Z.Vaišvila : „Ar Lietuva išrinks dar vieną dirbtinį prezidentą?

 

2017-11-15 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Gerb. teisėjai, mes jus suprantame. Tačiau tyčiotis iš teisingumo vykdymo nevalia“ pranešimas

 

2017 m. lapkričio 6 d. Teisėjų etikos ir drausmės komisija svarstė Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio teikimą dėl drausmės bylų iškėlimo šio teismo teisėjams Gintautui Koriaginui ir Jurgiui Kiškiui. Teisėjui J. Kiškiui drausmės byla iškelta, teisėjui G. Koriaginui – ne. Dėl teisėjo G. Koriagino galiu pasisakyti, nes jis nagrinėja UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą. 

Dėl to, kad Kauno apygardos teismo vadovybė, iki šiol energingai gynusi teisėją G. Koriaginą nuo nušalinimo šioje byloje, netikėtai pasiūlė šiam teisėjui kelti drausmės bylą, sukėlė klausimų. Matyt, situacija perdaug įkaito, kad galima būtų ir toliau nematyti, kaip nagrinėjama ši byla.

Teisėjų etikos ir drausmės komisijos posėdis tai ir patvirtino. Buvo paminėti tik nereikšmingi teisėjo G. Koriagino procesiniai pažeidimai. Kauno apygardos teismo pirmininko prašiau šios medžiagos, tačiau jos negavau. Posėdžio metu paskubomis parašiau ir komisijai pateikiau pagrindinius teisėjo G. Koriagino šioje byloje įvykdytus šiurkščius procesinius pažeidimus ir paprašiau nepriiminėti sprendimo, pažadėjau pateikti papildomą medžiagą. Tačiau komisija nelaukė mano medžiagos. Todėl pateikiau ją jau kaip savo prašymą iškelti drausmės bylą teisėjui G. Koriaginui.

Ko nepanoro svarstyti Teisėjų etikos ir drausmės komisija? Manau, kad, visų pirma, to, kad teisėjas G. Koriaginas, priėmęs nagrinėjimui teisme 2015 m. spalio 21 d. Z. Vaišvilos prašymą dėl galimai nusikalstamai suorganizuoto UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, dvejus metus jo nenagrinėja. Net 11 mėnesių teisėjas G. Koriaginas nesprendė 2015 m. birželio 8 d. trijų Z. Vaišvilos prašymų dėl proceso atnaujinimo šios bankroto bylos atskirose dalyse priėmimo nagrinėti teisme klausimo, nors įstatymas tai padaryti teismą įpareigoja per 3 darbo dienas. Mat prašyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuos prašymus pateikiau, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkui Rimvydui Norkui patarus. Per metus laiko pasikeitė teismo praktika – p. R. Norkaus patarimas buvo veltui. Teismai nusprendė, kad proceso atnaujinimas negalimas net ginče dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Kitose bylose atnaujinti procesą galima, bet šioje byloje – ne. Po metų p. R. Norkaus paklausiau: „Ar dėl manęs pasikeitė teismo praktika?“ Atsakymo neišgirdau.

Teisėjo G. Koriagino laimėjimus šioje byloje vainikavo UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimas tyčiniu. Net Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Virginija Čekanauskaitė, pašalinusi teisėjo G. Koriagino argumentus dėl verslo sandorių, paliko teisėjo G. Koriagino nutartį dėl tyčinio bankroto, t.y. ikiteisminio tyrimo pradėjimo, remdamasi žinomai melagingais bankroto adminsitratoriaus ir Juozo Matonio vadovaujamų UAB „Baltic arms“ ir UAB „Skomė“ paaiškinimais teismui, kad aš sunaikinau apskaitos programą (nors byloje yra 2015 m. rugpjūčio 18 d. UAB „FF Lizingas“ kreditorių komiteto protokolas, kuriuo nutarta egzistuojančią apskaitos programą nurašyti kaip bevertę!), kad aš neperdaviau akcininkų susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų (pasirašytinai juos perdaviau bankroto adminsitratoriui 2013 m. gruodžio 6 d.), kad aš neperdaviau buhalterinės apskaitos dokumentų (turiu raštiškus bankroto administratoriaus patvritinimus, kad jis perėmė visus šiuos dokumentus nuo įmonės veiklos pradžios 1997 m.), kad aš neperdaviau trumpalaikio UAB „FF Lizingas“ turto, kurio vertė 2,4 mln. EUR (nekilnojamasis turtas, kuris viešai registruojamas, ne tik bankroto adminsitratoriaus perimtas, bet ir jau parduotas už simbolines kainas, o neperduotas kilnojamasis turtas pavogtas Mažeikiuose, vagystę, kurioje galimai dalyvavo ir bankroto administratorius, nuo 2014 m. tiria prokuratūra pagal Z. Vaišvilos pareiškimą). Kadangi su patyrusia teisėja V. Čekanauskaite teko susidurti anksčiau, nenoriu tikėti, kad ji nematė tokių dalykų byloje. Todėl belieka vienintelis variantas – ji tokią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį priėmė ne savo valia. Kadangi Z. Vaišvilos kasaciniai skundai Lietuvos Aukščiausiame Teisme praktiškai nepriimami, o atnaujinti procesą tikėtis negaliu, todėl tikiuosi, kad teisėja V. Čekanauskaitė paaiškins šią situaciją Teisėjų etikos ir drausmės komisijai.

