Prezidentas nereaguoja į skundus dėl organizuotų teisėjų nusikaltimų

vaitekun

Alvydas Veberis

Mūsų redakcija gauna begalę skundų, kai gyventojai praranda viltį, ieškodami tiesos. Tokiems tenka priminti, kad TIESĄ galima rasti tik nuolankiai tarnaujant Dievui. Deja, dėl aklo tikėjimo,  tokių mažuma.

Daugybę pareiškimų, skundų, reikalavimų rašo Lietuvos žmonės teismams, prokuratūrai, prezidentui, žmogaus teisių gynėjams… Tačiau iš viso to blaškymosi naudos,- be kyšių, tautos išlaikytinių (valdžios) protekcijų -,,zadanijų‘‘, pažinčių…, kaip iš ožio pieno.

 

Apie pakruojietės Ramutės Vaitekūnienės kančias, susidūrus su nusikaltėlių mafija (Pelėsių grupuote) daug rašėme. Ji, kaip ir daugelis nuskriaustųjų, tebekovoja su ,,vėjo malūnais“. Kito teisinio kelio, kaip ir nėra, bet būtina nepamiršti, kad sunkiose situacijose, vienintelis  pagalbininkas yra Dievas. Jokios Marijos, šventieji, rožančiai, mišios, stabai, paveikslai, pagonių tikėjimas ar klaidingos religinės bendruomenės, prezidentai, tarnaujantys tironijos pasauliui, mitingai, piketai…, nepadės. Įsidėmėkite,- NEPADĖS!

 

 

Nepaisant to, moteris viešina savo kančias ir  Prezidentui  rašo:

 

 

,,Pranešimas Prezidentui Gitanui Nausėdai,

 

 

Kiek esu buvusi prezidentūroje, tiek esu pateikusi skundų apie teisėjų „išsidirbinėjimus“. Jūs Prezidente, iki šiol nereagavote, o Jūsų darbuotojai tik „atsirašinėjo“, jog Prezidentas  niekur negali kištis, teismai ir prokuratūra nepriklausomi. Todėl šiandieną kreipiuosi į ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai žurnalistus, kad jų pagalba, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda viešai atsakytų, kodėl Telšių apylinkės teismo teisėja Vitalija Liauzginienė ir kiti mano paminėti asmenys iki šiol nenušalinti nuo savo pareigų ir nepradėti jų atžvilgiu ikiteisminiai tyrimai?  Mano kova, ieškant Tiesos,  tęsiasi beveik du dešimtmečius.

 

Trumpai apibūdinsiu susidariusią situaciją:

 

2004m. vyko vagystės pačioje Pakruojo ūkininkų kredito unijoje. Vagystės nebuvo ištirtos dėl tuo metu dirbusio prokuroro Laisvydo Zederštremo kaltės, t.y. nebuvo paimtas ekspertizei kredito unijos vadovo Aurelijaus Atkočiūno kompiuteris, kuriuo ir buvo įvykdyta vagystė. Be to 2004 m. sausio mėnesį, nakties metu, iš Pakruojo ūkininkų kredito unijos kasininkių seifo buvo pavogta apie 50 tūkst. litų. Po įvykdytos vagystės, rytojaus dieną, Aurelijus Atkočiūnas pavogtą pinigų sumą susirinko iš jam tuo metu „patikimų“ unijos narių. Todėl tiek aš, tiek Alma Krivickienė, jo prašymu „paaukojome“ po 6200 Lt.

 

2004 m. rugpjūčio 28d. aš patekau į autoavariją. Man gydantis Panevėžio ligoninėje, atvyko PŪKU vadovas Aurelijus Atkočiūnas, kuris pateikė man pasirašyti ant jo atvežto atbuline data suklastoto draudimo poliso. Vėliau man pasveikus A.Atkočiūnas „dėjosi“ draugu. Tikino, kad jam reikia „priforminti“ paskolų dėl Lietuvos banko, kad neuždarytų PŪKU. Ir taip jam pavyko apgauti ne tik mane, mano šeimos narius, bet ir daugybę artimų žmonių, giminaičių.

