Narkobaronų – ekskomisarų kerštas Alvydui Veberiui – per Panevėžio prokuratūrą?

Senkus

Senkus

Narkobaronų – ekskomisarų kerštas Alvydui Veberiui – per Panevėžio prokuratūrą?

 

Vakar Tele-3, „Lietuvos rytas“ ir kitos žiniasklaidos priemonės sugužėjo į Panevėžio apylinkės teismą, kur nagrinėjama byla – Panevėžio prokuratūra apkaltino „Laisvo laikraščio“ korespondentą Panevėžyje Alvydą Veberį, kad tas neva „apgaule išviliojo butą iš pensininkės“.

 

 

 

Senkus

Nė viena iš minėtų žiniasklaidos priemonių nedalyvauja bylose, kuriose dėl narkotikų prekybos nusikalstamo susivienijimo yra teisiami daugiau nei 20 Šiaulių policijos komisarų – beveik visas šios miesto ONTT skyrius, kuris 15 metų kontroliavo narkotikų prekybą Šiauliuose.

Visą šį procesą nušviečia tik „Laisvo laikraščio“ korespondentas A.Veberis, kuris jau keli metai kenčia nuo savo profesinės veiklos.  

Panevėžio prokuratūra su visomis jai pavaldžiomis žiniasklaidos priemonėmis jau paskelbė, kad A.Veberis „apgaule išviliojo butą iš pensininkės“.

Tačiau ši istorija yra visai kitokia – A.Veberis yra įsteigęs paramos ir labdaros fondą „Biblijos studijos“, kuris jau daug metų rūpinasi našlaičiais ir neįgaliais žmonėmis.

„Keletą metų atakavau Panevėžio m. savivaldybės soc. skyrių dėl kaimynystėje gyvenančios vienišos 90 – tės močiutės Marijos Viktorijos Kasiulienės, – pasakojo panevėžietė Genovaitė Simonaitytė, – ji ne tik iš savo skurdžios pensijos negalinti išgyventi, bet paskendusi skolose visoms ją aptarnaujančioms organizacijoms. Pranešimai apie įsiskolinimus net keletą metų jai nedavė ramybės. Atjungtas ne tik telefonas, bet už buto šildymo kaštus buvo paruošti dokumentai, kad skolas  išreikalauti per antstolių kontorą. Vadinasi išsekusi, alkana, be pinigų senolė būtų iškeldinta į gatvę. Analogišką  atvejį perskaičiau leidinyje ,,Laisvas Laikraštis“ Lietuvai ir pakraupau.  Ten 77 metų neįgalus senolis Vladas Abromavičius  su teismų ir antstolių pagalba, pagal Panevėžio m. soc. skyriaus teikimą išmestas į gatvę, nesuteikiant jam kitos gyvenamosios vietos. Senolis taip pat nesugebėjo apsimokėti už iš invalidumo pašalpos gaunamus grašius už šildymo kaštus. Jau treti metai, kai bylinėjasi teismuose. Šiuo metu  gyvena prisiglaudęs viename apleistame panevėžiečio name   neapšildytoje   patalpoje prasčiau nei   naminis gyvulys. 

 Argi savivaldybės biurokratams negalioja įstatymai ir argi jie neturi patikrinti vienišų senolių dėl kokių priežasčių susidarę jiems tokie ilgalaikiai  įsiskolinimai, kad juos per antstolių kontoras galima būtų išmesti į gatvę? Vadinasi jie tik to ir laukia, kad nusavinti ir užimti jų pirmos būtinybės turtą.

Perskaičius straipsnį, kad neatsitiktų tas pats su mano kaimyne,  suskubau šauktis pagalbos iš šio leidinio atstovo Panevėžiui Alvydo Veberio, kad patikrintų padėtį vietoje. Taip pat paprašiau pagalbos ir  jo įsteigto labdaros-paramos fondo ,,Biblijos studijos“ vadovo Svajūno Marcinkevičiaus, kad nedelsiant padėtų išspręsti susidariusią situaciją. 