Gerb. teisėja V. Čekanauskaite, o kas man belieka po tokio Jūsų ir teisėjo G. Koriagino verdikto? Juk absurdiškais ir melagingais argumentais sukūrėte man baudžiamąją bylą! Negi manote, kad tylėsiu ir nieko nedarysiu? Ar ir Jūs, kaip UAB „Admivita“ ir Juozas Matonis, tikėjotės, kad Zigmas Vaišvila po patirtų traumų nebepakils ir nebesusigaudys, ir tada neįgalų Zigmą ir jo šeimą galima bus visapusiškai sudoroti? Negana to, tuo pat metu Zigmas paskelbtas dar ir grėsme Lietuvos saugumui! Tik šiemt VSD direktorius Darius Jauniškis, išsigandęs galimo teismo, raštu pralemeno, kad į grėsmių vertinimą pernai įtraukė, nors ir nebuvau grėsme. Dėl statistikos.

Gerb. teisėjai, mes Jus puikiai suprantame. Tačiau pabandykite ir Jūs mus suprasti. Yra tokie cinikai, kurie slepiasi po tokių „admivitų“ kaukėmis. Tačiau Jūs, teisėjai, veikiate, valstybės vardu, vykdote teisingumą! Argi Jūs nesuprantate, kad bet kurią dieną galite būti nurašyti ar pakišti ir Jūs? Šiandien Jūs reikalingas sraigtelis, ryt – jau nebe. 

Argi nematote, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė, iš esmės jau nieko šioje valstybėje nebesprendžia. Tik žaidžia ant savo stiklinio kalno nesibaigiančių akcijų žaidimus. Nebent dar skaičiuoja karo išlaidų procentus? Valstybė ritasi į visišką prarają. Akivaizdu, kad nėra jokios garantijos dėl dar vieno dirbtinio Prezidento Lietuvai išrinkimo. Ir tai supranta, visų pirma, tie, kurie juos mums iki šiol parinkdavo.

Grįžkime prie Teisėjų etikos ir drausmės komisijos, kuri nepanoro svarstyti ir kitų mano argumentų, kuriuos galima vardinti ir vardinti. Paskutinis G. Koriagino šališko veikimo pavyzdys – iki šiol nepradėtas nagrinėti 2017 m. gegužės 10 d. nagrinėjimui priimtas Z. Vaišvilos prašymas dėl skubaus bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atstatydinimo dėl jo įvykdyto UAB „FF Lizingas“ turto iššvaistymo ir/ar pasisavinimo, pasinaudojus tuo, kad 2016 m. birželio 29 d. man patyrus sunkias politraumas, nebegalėjau sekti šios bylos eigos. Įmonei UAB „FF Lizingas“ padaryta 3,5 mln. EUR žala nesvarbi nei teisėjui G. Koriaginui, nei Vilniaus ekonominės policijos vyr. tyrėjui Ignui Budriui, nei Vilniaus apygardos prokurorei Aušrai Balžekaitei, kurie vis atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą. Tikiuosi, kuris nors gyvenamosios paskirties 10 arų žemės sklypas už 1333,33 EUR neatiteko kokiam nors teisėjo statytiniui. Būtų perdaug atvira. Tyrėjas I. Budrys paatviravo: „Prašykite, kad teismas jį nušalintų nuo šio tyrimo.“

Kas dengia taip atvirai ir beatodairiškai veikiančią bankroto administratorių grupuotę, kurios narys yra ir UAB „Admivita“? Šią medžiagą Seimo Antikorupcijos komisijai pateikiau ir prieš dvejus metus, ir šiemet. Tyla. Nors šioje grėsmingo pavadinimo komisijoje yra net 17 narių: Vitalijus Gailius, Darius Kaminskas, Vida Ačienė, Vytautas Bakas, Agnė Bilotaitė, Algirdas Butkevičius, Rimantas Jonas Dagys, Kęstutis Glaveckas, Vanda Kravčionok, Raimundas Martinėlis, Kęstutis Mažeika, Andrius Palionis, Naglis Puteikis, Jurgis Razma, Ingrida Šimonytė, Petras Valiūnas, Remigijus Žemaitaitis. Žodžiu, drebėkite, niekadėjai!

