Nevykęs spektaklis „Nuogoje tiesoje“

Nevykęs spektaklis „Nuogoje tiesoje“

Savo mintis pradėsiu kreipimusi j tautos „šviesuolius“. Kur šiandien kultūra, tiesa, kodėl darbo žmogus, kultūros propaguotojas, meno žmogus – perdirbamas? Ir perdirbamas jis prievarta, jeigu nepasiduoda melo baciloms – paliekamas mūsų gyvenimo pakrašty – atstumtas. Turiu galvoje radiją ir ypatingai televizijos laidas, mūsų išpuoselėtą „žiniasklaidą11, kurioje labai mažai kultūros, tikros informacijos, labai mažai intelekto ir daug nesąmonių, neteisingų ir smerktinų dalykų, kurie pradeda pasverti mūsų gyvenimus, tikrovę, o tiesa užblokuota betonine siena nuo žmogaus, tikro patrioto – jam, skelbiančiam tiesą. Išeitys, kurias paruošia dabartinė, melo jėgomis užpildyta, valdžia. Taigi, tos išeitys – psichuškė, bauda ir kalėjimas. O priežasčių daug – tai mūsų gyvenimo sankloda – vieniems viskas, kitiems lazda ir ubago terba, o prieš rinkimus 3 eurai, įmesti ton terbon. Ta grobuoniška – „laisva rinka11, kuri ir paskatina antikultūros ruošinius.

Kodėl taip įvyko, paanalizuokite. Anksčiau, galiu drąsiai teigti, buvo tikrai kultūros visuomenė, o dabar kultūrą į pašalį pasitraukia, visiškai nesvarbu, kas tu buvai tarybinėje visuomenėje, bet šiandien, jeigu nebuvai tremtinys arba sakai tiesą – tu „Stalino anūkas11. Taigi, o kiek tų „Stalino anūkų11 paliko „laisvą11 Lietuvą dėl duonos kąsnio, paskaičiuokite, aš žinau, jog apie 1 milijoną 350 tūkst.

O dabar apie vieną įvykį toje garsioje, tiesą ginančioje laidoje „Nuoga tiesa“. 2015-11-22 laida „Ar bus atstatyta tiesa „Drąsos kelio“ byloje ir t.t.Ir ką, 28 pasirašo „Taip“, o 329 – „Ne“. Žiūrėkime, sėdi kėdėse ponai, vienas iš jų, mergaitės skausmo negirdėjęs, nors ji šaukė visu balsu ir už kojų laikęs, tai „didysis11 teisininkas – advokatas (galimai, už labai didelius pinigus, o kieno tos sumos, mano nuomone – pedofilų aukoti ponui) ponas Černiauskas. Kitas, ne už „ačiū11 sėdintis seime ir vagiliaujantis „tiesą“, kuria ir pats netiki, bet šiandien to nori aukšti dėdės, bijantys kaltės.

Nedoras elgesys grįš skriaudėjui – padidintas. O dabar apie tolimesnę eigą „Spektaklyje „Nuoga tiesa“. Kitoje pusėje sėdėjo tiesą ginantys lietuviai. Tai gerbiamas seimo narys Nakas. Jis, žmogus tarp eilučių išsakė savo norą apginti tiesą, kurio teiginius gal nevisai suprato paprastas žmogus, bet tai jo nuomonė. O garbingas žmogus kunigas. Pati baisaus netakto kulminacija įvyko, kai ponia Janutienė pradėjo įžeidžiančiai nagrinėti gerb. kunigo J. Varkalos biografiją (jis šiuo metu suspendavęs kunigystę ir tai jo reikalas).

Laidos tema visiškai neliečianti pasisakančiųjų biografijos, tai mergaitės, Kėdžių ir teisėsaugos reikalai. Ir štai poniai Janutienei nepatiko gerb. Varkalos pozicija, ginanti tiesą. O labiausiai ne supykdė, gal prajuokino tos pusės psichologas, kuris visiems pasakojo pasakas, kurių pats nekontroliavo, o gal ir nesuprato, ką šneka. Klausimai tiems ponams, kodėl anksčiau buvo galima mergaitę apklausti, normaliems psichologams ir ji davė savo parodymus, be tetų, be senelių? Tačiau svetimiems dėdėms ir tie parodymai nepatiko ir nevertinami, nes sako išgyvenimus vaikas, kuriuos jis patyrė. Kažkodėl dabar jau negalima bendrauti su vaiku, nes žeis jos asmenybę, primins praeitį. Kokią? Jeigu pedofilijos „nebuvo11 Kaune? Ar nepasako tai jūsų, ponai, bejėgiškumą ir melą. Nežinote, ką kalbės mergaitė. Kai plėšėte iš senelių, tetos glėbio, širdys jums nevirpėjo, nesusimąstėte, jog amžiams sužalojote vaiko įširdutę, jos klyksmas nepralaužė jūsų širdyse gerumo, nepasmerkėte savęs, o gaila? Bet dar „gyvena (aš nemačiau, bet manau, pagal krikščionio priedermes) dievas, velnias ir likimas – taigi, kas jus pasirinks nuodėmei ar bausmei, o gal tai rojus jūsų vaikams ir, anūkams. Ką, neturite teisės parodyti mergaitės tautai, jog ji gyva, sveika. Kas neleidžia? Pedofilai, lesbietės, o gal vėl ji prievartaujama? Koks baisus išsišokimas laidos vedėjos, užduodamas klausimas gerb. Varkalai: „Jūs gi senbernis, ką jūs galite

kalbėti apie šeimą“. Galiausiai klausimas: „Ar turite moterį, ar jau vedęs“. Ir kai gerb. Varkala atsakė: „Dar ne“ – na ir pasipylė ponios kaltinimai šiam žmogui su didžiule pašaipa: „Tai jūs gyvenate nuodėmėje ir t.t.“ Ot čia ir norisi pasakyti, sustok, ponia! O tu negyvenai nuodėmėje? Ar tavo dukra žino, kas jos tėvas? Galbūt, bet jo pavardės ji neturi ir, galimai, negali tėvo pavadinti pavarde, gal jis turi savo šeimą. Žmonės visaip kalba. O ir dabartinė tavo šeima sukurta ant pirmos šeimos griuvėsių, galimai, irgi ne viskas vyko sklandžiai.

Mes, motinos, pasipiktinę šios ponios elgesiu ir užjos sarkastišką šypseną, įžeidinėjimus, kas visiškai nepriimtina šioje laidoje, vedėja turėtų atsiprašyti žmogaus ir neprimetinėti savo nuodėmių kitiems.

Kitos ietys vedėjos nukreiptos prieš gerb. – 6-ių vaikų tėvą Lobovą. Reikėjo ir jo paklausti „ar tu atiduotum kitiems auginti savo kūdikį, kaip tai padarė L. Stankūnaitė, o paskui reikalautum pinigų už išaugintą vaiką, mylinčių senelių, tetos.

Atsakyk, ponia, taip ryžtingai teisdama kitus. Šaunuolis Lobovas, metęs tiesos akordą, kuris nuskambėjo visai Lietuvai. Tai iššūkis, pasakantis tiesą tautai, tai didžiulė „skriauda“ korumpuotai teisėsaugai, galimai, pasiūlyta užsidengti akis žiūrovui matant tokią „Nuogą tiesą4′. O vedėjai Janutienei nepavyko pasiekti tikslo spektakliu „Nuoga tiesa“.

 

 

Pagarbiai, Birutė Dilpšienė

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));