Neringa Venckienė : „Piktybinis netiesos sakymas ar kitoks apgaudinėjimas vertinamas kaip su prokurorų etika nesuderinamas poelgis”

Neringa Venckienė

Teisingumas ir padorumas – tai prokurorų profesinės etikos (veiklos) principai, kurie reglamentuoti Lietuvos Respublikos prokurorų etikos kodekse. Vadovaudamasis teisingumo principu prokuroras privalo visada veikti protingai ir teisingai. Vadovaudamasis padorumo principu prokuroras privalo nešmeižti kitų, neskleisti gandų ir paskalų.
Generalinės prokuratūros 2019 m. lapkričio 6 d. organizuotoje spaudos konferencijoje Generalinės prokuratūros prokuroras Tomas Krušna 11 minutėje paaiškino, kad Venckienės elgesį po neliečiamybės panaikinimo kaip slapstymąsi įvertino visi JAV teismai.
Konferencijos 15 minutėje į žurnalisto klausimą, kad iš 13 nusikaltimų išduota dėl 4, prokuroras Tomas Krušna nepatikslino, kad Jungtinės Amerikos Valstijos neišdavė dėl 35 nusikaltimų.
2019 m. lapkričio 28 d. kreipiausi į prokurorą T.Krušną, prašydama viešai per Generalinės prokuratūros spaudos konferenciją pateikti informaciją, kurie JAV teismai ir kuriuose dokumentuose mano elgesį po neliečiamybės panaikinimo įvertino kaip slapstymąsi; viešai per Generalinės prokuratūros spaudos konferenciją paskelbti, kad į Jungtines Amerikos Valstijas buvo kreiptasi dėl sutikimo išduoti Neringą Venckienę dėl 39 nusikalstamų veikų.
2019-12-13 prokuroras T.Krušna pranešė, kad JAV teismai pradėję ir baigę asmens ekstradicijos procedūrą, de facto įvertino tai, kad asmuo slapstėsi nuo teisingumo; spaudos konferencijos metu buvo pateikta faktinė kreipimosi į JAV Teisingumo Departamentą dėl asmens ekstradicijos informacija.
Ar galima laikyti prokuroro T.Krušnos elgesį teisingu ir padoriu, kai jis pats pasirašęs ekstradicijos prašymą, žinojo, kad Lietuvos Respublika kreipėsi į Jungtines Amerikos Valstijas, prašydama išduoti Neringą Venckienę dėl 39 nusikalstamų veikų, tačiau buvo išduota dėl 4, kai JAV teismų dokumentuose nėra jokios užuominos apie mano slapstymąsi?
Piktybinis netiesos sakymas ar kitoks apgaudinėjimas vertinamas kaip su prokurorų etika nesuderinamas poelgis, kaip Prokurorų etikos kodekso principų ir normų pažeidimas pagal Kodekso 11 straipsnį.

Facebook komentarai
});}(jQuery));