N.Puteikis: jei būtų perskaičiuoti rezultatai Deltuvos pietinėje apygardoje, antrajame ture gali atsidurti K.Krivickas

krivas

krivas

N.Puteikis: jei būtų perskaičiuoti rezultatai Deltuvos pietinėje apygardoje, antrajame ture gali atsidurti K.Krivickas

 

VRK atstovams sekmadienį perskaičiavus Deltuvos pietinės rinkimų apygardos Upninkų apylinkės rinkėjų balsus nustatyta, kad net 9 negaliojantys biuleteniai buvo neteisingai įskaityti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidato J. Varžgalio naudai. Tai sudaro daugiau nei 10 procentų visų toje apylinkėje J. Varžgalio gautų balsų. Valstiečių kandidato balsų po perskaičiavimo sumažėjo nuo 83 iki 74. Analogiška situacija susidarė perskaičiavus ir šios apylinkės daugiamandatės balsus – čia taip pat buvo nustatyta, kad LVŽS neteisingai buvo įskaičiuoti 8 negaliojantys biuleteniai. Todėl viso LVŽS sąrašo gautų balsų sumažėjo 8 procentais – nuo 102 iki 94.

Deltuvos pietinės apygardos rinkimų komisijos protokole fiksuota, kad J. Varžgalys Upninkų apylinkėje gavo 83 balsus, tačiau perskaičiavimo paaiškėjo, kad iš tiesų gavo 74, viso LVŽS sąrašo buvo priskaičiuoti 102 balsai, o po perskaičiavimo liko 94. Deltuvos pietinės apygardos rinkimų komisijos pirmininkė yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguota D. Mackonienė, o Upninkų apylinkės rinkimų komisijos pirmininkė yra taip pat Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguota Rūta Devalgienė.

„Panašu, kad į urną sąmoningai įmesta krūva neantspauduotų biuletenių, kurių absoliuti dauguma skirta LVŽS kandidatui J. Varžgaliui ir LVŽS sąrašui. Iš viso Deltuvos pietinėje apygardoje yra 28 apylinkės. Aptikus tokį reikšmingą neatitikimą šioje vienoje apylinkėje ir perskaičiavus balsus ir tiksliai nustačius rinkėjų išreikštą valią visose likusiose apylinkėse galutinis rinkimų rezultatas šioje apygardoje gali esmingai pasikeisti. Pvz., jei likusiose 27  apylinkėse taip pat būtų aptikti tokie neatitikimai ir paaiškėtų, kad vidutiniškai po 9 balsus neteisėtai buvo priskaičiuota J. Varžgalio naudai, kaip tai po perskaičiavimo nustatyta Upninkų apylinkėje, tai jis prarastų 243 balsus ir tada buvęs trečias K. Krivickas taptų antru ir paaiškėtų, kad būtent jis rinkėjų valia pateko į antrąjį turą, o ne valstiečių atstovas, nes po sekmadienio dienos perskaičiavimo juos skiria vos 139 balsai“ – sakė balsų perskaičiavimą stebėjęs N. Puteikis.

Centro partija – Tautininkai VRK komisijai prieš keletą dienų buvo pateikusi prašymą perskaičiuoti rinkėjų balsus Deltuvos pietinės apygardos (Nr. 61) Upninkų rinkimų apylinkės rinkėjų balsus nurodydama, kad šioje apylinkėje sugadinti – negaliojantys biuleteniai sudaro daugiau nei 10 procentų nuo visų biuletenių. Sugadintų biuletenių kiekis šioje apylinkėje trigubai viršijo Ukmergės apygardos ir visos Lietuvos vidurkį. Tokia statistinė anomalija sudarė prielaidas manyti, kad rinkėjų balsai čia galėjo būti suskaičiuoti netiksliai ir tokiu būdu rinkėjų rinkimuose išreikšta valia nėra nustatyta tiksliai ir teisingai.

Deltuvos pietinės apygardos rinkimų komisijos pirmininkė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguota atstovė, D. Mackonienė buvo kategoriškai atsisakiusi perskaičiuoti balsus ir tvirtino, kad visi balsai iki vieno suskaičiuoti tiksliai ir teisingai ir jų komisijos galutinis protokolas su rinkimų rezultatais tiksliai fiksavo rinkėjų valią. Tačiau VRK sprendimu, šį sekmadienį, 2020 10 18 dieną, Upninkų apylinkės rinkėjų balsai, stebint Centro partijos – Tautininkų pirmininkui N.Puteikiui vis dėlto  buvo perskaičiuoti Vilniuje, VRK patalpose.

Perskaičiavus vos vienos Upninkų apylinkės balsus paaiškėjo, kad Deltuvos pietinės rinkimų apygardos komisijos protokolas neatitinka rinkėjų valios. Jame nėra tiksliai ir teisingai nustatyta ir konstatuota rinkėjų valia. Tik po Upninkų apylinkės balsų perskaičiavimo rinkėjų valia buvo nustatyta tiksliai ir teisingai. Paaiškėjo, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatui J. Varžgaliui neteisingai priskaičiuotų balsų kiekis buvo reikšmingai didelis – sudarė daugiau nei 10 procentų visų toje apylinkėje jo gautų balsų. Taip pat buvo nustatyta, kad LVŽS sąrašui neteisingai buvo įskaičiuoti 8 negaliojantys biuleteniai tai yra daugiau nei 8 procentai visų toje apylinkėje gautų balsų. Jeigu tokios pat klaidos ir neteisingas rinkėjų valios suskaičiavimas po perskaičiavimo būtų nustatytas ir kitose 27 tos apygardos apylinkėse – rinkimų rezultatai šioje apygardoje esmingai pasikeistų ir antrajame rinkimų ture rinkėjų valia iš tiesų turi atsidurti ne LVŽS atstovas J. Varžgalys, o Centro partijos – Tautininkų kandidatas K. Krivickas.

„Siekdami, kad būtų tiksliai ir teisingai nustatyta ir suskaičiuota visos Deltuvos pietinės rinkimų apygardos rinkėjų rinkimuose išreikšta valia ir būtų pašalinti visi ženklūs neatitikimai ir net galimi tyčiniai rezultatų klastojimai, kurie buvo nustatyti perskaičiuojant Upninkų apylinkės balsus, reikalaujame VRK komisijos nedelsiant perskaičiuoti visus Deltuvos pietinės (nr.61) rinkimų apygardos visų apylinkių rinkėjų balsus. Jeigu rytojaus, trečiadienio, posėdyje VRK atmes mūsų reikalavimą perskaičiuoti visus Deltuvos pietinės apygardos rinkėjų balsus, tą pačia dieną kreipsimės į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuris privalės išnagrinėti mūsų skundą per 48 valandas. Šis teismas šiuose rinkimuose jau parodė, kad yra demokratijos pusėje priimdamas sprendimą, kad VRK ir LRT debatai pažeidė demokratijos principus, todėl net neabejoju, kad ir šiuo atveju teismas apgins demokratiją ir įpareigos VRK tiksliai ir teisingai nustatyti rinkėjų išreikštą valią“ – teigė N. Puteikis.

Facebook komentarai
});}(jQuery));