Moterį apiplėšė ir pririšo prie medžio – prokuratūra plėšikus pridengė

 

 

Ilona Stasiūnė  Jurgėnų k. namo Nr. 5  Kavarsko sen. Anykščių r.

    Tel. 8 685 78331,  el. paštas  ilona.stasiune@hotmail.com

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI

S. Daukanto  g.3  LT-01122 Vilnius

 

 KREIPIMASIS                                                                                                        2016-02-04

                                                                                                                                    Anykščiai   

Dėl valstybės pareigūnų atsakomybės

Baudžiamosios   bylos   Nr.1A-332-282/2015 m. 

teisminio proceso Nr.1-53-1-00366-2006-3

užbaigimo senaties terminu 

 

Gerbiamoji Prezidente, 

 

       Kreipiuosi į Jus sukrėsta fakto, paskelbto žiniasklaidoje, kad  Prezidentė pasakiusi , jog vogti apsimoka nuskambėjusio kaip reklaminis šūkis vagims,  apvogtiesiems  rodantis valstybės bejėgiškumą, susitaikymą su vagystės faktu. Esu apvogtoji, ar ginsite Gerbiamoji Prezidente, apvogtuosius? Dešimt metų vilkinta baudžiamoji  byla užbaigta senaties terminu, taigi,  visas pagrobtas mano turtas gerbiamųjų teisėjų, advokatų, prokurorų  dėka tapo vagių turtu. Tai reiškia, kad valstybėje nėra teisingumo, valstybės teisingumo institucijos prokuratūra ir teismas neįvykdė teisingumo, nes nusikaltimas pripažintas tik suėjus senaties terminui. 

     Esu močiutė, auginanti du globojamus vaikus,  jau dešimt metų gyvenu kaime. Turiu  viltį, kad Prezidentė neliks abejinga ypatingai svarbiai teisingumo problemai. Kaip jau minėjau, čia aprašoma senaties terminu užbaigta  baudžiamoji byla, teismo nutartis įsiteisėjusi, taigi, kalbėti apie šią bylą galima pilnai. Bylos dokumentai įrodo, kad valstybės pareigūnai ne tik netiria nusikaltimo, bet veikia nusikaltėlių naudai, nusikaltimus nuslepia, bylą nutraukinėja sukurdami pagrindą senaties terminui.

 

Baudžiamoji  byla Nr.1A-332-282/2015 m. 

teisminio proceso Nr.1-53-1-00366-2006-3. Po dešimties metų teismas pripažino, kad nusikaltimas padarytas, bet senaties terminas. Nusikaltėliai žinodami, kad bus ginami neteisingumo sistemos, galėjo sau leisti iš manęs atimti turtą, mane stumdyti, trankyti, šalia vieškelio pririšti prie medžio, laikyti pririštą tiek, kiek jie panorės, melagingai skųsti, meluoti teisme, padarytos žalos neatlygino nei vienu litu, nors žala atsirado dėl jų nusikalstamų veikų. Taigi, neteisybės ir bejėgiškumo jausmą, nepatogumus, nerimą tenka patirti ilgą laiką, o ilgalaikis stresas labai neigiamai veikia  sveikatą.

 

    Kodėl  Viktoro Uspaskicho partijos byloje, didelės apimties valstybinės reikšmės byloje, kurią vertinant buvo pasakyta, kad vogti apsimoka, dalyvavo tik vienas prokuroras Saulius Verseckas, o Baudžiamojoje  byloje Nr.1A-332-282/2015 m. teisminio proceso Nr.1-53-1-00366-2006-3 dalyvavo penkiolika prokurorų. Gerbiamoji Prezidente, ar tai reiškia, kad prokurorai tik mulkino močiutę imituodami bylos tyrimą? Tai reiškia, kad prokurorais manipuliuojama, jie panaudojami kaip marionetės, nes jie ne savo iniciatyva  atėjo ir paprašė (prokuroras Vytautas Sabaliauskas) Panevėžio apygardos teisme nutraukti bylą. Iš bylos dokumentų susidaro pagrįstas vaizdas, kad valstybės vardu prokuratūra veikė kaip nusikaltėlius remiantis profesinis susivienijimas.

