Piliečiai vienijasi prieš korumpuotą „teisėsaugą”

S T E I G I M O       S U T A R T I S

 

 

Kaunas. Du tūkstančiai penkioliktųjų metų gruodžio mėnesio dvidešimt devintoji diena. Mes, žemiau pasirašiusieji, Kauno miesto Kleboniškio bendruomenės centrą atstovaujanti jo  pirmininkė Scholestika Katavičienė, Visuomenės piliečių sąjungą atstovaujanti jos pirmininkė Violeta Anankienė ir Senojo Kauno draugiją atstovaujantis jos pirmininkas Rimvydas Žiliukas, toliau vadinami steigėjais, sudarome šią sutartį, kad geranoriškai mūsų bendru susitarimu įsteigėme kolegialų organą, kurį įvardinome

 

LIETUVOS  PILIEČIŲ  TARYBA

 

(toliau – TARYBA). Atlikti tokį juridinį veiksmą mus, kaip Lietuvos piliečius bei juos atstovaujančius asmenis, paskatino dažnai neskaidri, neteisinga ir neteisėta Lietuvos teisėsaugos, teisėtvarkos bei valdžios institucijų veikla, dažnai šiurkščiai pažeidžianti LR Konstitucijos principus ir LR įstatymų reikalavimus. Dėl to sistemingai vykdomi žmogaus teisių bei jų interesų pažeidinėjimai, o atsakomybės už šiuos pažeidinėjimus iš valstybės ir savivaldybių pareigūnų bei tarnautojų nereikalaujama. Šių sistemingų pažeidinėjimų faktus mes grindžiame mūsų per ilgus metus surinkta motyvuota dokumentine medžiaga.

TARYBOS veikla bus orientuota į 2015 m. kovo 9 d. prie Kauno apylinkės teismo įvykusio masinio susirinkimo – mitingo Lietuvos lygmenyje priimtą bei patvirtintą  2015-03-07 PETICIJĄ, kuria visuomenė reikalauja, kad teismai vykdytų teisingumą. Remdamiesi Lietuvos  Respublikos Konstitucija bei jos įstatymais sieksime, kad Lietuvos piliečiai būtų apsaugoti LR ĮSTATYMŲ KANONŲ, kad žodžiai nebūtų paverčiami tuščiažodžiavimu, kad po jų sektų tikslinga bei rezultatyvi veikla. Reikalausime, kad Lietuvos piliečių ir visuomenės narių teisės, interesai bei socialinės garantijos būtų vykdomos ir ginamos, ir kad jas pažeidusieji valstybės pareigūnai ir tarnautojai būtų traukiami atsakomybėn už neskaidriai, neteisingai ir neteisėtai Lietuvos vardu priimtus sprendimus, dažnai  net nusavinant Lietuvos piliečių turtą. 

TARYBOS deklaruojamai teisėtai ir teisingai kovai prieš įsigalėjusį beteisiškumą, piktnaudžiavimą tarnybinėmis pareigomis, prieš Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei jos  įstatymų reikalavimų ignoravimą mums visiems, tiek eiliniams piliečiams bei visuomenininkams, tiek sąžiningiems valstybės ir savivaldybių pareigūnams bei tarnautojams, yra būtini tarpusavio susiklausymas, supratimas ir susivienijimas.

TARYBOS pirmininke yra išrinkta Scholestika Katavičienė.

 

 

 

Scholestika Katavičienė

Kauno miesto Kleboniškio bendruomenės centro pirmininkė 

 

 

 

Violeta Anankienė

Visuomenės piliečių sąjungos pirmininkė 

 

 

 

Rimvydas Žiliukas

Senojo Kauno draugijos pirmininkas 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));