Patikrinę vietoje tiek A.Veberis, tiek S.Marcinkevičius pasibaisėjo. Iškviesta namo bendrijos pirmininkė Birutė Stulginskienė pareiškė, kad Panevėžio savivaldybės soc. skyrius  į jos raginimus ir skambučius  nereaguoja.  Šviesaus proto senolė leisgyvė eidama į parduotuvę nusipirkti produktų ne kartą yra  parvirtusi, praradusi sąmonę, sulaužyta jos  ranka. Bute nepavydėtinos higienos sąlygos: sudužęs klozetas, sutrūniję kanalizacijos, vandentiekio  vamzdžiai, kuriais ji naudotis negali, nes užlieja žemiau esantį butą. Kvapai nosį riečia. Net visko matę buto ūkio  tarnybos darbuotojai vengia eiti į šį butą, nes reikia dujokaukės. Be senolės pinigų (kurių ji neturi)  jokių vamzdyno ir kt.  namo remonto darbų niekas nedaro. Kas svarbiausia namas renovuotas! Senolei reikalinga medicininė ir piniginė pagalba dėl kai kurių organų sutrikimų. 

Jos asmeninė higiena keletą metų be priežiūros. Bute ne tik įvairiausių parazitų, bet higienos tarnybai teko naikinti net blakes. Ir tai suprantama. Argi tokio amžiaus senolė be pagalbos gali pasirūpinti savimi ir jai priklausančiu būstu? Nuostabūs fondo vadovai tuoj pat kibo darbo. Pasitelkę  Fondo globotinius iškuopė patalpas, pripirko maisto produktų, keletą mėnesių vežė karštus pietus, sumokėjo skolas, pasirūpino ir leidosi į keliones su senole per gydytojų tarnybų paslaugas ir įvairias komisijas. Per tą laiką informavo Panevėžio m. savivaldybės merą Rytį Mykolą Račkauską, soc. skyriaus vedėją Viktorą Michailovą, kad pasirūpintų senole. Iš jų jokios pagalbos nei Fondas, nei senolė  taip ir nesulaukė. Tada Fondas informavo LR Prezidentę, soc. reikalų ir darbo ministeriją, prokuratūrą, policijos komisariatą. A.Veberis, net  ne vienu straipsniu supažindino visuomenę, kas dedasi Panevėžio miesto savivaldybėje. Fondas gaudavo tik bendro pobūdžio ,,mandagius“ atsakymus su padėkomis už rūpestį.  Galutinis atsakymas ateidavo iš tų pačių Panevėžio savivaldybės biurokratų rankų, kad jie viską pagal įstatymo raidę yra padarę ir niekuo dėti dėl tokių senolių likimo. Atsakymą pasirašė Panevėžio m. savivaldybės soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas. Jo skyriaus darbuotojų abuojumo ir visiško aplaidumo  pasekoje  Fondas  be atlygio privalėjo dirbti jiems patikėtą darbą.  

 Apleistą, tvartu paverstą M.V.Kasiulienės būstą Fondas  padėjo mainais pakeisti  jos pačios nuožiūra ir prašymu  su pasirinktu kitu tvarkingai suremontuotu  mažesnio ploto butu. Jame mažesni mokesčiai. Pakeistą  butą paliko naujam savininkui, kad šis galėtų atlikti jame kapitalinį remontą. 

Po įtemto darbo Fondas galiausiai sutvarkė (pagal geranoriškai parašytą M.V.Kasiulienės  įgaliojimą Fondui) dokumentus jos  globai. Tačiau ir čia biurokratai liko nepajudinami. Fondas paprašė Panevėžio sav. soc. skyriaus vedėjo V.Michailovo, kad šis skirtų iš savo turimo ,,arsenalo“ darbuotoją, kuris palydėtų senolę į globos namus. Deja, ne tik neskyrė darbuotojo, bet Fondas dar privalėjo  sumokėti savivaldybės slaugos tarnybai už paskirtą transporto priemonę ne tik močiutei, bet ir už Fondo lydintį asmenį.  Fondas nėra gavęs per 17 savo veiklos metų (padėdamas našlaičiams, seneliams, kaliniams…) nė cento  iš Valstybės. 