 

 

Prokurorai dalyvavę baudžiamojoje byloje:

 

1.Ričardas Juozainis Anykščių rajono vyriausias prokuroras,

2.Arenijus Baltrušaitis Anykščių rajono prokuroras,

3.Vigantas Jurevičius Anykščių rajono prokuroras,

4.Prokurorė Diana Suvaizdytė- Makšimienė,

5.Panevėžio apygardos prokuroras Justinas Pupka,

6.Kupiškio rajono vyriausias prokuroras Jurgis Kiaušas,

7.Rokiškio rajono vyriausioji prokurorė Irena Mikulienė 

8.Panevėžio apygardos prokuroras Vytautas Sabaliauskas

9.Rokiškio rajono vyriausias prokuroras Ramūnas Bačiulis

10.Molėtų rajono vyriausias prokuroras Arūnas Kontrimavičius

11.Molėtų rajono prokuroras Gintaras Čekuolis

00. Romualdas Prokopavičius, Anykščių teisme apsilankęs, advokatės reikalavimu nušalintas

12. Prokuroras Aurelijus Navickas Panevėžio Apygardos teisme

13. Prokuroras  Ramūnas Počebutas Panevėžio apygardos teisme

14.Šarūnas Astrauskas Aukščiausiame teisme

15 Aurelija Rakštienė Šiaulių apygardos teisme

 

(Tamsiau paryškinta prokurorų, kurie buvo nutraukę bylą. Prokuroras Vytautas Sabaliauskas teisme reikalavo bylą nutraukti, tai yra, prokurorai stengėsi nuslėpti apysunkį nusikaltimą ikiteisminio tyrimo stadijoje)

 

Kad būtų aišku, apie ką konkrečiai kalbama, prie šio kreipimosi pridedu savo baigiamąją kalbą, parašytą Šiaulių apygardos teismui 2015-12-09. O žemiau aptariu  ištrauką iš baigiamosios kalbos.

 

(nusikaltimo padarymo metu buvusi Ona Motuzienė, buvau dar neišsituokusi su Alfredu Motuzu, vėliau pakeičiau vardą ir pavardę į Ilona Stasiūnė)

 

Bylos istorija. Kodėl  byla sprendžiama beveik dešimt metų;                       

 

                Dėl atsakomybės už bylos vilkinimą, kas kaltas dėl bylos vilkinimo             

 

 

                                                    

        2006-07-01 Jevgenijus  Ušakovas, Andrius Motuzas, Alfredas Motuzas atvažiavę į sodybą   mane užpuolė, surišo rankas kojas, vėliau pririšo prie medžio ir pagrobė visus mano daiktus,  dokumentus, Ušakovas pasityčiojamai pagrasinęs susidorojimu teisinėmis priemonėmis, išvažiavo. Aš teigiu, kad nė vienam iš užpuolikų aš niekuo nesudaviau – nei kumščiu nei kokiu nors daiktu. Nebuvo jokių muštynių – aš jų nemušiau, o jie nemušė manęs. Jie mane  stumdė, partrenkė ant žemės, surišo du kartus, laikė pririštą prie medžio.  Aš stengiausi apsiginti tik dantimis ir nagais, kai mane pargriovę rišo virve, klaikiai  bijojau, kad jie  mane surištą nori įmesti į šulinį. Mano veiksmai neabejotinai būtinoji gintis. Aš žinojau, kad šiuos ponus, ypač Ušakovą, gins korupcinė sistema,  tik  mirties pavojaus akivaizdoje jam įkandau. 

 

    2006-07-03 Jevgenijus Ušakovas pareiškimu kreipėsi į policiją.  Niekuo neparemtomis,  sufantazuotomis kalbomis jis teigia, neva, jie buvo užpulti, mušami kumščiais, spardomi, puolami su plyta rankoje. Jie tiesiog įžūliai meluoja. Dėl priežasties, kad užpuolikai ne tik užpuola, apiplėšia, pririša prie medžio, kankina, bet vėliau, kaip  J.Ušakovas ne kartą pasityčiojamai pareiškė, pradedąs susidorojimą teisinėmis priemonėmis, melagingai skųsdami prokuratūrai ir teismui priverčia bylinėtis nesibaigiančiose bylose. Tai yra, realiai įgyvendina susidorojimą teisinėmis priemonėmis, nes bylinėjimas kelia didžiulį stresą, reikalauja didžiulių laiko ir sveikatos sąnaudų. 