 

A.Atkočiūnas su savo bičiuliu R. Pašakinsku, tikiu suvokdami, kad jiems „artėja“ padarytų nusikaltimų galas, 2009m. lapkričio 11d. į Kredito Uniją iškvietė mano sūnų Arūną ir žentą Artūrą. Juos įtikino, jog jiems leis toliau ūkininkauti, neatims nei žemių, nei jokio jų turimo turto, su sąlyga jeigu jie „priprašys“ mamos R. Vaitekūnienės (t.y.manęs), kad apie jo padarytus nusikaltimus tylėčiau ir į jokias teisėsaugos institucijas nesikreipčiau. Ir taip A.Atkočiūnas padarė dar vieną nusikalstamą veiką, kuomet apgaulės, sukčiavimo būdu mano sūnui Arūnui buvo išrašytas 760 tūkst. litų neprotestuotinas vekselis, pasisavinant 760 tūkst. litų pinigų sumą.

 

2010m. gegužės mėnesį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-1-158-10 PŪKU atžvilgiu. FNTT, prie LRVRM Šiaulių apskrities skyriaus, tyrėjai, kaip dabar suprantu, buvo taip „nupirkti“ jog nekreipė jokio dėmesio į suklastotas PŪKU paskolų ir laidavimų sutartis, suklastotus žmonių parašus, pinigų išmokėjimus naktimis (kredito unijai nedirbant), nebuvo išaiškintos aplinkybės, kuomet žmonėms buvo suklastotos paskolos, kai jie tuo metu buvo ligoninėse, sirgo ir t.t.

 

Nebuvo kreipiamas dėmesys,  pvz. : 2009m. kovo 31d. man ir mano šeimos nariams, dėl  nakties metu išmokėtų 520 tūkst. Litų.  Kai tuo tarpu dienos limitas PŪKU buvo tik 250 tūkst. litų. Tyrėjai „nusispjovė“ ir į Alekso Punio skundus, kuomet 2008.06.28 be jo žinios, apgaule „padarytas“ laiduotoju – 165 tūkst. litų sumai, nors nėra buvęs net Kredito Unijoje. Nebuvo išaiškinta ir tai, kas iš unijos darbuotojų pasisavino visų žmonių pinigus, pagal PŪKU suklastotas paskolų ir laidavimų sutartis, apgaule išrašytus neprotestuotinus vekselius. Nebuvo išaiškinta ir tai, kas pasisavino pinigus už mano turėtą indelį PŪKU.  Tarnybos nesiaiškino, kas  iš PŪKU darbuotojų pasisavino pinigus už gautą mano ir mano vyro produkciją, bei pagrobtus pinigus, gautus iš Nacionalinės Mokėjimo Agentūros. Tyrėjai specialiai ikiteisminį tyrimą vilkino, kad „sulauktų“ senaties, o bandant juos nušalinti – nesišalino.

 

Vėliau žmonės kreipėsi į teismą, kad teismas panaikintų suklastotas PŪKU paskolų sutartis ir laidavimus. Tačiau Šiaulių teismų teisėjams buvo „Dzin“, juk ne jų šeima apgauta ir apvogta. Pareiškėjai, kurie ieškojo teisingumo,  dar gavo baudas.

