Palaužti Oblių, atsargos kariškį – ne NKVD „šestiorkių“ jėgoms

laurynas-baltrunas-oblius-beizioniu-vaiku-namuose-veda-jaunuju-sauliu-bureli-58d241d6c9f03-1

laurynas-baltrunas-oblius-beizioniu-vaiku-namuose-veda-jaunuju-sauliu-bureli-58d241d6c9f03-1

Korumpuota Lietuvos teisėsauga išsigando visuomenės reakcijos Baltrūnų persekiojimo byloje

Kristina Sulikienė

Korumpuota policija, vadovaujama „piarščiko“ Lino Pernavo praėjusį penktadienio vakarą norėjo tyliai pasitvarkyti, ir faktiškai pagrobę Daivą Baltrūnienę mažamečių vaikų akivaizdoje, siekė užmūryti kalėjime, arba bent jau priversti Lauryną Baltrūną prisipažinti, kad kaip jis perteikė per advokatą, kad man grasina, jog jie žiniasklaidai pateiks, jog  „sukapojau Kumpį gabalais, užšaldžiau šaldytuve ir daviau savo vaikams valgyti“.

Kad Oblius – beje, specialiųjų operacijų karys – palūžtų, mūsų NKVD metodais veikianti teisėsauga atvežė ir jį į areštinę (įdomu, o policija neperžengė ribų, ir nepažeidė teismo sprendimo – laikyti jį suimtą, taigi, Lukiškių TIK?) į tą pačią areštinę, kur jis turėjo klausytis, kaip verkia jo žmona.

laurynas baltrunas oblius beizioniu vaiku namuose veda jaunuju sauliu bureli 58d241d6c9f03 1

Oblius matyt ne tik karinio rengimo būrelį vaikams veda – jis yra perskaitęs knygų apie NKVD ir KGB veiklos metodus, kaip buvo tardomi partizanai ir politiniai kaliniai. Todėl palaužti Oblių, atsargos kariškį – ne NKVD „šestiorkių“ jėgoms.

Neteisėtai pagrobtos (be teismo  sprendimo žmogų galima nuovadoje laikyti tik 3 valandas tapatybės nustatymo tikslais, kitokiam sulaikymui turi būti teisinis pagrindas) advokatas Jablonskas pareiškė, jog tokio procesinio chuliganizmo – kai prie kliento, kuris pagal LR Konstituciją ir BPK turi teisę į advokatą nuo pirmosios neteisėto sulaikymo minutės – nėra matęs per savo karjerą.

Papirkti komentatoriai dar bandė šaipytis iš advokato, kuris budėjo po komisariato langais. Tokio pasiaukojančio ir profesionalaus advokato, kaip Jablonskas,  o ir L. Baltrūno advokatas Juzukonis, kuris labai aktyviai jį gina – reikia paieškoti. Pagarba šiems teisininkams!

Galiausiai palūžo pati korumpuotoji Lietuvos teisėsauga, ir pranešė, jog neprašys Daivos Baltrūnienės suėmimo. Nes, pripažinkime – nusikaltimas „slėpė du mėnesius liemenę anytos namuose“ – nelabai rimtai skamba. Kodėl policija nepadarė kratos ir nepasiėmė „slepiamos liemenės“?

Beje, nuo liepos pirmosios pasikeitė LR BPK, ir be teismo sprendimo sulaikyti galima tik 24 valandoms, jeigu nėra jokių neatidėliotinų klausimų, ir jeigu įtarimai pareikšti. Todėl šiandienos diena jau yra Daivos Baltrūnienės pagrobimas.

Policijoje, kaip matyti, ne tik internetas nepravedžiotas, bet Linas Pernavas, prisipirkęs naujų mašinų, ir naujų BPK kuriuos galėtų pasivartyti policininkai, įpirkti nesugeba.

O kad žiniasklaidos atstovai nesugeba skaityti, jau ne kartą ir ne du matėme. 

Daivos Baltrūnienės sulaikymas baigėsi vakar, o iki šiandien ji yra laikoma pagrobime. Nes nustatyti tapatybę ir atlikti apklaustą net paros laiko nereikia – o kodėksas numato, jog tik procesiniams veiksmams atlikti galima sulaikyti. Ir viskas. 

Gėda pelėda teisėsaugai, nemokančiai kodeksų, ir negebančiai jų taikyti!

Kadangi visa Obliaus šeima jau buvo apklausta – tai negali būti taikomas 48 valandų terminas, nes yra nustatyta, jog tokiu atveju taikomas tik 24 valandų!

 

LR BPK 140 str.

4. Laikinas sulaikymas negali trukti ilgiau, negu tai būtina asmens tapatybei nustatyti ir būtiniems proceso veiksmams atlikti.

Jei šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais sulaikomas asmuo anksčiau procese buvo apklaustas kaip įtariamasis, laikinas sulaikymas gali trukti ne ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas.

Spauda pranešė, jog Daivai Baltrūnienei pareiškė įtarimus dėl liemenės slėpimo. Todėl laikyti ilgiau nei 24 valandas negalėjo. Tačiau laiko iki šiandienos vakaro. 

Antrą parą nustatinėja Daivos Baltrūnienės tapatybę? Vykdo antra parą apklausą, kuri negalima, nes žmona negali teikti jokių parodymų prieš šeimos narį? Kokie cirkai vyksta ir kiek dar cirkų prisižiūrėsime negebančios dirbti tinkamai Lietuvos korumpuotos teisėsaugos, kuri sukūrė šitą bylą iš kavos tirščių, vien pagal dingusiojo moteriškės pareiškimą – o įrodymų jokių nėra.

Kaip teigia advokatas Juzukonis, byloje parašyta, jog nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje – taigi, nieko nenustatė, tačiau per spaudą bando legalizuoti, jog įvyko nužudymas. Visiškai neaišku, kur ir kaip dingo nebeieškomas asmuo (taigi, jis gali keliauti kur tik nori – jokios paieškos nebėra, jis “miręs”) – o štai pedagogų šeima, kaip prie Stalino, suminėjama ir tardoma šlykščiausiais ir prasilenkiančiais ne tik su teise, bet ir sveika nuovoka, metodais. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));