Kadangi bandymas susidoroti su manimi jau vyksta tiesmukai, buvau priverstas Teisėjų etikos ir drausmės komisijai pateikti ir kitą prašymą. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Vitos Valeckaitės ir šio teismo pirmininkės Loretos Braždienės, praradusių bet kokią sveiką nuovoką. Teisėja V. Valeckaitė rašytinio proceso tvarka nagrinėjo mano skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus patvarkymo, kuriuo šis antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, antrą kartą 2,4 mln. EUR suma areštavo mano turtą ir lėšas, uždraudė prisiimti bet kokius įsipareigojimus. Net dėl mano gydymosi. Mat UAB „Admivita“ siekia iš manęs prisiteisti 2,4 mln. EUR, kad jai neperduodu UAB „FF Lizingas“ nekilnojamąjį turtą, kurį ši ne tik perėmė, bet ir pardavė už simbolines kainas, ir kilnojamąjį turtą, kuris pavogtas. Teisėja V. Valeckaitė išnagrinėjo bylą be kitų mano skunde nurodytų bylos dalyvių – antstolių, kuriems UAB „Admivita“ nemoka jos sulaikyto mano darbo užmokesčio, nes atseit neperdaviau jai minėto turto. UAB „Admivita“ šiems antstoliams atsisakinėjo mokėti mano lėšas, o anststolio D. Kisieliaus patvarkymą nusprendė vykdyti. 

Kaip taip galėjo nutikti – teismas šioje byloje arba neįvedė bylos dalyvių į LITEKO sistemą, arba teisėja V. Valeckaitė juos neteisėtai pašalino. Dėl tokio stebuklo, kurio dar nematė nė vienas mano pažįstamas advokatas, 2017 m. spalio 5 d. teisėjai V. Valeckaitei pareiškiau nušalinimą, pranešiau apie tai teismo pirmininkei L. Braždienei ir paprašiau administracine tvarka patikrinti šios bylos nagrinėjimą. Teisėja V. Valeckaitė tęsė bylos nagrinėjimą, nekreipdama dėmesio į jai pareikštą nušalinimą. Spalio 30 d. jai pareiškiau antrą nušalinimą, vėl raštu apie tai pranešiau teimo pirmininkei L. Braždienei. Ir vėl niekas nevyksta. Aš šioje situacijoje sveiko proto jau nebematau. Gal Teisėjų etikos ir drausmės komisija suras šių teisėjų sveiką protą? Beje, L. Braždienė yra Teisėjų tarybos narė.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija sudaroma iš septynių narių. Du kandidatus skiria Respublikos Prezidentas, vieną – Seimo Pirmininkas, keturis – Teisėjų taryba. Respublikos Prezidentas ir Seimo Pirmininkas šios komisijos nariais skiria visuomenės atstovus. Kokia visuomenė juos pasiūlo? Kodėl juos teikia Respublikos Prezidentas, kuris ir taip skiria bei atleidžia teisėjus? Visuomenės atstovavimas šioje komisijoje turi būti tikras. Todėl kreipiamės į žmogaus teisių gynimo organizacijas, kviesdami susirinkti ir nuspręsti dėl tokio atstovavimo tiek teisėjų, tiek LRT, tiek kitose mūsų valstybės svarbiose institucijose.

Vargu ar kas pasakys, kad LRT dirbanti Rita Miliūtė, Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės deleguota į Teisėjų garbės teismą, nagrinėjantį Teisėjų etikos ir drausmės komisijos iškeltas teisėjų drausmės bylas, yra nešališka visuomenės atstovė.

Manau, kad tik tie, kurie realiai atstovauja mūsų piliečius, gindami jų teises, turi moralinę teisę būti visuomenės atstovais šiose svarbiose mūsų valstybei ir piliečiams institucijose.

Kreipiamės ir į Teisėjų tarybą, kviesdami pritarti šiai mūsų iniciatyvai ir drauge kreiptis į Seimą dėl atitinkamų Teismų įstatymo pakeitimų. Bendras veikimas, skaidrumo teismų veikloje siekiant ne akcijomis, o bendrais veiksmais, neabejotinai padidintų tarpusavio pasitikėjimą ir visuomenės pasitikėjimą teismais.