      2006-07-03 pareiškime (t.1 b.l.22)  Jevgenijus Ušakovas, rašo, cituoju pažodžiui pareiškimo dalį „…mes ją pasodinome prie obels ir ten ją vėl surišome. Tuo metu pro šalį pro šalį ėjo kaimynė. Ona Motuzienė ją pradėjo kviesti, aš taip pat parašiau jos ateiti, tikėdamasis kad pakalbėjusi su kaimyne Motuzienė greičiau nusiramins. Kaimynė priėjo, o aš nuėjau prie savo mašinos. Praėjus kiek laiko, kaimynė išėjo. Mes taip pat nusprendėme išvažiuoti. Alfredas Motuzas paskambino savo advokatui, klausdamas patarimo kaip toliai elgtis. Advokatas patarė paskambinti policijai ir paprašyti, kad jie užfiksuotų, kad mes ją paliekame sveiką ir nesužalotą. Alfredas Motuzas pradėjo skambinti policijai tel. 112, bet skambinant nei iš jo nei iš jo sūnaus telefonų policija neatsakė. Tuomet jis paprašė paskambinti policijai iš mano mobilaus telefono.  Aš surinkau 112 ir padaviau jam telefoną. Atsiliepus policijai Alfredas Motuzas paprašė jų atvykti, bet jie atsisakė bei patarė iš sodybos išvažiuoti, kad išvengtume tolesnių konfliktų, nes jų žiniomis, į sodybą jau važiuoja Motuzienės dukra su vyru. Tuomet,  bijodami   Motuzienės agresijos nuvarėme mašinas šiek tiek toliau nuo namo. Aš su Andriumi Motuzu grįžome, atrišome Motuzienę ir skubiai pasišalinome iš sodybos“

       Vien iš šios pareiškimo dalies aišku, kad Motuzienė pririšta prie medžio ilgą laiką, o jiems negresia joks pavojus, nes jie gali bet kuriuo metu išvažiuoti.

   Jevgenijus Ušakovas pareiškime pasisako,  kad jo mobilus telefonas iškviečiant policiją turėjęs  didesnę galią, nei Motuzų telefonai. Tai tiesa, nes mano dukra buvo susiekusi su Alfredu Motuzu, kuris pasakė, kad aš surišta. Tada ji kvietė policiją, bet policija atsisakė važiuoti į sodybą, atsakydami, kad ten jau buvo. Ušakovas rašo, kad  Policijos pareigūnai patarė iš sodybos išvažiuoti, suteikdami informaciją apie gresiantį pavojų. Policija veikė kaip plėšikų  šucheriai, na, apsaugininkai, kai vieni plėšia, o kiti įspėja apie besiartinantį pavojų. Tai yra, policija, valstybės pareigūnai  negynę surištos moters, nors aiškiai žinojo, kad prieš moterį smurtaujama. Liudijusi teisme mano dukra Edita    sakė, kad ji verkdama prašė ginti jos motiną, bet policija nevažiavo.

   Advokatas patarė paskambinti policijai ir paprašyti, kad jie užfiksuotų, kad mes ją paliekame sveiką ir nesužalotą, rašo Ušakovas. Kadangi buvau pririšta prie medžio girdėjau, kaip kieme buvęs Alfredas Motuzas skambino advokatui. Advokatas, kuris parengiamajame teismo posėdyje  energingai mus įtikinėjo, kad reikia  atsisakyti mano ieškinio sąrašuose  nurodyto kilnojamojo turto dalijimo teisme, dabar patarinėja, kaip reikia turtą atimti. Advokatas veikia kaip apgavikas, mulkina klientą, (policija neatlieka kūno sužalojimų vertinimo), provokuoja konfliktą,  nes iš kiekvieno bylinėjimosi pirmiausia pelnosi advokatai.

 

         2006-07-05 Aš pateikiau policijai skundą ( t.1 b.l. 6) dėl prieš mane panaudoto smurto ir apiplėšimo prašydama nusikalstamas veikas vertinti BK pagal 180 str.1d.

 

         2006-07-31 Jevgenijus   Ušakovas pateikė skundą (t.2 b.l. 40-41) Anykščių teismui patraukti mane atsakomybėn privataus kaltinimo tvarka, nors ikiteisminis tyrimas dar nebuvo nutrauktas.

 

         2006-08-30 nutartimi (t.1 b.l. 53-54) Anykščių prokuratūra, vyr. prokuroras Ričardas Juozainis , neatlikus nusikaltimo vietos apžiūros, liudininkų apklausos ikiteisminį tyrimą nutraukė, nurodydamas teisę kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka. Atsiranda pagrindas manyti, kad J.Ušakovas žinojo apie būsimus prokuroro veiksmus, nes buvo pateikęs skundą prieš mane iš 2006-07-31 pradėti privataus kaltinimo bylą.

