Paskutinis „samdomo žudiko” Arle Grabbi žodis : „kiekvienas prokuroro Z.Tuliševski teiginys yra melas”

2d

2d

Estijos pilietis Arle Grabbi, kurį „metų prokuroras” Zdislav Tuliševski kaltina nušovus „agurkinių” banditų gaujos  lyderį Deimantą Bugavičių, teisme pasakė savo paskutinį žodį :

 

Gerbiamasis teismas. Laba diena. Aš taip pat džiaugiuosi, kad klausymai baigėsi. Pasistengsiu, kad baigiamoji kalba būtų kuo trumpesnė, nes atrodo, kad viskas ar beveik viskas jau pasakyta. Trumpai apsistosiu keliose prokuroro baigiamosios kalbos apie mane vietose, kuriuose apie mane nekalbėjo. Pirmiausia norėčiau atkreipti teismo dėmesį į tai, kuo grindžiama prokuroro galutinė kalba. Akivaizdu, kad prokuroras pavyzdžiu vadovavosi Gobbelso kalbomis. Lygiai taip pat jo kalba buvo pilna tuštumos, nepagrįstų prielaidų ir melo. Lygiai tuo pačiu būdu jo kalba buvo ne informuoti ir pateikti faktus, bet suklaidinti šokinėjant pirmyn ir atgal ir kartojant nepagrįstas prielaidas dar ir dar kartą, kad jie išsipildytų. Taip pat jo kalba buvo paremta logika prieštaraujančiais principais. Pavyzdžiui, įrodymų trūkumas yra aukšto lygio sąmokslo įrodymas, kad vieno gando buvimas įrodo kito teisingumą ir bandymas įrodyti savo argumentus faktais, kuriuos reikia įrodyti. Prokuroro kalboje dažnai pasirodančios nuorodos į estus kaip į kažkokį grėsmingą dalyką taip pat yra keistos. Aišku, norėdamas ir rekomenduodamas prokuroras teismui visas nuorodas į estus vertinti kaip įrodymus, kurie nukreiptų į mane ir Eriką. Garbingas teismas, pasaulyje yra 1,6 milijono Estų. o būti estu nėra nusikaltimas, kiek žinau, net Lietuvos Respublikoje. Šiuo klausimu prašau teismo atmesti visus abstrakčiai duotus parodymus apie bet kuriuos Estus. Šie liudijimai niekam konkrečiai netaikomi. Jie gali būti interpretuojami kaip diskriminacija dėl tautybės ar net tautinės neapykantos kurstymas. Vargu ar to siekė prokuroras. Kalbėdamas apie prokuroro motyvą, teisininkas Belevičius buvo teisus sakydamas, kad Bugavičiaus nužudymas ir tariamai Kanyse’o ir Begliko vadovaujama grupuotė buvo siejama tik per Gijos Zabachidze pareiškimus ir gandus. Norėčiau atkreipti dėmesį į prieštaravimus Satinko ir Zabachidzės pareiškimuose. Satinkas prisipažino, kad prieš Bugavičiaus nužudymą nebuvo planuojama apiplėšti narkotikų, o apie Bugavičių jis niekada negirdėjo nieko neigiamo, nekalbėjo nei Kanys, Beglikas ir bendri pažįstami, nei prieš ar po Bugavičiaus mirties. Be to, jei tikrai tikime Satinkos pareiškimu, matome, kad Bugavičius savo kompanijoje atstovavo vadinamajam proto balsui, kas nuolat tempė planus apiplėšti Zabachidzę ir Satinką. Tačiau jis norėjo sulaukti geresnės progos, nes neva „Satinkos” gabenamos sumos nepakanka. Tačiau Anglijoje ar Ispanijoje nebuvo žmonių, kurie galiejo padariti si nusikaltimai Trumpai tariant, jis kontroliavo padėtį ir neleido Zabachidzeliui ir Satinkai vykdyti savo, kaip žiurkės, planų. Visa tai pasikeitė naktį, kai buvo nužudytas Bugavičius. Pasak Satinkos. matome, kad naktį, kai nužudymo metu jis susitiko su Zabachidze, jis nebuvo nustebintas žmogžudyste ir nereiškė užuojautos ar pykčio dėl to, kas įvyko. Vienintelis įspūdis, kad jis turėjo aiškias instrukcijas, ką daryti toliau. Zabachidze sakė „Satinkai”, kad nužudymas nepakeis jų planų, bet dabar yra planas ir pavogti narkotikus. Visa tai turi būti padaryta kuo greičiau . Ir svarbiausia, kad dabar yra jo lyderis. Visa tai reiškia, kad Bugavičiaus nužudymas buvo naudingas ypač Zabachidzei, kurios gyvenimo lygis staigiai šoktelėjo aukštyn. Dabar jis galėjo netrukdomai pagrobti, apgauti ir meluoti. Tai iki bandymo nužudyti 2016 m. Liepos mėn. Po to jam atsirado anksčiau stokojusi sąžinės. Ir jis policijai pradėjo duoti daug abejotinų parodymų apie savo paties pasikėsinimą, vadinamuosius priešus ir Bugavičiaus nužudymo aplinkybes, apie kurias jis anksčiau nieko nežinojo. Kitaip tariant, jis pats pradėjo spręsti savo problemas padedamas policijai. Ar tikrai aš vienintelis jaučiu, kad Zabachidze tiesiog metė Bugavičiaus nužudymą kaip savo asmeninių problemų sprendimo būdą. Ar tikrai aš vienintelis, skaitydamas Zabachidzės pareiškimus, matau, kad pagal jo paties teiginius jis yra visų savo nusikalstamų planų iniciatorius? Kas šokinėja iš grupės į grupę iškilus problemoms, išduoda visus, kuriuos pažinojo. Ir pateisinant buvimą naujoje grupėje, informacija apie ankstesnę grupę, viena ar visa fe informacija yra teisinga ar ne. Dabar jis yra su prokuroru Tulisevsky. Nepaisant daugelio išaiškintų nusikaltimų, jis naudojasi laisve ir prokuratūros apsauga. Aš asmeniškai tikiuosi, kad Zabachidze iššeis iš ten, taip sakant, pagal jo paties įprastą elgesį ir netrukus pradės liudyti apie neteisėtus prokuroro darbo metodus. Tik neaišku ar jie teisingi, ar ne. Ponas Tulisevskis, remdamasis Zabachidze duotais parodymais, sukūrė daugybę bylų, kurių sėkmė priklauso nuo to, ar Zabachidze parodymai apie išgirstus gandus teisme pažymimi kaip įrodymai, ar kaip gandai. Garbingas teismas, prokuroras bando pasinaudoti jumis, kad sukurtų pavojingą precedentą. Prokuroras prašo patvirtinti Zabachidze išplatintus gandus kaip įrodymą. Tai reiškia, kad ateityje nieko įrodinėti nereikia. Pakanka, kad Zabachidze ar kažkas kitas tvirtina ką nors žinąs arba kad kažkur girdėjo, kad kažkas kažkur kalbėjo. Pavyzdžiui, Zabachidze tikino per gimtadienį išvykęs į Kauną, kur kažkas pasakė, kad jis nuvyko į kažkieno gimtadienį Ispanijoje, kur kas pasakė, kad šio nusikaltimo vykdytojas yra Kanys. Anot prokuroro, tai kvalifikuojama kaip įrodymas. Tačiau nieko nebuvo padaryta siekiant nustatyti tai. kaip ir kitus gandų šaltinius, net jei to prašo įtariamieji. Ir baigiamojoje kalboje prokuroras pareiškė, kad tyrimo metu buvo patikrintas visų parodymų teisingumas. Tikrinta su kuo? Jeigu tyrimo medžiagoje nėra tyrimo priemonių. Tikslas buvo nustatyti šių gandų šaltinius ir jais suabejoti, kad būtų galima sužinoti jų šaltinius ir šių gandų sklaidos motyvus bei aplinkybes? Pereikime prie mano tariamo motyvo. Anot prokuroro, tai yra mano tikslas- uždirbti pinigus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tyrimo medžiagoje nėra net teorinio varianto dėl bet kokio savo intereso ar naudos siekimo. Yra tik prokuroro prielaida, kad tai yra motyvas ir tai mane sieja su šiuo nusikaltimu. Baigiamosiose pastabose jis paaiškino savo teoriją taip: Bugavičius ir Grabbi buvo nepažįstami, ir pranešama, kad tyrimas niekada nesusitiko, bet jie neturėjo bendrų pažįstamų ar interesų ir tyrimo duomenimis, tarp jų nebuvo jokių problemų. Bet kokiu atveju prokuroras mano, kad vienintelis tikslas yra savanaudiškumas. Ir tai, kad apie tai nėra jokių tyrimo duomenų, net teorinio pagrindo. Ir tau nieko nereiškia. Tai absurdas. Galiu patikinti, kad iki tos dienos, kai buvau areštuotas, net nebuvau girdėjęs Bugavičiaus vardo. Man nebuvo naudinga jo mirtis. Kaip ir Bugavičius, niekada nebuvau bendravęs su nė vienu šios baudžiamosios bylos veikėju, išskyrus Ehvertą. Toliau noriu pasikalbėti su prokuroru apie sąmoningą ir tyčinį melavimą teismui. Tai tikriausiai yra Tietuvos teisingumo sistemos ypatumas, kurį prokuroras gali sau leisti pasakyti teismui vieną ar visus dalykus. Net jei jis žino, kad tai netiesa, o tyrimo medžiaga įrodo visiškai priešingai. Kitaip tariant, prokuroras gali meluoti teismui. Jei liudytojas tai padarytų, teismas iškviesdavo jį į teismą ir nubaustų. Bet iki taško: prokuroras nuosekliai ir klaidingai teismui patvirtino, kad Arle Grabbi yra arba buvo Gynybos lygos narys. Tai yra aiškus melas ir bandymas suklaidinti teismą. Tai bandė pateisinti teiginį, kad as galėčiau naudoti šaunamuosius ginklus. Tai suteiks papildomo tikrumo anoniminio liudytojo 1-18 parodymams. Gėdingas pigus kabliukas. Kad ir kiek kartų prokuroras jį padaugintų, tai netampa tiesa. Bylos Nr. 31 p. 176-177. Pamatysite oficialų Estijos Respublikos gynybos lygos pranešimą, patvirtinantį, kad niekada nebuvau Gynybos lygos narys ir nedalyvavau jų veikloje. Prokuroras baigiamojoje kalboje sakė, kad Satinkas paliudijo, kad Lysenko neva kartą jam pasakė, kad jų grupuotė turi savo žudikų komandą, kuri Europoje gali daryti ką tik nori ir nepalikti pėdsakų. Pasak prokuroro, Satinkas pridūrė, kad buvo svarbu ir ypatinga nustatyti tuos žudikus, kuriuos, juos žinant, lengva atpažinti. Ir tai yra žudikų, kurie Estijoje rengia pasirodymus su kardais, bruožas. Tai yra gryna prokuroro prasimanymas ir sąmoningas melas teismui. Tai, kad Lysenko tariamai pasakojo panašią istoriją kaip „Satinkas“, iš tikrųjų yra tyrimo medžiagoje. Byla Nr. 25 23 puslapyje elektronine fornja ir 21 puslapyje popieriniame viršelyje. Šiuos pareiškimus „Satinka“ pateikė 2018-08-08. 25 byla 132 puslapyje elektroniniu būdu ir 130 puslapis popieriniame viršelyje. Šiuos pareiškimus jis pateikė 2018 m. Lapkričio 9 d. Čia nėra nieko apie Estus ar kardus. Taip pat iš peilių ar bet kokio pasirodymo. Duodamas parodymus teisme, Satinka taip pat nieko nesakė apie estus ar kardus. Atitinkamą vietą galite rasti 2020-06-30 posėdžio protokole rašytiniame protokole 5-7 puslapiuose. Deja, rašytiniai protokolai yra neišsamūs, kaip ir visi šios bylos rašytiniai protokolai. Bet, laimei, turime garso įrašų. Atitinkamus teiginius apie garso įrašą Nr. 2 rasite nuo 2020-06-30 nuo 00.45 min. Kaip matote iš medžiagų, girdite teisme daugiau kalbėta, kad žudikai mėgsta tvarkyti peilius. Tada kitas advokatas, nurodantis, kad viską atliks su peiliais. Tikrai įdomu, iš kur ir kur šie papildai. Nes du kartus, kai policija davė savo pareiškimus, Satinka neminėjo nei peilių, nei šou, ilgą laiką nei Estų, nei kardų. Šios detalės pono prokuroro jtakos sferoje pasirodė tik po daugelio metų. Nepaisant daugybės pripažintų nusikaltimų. Kas žino pagal kokius susitarimus mėgaujasi laisve. Tikrai gali būti apmaudu, kad net gavęs aiškius prokuroro nurodymus, Satinkas vis tiek pavertė melagingus parodymus, o dabar pats prokuroras turi meluoti teismo salėje, kad juos ištaisytų. Man to trūko ir drįstu to tikėtis kad teismas irgi atskleis i ta dėmėsi !!!!!