 

 

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMUI

Laisvės pr. 79A, 06144 Vilnius

 

Zigmo VAIŠVILOS, 

gyv. Lizdeikos g. 29, 10101, Vilnius

 

S K U N D A S dėl Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus Vyriausiojo prokuroro Arūno Stankevičiaus 2017-11-03 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, tyrimo medžiagos Nr.M-2-02-00814-17 ir Nr. M-1-01-42440-17

 

Vilnius, 2017 m. lapkričio 15 diena

 

Skundžiamas 2017-11-03 Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus Vyriausiojo prokuroro Arūno Stankevičiaus 2017-11-03 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl vyr. tyrėjo Igno Budrio ir prokurorės Aušros Balžekaitės veikų (neveikimo) pagal BK 228 str. 1 d. ir 229 str. (tyrimo medžiaga Nr. M-2-02-00814-17, taip pat pagal pareiškėjo pradinius pareiškimus dėl ikiteisminio tyrimo (2017-05-17 ir 2017-05-31). Voko abiejų pusių kopijos (priedai) patvirtina, kad skundžiamą nutarimą gavau 2017-11-08 d.

 

2017-10-23 Z. Vaišvilos prašymu kreipiausi į Generalinį prokurorą dėl tyrimo medžiagos Nr. M-1-01-42440-17. Vienas šio prašymo reikalavimų – patikrinti VAVPK KP ENTTV 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjo I. Budrio ir Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės A. Balžekaitės veiksmus tyrimo Nr. M-1-01-42440-17 medžiagoje, nustačius pagrindus pagal mano pradinius pareiškimus pradėti ikiteisminį tyrimą. Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tyrėjo I. Budrio ir prokurorės A. Balžekaitės neprašiau. 

Tačiau Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus Vyriausiajam prokurorui Arūnui Stankevičiui nusprendus patikrinti, ar vyr. tyrėjo I. Budrio ir prokurorės A. Balžekaitės veiksmuose (neveikime) nėra nusikalstamų veikų pagal BK 228 str. 1 d. ir 229 str. požymius ir pasisakius dėl to skundžiamu nutarimu, su šiuo nutarimu nesutinku, teikiu dėl jo šį skundą tiek dalyje dėl tyrėjo I. Budrio ir prokurorės A. Balžekaitės, tiek dalyje dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal Z. Vaišvilos 2017-05-17 ir 2017-05-31 pareiškimus.

 

Ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakyta remiantis šiais argumentais:

a) Susipažinus su tyrimo medžiaga Nr.M-2-02-00814-17, konstatuota, kad nėra pagrindo naikinti tyrėjo I. Budrio ir prokurorės A. Balžekaitės nutarimus bei pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškėjo pradinius pareiškimus. 

b) Skundžiamo nutarimo dalyje dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal Z. Vaišvilos 2017-05-17 ir 2017-05-31 pareiškimus pasisakyta tik tiek, kad šių pareiškimų ir skundo nagrinėjimo metu konstatavus, kad teisiniai santykiai, kai vienas kreditorius nesutinka su kito kreditoriaus privilegijuota padėtimi (užtikrinus pastarojo reikalavimo teisę hipoteka) yra civiliniai santykiai, iš kurių kylantys ginčai sprendžiami civiline tvarka ir negali dirbtinai užtraukti baudžiamosios atsakomybės bei nenustačius, kad dėl asmenų piktnaudžiavimo tarnyba atsirado BK 228 str. 1 d. numatyti nusikalstami padariniai – didelė žala. 

c) Tariamai tyrėjo ir prokurorės nutarimuose pasisakyta ir dėl UAB „FF Lizingas“ turto vienetų pardavimo epizodų, ir dėl sukčiavimo UAB „Mabuta“ reikalavimą patvirtinant hipotekiniu, įvertinant šias aplinkybes BK 182 str. 2 d. ir 184 str. 2 d. kontekste.

d) Tariamai įvertinti bankroto administratoriaus veiksmų asmenų garantuotų teisių ir laisvių pažeidimo. Vyriausiojo prokuroro nuomone, dėl asmenų piktnaudžiavimo tarnyba neatsirado  BK 228 str. 1 d. numatyti nusikalstami padariniai – didelė žala.

e) Pareiškėjo argumentai, kad tyrėjas I. Budrys ir prokurorė A. Balžekaitė, priimdami nutarimus, nevertino pareiškėjo argumentų, yra nepagrįsti vien dėl to, kad šiais nutarimais nebuvo tenkinti pareiškėjo prašymai ir kad jie nėra tokie, kokių norėtų pareiškėjas. 

f) Vyriausias prokuroras nurodo, kad BPK 168 str. 5 d. nesuteikia jam teisės nagrinėti pareiškėjo skundo dėl prokurorės A. Balžekaitės 2017-10-06 nutarimo, todėl išsamiau dėl to nepasisako.

g) Ikiteisminį tyrimą pradėti dėl tyrėjo I. Budrio ir prokurorės A. Balžekaitės nėra pagrindo, nes pareiškėjas remiasi bendro pobūdžio pamąstymais, kurie vertintini kaip subjektyvi nuomonė.