Pasirodo, kad geranoriška Fondo pagalba tuo nesibaigė. Valstybės mafija dirba ranka rankon: savivaldybė, policija, prokuratūra, teismai. Dėl apleistos merdinčios močiutės Panevėžio soc. skyriaus darbuotojai  net  piršto nepajudino. Jie   per daugiau kaip keturių metų laikotarpį nesugebėjo net kompensacijai dėl  šilumos kaštų prašymo senolei parašyti.  Senolei nors šiek tiek būtų sumažėję įsiskolinimai. Be to laukė matyt, kad merdinti senolė išeis anapilin ir liks jos apleistas butas. Tuomet už savivaldybės lėšas atremontuos ir skirs saviems. Taip atsitiko su V.Abromavičiaus butu. Jis skirtas savivaldybės nuožiūra turtingesniems. Tokią pat teismo nutartį gavo dar vienas dirbantis  našlaitis E.Strikaitis, kuris už 93,68 eur sumą pagal  Panevėžio m. soc. skyriaus teikimą Panevėžio teismo nutartimi privalo atlaisvinti jam suteiktą soc. gyvenamas patalpas bendrabutyje, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. 

Neseniai mane klausinėjo atsiųstas iš Panevėžio prokuratūros prokuroras. Aš jam išsakiau kokia susidariusi  betvarkė dėl Panevėžio savivaldybės apsileidimo.  Pagyriau jam Fondo atstovus, kad tik jų dėka šiandien senole yra pasirūpinta ir ji  džiaugiasi, kad atsidūrė ne gatvėje, kaip kaimynas V.Abromavičius.  Šiuo metu  pamaitinta, švari, su tinkama priežiūra, viskuo patenkinta. 

Panevėžio savivaldybės administracijai atrodo kitaip. Už senolei suteiktą pagalbą ne tik, kad Fondui nepadėkojo, bet juos dabar tampo po teismus.  Prokuratūra duoda FNTT tarnybai avansu nurodymus, kad Fondas aplaidžiai veda buhalterinę apskaitą.  Be to rado straipsnį, kad Fondo steigėjas  iš savo kišenės nemoka Vadovui S.Marcinkevičiui atlygio, motyvuojant tuo, kad tokiu būdu Vadovas dirbdamas be atlygio visuomeniniais pagrindais, gali  vengti atsakomybės. Kada ,,proto bokštai“ suvoks, kad tokiems Fondams ir jų vadovams reikia rankas, kojas išbučiuoti, kad jie, priešinantis parazituojantiems  biurokratams, kurie neatlieka savo pareigų, talkina ir padeda  žmonėms.  Tai  valstybės išlaikytinių, o ne Fondo  darbas.  Juk jie  gauna iš biudžeto atlygius ir tik  jie privalo pasirūpinti Lietuvos piliečių gyvenimu, o ne vien atlikti kontrolę ir tampytis iš kabineto į kabinetą barškančiais kavos puodeliais.   Nors  aš esu senyvo amžiaus, tačiau su Fondo pagalba, kurie tankiai lanko močiutę, nuveža ją net į jos artimųjų kapus,  ryžausi ją aplankyti globos namuose.  Ji vis dar sveiko, šviesaus  proto, labai apsidžiaugė pamačiusi mus. Pasakojo, kad kolektyvas draugiškas, jokių pretenzijų neturinti. Atsisveikinant prašė, kad Fondo vadovas A.Veberis su Fondo nariais  ir aš, nepamirštume, ir pagal galimybę aplankytume. 