Kaip matote, prokuroras tyrimo medžiagoje paima detales, nesusijusias su nusikaltimu, o tada išgalvotas detales bando susieti su Estais, o tiksliau – su kai kurių kardų demonstravimu. Ir pateikia teismui cituodamas liudytoją. Kaip galėjo susidaryti tokia situacija. Turiu tik du galimus paaiškinimus. Gal prokuroras padarė klaidą, tik tiksliai neprisiminė, kas ka pasakė policijoja arba teisme! Gal jis nekompetentingas arba tiesiog melavo teismui sąmoningai ir tyčia? Nei vienu, nei kitu atveju teismo salėje tokiam prokurorui nėra vietos, kur sprendžiami žmogaus likimai. O prokuroras reikalauja, kad teismas, remdamasis jo melu, išsiųstų žmones į kalėjimą dešimtmečiams. Šiuo atveju visus trijus iki 54 metų. Ar taip veikia Lietuvos Respublikos teismų sistema. Po 3,5 metų čia drįstu teigti, kad toks prokuroro elgesys čia yra įprasta. Niekas nedrįsta abejoti prokuroro teiginiais ir niekas nesivaržo juos patikrinti. Tačiau šiam tikslui buvo parengta tiriamoji medžiaga. Jei Lietuvos Respublikoje tikrai reikia nuteisti kitą asmenį, išskyrus prokuroro prielaidas ir tvirtą valią. Tada kam visas šis teatras, kad tik tada, kai vyksta tyrimai ir posėdžiai, vyksta teisminiai procesai ir nuo jo kažkas priklauso. Visiškas beprasmis laiko ir išteklių švaistymas. Visų džiaugsmui paskubomis paminėsiu keletą visiškai melagingų ir prokuroro prielaidų apie mane, kurių niekas nepatvirtina tyrimo medžiagoje. Aš pradedu nuo nulio. Pirma – mano pirmajame sankcijų teisme prokuroras pasakė, kad prieš mane yra rimtų daiktinių įrodymų ir iš esmės prokuratūra gali būti nedelsiant patraukta baudžiamojai atsakomybei, tačiau jis vis tiek prašo teismo skirti 3 mėnesių sankciją, kad byla būtų tinkamai suformuota. Lygiai taip pat jis pažadėjo man pateikti tvirtus daiktinius įrodymus kiekviename paskesniame sankcijų teisme. Visus 1,5 metų. Teigdamas, kad yra rimtų įrodymų prieš mane, tačiau tyrimo medžiaga dar nebuvo pridėta. Ir jis tai tikrai padarys prieš tyrimo pabaigą, nes dar lygiagrečiai vyksta kitas tyrimas ir šie įrodymai gali pakenkti. Kai jis buvo pratęsęs mano sankciją, jis pažadėjo panašiai kaip dabartinė teismo sudėtis. Jis pažadėjo pateikti svarbius daiktinius įrodymus teismo posėdžio metu ir patvirtino, kad juos turi, bet jis stovėjo vietoje. Tikiuosi, kad teismas žino, kad prokuroras man nepateikė jokių daiktinių įrodymų, kadangi jų nėra. Akivaizdu, kad prokuroras pardavė teismui klaidingas viltis, kad jų sprendimai vėliau bus pagrįsti, bet jis išdavė teismui suteiktą viltį ir nieko nepateikė. Pagal panašią schemą mums pakeitė kaltinamąjį aktą. Esą kai kurių autobusų vairuotojų teigimu, „Satinkas” ginklus iš Latvijos į Lietuvą gabeno 2016 m., o ne 2015 m. Mes paprašėme, kad šio autobuso vairuotojo pareiškimas būtų įtrauktas į mūsų baudžiamosios bylos medžiagą, kad įsitikintume, jog taip yra iš tikrųjų. Prokuroras atsisakė, teismas taip pat nelaikė to būtinu, nes prokuroras pažadėjo pateikti teismui eismo įvykio ataskaitą su nustatyta data. Būtent, pasak „Satinkos“, šis autobusas kai gabeno ginklus numušė šerną, ir įvykyje dalyvavo policija, kuri viską užfiksuodavo. Viskas būtų labai gerai, bet tada prokuroras taip pat pamiršo šį pažadą ir teismui nieko nepateikė šiuo klausimu. Kitaip tariant, mūsų kaltinimas buvo pakeistas ne į jokius duomenis, o į prokuroro garbės žodį. Garbingas teismas, vieną dieną aklas pasitikėjimas prokuroru jums įkas. Antra – Pirmaisiais tyrimo metais prokuroras man|> įtarimą sankcijų teismuose pateisino teigdamas, kad mane galima įtarti šiuo nusikaltimu, nes buvo rasti pirštų atspaudai ir DNR. Ir teismai savo sprendimuose drąsiai įrašė šią įtikinamą priežastį. Bet prokuroras teismui nepaminėjo, kad rasti pirštų atspaudai ir DNR priklauso ne man, o kažkam kitam ir nėra su manimi nieko bendro. Mano pirštų atspaudų ir DNR niekur nerasta, susijusių su šiuo tyrimu. Deja, nė vienas teismas nesivargino patikrinti šio reikalavimo

