Policijos komisarų – narkobaronų bylą marina prokuratūra

Narkobaronai1

Narkobaronai1

Policijos komisarų – narkobaronų bylą marina prokuratūra

Aurimas Drižius

 

Narkobaronai1

Nuotr. – buvę Šiaulių policijos organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, įtariami narkotikų prekyba ir kitais sunkaiis nusikaltimais, prie teismo ramiai tariasi, kaip toliau elgtis

 

 

Panevėžio apygardos teisme lapkričio 14-15 d. turėjo būti skelbiamas generalinės prokuratūros kaltinimas 18 Šiaulių apygardos ONTT ekskomisarų, kurie 15 metų kontroliavo narkotikų prekybą visame Šiaulių regione.

Tačiau į posėdį atėjęs LL korespondentas Alvydas Veberis sužinojo, kad posėdžio nebus – neva kaltinimą turėjęs pateikti prokuroras išvykęs į komandiruotę. Todėl teismo prašė posėdį nukelti dar mėnesiui – teismas nuolankiai su juo sutiko.

Paskutinis posėdis šioje byloje įvyko rugsėjo 22 d. Vėliau buvo paskirti posėdžiai spalio 5 d., spalio 6 d., spalio 16 d., spalio 30 d. Visi šie posėdžiai buvo atidėti dėl įvairų kliūčių, daugiausiai – negalėjo dalyvauti kaltinamieji. Vėliau buvo paskirti lapkričio 3, 15 ir 16, 29, 30 dienomis, tačiau jie taip pat atidėti šį kartą prokuroras išvyko į komandiruotę. „Dabar atidėta gruodžio 11 d., tačiau tada matyt sakys, kad jau nauji metai, atidėkim kitiems metams“, – ironizavo A.Veberis.

Nors teismo posėdžiai šioje byloje buvo suplanuoti dar šių metų pradžioje ir paskirtos visos datos, staiga paaiškėja, kad prokuroras turi išvykti į komandiruotę kaip tik posėdžio dieną.

Kaip žinia, net 18 Šiaulių Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų atsidūrė teisiamųjų suole dėl narkotikų prekybos ir kitų nusikaltimų.

Nors kiti, ne policijos ekskomisarai, įtariami prekyba narkotikais, teismo laukia kalėjime, pvz., narkotikų prekyba įtariami „agurkiniai“ kalėjime iki teismo sėdi jau ketveri metai, tačiau tokiu pat nusikaltimu įtariami policijos pareigūnai teismo laukia laisvėje ir greičiausiai atsipirks liktinėmis bausmėmis. 

Nors dar 2015 m. paaiškėjo, kad Šiaulių ONTT daug metų klastojo įkalčius, prekiavo konfiskuotais narkotikais, klastojo bylas nekaltiems žmonėms. Paaiškėjo, kad ir buvęs „metų seklys“, ONTT Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkas Tomas Ruchtinas  už 100 litų pasamdė „slaptą liudininką“, kad tas paliudytų, jog pirko narkotikus iš sutuoktinių Tatjanos ir Ričardo Malinauskų. Pastarieji buvo nuteisti kalėti, remiantis vieninteliu įrodymu – minėto „slapto liudininko“ parodymais. Žmones į kalėjimą pasiuntė Šiaulių apygardos teismo teisėjai Nijolė Matuzevičienė, Boleslovas Kalainis ir Virginija Žindulienė, kurie puikiai žinojo, kad negalima teisti žmonių, remiantis „slapto liudininko“ parodymais – tai aiškiai draudžia Europos Žmogaus teisių teismas. Malinauskų skundus atmetė visa „teismų sistema“, tame tarp ir Aukščiausias teismas, tik vėliau „slaptam liudininkui“ prabilo sąžinė – jis pranešė prokuratūrai, kad melagingai apkaltino žmones. Tačiau net ir po to, kai prokuratūra jau žinojo, kad kalėjime sėdi nekalti žmonės, R.Malinauskas dar pusė metų sėdėjo kalėjime – laukė, nes taip vadinamas Aukščiausias teismas nepriėmė nagrinėti jo skundo be eilės.

Beje, tos pačios teisėjos Virginija Žindulienė ir Nijolė Matuzevičienė, pasiuntusios į kalėjimą nekaltus žmonės, lyg niekur nieko toliau teisia – šį kartą jos yra kolegijoje, kuri nagrinėja vadinamąją Garliavos bylą. „Teisėjos, kurios siunčia į kalėjimą nekaltus žmones pagal „slaptus liudijimus“ – kažin ar galima tikėti teisingo nuosprendžio“, – LL sakė vienas šios bylos kaltinamųjų. Tai, kad teisėjas, sąmoningai nuteisęs nekaltą žmogų, už tokį nusikaltimą niekaip neatsako – dar viena „teisinės valstybės“ spraga.

