Nauja LAT praktika: įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašus – tik ginčui pasibaigus

LaurynasLukoinas

LaurynasLukoinas

Nauja LAT praktika: įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašus – tik ginčui pasibaigus

Įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, sudarytą Viešųjų pirkimų tarnybos – iki šiol viena griežčiausių sankcijų viešuosiuose pirkimuose. Šios sankcijos taikymas verslo subjektams apriboja dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose trejus metus. Visgi naujai suformuota Aukščiausiojo Teismo praktika skelbia, kad kol ginčas tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo galutinai neišspręstas, pastarasis gali būti netraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

„Praktikoje neretai vyksta teisminiai ginčai dėl viešųjų pirkimų sutarčių nutraukimo – dėl esminio pažeidimo, nuostolių atlyginimo ar sutartinių sankcijų taikymo. Viešųjų pirkimų įstatymas užtikrina, kad tiekėjai į nepatikimų tiekėjų sąrašus patenka tik įsiteisėjus teismo sprendimui. Atitinkamai verslo subjektai galėdavo atsidurti nepatikimų tiekėjų sąraše, jei jiems nebūdavo palankūs pirmosios ar apeliacinės instancijos teismų sprendimai“, – aiškina teisės firmos „Sorainen“ partneris Laurynas Lukošiūnas.

Nepatikimų tiekėjų institutas – sąlyginai naujas, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl griežčiausių sankcijų taikymo viešojo pirkimo sutarčių vykdyme dar besiformuojanti. Iki šiol nebuvo aišku, ar tiekėjas turi būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, kol ginče dėl pirkimo sutarties vykdymo nėra priimtas galutinis Aukščiausiojo Teismo sprendimas.

L. Lukošiūnas sako, kad šių metų kovo 5 d. Lietuvos Aukščiausias Teismas suformavo naują praktiką ir paaiškino, kad tiekėjas gali būti išbrauktas iš nepatikimų tiekėjų sąrašo iki atitinkama byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

„Teismas vertino, kad nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės – iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka neišbraukus tiekėjo iš nepatikimų tiekėjų sąrašo – galimai būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principai, neužtikrinama laisvė užsiimti verslu, taip pat galimai būtų pažeista tiekėjo kaip juridinio asmens reputacija, apsunkintas tiekėjo grąžinimas į prieš pažeidimą buvusią padėtį jam galimai palankaus teismo sprendimo atveju“, – aiškina L. Lukošiūnas.

Anot eksperto, tai yra verslui aktualus Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas, leidžiantis tikėtis status quo išlaikymo iki bus galutinai išnagrinėtas ginčas tarp tiekėjo ir pirkimo vykdytojo. Tokiu būdu buvo apribotos galimybės piktnaudžiauti griežčiausia sankcija viešuosiuose pirkimuose.

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, iš nepatikimų tiekėjų sąrašo buvo išbraukta didmenine ir mažmenine prekyba maisto produktais ir pramoninėmis prekėmis užsiimanti įmonė UAB „Grūstė“. Tai buvo pirmoji tokio tipo teismo nutartis šalyje.

„Ši įmonė jau kelerius metus bylinėjasi su Europos socialinio fondo agentūra dėl skurstantiems asmenims skiriamų maisto produktų tiekimo pirkimo sutarties vykdymo. Pastaroji perkančioji organizacija be teisinio pagrindo neatsiskaitė su tiekėju UAB „Grūstė“ už daugiau kaip pusę milijono pristatytų ir suvartotų skumbrės aliejuje konservų. Galutinis teismo sprendimas byloje – laukiamas“, – aiškino įmonės interesus atstovaujantis advokatas L. Lukošiūnas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));