tikrumo iš tyrimo bylos. Kaip ir sankcijos atveju, teismas neprivalo vertinti įrodymų. Trečioji priežastis, kurią pasiūlė prokuroras mano įtarimui, buvo Anastazijos Sinkevičienės teiginiai, kuriuos galite rasti byloje 2 numeriu 9 puslapyje. Tai pareiškimas policijai apie išdaužtą langą. Iš esmės nurodoma, kad nusikaltimo vakarą, 00.00-03.00 vai., jis girdėjo išdaužtą langą būdamas kitame kambaryje. Eidamas ieškoti ji pamatė, kad išdaužtas langas, ir žiūrėdama į lauką nematė nieko įtartino. Tyrimo medžiagoje daugiau jos parodymų neradau. Gal aš kvailas, bet prašau leiskite man kad kas nors paaiškintų, kaip šie teiginiai susiję su manimi ar su kuo nors apskritai. Jau 3.5 metų visi sankcijų teismai nustatė, kad šie pareiškimai yra pakankamai svarbūs norint išskirti šį liudytoją vardu ir yra svarbi mano įtarimo priežastis. įskaitant dabartinę teismo sudėtį ir net po to. kai atkreipiau teismo dėmesį į tai savo paties teisme paskelbtu pareiškimu.

Ir tai laikoma svarbiu faktu tik todėl, kad taip sakė prokuroras. Nepaisant to, kas nurodyta tyrimo medžiagoje. Toliau norėčiau atkreipti teismo dėmesį į prokuroro pareikštus įtarimus, kuriais grindžiamas mano kaltinimas, tačiau kuriais tyrimo medžiaga nepalaikoma. Pirma, Kanyse’o ir Begliko planas naudoti estus žudymui. Buvo teigiama, kad tai įvyko per schemą, kai Kanys ir Beglikas kreipėsi į Tuuksoną, kuris nužudymo vykdytoju pasirinko Araką. Tada Arakas nusikaltėliais pasirinko kriminalinę patirtį turinčius Ehvertą ir Grabbi. įdomu, koks metodas jiems buvo žinomas iš mano su narkotikais susijusios nusikalstamos patirties ir kokiu metodu tai turėtų pateisinti mano, kaip žudiko, pasirinkimą? Dėl kokios priežasties turėčiau vykdyti svetimus įsakymus? Tai yra gryna nesąmonė. Lygiai taip pat beprotiškas yra teiginys, kad itin smurtaujanti nusikalstama grupuotė, turinti beveik neribotus išteklius, nusprendė naudoti aukštesnį sąmokslą ir atlikti jiems nepaprastai svarbią žmogžudystę. Jiems visiškai nepažįstamas žmogus, neturintis jokių galimybių panaudoti šaunamojo ginklo, trumparegis ir mažai stresą toleruojantis žmogus. Bet, kad būtų tikras, jam buvo duoti du pistoletai. Absurdas. Be abejo, tyrimo byloje nėra jokios informacijos, pagrindžiančios tokias aplinkybes. Net teorinės prielaidos, kas su kuo susitiko, kur ir kada. Kokiu būdu ir kas buvo suplanuotas nusikaltimas, kokiu būdu buvo nuspręsta, kas, kada ir kokiu būdu jis bus įvykdytas, kokiu būdu ir kam bus mokama už nusikaltimo patraukimą teisme ir pan. . Galima pagalvoti, kad tai yra svarbūs tyrimo dalykai. Antra, Žibo butas adresu Balta 36-65 … Aš nesuprantu metodo, kuriuo prokuroras susiejo šį butą su šia baudžiamąja byla. Tyrimo medžiagoje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių tai. Labai keista, kad bute nebuvo rasta kitų įtariamųjų DNR, tik ant dėžutės „Araka“ DNR. Ar gali būti, kad šią dėžę ten atvežė kažkas su Arako dna. Ir neaišku, kokiu metodu nustatyta „Arako“ DNR susieja šį butą su šiuo nusikaltimu. Aš nebuvau nė viename bute Kaune, o Arle Grabbo DNR ir pirštų atspaudų niekur nerasta Kaune. Trečia, prokuroras baigiamojoje kalboje sakė. kad Grabbi ir Joelaenas į automobilį „WW Phaeton“ atvyko į Lietuvos Respubliką 2015 m. Spalio 14 d. 15.54 vai. Šis teiginys grindžiamas tuo, kad automobilio sienos kirtimas buvo sutvarkytas, bet aš nebuvau tame automobilyje. Prokuroras baigiamojoje kalboje taip pat pareiškė, kad 2015 m. Lapkričio 7 d. „Joelaen“ iš Lietuvos į Estiją gabeno Arle’ą Grabbą. Ir teigė, kad net maršrutas įrodytas. Vėlgi, tyrimo byloje to nėra. Yra tik prokuroro parašyta deklaracija, kad taip buvo. Užtikrinu, kad 2015 m. Lapkričio 7 d. „Joelaen“ manęs nevežė. Pono prokuroro pareiškimas, kad atvykęs į Taliną, Joelaen važiavo Toom-Kuninga gatve negaliu komentuoti. Jei Joelaenas tikrai ten atsikraustė, tai priežastis gali nurodyti tik jis. Logika yra tokia: kadangi „Joelaen“ 2015 m. Spalio 2 d. Buvo kartą su manimi Lietuvoje ir grįžo prie Estijos transportu, buvo įrodyta, kad kiekviena tolesnė kelionė taip pat įvyko su manimi. Nuo tada, kai Ehvertas 2015 m. buvo spalio 14 -25 d. Ir spalio 28-7 d. Lietuvoje čia jis išsinuomojo automobilius ir Kaune naudojosi- nuosava banko kortele, tada dalyvavo ir Arle Grabbi. Logika yra iš esmės ydinga ir pagrįsta ne įrodymais, o prokuroro prielaidomis. Ketvirta, prokuroro teiginys, kad 2015 m. Rugsėjo 12 d.-19 d. Ehvertas ir Grabbi sekė Bugavičių. Remiantis GPS jutiklio atsiųstais duomenimis ir išsinuomoto automobilio judesiais. Tomis datomis Grabbi nebuvo Lietuvoje. Ir drįstu teigti, kad nukentėjusiojo automobilyje pažymėjimo turinys buvo toks: Aš žinau, kad Arle Audas yra sporto klubo narys, kuris apima nusikalstamą grupuotę, kuri paprastai užsiima narkotikais, ir kurios nariai yra nusikalstamos grupuotės nariai. Tai, kad sporto klubas susijęs su nusikalstama grupuote, savo baigiamojoje kalboje paminėjo ir prokuroras. Remiantis šiuo konkrečiu liudijimu. Tiesa tik tai, kad toks sporto klubas tikrai egzistuoja, o aš esu jo narys. Estijos centrinės kriminalinės policijos atliktas tyrimas dėl klubo ir jo narių veiklos nenustatė nieko nusikalstamo ir pripažįsta, kad klubo nariai yra įstatymus gerbiantys piliečiai, kurių gyvenime nėra nieko nusikalstamo ar įtartino. Tai dar kartą parodo, kad prokuratūros kaltinimas grindžiamas gandais, o ne tyrimo rezultatais. Antra, Arle Audi draugai ir pažįstami žino, kad jis gali naudoti skirtingus ginklus, taip pat gali šaudyti. Pats liudytojas liudija, kad manęs nepažįsta ir nesuvokia suteiktų įgūdžių. Klube naudojame viduramžių ginklų, pritaikytų sporto inventoriui, kopijas. Šaunamųjų ginklų neturime. Aš asmeniškai nemoku ir nemoku naudoti šaunamųjų ginklų, taip pat nesu mokęs jokių ginklų. Norėčiau teismui priminti, kad prokuroro nuomonė nėra įrodymas ir neturi teisinio svorio. Trečia, Arle Audi vaidmuo vykdant šį nusikaltimą buvo ginklų įsigijimas ir gabenimas ir kad šią