Beje, net paaiškėjus, kad minėti žmonės nekalti, nuteisti pagal sufabrikuotą bylą, R.Malinauskas dar beveik pusę metų sėdėjo kalėjime – laukė, kol Aukščiausiame teisme prieis eilė nagrinėti jo skundą. Buvo labai juokinga žiūrėti, kad kilus skandalui, generalinis prokuroras D.Raulušaitis išsisukinėjo nuo atsakomybės  – neva jis dar birželio 23 d. kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą, prašydamas panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį nuteistiems šiauliečiams, tačiau teisėjai neskubėjo taisyti klaidos – reikėjo laukti beveik 5 mėnesius, kol galutinius ir neskundžiamus sprendimus priimantis teismas įsigilino į situaciją ir ištaisė pareigūnų klaidą. 

 

„Atidėtas ne vienas posėdis šioje byloje, bet keturi, – stebisi A.Veberis, – tie posėdžiai buvo numatyti visiems šiems metams, o dabar kiekviename posėdyje kitas posėdis derinamas dar ir kitas posėdis. Praeitame posėdyje buvo suderinti keturi posėdžiai, tačiau šiandien paaiškėjo, kad vienas ekskomisaras negali dalyvauti, prokuroras išvykęs ir pan. Matyt, kadangi aš esu vienintelis šio proceso stebėtojas, tai jie bandys per tą laiką mane visokiais būdais apdoroti. Bandė sudoroti mane per FNTT, darė kratą mano įsteigtame fonde „Biblijos studijos, tačiau nieko nerado. Tada bandė infiltruoti į fondą savo agentus, kad mane sukompromituoti, tačiau vėl nepavyko. Aš manau, kad jie bando mane nutildyti, kad paskui ramiai ir tyliai tą bylą išnagrinėti ir numarinti. Tačiau į kitą posėdi gruodžio 11 d. aš esu pakvietęs ir daugiau stebėtojų. Ši byla nagrinėjama jau trys metai, ir pabaigos nesimato – vasarą įtariamiesiems net skiriamos vasaros atostogos, rašoma pertrauka tarp posėdžių. Nors man aišku, kad pvz., vienas veikėjas, kuris tik tarpininkavo tarp narkotikų pardavėjų, gavo 13 metų kalėjimo. Tai kiek turi duodi tiems, kurie organizavo visą šią narkotikų prekybą? Vienintelis klausimas – kaip juos išsuks? Juk tų įtariamųjų buvo 40, tai dabar teisme liko tik 18”. 

 

 Praeitame posėdyje policija pagaliau atvesdino Šiaulių gyventoją Danutę Vaitkevičienę bei Kuršėnuose gyvenančią Jeleną Petrulionienę. Jos abi vengė ir  bijojo akistatos su pareigūnais, kad  vėl reikės prisiminti įvykius ir liudyti prieš komisarų gaują, kuri brutaliai ir nusikalstamai elgėsi jų atžvilgiu.  Viena jų, – Vaitkevičienė buvo apklausta kaip liudininkė, kita – Jelena Petrulionienė, kaip nukentėjusioji. Duodama parodymus D.Vaitkevičienė nualpo.

Teisėjas Pranas Šimkus ramino, kad jai kaltinimai negręsia, nes ji yra apklausiama kaip liudininkė, bandė skelbti pertrauką. Po pirmosios pagalbos suteikimo teismo salėje, moteris šiek tiek sustiprėjo ir teismas galėjo tęsti darbą. Ji nurodė, kad jos namuose keturi pareigūnai darė kratą, nepateikę kratos orderio.  Jie paėmė vertingus daiktus: auksines grandinėles, laikrodžius, kompiuterius, aukso papuošalus… Sūnus pastebėjo, kad į kratos protokolą surašyti ne visi paimti daiktai. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pareiškusi pareigūnams ieškinį, – tiek moralinei, tiek materialinei žalai. Teisme kaltinimų  atsisakė, pareiškusi, kad kaip nukentėjusi nesirašysianti, priekaištų nebeturinti, materialinės vertybės grąžintos.  Būtų keista, kad komisarai (,,teisingumo vykdytojai“) per daugiau nei trejus metus nebūtų palenkę liudininkę jiems naudinga linkme!