 

         2006-10-06 Anykščių teismo teisėjo Sauliaus Zajarsko  nutartis, (t.1 93-94 l.) nurodant kad mano skundo nenagrinės, nurodė perduoti mano skundą prokuratūrai, atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nes  nusikaltimas nepriklauso privataus kaltinimo bylų diapazonui.

 

        2006-10-23 Anykščių teismo Liudviko Myško  nutartis, nagrinėjo bylą ir  nusprendė perduoti J.Ušakovo skundą prokuratūrai, atnaujinti ikiteisminį tyrimą, nes  nusikaltimas nepriklauso privataus kaltinimo bylų diapazonui.

 

 

        2007-01-03 Anykščių r. Vyr. prokuroro Ričardo Juozainio nutarimas (t.1 b.l. 106, t.7 b.l.113) atnaujinti ikiteisminį tyrimą, panaikinti 2006-08-30 nutarimą, o bylas pagal mano skundą ir pagal J.Ušakovo skundus sujungti. Prokuroras nurodo dvi bylas 53-1-00366-06 ir 53-2-00042-06 sujungti. Atnaujinti ikiteisminį tyrimą byloje 53-1-00366-06  Tyrimo priežiūrą pavesti prokurorui Arenijui Baltrušaičiui. 

       2007-01-03 Anykščių r.  prokuroro Arenijaus Baltrušaičio  nutarimas dvi bylas 53-1-00366-06 ir 53-2-00042-06 sujungti į vieną baudžiamąją bylą 53-1-00366-06

 

        2007-05-31 Anykščių r. prokuroro Arenijaus Baltrušaičio nutarimas (t.7 114-116, 1 t. b.l. 140-145)  nutraukti ikiteisminį tyrimą.

 

         2007-11-23 Anykščių teismo ikiteisminio tyrimo  teisėjo Sauliaus Zajarsko  nutartis, (t.2 b.l. 3-5, t.7 123-130)  nurodė bylą atnaujinti ir perduoti kitai ne Anykščių prokuratūrai.

 

 

       2008-01-17 Anykščių r. vyr. prokuroro Ričardo Juozainio nutarimas (t.2 b.l.6) ikiteisminis tyrimas atnaujintas, byla perduota Panevėžio apygardos prokuratūrai, kuri bylos tyrimą perdavė Kupiškio prokuratūrai

 

Anykščių prokuratūra bylą vilkino pusantrų metų. Valstybės pareigūnai nepaisė įstatymų, BPK nustatytos tvarkos, turėję pareigą ginti valstybės ir piliečio pažeistas teises, šių pareigų nevykdė, kenkė teismingumui. Turtą  smurtu buvo užgrobę Jevgenijus Ušakovas, Andrius Motuzas ir Alfredas Motuzas. Alfredas Motuzas anksčiau teistas už vagystes (t.1 b.l. 51-52). Bylos dokumentai (t.1 b.l. 42-44, t.2 b.l.2-8) įrodo, kad Andrius Motuzas,  buvęs nuteistas už plėšimą, anksčiau laiko  paleistas lygtinai, 2006-07-01 nusikaltimo metu bausmės dar nebuvo atlikęs. Turtas užvaldytas nusikalstama veika, savavaldžiavimu bei  plėšimu, prokuratūrai neatliekant pareigų, liko nusikaltėlių rankose. Anykščių prokuratūra, prokurorai Ričardas Juozainis, Arenijus Baltrušaitis, Vigandas Jurevičius, ne tik netyrė nusikaltimo, bet ilgą laiką imituodama atliekanti ikiteisminį tyrimą, sudarė apsaugą užgrobtu turtu naudotis, tai yra, veikė nusikaltėlių naudai.

 

 

 

2008-02-29  Anykščių r. vyr. prokuroro Ričardo Juozainio nutarimas (t.5 b.l.133) panaikinti 2006-08-30 nutarimą.  2007-01-03 jau buvo priimtas Anykščių r. Vyr. prokuroro Ričardo Juozainio nutarimas (t.1 b.l. 106, t.7 b.l.113) atnaujinti ikiteisminį tyrimą, bei panaikinti 2006-08-30 nutarimą. 2008-02-29 nutarimas yra 2007-01-03 nutarimo dalinis pakartojimas. 