 

Skundo argumentai:

1. Dėl vyriausiojo prokuroro susipažinimo su tyrimo medžiaga Nr.M-2-02-00814-17. Yra pagrindas manyti, kad skundžiamas nutarimas priimtas, vyriausiajam prokurorui nesusipažinus su šia medžiaga. 2017-10-27 d. su šia medžiaga ikiteisminio tyrimo įstaigoje susipažino pareiškėjas, po ko vyr. tyrėjas I. Budrys pareiškėjui patvirtino, jog dar tą pačią dieną ją išsiųs Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl Z. Vaišvilos skundo dėl prokurorės A. Balžekaitės 2017-10-06 nutarimo nagrinėjimo. Todėl teismo prašau išreikalauti iš Vilniaus apygardos prokuratūros išrašą iš elektroninių duomenų apie tai, kada tyrimo medžiaga Nr.M-2-02-00814-17 laikotarpiu nuo 2017-10-27 d. iki 2017-11-03 d. buvo gauta Vilniaus apygardos prokuratūroje ir kada išsiųsta iš Vilniaus apygardos prokuratūros, nurodant tikslius laikus. 

Paaiškėjus, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas, vyriausiajam prokurorui neturint šios tyrimo medžiagos, jis būtų naikintinas dėl vyriausiojo prokuroro šališkumo. 

 

2. Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Z. Vaišvilos 2017-05-17 ir 2017-05-31 pareiškimus:

2.1 Tyrimo medžiagos neatitinka nemotyvuotas vyriausiojo prokuroro teiginys, kad 2017-05-17 ir 2017-05-31 Z. Vaišvilos pareiškimų ir skundo nagrinėjimo metu konstatuota, kad teisiniai santykiai, kai vienas kreditorius nesutinka su kito kreditoriaus privilegijuota padėtimi (užtikrinus pastarojo reikalavimo teisę hipoteka) yra civiliniai santykiai:

2.1.1 Nė viename tyrėjo ir prokurorės nutarime nė vienu sakiniu nepasisakyta dėl 2017-05-31 Z. Vaišvilos pareiškime nurodytų nusikalstamų veikų, UAB „Mabuta“ finansinį reikalavimą patvirtinant hipotekiniu.

2.1.2 Nevertinti pareiškėjo pateikti įrodymai, kad informaciją apie UAB “Mabuta” finansinio reikalavimo patvirtinimą hipotekiniu suinteresuoti asmenys (UAB “Mabuta“ ir bankroto administratorius) slėpė nuo pareiškėjo ir kitų kreditorių, nepateikė net pareiškėjui raštu reikalaujant. Ji buvo pateikta tik kitu tikslu kitoje byloje teisme ir tik po to, kai baigėsi naikinamasis 3 mėnesių terminas atskirajam skundui teikti dėl teismo nutarties, kuria šis hipotekinis užtikrinimas buvo teismo patvirtintas pagal žinomai melagingus UAB Mabuta“ ir bankroto administratoriaus teismi pateiktus paaiškinimus, kuriuos paneigia vieši hipotekos duomenys ir UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos medžiaga.

2.1.3 Tikrovės neatitinka vyriausiojo prokuroro teiginys, kad tokiu būdu nebuvo padaryta didelė žala. Šiuo teiginiu vyriausiasis prokuroras pats patvirtina, kad žala tokiais neteisėtais ir, mano nuomone, nusikalstamais veiksmais buvo padaryta. Tačiau 2017-05-31 Z. Vaišvilos pareiškime pateikti įrodymai (žr. šio pareiškimo 7-ą dalį) patvirtina, kad dėl to UAB „FF Lizingas“ kreditoriai patyrė 188417,88 EUR dydžio žalą, kuri pagal BK nuostatas yra didelė žala. Šias lėšas dėl nusikalstamų veikų UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorius sumokėjo trečios eilės kreditoriui UAB „Mabuta“, bet ne proporcingai eiliškumo tvarka kitiems kreditoriams (šių lėšų negavo ne tik kiti trečios eilės kreditoriai, bet ir pirmos bei antros eilės kreditoriai). 

Todėl pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Admivita“ atstovai, žinomai melagingų paaiškinimų pagrindu pateikę teismui tvirtinti UAB „Mabuta“ finansinį reikalavimą hipotekiniu ir slėpę šią informaciją nuo kitų kreditorių (teismo įpareigotas bankroto administratorius privalėjo visas teismo nutartis teikti visiems bylos dalyviams), piktnaudžiavo tarnyba, ir dėl to atsirado BK 228 str. 1 d. numatyti nusikalstami padariniai – didelė žala kitiems kreditoriams ir bankroto administratoriaus atstovaujamai įmonei UAB „FF Lizingas“. 

