Neringa Venckienė  : AR VERTA ŽIŪRĖTI LRT TYRIMĄ „RIAUŠIŲ ANATOMIJA“?

plauna
AR VERTA ŽIŪRĖTI LRT TYRIMĄ „RIAUŠIŲ ANATOMIJA“?
Dauguma mūsų jau seniai nebežiūri LRT laidų. Kartais padarome išimtis. Ir štai būtent toks atvejis – LRT tyrimas „Riaušių anatomija“.
Ką šis tyrimas „atskleidė“?
Riaušes planavo ir koordinavo daugybė žmonių, kurie pasisako prieš dabartinės Lietuvos valdžios politiką.
Visi tie asmenys yra vienaip ar kitaip susiję (nesvarbu, kad vienas kito nepažįsta, kai kurie gyvena užsienyje).
Visi jie yra nusikaltėliai, dauguma susiję su priešiškų užsienio valstybių tarnybomis.
Virš 90 jų jau pareikšti įtarimai. Jie privalo būti nuteisti.
Ką matėme mes?
Eilinį nekokybišką smegenų plovimą.
Dar iki LRT „tyrimo“ mačiau pačios Nendrės Černiauskienės filmuotą medžiagą, kai ji ginčijasi su LRT (gal lrytas) žurnalistu, bet į policiją nuvežama tik ji. Nuvežama dar iki riaušių. Sugebėjo riaušes koordinuoti iš policijos? Galbūt. Iki šiol neaišku, kodėl policijoje neatsiduria su N. Černiauskiene konfliktavęs sisteminės žiniasklaidos darbuotojas.
Taip pat mačiau video įrašą, kuriame Vitolda Račkova daugybę kartų šaukė riaušininkams, ragindama baigti provokaciją ir nemėtyti akmenų. LRT „tyrėjams“ pasirodė, kad ji jau nesusitvarkė su tais, kuriuos sukvietė? Manau, kad kiekvienam sveiko proto asmeniui V. Račkovos šaukimas negalėjo pasirodyti niekaip kitaip kaip provokatorių tramdymas. Tikriausiai sveiko proto LRT ieškoti nebeverta.
Tiesa, LRT „tyrimas“ 2021 m. rugpjūčio 10 d. riaušes sieja su rugsėjo 10 d. Mačiau socialiniuose tinkluose video, fiksuojančius gulinčius maišus akmenų Gedimino prospekte 2021 m. rugsėjo 10 dieną. Šiais technikos laikais, kai sostinės gatvėse daugybė video kamerų, nebuvo galimybės nustatyti akmenis atvežusių asmenų? O gal galima buvo nustatyti? Galbūt ir nustatyta, bet nutylima, nes paaiškėtų kitokia riaušių pusė – provokatoriai ir už jų stovintys valdžios asmenys.
Mano akimis, visa riaušių organizavimo schema primena Garliavos gaują 2012 metais, bet tuo metu nors buvo aiškumas apie vadovavimą gaujai. Gaujos, kurios nariai vienas kito nepažinojo, bet ruošėsi daryti nusikaltimus, vadas buvo Neringa Venckienė. Riaušių anatomijos „tyrime“ taip ir nebuvo nustatytas vadas. Jau vien šiuo aspektu „tyrimas“ neišsamus. 2012 m. Garliavos gauja tikėjo ir prokuratūra, sisteminė žiniasklaida, teismai. Labai gaila, bet tokios gaujos buvimu suabejojo Jungtinių Amerikos Valstijų teisėsauga.
Taigi, ar verta žiūrėti LRT tyrimą “Riaušių anatomija”?
Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 3 straipsnis reglamentuoja LRT veiklos principus. Šis straipsnis 1 dalis numato, kad rengdamas ir skelbdamas laidas, LRT turi vadovautis objektyvumo, demokratijos, nešališkumo principais, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, laidose turi atsispindėti įvairios pažiūros ir įsitikinimai, dalyvauti jose ir reikšti savo pažiūras turi teisę įvairių įsitikinimų žmonės. Laidose turi būti gerbiamas žmogaus orumas ir jo teisės, nenusižengiama moralės ir etikos principams.
Žinoma, kad verta žiūrėti LRT „tyrimą“. Verta dėl unikalios situacijos – „tyrimas“ visiškai neatitinka deklaruojamų LRT veiklos principų, mes patys už šitą „tyrimą“ susimokame.
2021 m. LRT patvirtintas asignavimų planas sudaro 53,8 mln. eurų.
2020 m. valstybės biudžeto asignavimai LRT sudarė 46,3 mln. eurų.
Mokėdami mokesčius valstybei, susimokame LRT, kad tokie skurdūs „tyrimai“ būtų atliekami.
„Riaušių anatomija“ – gėdingas mūsų pačių apmokėtas smegenų plovimas.
Facebook komentarai
});}(jQuery));