 

2008-03-20 Kupiškio policijos kriminalinio skyriaus viršininkės Egidijos Šeškuvienės  atliktas parodymų patikrinimas (t.2 b.l. 141-146) nusikaltimo vietoje

 

Kupiškio tyrimui vadovavusi prokurorė Diana Suvaizdytė Makšimienė bylą tyrė tik dėl smurto visiškai ignoruodama  turto grobimo faktą bylą perdavė teismui teikdama kaltinimus pagal BK 140 str.2 d. ir 146 str. 1 d. Tai reiškia,  mano pateiktas pareiškimas (t.1 b.l. 6), PK R. Razmislavičiaus nurodymas (t.1 b.l. 8)  pradėti ikiteisminį tyrimą dėl savavaldžiavimo BK 294 str.2 d. buvo ignoruojami, tyrimas dėl apysunkio nusikaltimo vadovaujant prokurorei Dianai Suvaizdytei Makšimienei  nebuvo  atliekamas turto grobimo faktas buvo ignoruojamas.

 

2008 -07-15 Anykščių r. apylinkės teisme pradėta nagrinėti byla pagal prokurorės Dianos Suvaizdytės Makšimienės kaltinamąjį aktą. Į teismo posėdį neatvyko kaltinamasis Alfredas Motuzas. Posėdis atidėtas.

 

2008-09-11 15 Anykščių r. apylinkės teisme pradėta nagrinėti byla pagal prokurorės Dianos Suvaizdytės Makšimienės kaltinamąjį aktą  BK 140 str.2 d., 146 str.1 d. nusikaltimus pradėta nagrinėti. Teismui pateikiau prašymą (t.3 b.l. 108) nusikalstamas veikas įvertinti pagal BK 294 str.2 d. Bylą nagrinėjusi teisėja Alberta Baltušytė, nepaisant prokurorės prieštaravimo, mano prašymą priėmė ir prijungė prie bylos. Numatyta iškvieti liudytojus, paskiriamas kitas posėdis 

 

 Paskirtas teismo  posėdis neįvyko. Teisėja buvo perkelta į kitą teismą, bylos nagrinėjimas sustabdytas. Teismo procesui padarytas poveikis bylos nagrinėjimo metu pakeičiant teisėją. 

 

2009-01-26 byla  pradėta nagrinėti iš naujo po 3,5 mėnesių pertraukos. Bylą nagrinėja teisėja Vitalija Ragauskienė. Ji atmeta mano  prašymą (t.3 b.l. 108) nusikalstamas veikas įvertinti pagal BK 294 str. 2 d.

 

 

2009-07-31 Anykščių teismas teisėja Vitalija Ragauskienė skelbia nuosprendį, pripažinti kaltais pagal BK 140 str.2 d.,146 str. 1 d. Apysunkis nusikaltimas BK 294 str. 2 d. nuslėptas prokurorės Dianos Suvaizdytės – Makšimienės reikalavimu. 

 

2009-10-23 nutartimi  Panevėžio apygardos teismas   panaikino Anykščių r. apylinkės teismo nuosprendį, nurodydamas bylą tirti dėl BK 294 str.2 d.

 

2009-11-06 pavedimu Panevėžio apygardos prokuratūra bylą perdavė tai pačiai  prokurorei Dianai Suvaizdytei  Makšimienei dirbančiai Rokiškio prokuratūroje. Kaltinamiesiems buvo įteikta pranešimai apie įtarimus padarius nusikalstamą veiką BK 294 str. 2 d.

 

2010-03-03 Diana Suvaizdytė  Makšimienė ikiteisminį tyrimą nutraukė, teikdama, kad kaltinamieji nepadarė jokio nusikaltimo, o jų padaryti smurtiniai veiksmai yra būtinasis reikalingumas.  

Tai yra, ta pati prokurorė, kuri Anykščių  r. apylinkės teisme palaikė kaltinimą, kad kaltinamieji nusikalstamas veikas padarė, o Panevėžio apygardos teismas nurodė, kad, yra pagrindo manyti, padarytas dar sunkesnis nusikaltimas  – savavaldžiavimas BK 294 str.2 d., ėmė teigti, kad nebuvo jokio nusikaltimo. Prokurorė aiškiai ėmė tarnauti kaltinamiesiems tenkindama jų reikalavimus  nutraukti bylą.