užduotį davė Imre Arakas. Aš nepažįstu pono Arakas ir net nebuvau jo sutikęs, ir neturėjau jokio vaidmens darant ar rengiantis šiam nusikaltimui. Tą patį pripažino ponas Arakas ir palaikė tyrimo medžiaga. Jei būtume kažkur buvę pažįstami ar susisiekę, prokuroras tai tikrai būtų padaręs dideliu ir svarbiu dalyku. Iš viso šio liudijimo aišku, kad anonimas liudytojas 1-18 net nežinojo mano tikrosios pavardės ir žinojo ją tik tokią, kokia yra internete. Ir niekojo liudijime nepatvirtino tyrimas. To liudijimo davimo motyvai ir aplinkybės yra labai keisti. Anonimas liudytojas Nr. 2-18 davė parodymus 2018-04-09 nuo 14.15 iki 16.00 vai Per šį laiką referatas gavo 5 sakinius. Šią ataskaitą galite rasti byloje Nr. 21, 51 puslap\je. Iš esmės pažymos turinys buvo toks: Aš žinau, kad šį nusikaltimą padarė Arle Audas ir Erikas Ehvertas, kurie yra Estai. Jį nušovė Arle Audas. kurio ginklas buvo įstrigęs, o nusikaltimo metu dalyvavo ir Erikas Ehvertas. Teisme liudytojas į beveik visus papildomus klausimus atsakė ..Aš nežinau“ arba „Aš negaliu atsakyti į šį klausimą“. Šiuose parodymuose nėra jokių argumentų ar įrodymų ir akivaizdu, kad liudytojai negali argumentuoti savo teiginių. Taip pat itin abejotina, kodėl taip ilgai užtruko, kol policija užfiksavo šiuos pareiškimus ir kas vyko per šias apklausas, ir kas ten buvo be liudininkų ir policijos pareigūno Daugilo Razausko. Kadangi anonimas liudytojas Nr. 2-18 davė parodymus teisme, Erikas Ehverttas paklausė ar buvo vertėjas vietoja, ir anonimas atsakė kad nebuvo vertėjo, bet kas kas verte ka jis sake. Be to, tyrimo metu 4 kartus prašiau prokuratūros pakartotinai apklausti anoniminius liudytojus ir pateikti jų parodymams bet kokią specifiką, kuri tikrai būtų suinteresuota tyrimu ir būtų pridėjusi tikrumo šiame tyrime, jei jis būtų buvęs ten. Prokuroras atmetė visus mūsų prašymus, teigdamas, kad to daryti nereikia, ir leido teismui įvertinti tokius parodymus, kokie jie yra. Akivaizdu, kad prokuroras žinojo apie šių parodymų teisinę vertę ir nenorėjo, kad jie būtų pažymėti kaip gandai. Jis taip pat nenori išsiaiškinti šio klausimo, nes tai gali pakenkti jo pateiktam pasakojimui. Būtent taip vieno iš mūsų prašytų tyrimo veiksmų pareiškimo atsisakymo priežastis yra ta, kad jis atsisako, nes tai gali diskredituoti tyrimą. Galiausiai norėčiau atkreipti Teismo dėmesį į BPK 301 straipsnį, kurio 2 dalyje teigiama. Nuteisimas neturi būti pagrįstas anoniminių liudytojų parodymais. Šių asmenų pareiškimai gali pateisinti apkaltinamąjį nuosprendį tik tuo atveju, jei jie yra tvirtai pagrįsti kitais įrodymais. Bet tyrimo byloje nėra aiškių įrodymų dėl labai proziškų priežasčių. Aš nekaltas. Asmens tapatybę nustatė Vita Jakutienė. Mis Jakutienė liudijo iškart po nusikaltimo ir po trijų dienų. Abiem atvejais panelė Jakutienė pripažino, kad nusikaltėlis buvo apsirengęs juoda spalva, sportiško kūno ir buvo apie 180 cm ūgio. Šie ženklai taip pat tinka tariamam nusikaltėliui, kurį matė liudininkė Regina Žukauskienė, likus kelioms valandoms iki nusikaltimo nusikaltimo vietoje palikusi nusikaltimui naudojamo automobilio keleivio pusę. Abiem atvejais misis Jakutienė sakė, kad nusikaltėlio veidas buvo paslėptas su kauke ar šaliku iki akių, o viršutinė veido dalis buvo ant galvos gaubto. Ir jis matė šaulį tik kelias sekundes, o po to pasislėpė po automobilio prietaisų skydeliu. Atsižvelgdamas į tai, jis net nematė nusikaltėlio veido, net iš dalies, ir nieko negali pasakyti apie veido bruožus. Dėl šios priežasties policija net nebandė pastatyti fotoroboto ar atpažinti nusikaltėlio pagal fotografijų lenteles. Galbūt dėl tų pačių priežasčių buvo iškraipyti kiti to vakaro prisiminimai. O tiksliausi liudijimai buvo duoti iškart po nusikaltimo arba tikrai po kelių dienų, kad nusiramintų ir gerai pagalvotų. Bet prisiminimai apie veido bruožus atsirado tik po 2,5 metų. Ir šie prisiminimai atsirado labai netikėtai ir keistomis aplinkybėmis. Mis Jakutienės pareiškimus rasite byloje Nr. 20, 171-178 puslapiuose. Po 2,5 metų, kai mano sankcija turėjo būti pratęsta. Anoniminė moteris susisiekė su ponia Aušra Bugavičiene per „Viber“ programą ir perdavė jai Airijoje publikuotą laikraščio straipsnį. Tai ji perdavė panelei Jakutienei ir staiga Jakutene prisiminė ją perskaitęs, kad ji vis tiek atpažino nusikaltėlio akių, antakių ir iš dalies nosies formą. Dar viena karta as noriu irodit , kad labai reikia sužinot kas buvo šita anonimine liuditoja, kokiais mativais jinai perdavė šita informacija , ar buvo šitam straipsnia parasitas mano vardas, is ko googlėdamas, akimirksniu būtų pasiekęs mano nuotrauką. Ir kokius nurodymus ponia Bugavičiene davė panelei Jakutienei. Manau, kad galime laisvai rasti išsamią instrukciją, su kuo kreiptis į policiją, apie ką kalbėti, apie ką paminėti ir pan. Tyrimo metu prokuratūrai pateikėme prašymą atlikti tokį tyrimą, tačiau jis buvo atmestas. Mis Jakutienė kreipėsi į policiją ir pasakė, kad nori atpažint kas ka! Atvykus policija jai padovanojo 16 paveikslėlių nuotraukų lentelę, iš kurios ji pažymėjo 2 panašiausias nuotraukas. Šiuos protokolus galite rasti byloje Nr. 20, 185-199 b., šitoj vietoj as noriu pasakit kad toks atpažinimas per foto lentele liajdziamas tik tai BPK artikel 192 punktas 6, leidžiamas tik tada kaip žmogų ne galima atvest i vieta!!!ar tai reiklalinga kad gint liuditoja! .Aš pateikiu protestą dėl nusikalstamo įstatymo pažeidimo. Ir prašau teismo iš įrodymų sąrašo išbraukti identifikavimo procedūrą, suteiktą pagal BPK 20 straipsnio 1 ir 4 dalis. Jei neteisėtai surinkti įrodymai. Akivaizdu, kad šią procedūrą policija pritaikė liudytojui apmokyti. Pasirinkite mane identifikavimo procedūros metu. Nematau kitos priežasties, kodėl asmens tapatybė nebūtų naudojama iš karto. Tuo metu as buvau Vilniaus Lukiskiiaus kalėjime, už 5 minučių kelio automobiliu. Nebuvau niekuo užsiimtas ir buvo galimibe atvikti ir atlikti tyrimą. Kadangi aš