NUKENTĖJUSIEJI – KIŠAMI Į PSICHŪŠKES

psicho

NUKENTĖJUSIEJI – KIŠAMI Į PSICHŪŠKES

Asta Rubinaitė

Parašysiu savo patirtį „bepročių teisinėje“ sistemoje

Lietuvos respublikoje, siekiant susidoroti su nepalankiu asmeniu, yra įvesta nauja „teisinė“ mada – kišti žmones į psichūškes. Nors LR BK 146 str. 3 str. yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už psichiškai sveiko asmens prievartos būdu, į psichūškę patalpinimo, kolkas už minėtą nusikaltimą Lietuvoje nebuvo nubaustas niekas. 

Ekspertai paversti – Dievais

Ekspertų metodika paprasta – „ligos nustatymo – iš akies“. Viskas priklauso nuo eksperto malonės ar pripaišys ligą, ar ne. Nors Europos sajungos šalyse jau seniai naudojama pati moderniausia technologija, tai yra daromi įvairiausi tyrimai, smegenų KT ir t.t., Lietuvoje viskas vyksta pagal daugiau nei 30 metų pasenusias technologijas. Nors tiramasis yra filmuojamas visą parą ir stebimas jo elgesys, išprašyti tokio video yra neįmanoma. Taip nepaliekama teisė apsiginti, pateikiant faktinius elgesio įrodymus ir t.t. Nors ir yra numatyta baudžiamoji atsakomybė ekspertui, kuris pateikė melagingą ekspertizės išvadą ar aktą, bet tas praktiškai visiškai negalioja, nes neįmanoma įrodyti ekspertų piktnaudžiavimo, dėl išdėstyto aukščiau. Teisinėje valstybėje tas neturėtų vykti.

Lietuvoje egzistuoja mirties bausmė

Nors Lietuvos teisės aktuose visur deklaruojama, kad mirties bausmės nėra, galiu patikinti, kad tikrai yra. Ir net gi, aš skaitau, kad žiauresnė, negu mirties bausmė yra legalizuota Lietuvoje. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tikrai geriau pasirinkčiau „kulką į kaktą“, nei kad supūti gyvai Rokiškio psichiatriniam kalėjime. Žmogus atsidūręs Rokiškio psichiatriniam kalėjime, vėl priklausomas tik nuo to kalėjimo psichiatro malonės. Teismai vyksta kas 6 mėnesius, daugumoje teisėjai vadovaujasi gydytojo psichiatro rekomendacijomis. Jeigu ginybinė pozicija bus silpna, tai yra gins sisteminis advokatas, tas buvimas Rokiškio kalėjime gali užtrukti iki begalybės. Pasaka – be galo. Žmogus yra pasmerktas supūti minėtam kalėjime.

Lietuvos respublikos įstatymuose palikta susidorojomo terpė, kuri leidžia susidoroti su bent kuriuom žmogum 

Lietuvoje nėra jokių apsaugos saugiklių, kad nebūtų asmuo, kaip raganų laikais apšauktas išprotėjusiu ir „psichūškėje“ paverstas daržove ir palaidotas gyvas. Užtenka tik šmeižikiško pareiškimo su apšaukimu, kad asmuo yra išprotėjęs. Tada asmuo įsukamas į „psichūškių karuselę“ ir, net neįrodžius jokios kaltės, yra tąsomas po „psichūškes“. Tiksliau sakant, pirma tąso po psichūškes „tyrinėdami“ ar psichiškai sveikas, o tik paskui įrodinėjama jo kaltė, ar įvykdė kokią nors nusikalstamą veiką ar ne. Teisinėje valstybėje turėtų būti viskas atvirkšiai, pirma turėtų būti visiškai įrodyta asmens kaltė ir tik tuomet spręsti, kokią bausmę skirti.

Susidorojimo pavyzdžių turime labai daug ir tai jau yra sistema

Galiu patikinti Gerbiamus skaitytojus, kad nuo tokio brutualaus susidorojimo yra neapsaugotas niekas.

Skaistė Rakauskienė – policijos veteranė, kuri dėl pranešimo apie narkotikų gamybą, buvo patalpinta į Rokiškio kalėjimą. Po metų buvo paleista, bet po kelių savaičių mirė.