 

Tokiu būdu nusikaltėliams A.Atkočiūnui ir jo bičiuliui R. Pašakinskui, sugebantiems galimai „nupirkti“ teisėsaugos institucijų pareigūnus, teismų teisėjus, panoro ir toliau apgaudinėti ,,teisiškai“ (kaip jiems atrodo), pateikiant jų išgalvotus, sveiku protu nesuvokiamus ieškinius, dėl UAB „Aisnera“, kuri susikūrė 2009m. lapkričio mėn., o jau 2010m. sausio mėnesį nukūlė derlių, kurį aš su žentu ,,pavogėme“ ir taip ,,padarėme“ PŪKU žalą, daugiau nei 50 tūkst. eurų sumai. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Centrinė Kredito unija, privalėtų kontroliuoti visas kredito unijas, įskaitant ir Pakruojo, tačiau Lietuvos Centrinės Kredito Unijos  direktorius Rimvydas Sakavičius „talkino“ PŪKU galimai daromai nusikalstamai veikai.

 

Jis vietoje to, kad užkirstų nusikaltimams kelią, pasiunčia į bylos nagrinėjimą, savo advokatą Joną Ancutą, kad gintų jų interesus.  Bylą nagrinėjęs teisėjas Danas Lisas (tikiu, kad dėl galimai gauto atlygio) nekreipė dėmesio nei dėl senaties termino, nei dėl jo priimtų ankstesnių neteisėtų bylų nagrinėjimo Artūro Punio (kaip atsakovo šioje byloje) atžvilgiu.  Teisėjas Danas Lisas ,,nesuprato“ ir to, kad žiemą javai nekuliami.   Esu įsitikinusi, jog nusikalstama grupuotė „Pelėsiai“ galimai „įtakojo“ teisėją Daną Lisą, kad jis kreiptųsi dėl šmeižto, kad galėtų „padaryti“ mane psichiškai nepakaltinama. PŪKU vadovo A.Atkošiūno geras  prietėlis R.Pašakinskas yra man teigęs, kad jis yra nusikalstamos ,,PELĖSIŲ‘‘ grupuotės vadeiva ir turėčiau aš būti atsargi ieškodama tiesos.  Priešingu atveju, teks stipriai nukentėti pačiai.  Šiandieną, po daugelio metų, šie nusikaltėliai  džiaugiasi, įgyvendindami savo planus. Tą jiems pavyko pasiekti klastojant dokumentus, įrašant man nebūtas ligas ir traumas. Kai kurie dokumentai aplamai ,,paslaptingu būdu“ dingo iš bylos.

 

 

Ekspertams pavesti atsakyti į šiuos klausimus (nurodo šešis klausimus).

 

2020.08.20 pateikiau skundą Šiaulių apygardos teismui, dėl Telšių apylinkės teismo 2020.08.17 nutarties b.b.Nr.1-107-339/2020 panaikinimo. Bėda tame, kad Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų pirmininkas yra Laisvydas Zederštremas. Teisėjas L. Zederštremas buvo „pamiršęs“ kad jis dirbdamas  Pakruojo apylinkės teisme, buvo nušalintas arba pats nusišalino net 48 (keturiasdešimt aštuonis) kartus nuo mano ir mano šeimos narių  nagrinėjamų bylų!  Teisėjas L. Zederštremas pyksta ant manęs, kad išsakau ir viešinu tiesą apie jį.  Jis, dirbdamas prokuroru, „nesugebėjo“ paimti ekspertizei A.Atkočiūno tų kompiuterių, kuriuose buvo galima nustatyti, kad  padaryta vagystė Pakruojo ūkininkų kredito unijoje.  Tuomet už „nuopelnus“ buvo paskirtas dirbti teisėju, Pakruojo apylinkės teisme. Dabar jau dirba Šiaulių apygardos teisme baudžiamųjų bylų pirmininko pareigose.

 

Kad bylos nagrinėjimas būtų nešališkas prašiau, kad ją nagrinėtų kitoje apskrityje. Tačiau į mano prašymą nebuvo atsižvelgta ir byla buvo perduota tos pačios Šiaulių apygardos priklausančiai teritorijai  Telšių teismui į teisėjos V. Liauzginienės rankas. Ji  priėmė  nutartį, pasinaudodama Panevėžio psichiatrų pažyma, kurioje aš būdama sveika, veiksni, vairuojanti automobilį,  padaryta nepakaltinama.