vienintelis dalyvavau tiek nuotraukose, tiek asmens tapatybėje, net beždžionė būtų galėjusi nustatyti vienintelį asmenį, dalyvavusį abiejose procedūrose. Tačiau, nepaisant neteisėtų policijos pastangų, matyti, kad panelės Jakutienės sąžinė neleido jai visiškai paklusti šioms machinacijoms. Ir ji mane pažymėjo kaip panašiausią iš tų, kurie dalyvavo identifikavimo procedūroje. Po keturių dienų man buvo atlikta identifikavimo procedūra. Nebuvo tapatybės su kitu asmeniu, kuris taip pat minimas nuotraukų lentelėje. Identifikavimo procedūroje su manimi dalyvavo 4 žmonės, iš kurių ji mane išrinko panašiausiu iš šių 4 žmonių. Dar kartą ji laikė, kad antakių forma, akių forma, iš dalies nosies forma, veido forma ir kūno struktūra yra panašios. Po penkiolikos minučių po aptikimo Arle Grabbi tikino, kad aptikimo metu jis dabar yra žymiai lieknesnis nei 2015 m. Kitaip tariant, pagal principą, kad kūno struktūra buvo panaši. Tik tas kitoks.Tai juokinga. Šį faktą lėmė tai, kad iškart po atpažinimo procedūros buvau nuvežtas į kambarį, kur atėjo tyrėjas, ir paskelbiau, kad dabar esate su mumis. Jus atpažino. Aš jam pasakiau, kad to padaryti neįmanomą, nes aš nedalyvavau nusikaltime ir mane galima atpažinti tik tuo atveju, jei liudytojui prieš tai buvo parodyta mano nuotrauka. Iki šiol žinome, kad būtent taip ir nutiko. Tyrėjui taip pat sakiau, kad būdama areštinėje numečiau 14 kg įprasto 97 kg svorio, o 2015 m. Mano kūno sudėtis buvo kitokia. Ir stebuklingai iškart atsirado papildomas pažymėjimas, kuris pataisė šią detalę. Būčiau sakęs, kad 2015 m. Spalio – lapkričio mėn. Turėjau sportinę traumą ir stipriai šlubavau ant kairės kojos. Tada būtų pasirodę papildomi parodymai, kad nusikaltėlis stipriai šlubavo ant kairės kojos. Tai, kad tyrėjui pasakiau, kad 2015 metais buvau 14 kg storesnis, buvo mano provokacija ir netiesa. Iki arešto mano kūno svoris buvo 97 kg. Yra nuotraukų, įrodančių tai. Taip pat yra nuotraukų, kuriose aiškiai matyti, kad 2015 m. Rugsėjo – gruodžio mėnesiais mano kūno sudėtis buvo dar plonesnė nei aptikimo procedūros metu. Atitinkamas nuotraukas galite rasti mūsų sporto klubo nuotraukų archyve. Tai yra vieša medžiaga. Ir jei būtų norėta, jis būtų laisvai prieinamas policijai. Mano kūno svoris viršijo 85 kg tik pradėjus gyventi su žmona 2016 m. Ir įdomi papildoma pastaba apie kairės kojos sportinę traumą yra ta. kad tai tiesa, tai įrodo mano ir mūsų klubo gydytojo internetiniai pokalbiai. Atitinkamų pokalbių spaudinius galite gauti iš mano advokato. Mis Jakutienės papildomų pareiškimų protokolus galite rasti byloje Nr. 21 1-6 puslapiuose. Kaip matote iš tyrimo medžiagos, teigiama tapatybė buvo ne tik abiem atvejais, liudytojas teigė esąs panašiausias iš siūlomų variantų. Šiuo metu norėčiau pabrėžti, kad yra kriterijų lentelė su 78 teisinio identifikavimo kriterijais, net pagal nuotrauką. To pavyzdį galima rasti dokumentacijoje Nr. 6 91-94 puslapiuose. Net jei panelė Vita būtų paliudijusi, kad jos manymu panašūs ženklai 100% atitiko pažeidėją. Net atsižvelgiant į visus akių, antakių, nosies ir veido kriterijus. Pateikiu paprastą skaičiavimą, kad nustatyčiau didžiausią tikimybę 18,73%. Manau, kad to nepakanka. Teisme, mano advokato paklausus, ar pasitikite savo asmens tapatybe, panelė Jakutienė atsakė, kad NEGALITE BŪTI TIKRA. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad identifikavimo procesas buvo vykdomas pažeidžiant dabartinę praktiką. Identifikavimo procedūrą reglamentuoja BPK 191-196 straipsniai. ArtikeI 192 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atpažįstamas asmuo identifikatoriui pateikiamas kartu su kitais tos pačios lyties asmenimis, kurie savo išvaizda yra kuo panašesni į atpažįstamą asmenį. Norėčiau teismui priminti, kad tapatybės nustatymo procedūros tikslas buvo nustatyti pažeidėją. Naudojami žmonės turi atitikti liudytojo duotus nusikaltėlio parodymus, ty būti apie 180 cm ilgio, turėti sportišką kūno formą, rengtis panašiai kaip parodymai, veidą uždengti kauke ar šaliku ir uždengti galvą gobtuvu. . Mano ūgis yra 190 cm, o aš buvau vienas iš trumpiausių. Kitų trijų dalyvių ilgis buvo 190 cm, 197 cm ir 194 cm. taip pat nebuvome apsirengę vienodai, veidai nebuvo uždengti, pusę veidų paslėpėme ir nedėvėjome kapoto. Šalia manęs stovėjo ir kovotojai ARAS kaukėse. Akivaizdu, kad atpažinimo procesas buvo pritaikytas mano, o ne liudytojo, parodymams apie pažeidėjo savybes. Atsižvelgdamas į visus šiuos faktus, negaliu patikėti, kad visi pažeidimai buvo vadinamieji policijos padaryti pirštų atspaudai, o sąmoningai ir apgalvotai sufabrikuota tapatybė. Siekdami gauti papildomos informacijos ir tikrumo, pakartotinai prašėme prokuratūros ir dabartinės teismo sudėties tyrimo metu vieną kartą atlikti tyrimo eksperimentą pagal BPK 197 straipsnį. Norėdami sužinoti, koks buvo matomumas situacijoje, kur įvyko nusikaltimas. Kitaip tariant, žvilgsnis iš tamsaus automobilio nusikaltėlio link per kelias sekundes. Net neatsižvelgiant į stresinę situaciją ir į tai, kad liudytojas pabudo likus vos kelioms akimirkoms iki nusikaltimo. Nes iš visų nusikaltimo vietos nuotraukų matyti, kad toje gatvėje nebuvo gatvių apšvietimo. Vieninteliai šviesos šaltiniai buvo aukos automobilio žibintai, kurio šviesos pluoštas tikrai yra per mažas ir ne ta kryptimi, kad apšviestų kažkieno veidą balistikos ataskaitoje nurodytu atstumu. O namo kieme dega gatvės lempa, kurią, pagal balistikos ataskaitą, nusikaltėlis paliko ir gana toli. Akivaizdu, kad prokuroras atsisakė atlikti bet kokias tyrimo priemones, kurios galėjo prieštarauti jo teiginiais pagrįstam teiginiui. Principas, kodėl tokia graži istorija sugadina tyrimą. Nepaisant to, kad prokuroras baigiamojoje kalboje patvirtino, kad atpažinimas įvyko nepažeidžiant taisyklių. Visa procedūra užfiksuota ir protokole, ir vaizdo įraše, ir akivaizdu, kad buvo pažeistos Kriminalistinių tyrimų įstatymo 192 straipsnio 1 ir 6 dalys.