 

IŠLAIKYTINIŲ VIZITAI Į PRIVAČIUS NAMUS

 

Man papasakojo fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius, kad šių metų rugsėjo mėn.,  ankstyvą rugsėjo rytą, be jokio perspėjimo ir skambučio, Panevėžio apygardos vyriausiosios prokurorės Nidos Grunskienės pavedimu, FNTT pareigūnai beldėsi į privačios valdos priklausančios A. Veberiui duris,  laukdami kada jos bus atidarytos. O gal vėl banditiškais metodais lauš jas, kaip tai padarė prieš 11 metų? Šį kartą trys pareigūnai (Laimis Mačionis, Aurimas Petraitis, trečią neįvardijo) atvyko su Volkswagen pasat markės automobilis valstyb. Nr EGE 925. Automobilį pasistatė privačioje valdoje prie įėjimo. Ilgai slampinėjo po privačią teritoriją, skambinėjo į duris, delsė. Po 15-20 min. vėžlio žingsniu iš privačios teritorijos išvažiavo. Kameros užfiksavo nekviestus svečius. 

 

. Netrukus Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius išsiaiškino, kad buvo atvykę FNTT darbuotojų gauja tikrinti Fondo veiklos. Vėliau pareigūnai apsimetė, kad atvyko  įteikti tik šaukimą, kad reikalinga pristatyti Fondo buhalterinę apskaitą. Nuo kada valstybinių įstaigų pareigūnai gaujomis atlieka kurjerių darbą?  Prieš vienuolika metų, kai fondas gynė savo globotinį-našlaitį, kurį neteisėtai ,,teisingumo vykdytojai” įkalino, taip pat FNTT pareigūnų trijulė (A.Gurklys, K.Švagždys, A.Petraitis) išlaužę privačios valdos duris, darė kratą. Iš anksto buvo pasiruošę kratos orderį. Net nepaėmę ir nesusipažinę su vedamos buhalterijos dokumentais, pateikė įtarimą dėl nusikaltimo!!! Jų veiksmus apskundus prokuratūrai, įtarimą slėpė, vėliau panaikino.

 

 Tuomet krėtė fondo buhalteriją net 2 metus, kad kažką rasti. Nors valstybė nėra suteikusi Fondui nei vieno cento, bet išlaikytiniai vis tik rado prie ko prikibti. Kaip kitaip? Jie ir prie medžio prikibtų, kad ne toje vietoje auga. Tada jiems liko neaišku, kur Fondas išleido savo asmenines lėšas įneštas Fondo reikmėms. Užkliuvo arbatinukas kainavęs 17 litų, kuris nupirktas vienam fondo globojamam našlaičiui. Nubaudė, net pagal iškeltą baudžiamąją bylą, daugiau 1000 litų bauda!!! Jie juk ne tik fiziniai, bet ir dvasinai ubagai. Kiek man paaiškino S.Marcinkevičius, Fondas dirba visuomeniniais pagrindais, padėdamas nuskriaustiesiems, be jokio atlygio. Po šio   rugsėjo mėn. nepavykusio įsiveržimo į privačias A.Veberio  patalpas,  Fondas gavo ne tik el. paštu šaukimą, bet FNTT Fondui suskubo  išsiųsti ir popierinį variantą. Į jį Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius FNTT pareigūnams atsakė sekančiu tekstu: 

,,Sveiki, pranešimą tiek rašytinį, tiek el.paštu Fondas gavo. Ačiū už jūsų uolias pastangas. Gaila, kad ne visada jos geranoriškos. Praeito patikrinimo metu, buvo išlaužtos Fondo durys, atliekama krata, daromas psichologinis ir fizinis smurtas. Jūsų darbuotojai elgėsi ganėtinai įžūliai. Fondas yra viešas. Bet kokie pareigūnai ar privatūs asmenys gali susisiekti telefonu, el. paštu, o ne kaip plėšikai veržtis su gauja darbuotojų į privatų butą ir privačią teritoriją. Mūsų fondo telefonas 8 659 68010, el.paštą jūs jau žinote. Į nurodytą telefoną atsilieps Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius arba Fondo steigėjas Alvydas Veberis, ar kitas budintis fondo (nuomojamose patalpose) narys. Pagarbiai, 

Fondo vadovas Svajūnas Marcinkevičius”.