 

Dėl šios priežasties, aš 2020.09.03 kreipiausi į psichiatrą Algirdą Dambravą, po to papildomai 2020.09.04 kreipiausi į VĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą.  Abi pažymas iškart pateikiau Telšių apylinkės teismui. Jos visiškai priešingos Panevėžio psichiatrų  išduotai pažymai.  Teisėja V. Liauzginienė į pateiktus mano dokumentus ir prašymus, kad būtų atliekama man psichiatrijos ekspertizė pagal mano gyvenamą vietą, t.y. Šiauliuose, visiškai nereagavo.  Rašydama teismo nutartis siuntė policijos pareigūnus, kad trikdytų mano sveikatą ir darytų mano atžvilgiu mobingą.  Kaip dabar suprantu, kad mane veiksnią, sveiką moterį  išvežtų į Uteną ar Rokiškį, kad galimai padarytų vaistų pagalba mane ,,daržove“, kad neieškočiau TIESOS. Tokiu būdu pateisintų savo ir nusikaltėlių norus. Įvykdytų nusikaltėlių planus.

 

2021 m. rugsėjo 15 d. dukra Ramunė paskambino į Panevėžio psichiatrijos skyrių ir pranešė, kad 14val. aš atvyksiu atlikti ekspertizę pagal Telšių teisėjos V. Liauzginienės parašytą  teismo nutartį. Kadangi tą dieną sirgo psichologė Eglė Zubienė, todėl prašė, kad nevažiuočiau. Tuo pačiu paprašė kad informuočiau ir policijos pareigūnus, kuriems buvo nurodyta mane pristatyti. Supratusi, kad mane „tirs“ ir psichologė, aš 2021.09.17 kreipiausi į savo gyvenamos vietos Šiaulių psichologę Eleną Balnienę. Gauta išvada, kuri taipogi priešinga Panevėžio ,,psichams“.

 

Nuvykę su dukra  2021.09.22 į Panevėžio psichiatrijos skyrių, pasaloje pamatėme policijos pareigūną Raimondą Tamašauską, kuris kartu su mumis įėjo į psichiatrijos skyrių. Išėjusi psichologė Eglė Zubienė pakvietė mane į kabinetą, o policijos pareigūnui pasakė, jog jo atvykimas beprasmis. Kaip dabar suprantu, psichologė E.Zubienė labai išsigando kartu su mumis buvusio ,,Laivo laikraščio“ Lietuvai žurnalisto A.Veberio, nes tikiu, kad  tik jo dėka nebuvau policijos pareigūno išvežta tolimesniam stebėjimui ar  gydymui į Uteną ar Rokiškį.

 

Man atliekant psichiatrinę ekspertizę, atsakiau į visus man pateiktus klausimus ir pateikiau jau turimus dokumentus: Vilniaus psichiatro Dumbravo, Šiaulių psichologės med. pažymas.  Visus šiuos dokumentus psichologė E.Zubienė priėmė ir pasiliko. Atlikus ekspertizę, aš psichologės E. Zubienės paklausiau, kada galėsiu susipažinti su ekspertizės išvadomis. Man buvo atsakyta, kad išvadas pateiks teismui per 5 darbo dienas.  Spalio 12 d. nuvykau į Telšių apylinkės teismą, tačiau nei išvadų, nei baudžiamosios bylos medžiagos dar nebuvo. Tuomet skambinau į Panevėžio ekspertizės skyrių paklausdama, dėl kokių priežasčių nepristatyti teismui dokumentai. Man buvo pasakyta, kad ekspertas V. Diktanas išėjo atostogų, o visos šios įstaigos darbuotojos susirgo. Dabar galiu sakyti, kad man melavo ir buvau apgauta.