Ir, remiantis CPK 20 straipsnio 1 ir 4 dalimis, įrodymų nėra. Prokuroras nurodė teismui įsitikinti teigiama išvada ir tikėįąs, kad teismas padarys panašią išvadą. Garbingas teismas, kaip matote, nukentėjusioji Vita Jakutienė nebuvo tikra dėl savo asmens tapatybės ir nenorėjo minėti manęs kaip šaudančio asmens. Tiesiog maniau, kad jis panašus. Bet prokuroras prašo padaryti išvadą, kuri yra kur kas daugiau nei aukos parodymai. Vėlgi, nustatydami savo nuomonę aukštesnę nei nukentėjusiojo pateikti parodymai ir tyrimo duomenys. Prašydamas teismo pagal jo nuomonę nuteisti jus kalėti 19 metų. Tai beprotybė kube. Teismas, prašau, padėkite p. Prokurorui grįžti ant žemės ir paaiškinkite jam, kad jo išvados ir nuomonės, prieštaraujančios tyrimui ar prieš jį, yra ne tik niekinės, bet ir pažeidžia visą teisingumą, sistema. Galiausiai norėčiau dar kartą atkreipti teismo dėmesį į mano kaltinimo chronologiją. 2016 metais buvau įtariamas dalyvavęs šiame nusikaltime. Dėl to buvo pradėtas slaptas tyrimas ir mano slaptas persekiojimas. Tai buvo sprendžiama 1,5 metų, per tą laiką nebuvo padaryta jokia nusikalstama veika ar kas nors, kas pateisintų mano įtarimą. Taip pat nebuvo nustatyta jokių kontaktų su nė vienu iš šios baudžiamosios bylos veikėjų. Be to, nenustatyta nė vieno cento nusikalstamu būdu gautų pajamų. Trumpai tariant, nieko nusikalstamo, išskyrus įtartiną, nenustatyta. Nepaisant to, prokuroras Lietuvoje paprašė leidimo mane suimti 2018 m. Sausio 3 d. Nepaisant to, kad tyrimo duomenyse nėra nieko, kas leistų pagrįstai padaryti išvadą, kad esu susijęs su nusikaltimu. Kas teisme pateisino šią būtinybę, nėra aišku. Tačiau teismo posėdžio sprendime nurodomos tokios priežastys kaip liudytojų ir nukentėjusiųjų parodymai ir taip toliau. Vėlgi paradoksas, kai pasekmė atsirado prieš priežastį. Kiek žinau, vieninteliai tyrimo duomenys, leidę mane susieti su šiuo tyrimu, atsirado praėjus keliems mėnesiams po arešto, o ne anksčiau. Drįstu teigti, kad mane suėmė, nes to norėjo prokuroras. Net negaliu atspėti, kuo užsitarnavau nesveiką jo susidomėjimą savimi. Kai buvau areštuotas Estijoje 2018 m. Sausio 16 d.. Ieškant mano namuose nieko nusikalstamo ar įtartino nerasta. Niekas nepateisina mano įtarimo. Po to buvo atliktas 18 mėnesių tyrimas Lietuvos Respublikoje, kurio metu buvau išklausytas daugiau nei 4 kartus. Tada man buvo pareikšti įtarimai, nesiremiant įrodymais, bet į tariamus prokuroro pareiškimus ir anoniminius abejotinos vertės parodymus bei neaiškias tapatybės detales. Kaltinime jis grindžia savo prielaidas įvairių liudininkų teiginiais, kad jie kažką girdėjo apie nusikaltimo aplinkybes. Šiuo metu norėčiau atkreipti teismo dėmesį į tai, kad tokie liudytojai nepripažįsta, kad vienas ar kitas jų pripažintas faktas yra teisingas. Tik jie pripažįsta, kad iš kažko girdėjo. Trumpai tariant, jie prisiima atsakomybę tik už tai, kad kažkas jiems tai tikrai pasakė. Bet tai nereiškia, kad tai, kas pasakyta, yra tiesa. Mano supratimu, liudytojas yra tas, kuris liudija ką nors, ką patyrė, matė ar patyrė. Tegul gandai lieka ten, kur jiems priklauso. Turgus ir moterų pirtis. O norintys pakalbėti ir išgirsti, taip pat galėtų ten susirinkti. Galiausiai norėčiau dar kartą patvirtinti, kad neturiu nieko bendro su Bugavičiaus nužudymu. Taip pat nesugadinau niekieno turto, nedegiau automobilio, nesu tvarkęs ginklų ar amunicijos. Mano sąžinė švari šiuose dalykuose, o aš naktį miegu ramiai. Tyrimo duomenys taip pat patvirtina mano nekaltumą.