 

Po Fondo steigėjo Alvydo Veberio  iškvietimo į FNTT, Fondo buhalterinės apskaitos dokumentai buvo pristatyti jų tarnybai. Juos pristatė A.Veberis, pagal  Fondo vadovo Svajūno Marcinkevičiaus išduotą įgaliojimą. 

 

 

Kas gali paneigti, kad mafijinė sistema visomis įmanomomis priemonėmis naikina Valstybę ir persekioja kitaip mąstančius  žmones? 

 

Fondo steigėjas Alvydas Veberis yra ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai korespondentas. Jis apie šią istoriją padarė video, foto įrašus. Manau, jis pats sugebės išsamiau aprašyti Panevėžio miesto  savivaldybės ,,pastangas“, kurie  nesirūpina žmonėmis, bet laiko randa  bylinėtis teismuose. Sugebės aprašyti savivaldybei   talkinančios Panevėžio apygardos  Prokuratūros vyr. prokurorės Nidos Grunskienės FNTT darbuotojams pavestus ,,darbus“ atlikti Fondo tikrinimą ir dėl kokios priežasties visa tai daroma.   

 

MAFIJOS VEIKSMAI PERSIKĖLĖ Į PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMĄ 

 

Prieš daugelį metų Fondas kreipėsi į Panevėžio rajono merą Alfredą Pekeliūną su prašymu, kad finansiškai paremtų Fondą iš savivaldybės lėšų, skirtų socialinėms reikmėms. Fondas dirba  visuomeniniais pagrindais pagelbėdamas nuskriaustiesiems, kurie  negali pasirūpinti savimi, per biurokratų sudarytas užkardas. Tuomet meras  paverkšleno, kad pačiai savivaldybei  trūksta lėšų ir draugiškai į prašymą atsakė klausimu: ,,Gal tu kvailas? Valdžia vykdo žmonių dvasinimo politiką, o tu nori jiems padėti?“

Šiandien kiekvienam mąstančiam Lietuvos piliečiui ši mero ištarta frazė patiriama realiame gyvenime. Vykdoma ne tik žmonių dvasinimo politika, bet Lietuvos genocidas. Gebantys susirasti darbo svečiose šalyse bėga neatsigręždami atgal, kaip iš skęstančio ,,Titaniko“ laivo,  o likę skursta ir laukia eilės prie kapo duobės. 

Fondas per savo 17 metų gyvavimo metų, padėdamas nuskriaustiesiems seneliams, našlaičiams  susidūrė ne su vienu iššūkiu, pažeminimu ir  netgi šmeižtu. Už pagalbą, kurią pagrinde teikiame iš savo asmeninių lėšų, esame nukentėję ne tik finansiškai, bet  aš esu gavęs net įkalinimo bausmę. Viena Panevėžio prokurorė patarė, kad   nesikiščiau į teisingumą vykdančių darbą, būčiau viskam abejingas ir tuomet nereikės varstyti teismų duris ar gauti baudų. ,,Geras“ patarimas. Prof. Vytautas Landsbergis turbūt ištartų žodžius: ,,Kad ir  arkliui aišku, kad abejingumas ir stovėjimas po medžiu, problemų nesudarytų“. Bet ar galima tylėti ir ramiai žiūrėti į Valstybės išlaikytinių, kuriems talkina sisteminė žiniasklaida,  nusikaltimus ir šalies bei žmonių  beatodairišką naikinimą? 