 

Įtariu, kad teisėja Vitalija Liauzginienė, galimai susitarus ar turėdama Panevėžio psichiatrijos ekspertizės įstaigoje „savus“, privalėjo padaryti mane psichiškai nepakaltinama, kad galėtų visos nusikalstamos gaujos išvengti atsakomybės.

Todėl 2020m. rugpjūčio 17d. b.b.Nr.1-107-339/2020 Telšių apylinkės teismo teisėja Vitalija Liauzginienė nutaria:

Paskirti kaltinamajai Ramutei Vaitekūnienei, gyvenančiai Pakruojo r., Klovainių sen., Balsių k., ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę.

Ekspertizę pavesti atlikti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM  Panevėžyje, Staniūnų g. 66, ekspertams.

2021.09.30 Nr. 55PN-407, teismo psichiatrijos skyriaus viršininkas Virginijus Diktanas mano atliktą ekspertizę sustabdė ir kreipėsi į Telšių apylinkės teismo teisėją Vitaliją Liauzginienę, dėl papildomos medicininės dokumentacijos, nurodydamas, kad ekspertizės atlikimui reikalinga papildoma medicininė dokumentacija: gydymo stacionare ligos istorijos iš Respublikinės Panevėžio ligoninės.

 

2021.10.01 Nr.1-21-339/2021 teisėja V. Liauzginienė kreipėsi į VŠI Respublikinę Panevėžio ligoninę, prašydama teismui pateikti Ramutės Vaitekūnienės, gim. 1954.03.01, gydymo stacionare ligos istoriją (teismo duomenimis R. Vaitekūnienė buvo gydoma 2004m.)

 

2021m. lapkričio 4d. Telšių apylinkės teismui buvo pateiktas ekspertizės aktas Nr. 87TPK-83/2021. Tą pačią dieną teisėja Vitalija Liauzginienė „surašė“ nutartį, pagal kurią nutaria:

Pradėti procesą taikyti kaltinamajai Ramutei Vaitekūnienei priverčiamąsias medicinines priemones. Bylą skirti nagrinėti neviešame teisiamajame posėdyje 2021 lapkričio 15d. 9val.

 

Į teisiamąjį posėdį šaukti nukentėjusįjį Daną Lisą, liudytoją Liną Deržinskienę, kaltinamosios R.Vaitekūnienės gynėją Vilmantą Poškų, teismo psichiatrą ekspertą Virginijų Diktaną, prokurorą.

Nutartis neskundžiama.

 

2021m. lapkričio 15d., sužinojusi, kad vyks teismo posėdis, aš nuvykau. Nesitikėdami mano vizito,  išsigando ekspertas Virginijus Diktanas ir sunkiai „rinko“ žodžius posėdžio metu, o teisėja V. Liauzginienė, įėjusi į posėdžio salę ir išvydusi mane, neteko „amo“.  Elgėsi išaukiančiai, pakeltu tonu, man uždraudė kalbėti, užduoti klausimus. Šioje byloje neliko daugumos svarbių dokumentų, kad būtų nustatyta Tiesa.

 

Man niekada nebuvo diagnozuota trauminė galvos smegenų liga, smegenų sumušimas ir sutrikimas. Niekada nesigydžiau dėl psichikos sutrikimų, dirbau atsakingą vyr. inžinierės darbą.  Tokią diagnozę išgalvojo  teismo psichiatrijos ekspertas Virginijus Diktanas su psichologe Egle Zubiene, vykdydami teisėjos Vitalijos Liauzginienės nurodymus.  Turėtų būti  pradėtas ikiteisminis tyrimas, dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimo, apgaulės, sukčiavimo, mano sveikatos istorijos suklastojimo, padarant mane psichiškai nepakaltinama. Dėl tokių klastočių ir daromų nusikaltimų šie ,,veikėjai“ turėtų būti pašalinti iš pareigų.

