Teisėjai nusprendė, kad už teisėjų valstybės vardu paskelbtą šmeižtą jie neatsako

ribokaite

ribokaite

 

Teisėjai nusprendė, kad už teisėjų valstybės vardu paskelbtą šmeižtą jie neatsako

 

Kaunietė Aldona Meilutytė kreipėsi su skundu į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kad būtų pradėta nagrinėti civilinė byla Apeliacinio teismo teisėjams Dalios Kačinskienės, Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio dėl garbės ir orumo gynimo.

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė pernai gruodžio 21 d. atsisakė A.Meilutytės ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo.

ribokaite

Teisėja Laima Ribokaitė nusprendė, kad teisėjams apskritai negalima kelti bylų – jie yra neliečiamieji

 

„Teismas rėmėsi CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, jog mano pateiktas ieškinys nenagrinėtinas teisme, – stebisi kaunietė, – teismo savivalei nėra ribų: nuo kada ieškiniai dėl garbės ir orumo gynimo yra nenagrinėtini teisme?  Civilinio kodekso 2.24 straipsnyje nustatyta, kad asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės.  Aš ieškinyje nurodžiau, kad atsakovų Dalios Kačinskienės, Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio paskelbti teiginiai neatitinka tikrovės ir pažemino mano garbę ir orumą.  Pateikiau įrodymą, atsakovų Lietuvos apeliacinio teismo vardu priimtoje 2015 m. kovo 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.2A-126-464/2015 paskelbtą šmeižtą, jog aš, Aldona Ona Meilutytė, pažeisdama įstatymą ir piktnaudžiaudama teise, siekdama dar kartą dėl to paties pasibylinėti iš naujo, inicijuoju teismuose bylas.

 

Ieškinyje taip pat pažymėjau, jog Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 9 punktas nustato, kad 2.24 straipsnio taisyklės netaikomos teismo proceso dalyviams, nurodydama, kad sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 37 straipsniu, teisėjai, nagrinėjantys bylą, nėra proceso dalyviai. 

 

Pažeisdamas Civilinio proceso kodekso 37 straipsnį, teismas nusprendė, kad teisėjai yra proceso dalyviai ir todėl už jų valstybės vardu paskelbtą šmeižtą neatsako. Civilinio proceso kodekso 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Įstatymai numato, kad teisėjai neturi būti suinteresuoti bylos baigtimi. Sveikas protas sako, kad teisėjai nėra proceso dalyviai, o teisėjai yra teismas.

 

Tvirtinti, kad teisėjai neatsako už teismo procesiniuose dokumentuose paskelbtą šmeižtą, negalima. Teisėjai neturi absoliutaus imuniteto civilinei atsakomybei, kaip tvirtina teismas, nenurodydamas įstatymo, kuris įtvirtina teisėjų absoliutų imunitetą civilinei atsakomybei.

 

Įstatymas suteikia man teisę ginti savo pažeistą garbę ir orumą, iš manęs ši teisė negali būti atimta vien tik dėl to, kad mane apšmeižė teisėjai. Remiantis Civilinio proceso 337 straipsnio 2 punktu, prašau Vilniaus apygardos teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, perduodant mano ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui“.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS

ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAI

p. ASTAI BOGUŠIENEI

 

2016-01-04

Aldona Ona Meilutytė

Kuršių g. 6–4

LT-48148 Kaunas

aldona.meilutyte@gmail.com

 

P A R E I Š K I M A S

Reikalaujantis konkretaus atsakymo

 

Gerbiamoji Asta Bogušiene,

 

Perskaičiau nuo 2012 metų gautus iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyriaus atsakymus į mano rašytus gerb. Prezidentei prašymus, pareiškimus, skundus. Atsiprašau, bet tai tipiškas sovietmečio atsirašinėjimas. Paskutiniame, 2015 m. gruodžio 29 d. atsakyme Nr. (ID-4555)-2D-6956 nurodyta, kad Prezidentė reaguoja į gyventojų skunduose ir prašymuose keliamas problemas.

 

Aš siekiu konkretaus atsakymo ir reikalauju man pranešti, kaip Prezidentė reagavo į mano keliamą problemą dėl konkrečių teisėjų savivalės ir jų įvykdytų nusikalstamų veiksmų. Aš nurodžiau, kad Prezidentės paskirti Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai D.Kačinskienė, A.Poškus ir V.Višinskis mane  apšmeižė, tvirtindami, kad aš pažeisdama įstatymą ir piktnaudžiaudama teise inicijuoju bylas, siekdama dar kartą dėl to paties pasibylinėti iš naujo. Toks tvirtinimas yra šmeižtas. Aš esu teisininkė, niekada sau neleisiu pažeisti įstatymo bei piktnaudžiauti teise. Aš inicijuodama bylas kreipiuosi į teismą tik įstatymo nustatyta tvarka, siekdama teisingumo įgyvendinimo.

