (jei reikės) nuo suaugusių asmenų, daiktų, jei ji į juos įsikabinus, atitrauks Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistės.“ Vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys savo rekomendacijose pažymėjo, kad susidarius situacijai, jog mergaitė įsitveria ar stipriai įsikimba į kurį nors suaugusįjį, jos atplėšimas nuo suaugusio, kuris nepadeda išvengti susidariusios krizinės situacijos, nėra traktuotinas kaip fizinis smurtas.
Tai kas atsitiko Lietuvos žmonėms, kad jie balsuoja už tokius kaip L. Slušnys?
Kaip šis veikėjas apskritai atsiduria TS-LKD konservatorių sąraše? Sutampa pažiūros, veikla, tikslai? Sutampa pomėgiai?
Ar Jūs tikitės, kad tokiems slušniams, sėdint Seime, Jūsų gyvenimas bus geresnis?
Jau nebeįmanoma suprasti žmonių atminties trumpalaikiškumo, jų nesuvokimo kas gera, o kas bloga, jeigu tokie asmenys, kuriems vaiko atplėšimas, jėgos naudojimas prieš vaiką nėra traktuotinas kaip fizinis smurtas, kurie teisėsaugai nepraneša apie seksualiai išnaudotojus vaikus, mums visiems kurs įstatymus.
Turbūt tiesa, kad žiniasklaidos išplautomis smegenimis, nekompetentinga rinkėjų minia nubalsuoja taip, kaip buvo sumanyta.
Daugelis jau neatskiria politologų bei žiniasklaidos platinamos propagandos.
Facebook komentarai
});}(jQuery));