Artūras Gotautas, nukentėjo dėl skyrybų, kuris buvo žmonos apkaltintas nebūtais dalykais, negalintis matytis su savo vaikais, daug metų yra uždarytas Rokiškio psichiatrijos kalėjime.

Telšių rajono ūkininkę Reginą Gedvilienę, kuri ieškodama teisybės, paviešino nusikalstamas veikas, buvo bandoma paversti psichine ligone.

Pakruojietė Ramutė Vaitekūnienė, susidūrusi su nusikaltėlių mafija, ieškodama teisybės, buvo apšaukta psichiniu ligoniu.

Vilnietė Edita Mackevičienė, įleidusi į savo namus asocialius asmenis, kurie juos suniokojo ir paprašiusi išsikraustyti, buvo apkaltinta, neva būdama neįgalia, nevaikščiojanti, sumušė įmitusią moterį. Nevaldanti rankos ir kojos, visiškai neįgali, sugebėjo neva sumušti 3 kartus stambesnę moterį, stebint jos 2 metrų ūgio vyrui ir jų vilkšuniui. Bylinėjasi jau metai laiko ir siekiama ją paversti psichine ligone. Trakų PK tyrėja Lina Sabaliauskienė grąsina su konvojumi nevaikščiojančią Editą Mackevičienę už nusikaltimą, kurio ji neįvykdžiusi, patalpinti į Rokiškio psichiatrinį kalėjimą.

Nukentėjusių asmenų nuo akivaizdžių Lietuvos respublikos teisinių nichilizmų galima vardinti ir vardinti..

Esu pati susidūrusi su Lietuvos teisiniu nichilizmu ir ištvėrusi tiek kančių, kurių nelinkėčiau net didžiausiam priešui.

Pagal šmeižikiškus buvusio advokato Antano Pliaugos pareiškimus, buvo kuriamos bylos. Buvau sistemingai šmeižiama minėto asmens ir jo bendrininkų, neva aš esu išprotėjusi. Už pagalbos prašymą buvau nusikalstamai įkalinta Rokiškio psichiatriniam kalėjime. Be nusikaltimo sudėties šmeižikiška 10 tomų byla Kauno apygardos teisme.

Lietuva ne tik „švogerių“ bet ir stebūklų kraštas

Pagal šmeižikiškus buvusio advokato Antano Pliaugos pareiškimus, Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus ekspertės Ramunė Drazdauskienė, Jolanta Didžiokienė ir Audronė Glinskienė atliko kompleksinę psichologinę, psichiatrinę ekspertizę. Ekspertizės akte yra teigiama, kad aš esu labai pavojinga visuomenėje ir labai skubiai turiu būti išvežta į Rokiškio psichiatrinį kalėjimą, kuriame kali asmenys padarę ypač sunkius nusikaltimus. Pripaišė nepagydomą psichikos sutrikimo ligą F 06.2, kuria sergantis asmuo yra visiškai neįgalus ir jam sistemingai privalo vaidentis. Tik minėtos ekspertės „pamiršo“ pripaišyti, kokį ir kam pavojų sukėliau ir kokį galiu sukelti. Pagal Jų rekomendacijas buvau neteisėtai įkalinta Rokiškio psichiatriniam kalėjime nuo 2021-02-17 ir Kauno apygardos nutartimi 2021-03-09 išlaisvinta.

Po Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus psichiatrinės ir psichologinės ekspertizės nuvykau pas turičias daugiau nei 30 metų darbo patirties, aukštos kvalifikacijos gydytojas – psichiatres, kurių išvadoje teigiama, kad esu psichiškai sveika. Taip pat bendravau visą mėnesį su gydytoja – psichologe, kurios išvada yra analogiška, kad esu psichiškai sveika. Vėliau, dėl galutinio įrodymo, kad vyksta akivaizdus susidorojimas su kriminaliniais elementais, nuvykau į kitą šalį ir turiu ekspertizės aktą, kad esu psichiškai sveika. 2022-02-23 10 val.bus Kauno apygardos teisme, teismo posėdis ir net labai įdomu, ar dėl nusikaltimo, kurio net nėra, psichiškai sveiką žmogų nuteis gydytis priverstinai nuo psichikos ligos, kuria nesergu. Laukite tęsinio..

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));