Prie prezidentūros pradedama bado akcija dėl masinės korupcijos teismuose

                                   

  KVIETIMAS  DALYVAUTI  AR  SOLIDARIZUOTIS

                                                                Įvyksiančioje  

                    BADO  AKCIJOJE  PRIE  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTŪROS

 

            Š.m. RUGPJŪČIO   21d. 8.00 val. ryto prasidės Lietuvos piliečių BADO AKCIJA  prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Vilniuje, Daukanto aikštėje, tikslu  –  visuomenė reikalauja:

        –   teismams vykdyti teisingumą vadovaujantis LR Konstitucijos 33str.;

        –  įteisinti įstatymų nustatyta tvarka neteisiškai ir neskaidriai dirbančius teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus, valstybės tarnautojus nešti pareigybinę ir politinę atsakomybę už jų atliktus ne/teisėtus ne/kokybiško ar nusikalstamos veikos požymių turinčius darbus;

        –  valstybėje neturi būti nė vienos institucijos, kurios negalėtų kontroliuoti visuomenės sukurtas kontrolės mechanizmas ( Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 str.):

        –  kad žmonių valia būtų valstybės valdžios pagrindu ir valdžia tarnautų žmonėms darbais, o ne žodžiais.

           Lietuvoje, tvyrant nestabilumo nuotaikoms, girdisi dažnos aimanos dėl pašlijusios tautos vienybės. Bet Lietuvoje trūksta ne vienybės, ką mes ne kartą įrodėme ir įrodysime šiuokart akcijos metu, o trūksta didžiulio stygiaus pagarbos tiesai. Ypač aukštas institucinio cinizmo debito rodmuo teisminėje valdžioje. Jeigu artimiausią dešimtmetį Lietuvoje neatsiras pilietinės jėgos, kuri pažangios tautos savivaldos esmę ne tik suprastų, bet ir imtųsi ją ryžtingai įgyvendinti, galima daryti prielaidą jau dabar, kad  lietuvių tauta dar šiame šimtmetyje būriais ir po vieną iškeliaus į istorijos užribį, o iš Lietuvos liks tik pavadinimas.

            Tą procesą stabdyti pradėkime nuo visuomenės pažabojimo Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos, kurios  savo konkrečiai neteisingai, neteisiškai ir neskaidriai priimtais teismo sprendimais, nutartimis ir kitais procesiniais veiksmais irgi  ženkliai tarnauja Lietuvos piliečių naikinimui. Į akciją rinkimės tie piliečiai, kurie rankose turi neteisingą aukščiau įvardintą teismų ar kitų valdžios atstovų  priimtą vadovaujantis klastotėmis ar melagingais įrodymais bei paviešintą bylų procesinę medžiagą, kad esant motyvacijai, kuri teisiškai pagrįstų mūsų tikslo teisingumą, būtų atnaujinami nagrinėjimo procesai, nes klastotės senaties terminų neturi.

             Kuomet taikiu metu įvairiais būdais naikinami valstybės piliečiai, yra naikinama ir pati valstybė. Mūsų pačių jėgomis ir teisėmis ginkime savo, savo artimųjų ir tėvynainių teises bei interesus, kurkime ir puoselėkime savo Tėvynę Lietuvą visi drauge, šalindami iš jos visas esančias blogybes ir ydas.

            

         Akcijos iniciatoriai ir jų kontaktai:        Scholestika Katavičienė  mob.861151329  

                                                                             El.p. scholastikakatavicienė@gmail.com.

                                                                             Donatas Šulcas  mob.860800512; el.p. lztss.eu@gmail.com.

 

 

                          JŪSŲ  EKSELENCIJA,  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTE !

 

Kreipiamės į Jus, kaip valstybės vadovę (LR Konstitucijos 77str.), kurios priedermė rūpintis visų valstybės funkcinių subjektų veikla.

               Pagal savo funkcinę paskirtį teismai turi spręsti ginčus dėl teisėtumo ir teisingumo. Tačiau dalis Lietuvos teismų teisėjų savo vaidmenį valstybėje supranta kitaip. Jie nesiekia atkurti teisinės taikos, kaip to reikalauja LR CPK 2 straipsnis, gindami žmogiškąsias vertybes, vadovauja teisminiam procesui vardan proceso. Taip vyksta ne tik dėl sąmoningo piktnaudžiavimo tarnyba, turint savanaudiškų interesų, bet ir kai kurių teisėjų nesupratimo, jog teisingumas yra dorovinė vertybė, o ne teisminė procedūra. Vykdyti teisingumą – tai atlikti pareigą tiesai, o ne vadovauti teismo procesui.

               Procedūrų reikšmės suabsoliutinimas, išeinant už teisėjo kaip valstybės funkcinio subjekto sampratos ribų, teismus Lietuvoje pavertė nekontroliuojama uždara (klanine) sistema. Jungtinėse Tautose patvirtinti Pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai Lietuvoje suprantami kitaip nei jų lingvistinė ar loginė prasmė. Jeigu tarptautinis aktas teisėjo nepriklausomumą supranta kaip teisėjo pareigą nepasiduoti spaudimui, išorinėms paskatoms, tiesioginiam ar netiesioginiam įsikišimui ar grasinimui, tai Lietuvoje teisėjo nepriklausomumas suprantamas kaip nekontroliuojama galimybė savavaldžiauti. Jeigu tarptautinis aktas kiekvieną teisėją (nepriklausomai nuo jo rango) įpareigoja „vadovautis faktais ir įstatymais“, tai Lietuvoje kasacinės instancijos teisėjas yra saistomas ne faktų, o „pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių“ (LR CPK 353 str. 1d.). Tai reiškia, kad žemesniojo teismo absurdiškos klaidos atveju kasacija įstatymą taiko absurdui.

                Ar tai užtikrina teisėjo nepriklausomumą?  Jeigu tarptautinis aktas įpareigoja teisėją vadovautis Lietuvos Konstitucija, Įstatymu, t.y. užtikrinti įstatymo viršenybę, tai Lietuvos nacionalinė teisė (Teismų įstatymo 23 ir 31str.) teisėjui leidžia savaip aiškinti įstatymą, įstatymo viršenybę pakeičiant teismo išaiškinimo viršenybe.

                Ar įstatymo leidėjo valią pakeitus teisėjo valia atsiranda daugiau teisingumo?  Teisminė praktika rodo, kad teisėjų savivalė šalies gyvenime pasiekė valstybei pavojingą mastą, dėl ko piliečių pasitikėjimas valstybe nuolatos smunka, tapdamas emigracija lemiančiu katalizatoriumi. Valstybės vadovo abejingumas demografiniam Tautos nukraujavimui prilygintinas nusikaltimui.

 

             

     

            

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));