Karlas Marija Viganas : Tai pasaulinis karas, kuriame priešais tampame mes visi, net tie, kurie dar net nesupranta vykstančių procesų reikšmės

dihdihd.jpg

Karlas Marija Viganas: jei ataka globali, gynyba taip pat turi būti globali

Paskelbta: 2021-11-29 07:40 Autorius: ekspertai.eu

Arkivyskupo Karlo Marijos Vigano (Carlo Maria Viganò) pareiškimas

Brangūs draugai, štai jau du metai esame liudininkai globalaus valstybinio perversmo, kurio metu finansinis ir ideologinis elitas užvaldė dalį nacionalinių vyriausybių, valstybinių ir privačių institucijų, žiniasklaidos, politinių ir religinių lyderių. Visi jie be išimties, tapo šių naujų šeimininkų vergais, kurie aprūpina pinigais ir kita parama savo bendrininkus.

Pagrindinės teisės, kurios dar vakar buvo laikomos neįkainojamomis, šiandien yra pamintos vardan ypatingos situacijos sveikatos apsaugoje, rytoj dėl ypatingos situacijos ekologijoje o po to dėl ypatingos situacijos internete.

Šis globalus valstybinis perversmas atima iš piliečių bet kokią galimybę gintis. Nes įstatymų leidžiamojį, vykdomojį ir teisminė valdžia vykdoma pažeidžiant įstatymus, teisingumą ir tikslus dėl kurių jos egzistuoja.

Šis globalus valstybinis perversmas yra nusikalstamas piliečių užpuolimas, plintantis per visą pasaulį, tik su labai retomis išimtimis.

Tai pasaulinis karas, kuriame priešais tampame mes visi, net tie, kurie dar net nesupranta vykstančių procesų reikšmės. Tai karas, vykstantis ne su ginklais o su nedoromis ekonominės politikos taisyklėmis ir siaubingais prigimtinių teisių apribojimais.

Viršnacionalinės organizacijos, su joms suteiktais įgaliojimais, finansuojamos daugiausia šio primityvaus žaidimo sąmokslininkų, kišasi į atskirų valstybių valdymą, taip pat jų gyvenimą, milijonų žmonių tarpusavio santykius ir sveikatą. Visa tai jie daro dėl pinigų ir norėdami centralizuoti valdymą, tam, kad sukurtų visos planetos diktatūrą.

Tai didysis pasaulinis ekonominio forumo perkrovimas ir didžiojį JTO dienotvarkė iki 2030 metų. Tai naujos pasaulio tvarkos planas, kurioje universali respublika pavergs visus ir pakeis tikėjimą į Kristų.

Šio globalaus valstybinio perversmo išdavoje būtina suformuoti antiglobalistinę sąjungą, visų tų, kurie nori pasipriešinti diktatūrai, kurie nenori tapti beveidės valdžios vergais, kurie nenori prarasti savo identiteto, savo individualumo, savo tikėjimo.

Jei ataka globali, gynyba taip pat turi būti globali. Aš kviečiu valdančiuosius, politinius ir religinius lyderius, intelektualus ir visus geros valios žmones jungtis į sąjungą, kuri pradėtų antiglobalistinį manifestą. Punktas po punkto demaskuojant šią pseudoutopinę pasaulio tvarką, parodant jos klaidas, ir siūlančiai konkrečias alternatyvas. Alternatyvas politinei programai, kurios būtų paremtos bendru gėriu, moraliniais krikščionybės principais, tradicinėmis vertybėmis. Apginti gyvybę ir prigimtinę šeimą, apginti verslus ir darbus, skatinti švietimą ir tyrimus o taip pat pagarbą kūrybai. Kad šio antiglobalistinio aljanso suburtos tautos neleistų uždėti tironijos pančių ir patvirtintų savo pačių suverenitetą.

Formuojant susitarimą dėl bendradarbiavimo tarp tautų ir žmonių, kurie pritaria teisingumo, gėrio ir laisvės siekio principams, jis turės pasmerkti elito nusikaltimus, išaiškinti kaltus, pasmerkti juos ir perduoti tarptautiniam tribunolui ir apriboti jų kenkėjišką galią ir per didelę įtaką. Jie turi kovojant su korupcija apriboti lobistus ir tuos, kurie dirba informacinėje industrijoje ir formuoja kapitalą, kuris naudojamas destabilizuojant tvarką šalyse, kur vyriausybės pajungtos elitui. Jie turi sukurti žmonių pasipriešinimo ir nacionalinio išsivadavimo judėjimus. Juose turi būti reprezentuotos visos visuomenės grupės, kurios pasiūlys radikalias, politines bendro gėrio įkvėptas reformas. Ir tvirtai pasisakys prieš multikultūrinį globalistų projektą.

Aš kviečiu visus kas nori apginti tradicinę krikščionišką visuomenę. Susirinkti kartu tarptautiniame forume, kad turėtume galimybę kaip galima greičiau jį pravesti, kuriame išstotų visų tautų atstovai ir pristatytų konkrečius ir aiškius pasiūlymus.

Aš kreipiuosi į politinius lyderius ir valdytojus, kurie rūpinasi savo piliečių gerove, paliekant nuošalyje senają politinę sistemą ir logiką, kurią primetė užvaldyta valdžia ir pinigais sistema.

Aš kviečiu krikščionišką bendruomenę kartu iš rytų ir vakarų, pakviečiant vadovus ir sveikas jėgas, ekonomikos institucijas, darbininkus, universitetus, medikus, žiniasklaidą  jungtis prie bendro projekto, griaunačio šią sistemą ir atmetančią supriešinimą, sukurtą žmonijos priešų.

Mes nepriimame mūsų priešininkų taisyklių todėl, kad jos sukurtos tiksliai tam, kad sutrukdytų mums reaguoti ir organizuoti efektyvią ir tvirtą poziciją.

Aš kviečiu tautas ir jų piliečius leisti sau atsistoti po mūsų viešpaties vienintelio gelbėtojo Karaliaus ir pasaulio Princo Dievo Jėzaus Kristaus kryžiumi.

Leisk mums sukurti šį antiglobalistinį aljansą. Duok jam paprastą ir aiškią programą ir leiski mums išvaduoti žmoniją nuo totalitarinio režimo, kuris apjungia savyje baisumus visų laikų baisiausių diktatūrų.

Jei mes atidėliosime, jei mes nesuprasime grėsmės pakibusios virš mūsų visų, jei mes nesureaguosime susiburdami į tvirtą ir ryžtingą pasipriešinimą šiam pragariškam režimui, kuris bus įtvirtinamas visur, bus neįmanoma mus apginti net su visagalio Dievo pagalba.

Susiję:

Europos dvasiškiai meldžia visus žemyno gyventojus vakcinuotis, kurie dar nesivakcinavo   

12232311

logo bottom
Facebook komentarai
});}(jQuery));