Kita atvesdinta liudininkė J.Petrulionienė Kuršėnuose  uždarbiavo iš kontrabandinių cigarečių platinimo. Šiaulių AVPK ONTT skyriaus pareigūnai Gediminas Aina, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas ją sučiupo jos namo antrame aukšte, išlaužę kambario duris. Ji buvo pasislėpusi palėpėje. Pareigūnai buvo apsirengę civiliai, parodė pažymėjimus, kad yra iš kriminalinės policijos. Ji leido jiems daryti kratą. Pareigūnai rado jos namuose  asmeninių pinigų 5370 litų sumą  ir 5 pakus kontrabandinių cigarečių. Pareigūnams po kratos ji  padarė kavos. Jie neatsisakė.  Begurkšnojant kavą  užsimezgė draugiški santykiai. Pareigūnai nutarė  J.Petrulionienės nebausti. Jie  nusavino tik rastų  5370 litų pinigų sumą ir  dalį kontrabandinių cigarečių.  Pasiūlė toliau tęsti šią veiklą bendradarbiaujant. Paliko kontaktinį telefono numerį. Įsidrąsinusi J.Petrulionienė paprašė, kad komisarai paliktų nors kiek pinigų jai pragyvenimui. Pareigūnai parodė ,,gailestingumą“ atskaičiavę iš nusavintos sumos 130 litų.  Toliau darbas tęsėsi pagal sutartį. Pareigūnai vežė kontrabandines cigaretes, o ši jomis nebaudžiamai, turėdama komisarų ,,stogą“, prekiavo jų naudai nuo trijų  iki trijų su pusę litų už pakelį. Komisarai pakaitomis veždavo kontrabandines cigaretes dėžėmis. Pinigų sumą, už atvežtas prekes,  reikalaudavo apmokėti iš karto. Duodama parodymus teisme J.Petrulionienė  aiškino, kad vėliau už prekybą kontrabandinėmis cigaretėmis buvo vis tik  nubausta ir teko sumokėti 14000 litų baudą, kai  visą nusikalstamą komisarų susivienijimą išaiškino Vilniaus pareigūnai.  Teisme ji atsisakė jai padarytos 5370 litų materialinės ir moralinės žalos, kurią ikiteisminiame tyrime buvo pareiškusi. Sakė, kad komisarai 5370 litų nusavintos sumos negrąžino.  

Taip pat šiame teismo posėdyje buvo aiškinamasi ir dėl kontrabandinių cigarečių vagystės Telšiuose. Apklausti 3, 13, 19 bylų kaltinimo epizodų kaltinamieji:  Ričardas Pocius, Remigijus Zykas, Gediminas Aina, Vytenis Maščinskas, Renatas Ivanovas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus. Dėl kontrabandinių cigarečių ,,kolegos“ nesutarė dėl pasisavinto 45000 pakelių kiekio ir gautos 105000 litų sumos. Visi neigė, kad toks didelis kiekis negalėjo būti, nors jie kiekio neskaičiavo, o pasitikėjo ekspertų išvadomis. Daugeliui iš apklaustųjų atmintis išgaravo, kokie pareigūnai  nusikaltime dalyvavo, kokiomis transporto priemonėmis naudojosi, klaidžiojo laike. Gerai atsiminė tik tai,  kad gėrė kavą šalia esančioje benzino kolonėlėje. 

Ričardas Pocius piktinosi savo ,,kolega“ Renatu Ivanovu, kuris labai greit iš tardymo izoliatoriaus  išėjo į laisvę. Tai davė suprasti, kad jis galimai  bendradarbiavo su pareigūnais ir išdavė savo ,,kolegas‘‘. Kalbant nusikalstamo pasaulio žargonu buvo lojalus tardymo pareigūnų ,,ožys“. 

 Anot R.Pociaus, jis labiausiai nukentėjo.  Ilgiausią laiką, net 18 mėnesių, išbuvo įkalintas Lukiškėse. Per tą laikotarpį jam buvo daromas psichologinis spaudimas:  teko pakeisti jam net 60 kamerų, sugadinta sveikata, buvo patalpintas šaltame rūsyje arba kamerose, kur už lango ramybės nedavė lojantys šunys. Budėtojai su juo nesikalbėjo, nes jiems buvo duota tokia komanda iš viršaus.

Apmaudu, kai ,,teisingumo‘‘ vykdytojai visoje respublikoje daro nusikaltimus, o nekalti ar mažiau kalti turi nešti jų kaltės naštą. Dar keisčiau, kad vilkai avių kailyje  basomis kojomis mitinguoja prie Seimo rūmų, kad negali išgyventi, maži atlygiai… , bet daugelis jų turi net milijoninės vertės namus, prabangius automobilius, įmantrias mob. ryšio priemones, atostogauja užsienio kurortuose… Gal visi jų turtai, tai tik padarytų nusikaltimų pasekmės?

Teismo posėdžiai atviri. Klaiki, Valstybę žeminanti, REZONANCINĖ byla. Žiniasklaidos atstovų, apart ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai nei vienui vieno. Kas gali paneigti, kad žiniasklaida tarnauja  korumpuotai valdžiai už Judo sidabrinius? O gal bijo susidorojimo? Yra ir tokių pavyzdžių. 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));