 

Mane šmeiždami teisėjai D.Kačinskienė, A.Poškus ir V.Višinskis žinojo, kad jie meluoja, nes įstatymas neleidžia dar kartą dėl to paties pasibylinėti iš naujo. Įstatyme numatyta, kad teismas privalo bylą nutraukti, jeigu jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

 

Neabejoju, kad šmeiždami teisėjai mane siekė įbauginti, kad aš nesikreipčiau į teismą dėl užgrobtos mano tėvo Mykolo Meilučio žemės grąžinimo. Žinodami, kad aš inicijuoju bylas tik įstatymo nustatyta tvarka, teisėjai D.Kačinskienė, A.Poškus ir V.Višinskis mane apkaltino, kad aš pažeisdama įstatymą ir piktnaudžiaudama teise inicijuoju bylas, siekdama dar kartą dėl to paties pasibylinėti iš naujo. Asmuo, kuris pažeidžia įstatymą ir piktnaudžiauja teise visuomenės akyse yra nusikaltėlis, o asmuo, kuris pažeidžia įstatymą ir piktnaudžiauja teise vien tik tam, kad dar kartą dėl to paties pasibylinėtų iš naujo, visuomenės akyse atrodo psichiškai nenormalus.

 

Teisėjas kaip ir bet kuris kitas asmuo privalo atsakyti už jo įvykdytą šmeižtą. Pateikiu naujus faktus, įrodančius, kaip kiti teisėjai, suprasdami, kad jų kolegų Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų D.Kačinskienės, A.Poškaus ir V.Višinskio įvykdyti nusikalstami veiksmai gali pakenkti šių teisėjų karjerai, patys piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi ir neklausydami įstatymo, padeda D.Kačinskienei, A.Poškui ir V.Višinskiui išvengti įstatymu nustatytos atsakomybės.

 

2015 m. gruodžio 29 d. atsakyme man nurodote, kad man paaiškinta įstatymu nustatyta teisėjų traukimo drausminėn ir baudžiamojon atsakomybėn tvarka. Šią tvarką aš labai gerai žinau ir ja pasinaudojau, gerb. Prezidentei todėl ir skundžiuosi, kad teisėjai nesilaiko įstatymu nustatytos tvarkos.

 

Pirmiausiai aš kreipiausi į Teisėjų tarybą, kad būtų apsvarstytas teisėjų D.Kačinskienės, A.Poškaus ir V.Višinskio elgesys, kuriuo jie pažemino teisėjo vardą ir pažeidė Teisėjų etikos kodeksą. Teisėjų taryba atsisakė svarstyti. Kreipiausi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją – taip pat atsisakė svarstyti. Ir Teisėjų taryba, ir Teisėjų drausmės ir etikos komisija nurodė, kad jų atsisakymas gali būti skundžiamas teismui. Apskundžiau teismui – taip pat atsisakė svarstyti. Kreipiausi dėl šmeižto privataus kaltinimo tvarka – Vilniaus apygardos teisas nurodė, kad turiu kreiptis į prokuratūrą. Kreipiausi į prokuratūrą – prokuroras atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Apskundžiau prokuroro nutarimą teismui – Vilniaus apygardos teismo teisėja V.Švedienė priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kurioje tvirtinama, kad teisėjai manęs neapšmeižė. Pateikiau Vilniaus miesto apylinkės teismui ieškinį dėl garbės ir orumo gynimo. Teismas atsisakė priimti ieškinį.

 

Visa tai rodo, kad kiti teisėjai, akivaizdžiai pažeisdami įstatymą, atsisako svarstyti mano skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų D.Kačinskienės, A.Poškaus ir V.Višinskio įvykdyto nusikaltimo vien

dėl to, kad jeigu skundas būtų svarstomas, mane apšmeižę teisėjai D.Kačinskienė, A.Poškus ir V.Višinskis privalėtų būti patraukti atsakomybėn. Spaudoje viešai rašoma apie mafijinę teisėsaugą. Šis atvejis, kai iš manęs atimama teisė ginti mano pažeistą garbę ir orumą, tai patvirtina.

 

Apie šiuos naujus faktus būtina informuoti gerb. Prezidentę.  

 

Todėl aš drįstu dar kartą kreiptis su šiuo pareiškimu, reikalaudama, kad Prezidentė būtų iš tikrųjų informuota apie šį konkretų atvejį, kai mane apšmeižusių teisėjų veiksmus atsisakoma net apsvarstyti. Tikiu, kad Prezidentė, informuota apie jos paskirtų Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų elgesį, o taip pat ir kitų teisėjų, siekiančių  nuslėpti D.Kačinskienės, A.Poškaus ir V.Višinskio įvykdytą šmeižtą, elgesį, imsis atitinkamų priemonių, apie ką prašau man pranešti.

 

Pagarbiai,

 

 

Aldona Ona Meilutytė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));