Juose nėra jokių įrodymų apie mano dalyvavimą nusikaltime. Mano kaltinimas grindžiamas prokuroro prielaidomis, kurios daugiausia grindžiamos gandais. Šiuo klausimu prašau teismo pagal BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktą išteisinti visus kaltinimus. Kadangi neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo darant nusikaltimą. Prokuroras prašo teismo patikėti. Tiesiog patikėk, nes, nepaisant įrodymų trūkumo, prokuroras teismo prašo priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras mano. kad įrodymų nereikia. Baigdamas tai norėčiau pacituoti Williamo Kingdono Cliffordo kalbos apie tikėjimo etiką ištrauką, kurią Teisingumo Teismas galėtų apgalvoti.

Neteisinga tikėti remianti^ nepakankamais įrodymais ir ugdyti tikėjimą slopinant abejones ir vengiant tyrimo. Kai įsitikinimas priimamas remiantis nepakankamais įrodymais, tas malonumas yra pavogtas. Tikėjimo terminas suteršiamas, kai jis priskiriamas nepagrįstiems ir neginčijamiems teiginiams.

Ačiū.

A.Grabbi atsiuntė ir laišką „Laisvo laikraščio” redakcijai:

Pirmiausia norėčiau pasakyti, kodėl jums rašau. 2021 m. Gegužės 28 d. Teismo posėdyje buvo baigtos advoka baigiamosios kalbos ir prokuroras Tulisevskis pateikė jiems atsakymą. Šiuo atžvilgiu turėjau keletą prieštaravimų dėl prokuroro atsakymo formos ir turinio. Pirmiausia prokuroras paprašė Tulisevsky teismo suteikti galimybę neskaityti kai kurių jo rašytinio atsakymo į teismą dalių, ir teismas leido tai padaryti. Aš tam prieštaravau, motyvuodamas tuo, kad nebuvo įmanoma apsiginti ar prieštarauti prokuroro teisme pareikštiei teiginiams tik raštu. Kadangi jie nebuvo išklausyti posėdyje, jie nėra įrašomi į posėdžio protokolą ir man nėra išversti, ir aš nežinau, ką prokuroras pateikė teismui. Tačiau šie rašytiniai atsakymai buvo įtraukti į bylos medžiagą, į kuriuos teismas atsižvelgs priimdamas sprendimą. Pigus triukas. Trumpai tariant, įstatymas man suteikia teisę nesutikti su kaltinimais ir gintis. Teismas atmetė mano protestą ir buvo pažadėta mane pašalint posėdžio, kol iškėliau šį klausimą.