 

Gerb.  Prezidente prašau, susipažinti su 2020.02.12 dienos, Prezidentūroje mano pateiktu skundu, ir 2020.02.17 dienos pateiktu papildymu, ir kreiptis į Lietuvos banką, kad padarytos nusikalstamos veikos (kur apgauti buvo dvidešimt žmonių) būtų išaiškintos. Lietuvos Bankas privalo taikyti laikinąsias apsaugos priemones 1mln. 758 391.74 eurų sumai.  Atlikus išsamų tyrimą, Pakruojo ūkininkų kredito unija, privalo grąžinti, skunde nurodytiems asmenims, nurodytas sumas.

 

Pažymėtina ir tai, jeigu Prezidentūroje būtų dirbę sąžiningi, kompetetingi Jūsų darbuotojai, tai gavę pranešimą dėl Apeliacinio teismo teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Dalios Kačinskienės ir Alvydo Poškaus, padarytos nusikalstamos veikos civ. byloje Nr. 2A-781-464/2016, būtų Prezidento „galia“ šie teisėjai išbraukti iš teisėjų sąrašų.  Tuomet būtų užkirstas kelias toliau „išsidirbinėti“ PŪKU nusikaltėliams, teikiant jų išgalvotus ieškinius, kuriuos nagrinėjo teisėjas Danas Lisas. Ir dėl to niekada nebūtų „atsiradę“ baudžiamosios bylos, kurias nagrinėjo teisėja Vitalija Liauzginienė, kurią aš šiandieną laikau ne teisėja, o apgavike, sukčiautoja, dokumentų klastotoja, kuri kartu su ekspertu V. Diktanu ir psichologe Egle Zubiene padarė sunkias nusikalstamas veikas mano atžvilgiu, neteisėtai, nepagrįstai padarant mane psichiškai nepakaltinamąja, išgalvojant man nebūtas ligas bei traumas.

 

Gerb. Prezidento prašau visa tai įvertinti, ir kad būtų ekspertui V. Diktanui, psichologei E. Zubienei, teisėjams: V. Liauzginienei, D. Lisui, L. Zederštremui, D. Gasiūnienei, D. Kačinskienei, A. Poškui, N. Masiuliui paskirta psichiatrijos ekspertizė.  Ją atlikus paaiškės, ar teisėjai  nagrinėdami PŪKU ieškinius, dėl jų sveikatos psichikos būklės galėjo suprasti ieškiniuose pateiktus ,,išgalvotus“ faktus, ar tai nagrinėjo bylas nusikalstamai, dėl jau galimai gauto atlygio iš Pakruojo ūkininkų kredito unijos. Mano galva, jie psichiškai nesveiki, o jeigu sveiki, tai turi sėdėti kalėjime. Kiek galima stebėti, kad Lietuvoje teisinė sistema būtų paversta nusikaltėlių irštva?

 

PRIDEDAMA:    Teisėjos susirašinėjimas su ekspertu. Ekspertizės akto kopija (16 lapų) . 2021m. liepos 21d. nutarties kopija. 2020.09.03 psichiatro apžiūros kopija. 2020.09.04 Nr.20-36284224 med. pažyma. 2021.09.17 psichologo išvados kopija. 2005m. sausio 4d. pažyma apie traumą VŠĮ Panevėžio ligoninės išrašo kopija. ,,Laisvo laikraščio“ leidinių kopijos. 2021.07.13 skundo kopija ir teismo raštas. 2021.11.25 prašymo kopija. Ramutė Vaitekūnienė‘‘.

 

Matant nukentėjusių piliečių kančias ir  paieškas norint išsiaiškinti Tiesą, norisi priminti ne tik Prezidentui, bet visai teisinei sistemai, kad Valstybė gilioje moralinėje, dvasinėje krizėje. Pasikartosiu, šalyje absoliutus ,,bardakas“. Tai pabaigos ženklų išdava aprašyta Šventame Rašte-Biblijoje.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));