 

3. UAB „Mabuta“, tokiu nusikalstamu būdu patenkinusi savo finansinius reikalavimus, būdama už tai dėkinga UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriui UAB „Admivita“, pritarė bankroto administratoriaus, veikiant su kreditorių komitetu, įvykdytam UAB „FF Lizingas“ turto iššvaistymui, dėl ko į prokuratūrą ir kreipiausi 2017-05-17 Z. Vaišvilos pareiškimu.

 

4. Tyrimo medžiaga, su kuria pareiškėjui pavyko susipažinti tik 2017-10-27 d., paneigia vyriausiojo prokuroro teiginį, kad tariamai tyrėjas ir prokurorė savo nutarimuose pasisakė ir dėl UAB „FF Lizingas“ turto vienetų pardavimo epizodų, ir dėl sukčiavimo UAB „Mabuta“ reikalavimą patvirtinant hipotekiniu, įvertinant šias aplinkybes BK 182 str. 2 d. ir 184 str. 2 d. kontekste. Tai nėra padaryta nė viename tyrėjo ir prokurorės nutarime.

 

5. Dėl vyresniojo tyrėjo Igno Budrio sąmoningo ir šališko neveikimo:

5.1 Po 2017-06-06 d. Z. Vaišvilos apklausos, kuria patvirtinau savo 2017-05-17 pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pateiktą informaciją, I. Budrys 2017-06-12 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, neatlikęs jokių veiksmų nei prieš šią apklausą, nei po jos. 

 

5.2 Šios apklausos metu I. Budrys nepateikė man nė vieno klausimo dėl bankroto administratoriaus piktnaudžiavimo ir sukčiavimo UAB „Mabuta“ finansinį reikalavimą patvirtinant hipotekiniu.

 

5.3 I. Budrys atsisakė priimti Z. Vaišvilos siūlomus 2012 m. NTR CDB duomenis su rinkos kainomis apie iššvaistytą ir/ar pasisavintą UAB „FF Lizingas“ nekilnojamąjį turtą, motyvuodamas tuo, kad jis pats, t.y. tyrėjas, gavo naujausius NTR CDB duomenis apie šį turtą. Tačiau tyrimo medžiagoje šių duomenų neradau. 2012 m. duomenis apie tris gyvenamosios paskirties 10 arų kiekvienas sklypus Palangoje (tariamai parduotus už 1333,33 EUR už kiekvieną) pateikiau vėliau su savo skundu dėl I. Budrio 2017-06-12 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau ir jie nevertinti.

 

5.4 Tyrimo medžiaga Nr. M-1-01-42440-17 surišta, tačiau neantspauduota ir nepatvirtinta tyrėjo parašu, medžiagos lapų numeracija yra tik dalyje medžiagos, padaryta pieštuku taisyta.

Šią tyrimo medžiagos būklę fiksavau visų jo lapų fotonuotraukomis.

 

5.5 2017-08-01 nutarimu prokurorei A. Balžekaitei panaikinus I. Budrio 2017-06-12 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, I. Budrys neįvykdė privalomų prokurorės nurodymų. I. Budrys tik pateikė savo elektroninį 2017-08-04 prašymą UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriui UAB „Admivita“ dėl informacijos pateikimo apie parduotą UAB „FF Lizingas“ turtą, už kokias kainas jis buvo parduotas ir kaip įvertintas, kodėl parduotas už mažesnes kainas, nei įvertinta. 

 

5.6 2017-08-18 UAB „FF Lizingas“ atsakymu, pateiktu el. laišku, UAB „Admivita“ direktorius Egidijus Dūda pateikė tik tą pačią medžiagą, kurią pateikė ir pareiškėjas Z. Vaišvila – 2015 m. turto vertinimų pažymas ir išrašus iš UAB „FF Lizingas“ kreditorių komiteto posėdžių protokolų (Z. Vaišvila pateikė ne išrašus, o pilnus protokolus ir daugiau medžiagos).