Turėjau keletą prieštaravimų dėl prokuroro Tulisevskio kalbos turinio, tačiau ir teismo pirmininkas neleido jų kelti. Kaip suprantu, norėdamas vėliau atvirai pareikšti, kad prieštaravimų nebuvo. Tačiau prieštaravimų fiksavimas yra svarbus, jeigu ne šioje instancijoje, tai Apeliaciniam teismui. Dauguma mano prieštaravimų yra išdėstyti mano baigiamosiose pastabose, o aš apie juos čia nerašysiu, kad nepasikartočiau. Tačiau nori sutelk’ dėmesį į vieną dalyką, kuris yra svarbus šioje byloje ir kurį nuosekliai meluoja prokuroras Tulizevskis, ir tai nebus toliau aptariama baigiamosiose kalbose. Esmė ta, kad visi teisininkai išdrįso abejoti ponios Jakutienės duotais parodymais, susijusiais su matomomis nusikaltimo aplinkybėmis ir ar tokiomis aplinkybėmis būtų bu\ įmanoma pamatyti skiriamuosius ženklus, kuriuos ponia Jakutienė staiga prisiminė po 2,5 metų. Ar iš tiesų tamsoje galite pamatyti kaukę ir gobtuvą dėvinčio nusikaltėlio antakių formą, akių formą ir iš dalies nosies formą. Ar vis dėlto ponia Jakutienė iškart po nusikaltimo ir po trijų dienų parodymų tikėjo, kad pusė nusikaltelio veido buvo paslėpta, o likęs veidas buvo paslėptas gaubtuve ir veido bruožuose. Norime sužinoti, koks buvo matomumas nusikaitimo aplinkybėmis. Tyrimo metu mes ne kartą pateikėme prašymą pagal BPK 197 straips atlikti tyrimo eksperimentą, kuriame būtų užfiksuotos visos aplinkybės ir suteiktas papildomas tikrumas tiek prokuroro, tiek gynybos požiūriu. Be išimties visus mūsų prašymus dėl tyrimo priemonių prokuroras atmetė. Šiuo metu nagrinėjamas momentas yra toks, kad iš nusikaltimo vietos nuotraukų matyti, jog toje gatvėje nėra gatvių apšvietimo ir buvo labai tamsu, kaip galima tikėtis, kad lapkričio naktį 23:50 val.

Nepaisant to, kad prokuroras Tulisevskis kiekviena proga tvirtina, kad nusikaltimo vieta buvo gerai apšviesta gatvių žibintais ir, kad nusikaltimo metu matomumas buvo geras. Siekdamas įrodyti šį faktą, prokuroras kreipėsi į teismą, norėdamas patikrinti bylos 3 tomas 40 puslapyje pateiktą nuotrauką Nr. 22, kuri, pasak jo, tvirtai įrodo gatvė: apšvietimo egzistavimą ir gerą matomumą. Aš irgi priėmiau prokuroro šaukimą ir atidariau bylą atitinkamam’ puslapyje, tačiau buvau tik įsitikinęs, kad prokuroras Tulisevskis meluoja teismui iš esmės kiekvienu atodūsiu Kadangi teismas neleido man pareikšti prieštaravimų šiuo klausimu, pateiksiu jį čia kartu su nusikaltimo vieto nuotraukomis. Nuotrauka Nr. 1 yra nuotrauka iš bylos tomo Nr. 3, kurią minėjo prokuroras Tulisevskis, 40 puslapyje. Nuotraukoje Nr. 22 parodytas nukentėjusiojo automobilio stogo kampas, sodas už automobilio ir elektros stulpelis šalia sodo, tačiau tai, kas matoma nuotraukoje, gerai matoma tik dėl didelės raiškos kamert apšvietimo, kurį naudoja policija. Pridėsiu keletą savo nuotraukų, kurias nusikaltimo vietoje taip pat padarė policija, įrodydama gatvių apšvietimo trūkumą.

naktis1 scaled

 

naktis1

naktis scaled

2 nuotraukoje parodytas aukos automobilis, o jo dešinėje taip pat yra sodas ir elektros stulpelis, kurie buvo matomi nuotraukoje Nr. 1. Kairėje nuo automobilio gatvę apšviečia joje stovinčio policijos automobilio žiburiai. Kaip matote iš nuotraukų, šioje gatvėje nėra gatvių žibi ir ji yra labai tamsu.

Pridedu ir nuotrauką Nr. 3, kuri nufotografuota kamera iš mažesnio nei 1 metro atstumu nukreipta į auką. Nesant geresnio tiriamojo eksperimento, drįstu užduoti klausimą, ar net mažesnis nei 1 metrų atstumas su papildoma šviesa ir didelės raiškos kamera gali parodyti tokias detales kaip antakių forma, akių forma ir iš dalies nosies forma. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad sąmoningai ir tyčia meluodamas teisme prokuroras Tulisevskis meluoja ne man ar mano gynybai, o teismui. Prokuroras Tulisevskis teismui pateikia akivaizdžių klaidų, dėl kurių pobūdžio bylą reikia atidaryti tik iš jo pateikto puslapio. Atrodo, kad prokuroras yra tikras, kad teismas nesivargins išnagrinėti jo teiginių iš tyrimo medžiagos, arba, jei jis tai padarys, teismas ture vienas prieš vieną, kurį jis jiems melavo, ir neturės pasekmių neteisėtam jo elgesiui. Įdomu, iš kur toks pasitikėjimas ir nebaudžiamumo jausmas. Iš esmės prokuratūra turėtų dirbti pagal teismo jurisdikciją, neperžengdama įstatymų ribų. Bet atrodo, kad mūsų prokuroras nieko nebijo ir negerbia. Jis meluoja nesigėdydamas ir prašo teismo paskelbti apkaltinamąjį nuosprendį pagal akivaizdų melą. Kyla klausimas, ar jis tikrai turi kompromituojančios medžiagos apie kiekvieną, kuri leidžia tai daryti ir reikalauti teisme, ko jis nori, nebijant bausmės. Drįstu tikėtis, kad prokuroras Tulisevskis savo elgesiu galų gale peržengs, bet kokias sienas drąsus teisėjas jį sugrąžins į žemę. Mūsų atveju teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų kolegijos pirmininko Dariai Kantaravičiaus ir kitų teisėjų Jūratės Jakubonienės bei Arūno Pastuolio, tik pateiks mūsų bylos vertinimą ar m galime tikėtis, kad teismas priims teisingą ir pagrįstą teisiniais įrodymais sprendimą.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));