Panevėžio apylinkės teismas : teismo darbuotojas teisėtai grasino mirtimi LL žurnalistui

teismorastas

teismorastas

Alvydas Veberis 

Mafijinė teisėsauga 

Diktatūra ar persekiojimas keliant pavojų demokratijai ?!! 

NEMELUOTI! NEBIJOTI! NETYLĖTI! VIEŠINTI! NEBŪTI ABEJINGIEMS! NEUŽMIRŠTI!

 

,,Teisingumas džiugina teisiuosius, o piktadarius išgąsdina”. 

(Pat 21,15 )

Praėjus daugiau kaip dviems mėnesiams po įvykusio grubaus žmogaus teisių pažeidimo Panevėžio apylinkės teisme, pagaliau skundo autorių t.y. mane, pasiekė atsakymas, (po atsakymo parašymo 2017.01.05d. sugebėjo įteikti tik 2017.02.21 d.) kuriuo prašiau, kad būtų nubausti teismo darbuotojai: pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Irma Gritėnienė, teismo posėdžių sekretorė Dalia Monkevičienė, ūkio skyriaus tarnautojas Aleksandras Švecas bei teismo pastato komendantas Vidmantas Piragis. 

Atsakymą pasirašė Panevėžio teismo pirmininkė Virginija Svirplienė. 

https://www.facebook.com/Biblijos/videos/pcb.1183090021727970/1183020441734928/?type=3&theater

Mano parašyto skundo esmė ta, kad žiniasklaidos atstovui t.y. man minėti asmenys draudė viešoje erdvėje teismo pastate filmuoti, fotografuoti, fiksuoti įvykius ir faktus, kurių negalėtų niekas nuginčyti ar paneigti, naudojo psichologinį ir fizinį smurtą, įžeidinėjo. Tačiau nepaisant to, kad aš esu padaręs foto, video medžiagą, teismas atrašė (kaip biurokratai įpratę) atsakymą, kuriuo apkaltina mane, kad aš išprovokavau pats konfliktą, atliekant tiesiogines savo pareigas. Be kita ko prašiau, kad ir teismo rūmuose esančios video kameros būtų peržiūrėtos. Deja. Atsakyme apie teismo pastato komendantą Vidmantą Piragį, kuris lakstė ratais norėdamas uždrausti fiksuoti įvykius, provokavo konfliktą, net neužsiminama.

Atsakymo pabaigoje rašoma: ,,Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad tiek teismo posėdžių sekretorės Dalios Monkevičienės, tiek ūkio skyriaus tarnautojo Aleksandro Šveco, tiek teismo pirmininko padėjėjos ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Irmos Gritėnienės veiksmuose nėra tarnybinio nusižengimo, drausmės pažeidimo požymių, todėl nėra jokio pagrindo taikyti tarnybinės, drausminės atsakomybės‘‘. 

Kaip visada biurokratai-tautos išlaikytiniai savo akyse išlieka ,,šventesni už šventuosius‘‘. 

Gal teismo darbuotojams negalioja Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymai ir teisės aktai, LR konstitucija? Jie save laiko ,,dievais‘‘, turinčiais neliečiamybę, nebaudžiamumą. 

teismorastas

 

teismorastas1

Po šių skundų teismo rūmuose jaučiuosi kaip namuose. Niekas nebedrįsta ir nedaro jokių perspėjimų apie atliekamą darbą. Priešingai, apsaugos darbuotojai nusisuka net į kitą pusę, tarsi jų ir manęs nebūtų. Atstovė su žiniasklaida perdėtu mandagumu pasitinka ir palydi į teismo posėdžių salę, randa laiko net sėdėti teismo posėdžio metu. Fondo automobilį gatvėje išskirtinai saugo kontrolė, kuri laukia, kad gal kokią minutę pavėluosiu užsimokėti už stovėjimą, kad galėtų tuoj pat surašyti baudos kvitą. Tipo parodys, ką jie geba padaryti su biurokratams nepaklususiu. 

Privalome visi būti patriotiški, vieningi, netylėti, nebijoti ir neleisti, kad išlaikytiniai tyčiotųsi iš tautos ir tų, kurie sąžiningai, ir dorai atlieka savo pareigas. LR Prezidentė ne kartą ragino ir skatina tautos piliečius ir jų atstovus tai daryti. Teismai pagaliau turi atitikti savo funkcijas vykdant teisingumą, o ne tiesą paverčiant melu. Iki šiol tie jų metodai tebeegzistuoja. 

 

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3365%3Apanevezio-teismo-pareigunas-laisvo-laikrascio-zurnalistui-a-veberiui-tu-lavonas&catid=31&Itemid=101

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));