I. Budrys, neišreikalavęs iš UAB „Admivita“ net turto pardavimo dokumentų (nors ir nurodė bankroto administratoriui juos pateikti), nevertinęs nė vieno akivaizdaus turto iššvaistymo faktų ir kreditorių komiteto narių veiksmų (pvz. kreditorių komiteto posėdžių protokoluose fiksuotus kreditorių komiteto pirmininko UAB „Baltic arms“ vadovo Juozo Matonio nurodymus, kam ir už kokią simbolino dydžio kainą parduoti pagrindinius UAB „FF Lizingas“ turto vienetus, viso kilnojamojo turto vienetų pardavimą be vertininimo už 1 Lt nepriklausomai to, koks tai turtas – kompiuteris, prabangus baldų komplektas ar įvairios prekės), neatlikęs jokių veiksmų, t.y. net nenustatęs, kieno vardu šis turtas buvo pasisavintas už simbolinio dydžio kainas, neišreikalavęs net bankroto administratoriaus paaiškinimo, kodėl turtas parduotas už ženkliai mažesnes nei rinkos kainas (įmonei padaryta apie 3,5 mln. EUR žala), pagal pareiškėjo pateiktą medžiagą nevertinęs ir kreditorių komiteto narių veiksmų bei jų suinteresuotumo šiuos veiksmus atlikti, tą pačią dieną (t.y. kai gavo 2017-08-18 UAB „FF Lizingas“, o faktiškai UAB „Admivita“ darbuotojos Ingos Dūdienės, atsakymą 2017-08-18 nutarimu dar kartą be jokių motyvų atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, tik abstrakčiai nurodęs, kad tai yra neva civiliniai santykiai.

Šios aplinkybės patvirtina, kad tyrėjas I. Budrys ne tik neišreikalavo iš UAB „Admivita“ savo paprašytų duomenų apie naujus UAB „FF Lizingas“ turto savininkus (be šių duomenų neįmanoma tirti šias veikas), bet tik formaliai laukė UAB „Admivita“ atsakymo, jau žinodamas, o galimai ir iš anksto jau paruošęs savo 2017-08-18 nutarimą dar kartą be jokių motyvų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

 

Todėl teismo prašau išreikalauti iš VAVPK KP ENTTV šiuos elektroninius duomenis:

a) kada 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjas I. Budrys gavo elektroninius 2017-08-18 UAB „FF Lizingas“ (UAB „Admivita“ darbuotojos Ingos Dūdienės) atsakymus į I. Budrio elektroninį 2017-08-04 prašymą UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriui UAB „Admivita“ dėl informacijos pateikimo apie parduotą UAB „FF Lizingas“ turtą;

b) kada 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjas I. Budrys sukūrė ir į elektroninę sistemą įvedė 2017-08-18 I. Budrio nutarimą.

 

5.7 Tyrėjas I. Budrys neapklausė nė vieno UAB „Admivita“ darbuotojo. 

 

5.8 Tyrėjas I. Budrys nenustatė naujų UAB „FF Lizingas“ turto savininkų, neišreikalavo nuosavybės teisių perleidimo dokumentų.

 

5.9 Tyrėjas I. Budrys neišreikalavo iš NTR CDB duomenų apie UAB “FF Lizingas” turto rinkos kainas ir naujus savininkus.

 

5.10 Tyrėjas I. Budrys neišreikalavo nei iš UAB “Admivita”, nei iš UAB “Mabuta”, nei iš teismo ar Centrinės hipotekos įstaigos duomenų apie UAB “Mabuta” reikalavimo UAB „FF Lizingas“ patvirtinimą hipotekiniu.

 

5.11 Abiem nutarimais atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą I. Budrys išvis nepasisakė dėl 2017-05-31 Z.Vaišvilos pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sukčiavimo, UAB „FF Lizingas“ kreditoriaus UAB „Mabuta“ finansinį reikalavimą teismui patvirtinus hipotekiniu pagal bankroto administratoriaus teismui pateiktą žinomai melagingą informaciją, kad šis kreditorius esą hipotekos registre įregistruotas kaip UAB „FF Lizingas“ hipotekinis, nors Pareiškėjo pateikti įrodymai ir šio registro duomenys tai paneigia.

 

5.12 Tyrėjas I. Budrys neapklausė UAB „Mabuta“ direktorės ir atstovus kreditorių komitete.

 

5.13 Tyrėjas I. Budrys neapklausė UAB „FF Lizingas“ kreditorių komiteto narius.

 

6. Z. Vaišvilos susipažinimo su medžiaga metu 2017-10-27 d. I. Budrys atvirai paprašė manęs prašyti teismo, kad teismas jį nušalintų nuo šios medžiagos tyrimo.