Paskutiniai įvykiai, tai vakar per televizijos kanalus bei sisteminę žiniasklaidą paskleista žinia, kad Fondas ir jo vadovas Svajūnas Marcinkevičius  apgavo vienišą močiutę, ją patalpindamas į globos įstaigą. Ji išreikšdama gerą valią uzufrukto sutartimi už rūpestį ir suteiktą jai pagalbą, savo butą paliko Fondui, kuriuo iki mirties turi teisę ir galimybę naudoti  pati savo  reikmėms. 

Po  parašyto A.G.Simonaitytės straipsnio ir perduoto LR Prezidentei ir visoms kitoms reikiamoms respublikos institucijoms, teisingumo mafija pajungė visas įmanomas sisteminės žiniasklaidos priemones bei jiems pavaldžias institucijas ir pradėjo Fondo puolimą.

Panevėžio m. savivaldybės biurokratų įstaigos nespėjo močiutės numarinti ir užgrobti jos apleisto buto. Tai nebe pirmas atvejis. Apie tai esame rašę. Veiksni močiutė, padedant Fondui, šiandien sveika, prižiūrima. Tiesa, senatvę praleidžia globos namuose, nes jai būtina 24 val. per parą priežiūra. Namų sąlygomis globą iš biurokratų išsireikalauti galima tik už pinigus. Ji, gaunanti truputį virš 200 eurų, buvo rasta skolose, leisgyvė. Kaimynė Genovaitė Simonaitytė neprisišaukusi keletą metų pagalbos iš Panevėžio m. savivaldybės, kreipėsi į Fondą ir leidinio ,,Laisvas Laikraštis ” Lietuvai redakciją. Fondas, kad parūpinti būtiną globą vienišai senutei nesiruošia biurokratams nešti kyšius, nes tokiems tikslams pinigų neturi. Be kyšių senoliams problemos nesprendžiamos. Apie straipsnyje minimos močiutės padėtį daugybę kartų rašėme žiniasklaidoje. Nuo šių metų sausio mėn. informavome visas LR tarnybas, Panevėžio m. prokuratūrą, savivaldybę… Tačiau nei viena organizacija nepajudino nė piršto, apart atsirašinėjimo.

 Panevėžio apylinkės teisme, tarsi vilkų gauja, mane pasitiko sisteminės žiniasklaidos atstovai. Jiems nebuvo jokių kliūčių filmuoti, fotografuoti ir dalyvauti teismo posėdyje su įjungtomis kameromis. Ne viena biurokratų įstaiga  vengdama principingo leidinio ,,Laisvas Laikraštis‘‘ Lietuvai, man draudžia paveiksluoti, filmuoti, kelia nepasitenkinimą, sukelia dirbtiną sumaištį, kviečia apsaugą, slapstosi ar užsirakina kabinetuose. Vakar televizijos kanalai skelbė, o šiandien sisteminės žiniasklaidos atstovai rašo, kad Fondas suteikdamas pagalbą vienišai  močiutei paliko ją  be priežiūros gatvėje. Šie triukai Valstybės išlaikytiniams nepraeis. Jie tik dar daugiau išviešins LR mafijos nusikalstamą veiklą.

Panevėžio apygardos vyr. prokurorės Nidos Grunskienės duotas nurodymas FNTT tarnybai iškrėsti Fondą subliuško. Patikrinimas baigtas. Jokių Fondo veiklos pažeidimų tarnyba nenustatė.

Turime žinoti, kad jeigu gerą darbą darydamas nebūni apmėtomas purvais, tai skaityk, nieko gero nepadarei. Juk TIESA yra viena. TIESA yra absoliuti, ji visada puolama, bet TIESA visada nugali.  Už gerus darbus padarytus žemėje net Dievo  Sūnų Kristų panašūs niekadėjai prikalė ant kryžiaus. Deja nelaimėliams nepasisekė. Kristus prisikėlė ir gyvas. Nebijokime nusikaltėlių, kurie TIESĄ paverčia melu, bet būkime budrūs ir nepraeikime pro šalį, matydami skriaudas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));