 

7. Dėl prokurorės Aušros Balžekaitės:

Visiškai nesuprantami ir nepateisinami ir prokurorės A. Balžekaitės veiksmai. 2017-08-01 nutarimu ji panaikino vyresniojo tyrėjo I. Budrio nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir davė jam privalomus nurodymus. Tačiau matydama, kad I. Budrys antrą kartą neįvykdė jos nurodymų ir faktiškai neatliko jokių veiksmų medžiagos surinkimui ir patikrinimui, 2017-10-06 prokurorės A. Balžekaitės nutarimu jau sutiko su tokiu vyr. tyrėjo I. Budrio neveikimu – atmetė Z. Vaišvilos skundą dėl antrojo vyr. tyrėjo I.Budrio nemotyvuoto nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

 

8. Dėl aukščiau nurodytų priežasčių nėra pagrindo teigti, kad vyr. tyrėjas I. Budrys ir prokurorė A. Balžekaitė veikė nepriklausomai ir nešališkai, kad vykdė BPK reikalavimus. I. Budrys Z. Vaišvilos apklausos metu demonstravo išsamias žinias apie UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą, bankroto adminsitratorių UAB „Admivita“, jos pirmąjį įgaliotinį administruoti UAB „FF Liizngas“ bankroto praocedūras Arvydą Gaubą, informaciją apie kitus sukčiavimo atvejus šioje bankroto byloje (pvz., AB DNB banko finansino reikalavimo atsiradimą šioje bankroto byloje). 

Todėl vyriausiajam prokurorui A. Stankevičiui savo iniciatyva atkreipus dėmesį į galimai nusikalstamas tyrėjo I. Budrio ir prokurorės A. Balžekaitės veikas (neveikimą), ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 ir 229 str. pradėtinas, nes vyriausiasis prokuroras neįsigilino į visas šios tyrimo medžiagos aplinkybes. Būtina ištirti, ar vyr. tyrėjas Ignas Budrys ir prokurorė Aušra Balžekaitė sąmoningai ar dėl nenoro vykdyti BPK jiems nustatytas pareigas tirti akivaizdžius nusikaltimus, nenusišalino nuo pareiškėjo pareiškimų nagrinėjimo, tačiau atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nors nusikalstamos veikos akivaizdžios.

Jei, kainos, už kurias UAB „Admivita“ perleido tyrėjo ir prokurorės iki šiol nenustatytiems asmenims UAB „FF Lizingas“ nekilnojamąjį turtą, padarydama drauge su kreditorių komitetu šiai įmonei ir jos kreditoriams apie 3,5 mln. EUR žalą, yra tokios nevertos dėmesio, tai ĮBĮ nustatyta tvarka UAB „FF Lizingas“ neparduotas nekilnojamasis turtas galėjo būti perleistas savivaldybėms, kurių teritorijoje jis yra.

 

BPK 168 str. 1 d. nustato, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės. Pareiškėjo pateikti įrodymai patvirtina, kad nusikalstamų veikų tyrimas yra akivaizdus ir būtinas, o tyrėjo I. Budrio ir prokurorės A. Balžekaitės, taip pat ir vyresnojo prokuroro A. Stankevičiaus nenoras tirti jas yra akivaizdus.

Akivaizdi logika ir teisinė praktika reikalauja, jog kiekvienas nutarimas turi būti ne tik išoriškai motyvuotas, bet motyvuotas pasiremiant konkrečiais tyrimo medžiagoje bei ikiteisminio tyrimo medžiagoje surinktais įrodymais bei faktais, o ne tik bendromis nuorodomis į įstatymo pagrindus. 

 

Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR BPK 168 str. 5 d., p r a š a u teismo:

1. Išreikalauti iš Vilniaus apygardos prokuratūros išrašą iš elektroninių duomenų apie tai, kada tyrimo medžiaga Nr.M-2-02-00814-17 laikotarpiu nuo 2017-10-27 d. iki 2017-11-03 d. buvo gauta Vilniaus apygardos prokuratūroje ir kada išsiųsta iš Vilniaus apygardos prokuratūros, nurodant tikslius laikus. 

2. Išreikalauti iš VAVPK KP ENTTV šiuos elektroninius duomenis:

2.1 kada 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjas I. Budrys gavo elektroninius 2017-08-18 UAB „FF Lizingas“ (UAB „Admivita“ darbuotojos Ingos Dūdienės) atsakymus į I. Budrio elektroninį 2017-08-04 prašymą UAB „FF Lizingas“ bankroto administratoriui UAB „Admivita“ dėl informacijos pateikimo apie parduotą UAB „FF Lizingas“ turtą;

2.2 kada 1-ojo skyriaus vyr. tyrėjas I. Budrys sukūrė ir į elektroninę sistemą įvedė 2017-08-18 I. Budrio nutarimą.

3. Panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyr. prokuroro Arūno Stankevičiaus 2017-11-03 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

4. Bylos nagrinėjimui prijungti tyrimo medžiagą Nr. M-1-01-42440-17.

 

Priedas – voko abiejų pusių kopijos Zigmas VAIŠVILA 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));