 

Apskundus prokurorės veiksmus Rokiškio r. vyriausiajam prokurorui, mano skundas buvo atmestas. Apskundus  Rokiškio prokuratūros vyr. prokurorės I.Mikulienės veiksmus Rokiškio r. apylinkės teismui ikiteisminio tyrimo teisėjui, 

2010-05-28 Rokiškio r. apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė priėmė nutartį, nurodančią  tyrimą atnaujinti ir išsamiai išaiškino, kad kaltinamųjų smurtiniai  veiksmai negaliu būti kvalifikuojami kaip būtinoji gintis ar būtinasis reikalingumas, o padarytas nusikaltimas turi  apysunkio nusikaltimo BK 294 str.2 d. visus požymius.

 

2010-07-20  Panevėžio apygardos teismas, teisėjas Arnoldas Šukaitis, nutartimi panaikino teisėjos Ledinos Šinkūnienės nutartį tuo pagrindu, kad baudžiamasis procesas negalimas, nes yra priimtas ir nepanaikintas Anykščių prokuratūros vyr. prokuroro Ričardo Juozainio 2006-08-30 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą . 

Man apie teismo posėdį nebuvo pranešta. Aš nežinojau apie teismo posėdžio vyksmą. Teismo posėdyje dalyvavo Alfredas Motuzas, Andrius Motuzas, Jevgenijus Ušakovas, Panevėžio apygardos prokuroras Vytautas Sabaliauskas veikė nusikaltėlių naudai prašydamas ikiteisminį tyrimą nutraukti. Nežinia kodėl byloje atsiradęs vienkartinis prokuroras, bylos nagrinėjime užtrukęs apie dvi valandas, reikalavo bylą nutraukti. Šis faktas verčia manyti, kad prokurorai buvo įtakojami.  Teisėjas nurodė ikiteisminį tyrimą nutraukti ir   paskelbė, kad nutartis  neskundžiama. Neturėdama kitos išeities, teisėjo Arnoldo Šukaičio neskundžiamąją 2010-07-20 nutartį apskundžiau  aukščiausiems valstybės vadovams, nes laikiau, kad prokuroras ir  teisėjas veikia nusikaltėlių naudai.  Nutartyje minimas 2006-08-30 prokuroro  nutarimas panaikintas 2008-02-29 nutarimu, pridėjau šio nutarimo kopiją. Taigi, Panevėžio apygardos teismo teisėjo Arnoldo Šukaičio priimta 2010-07-20 nutartis yra neteisinga, neturi visiškai jokio pagrindo, bet  iki šiol nepanaikinta

 

Remdamasi  Panevėžio teisėjo Arnoldo Šukaičio nutartimi ,  2010-07-29 Rokiškio r. apylinkės prokurorė Diana Suvaizdytė Makšimienė priėmė nutarimą Nr.7-354 nutraukti ikiteisminį tyrimą.

 

2010-08-23 Rokiškio r. apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro Ramūno Bačiulio  nutarimas 7-369 nurodo, kad mano skundas dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų tenkinamas, prokurorės Dianos Suvaizdytės Makšimienės nutarimą Nr.7-354 panaikinti, ikiteisminį tyrimą byloje Nr.53-1- 000366-06 atnaujinti, tyrimą užbaigti iki 2010-09-23. Tačiau pagal šį terminą bylos neužbaigė, o persiuntė Molėtų r. apygardos prokuratūrai.

  

 

Per metus laiko Rokiškio r. apygardos prokuratūra pakenkė bylai, jos neištyrė, o tik nutraukinėjo. Bylą vilkino metus laiko.

 

2010-12-24 Molėtuose baudžiamąją bylą užbaigė ir persiuntė Anykščių teismui. Prokuroras Gintaras Čekuolis stebėjosi kodėl byla neišspręsta. Viskas byloje elementariai, paprastai aišku

 2011 metų pavasarį atvažiavau  pagal šaukimą į baudžiamosios  bylos nagrinėjimą Anykščių r. apylinkės teisme, posėdžio metu teisėja teismo pirmininkė Zita Gavėnienė pranešė, kas bylos nenagrinės, nes baudžiamoji byla išsiųsta atgal į Molėtų prokuratūrą ikiteisminiam tyrimui papildyti. Jau tapo akivaizdu, kad teismo pirmininkė pradėjo bylos vilkinimą. Jeigu ko nors byloje trūksta, tai teismas turi visas galias įrodymus išreikalauti, bylą papildyti. Penkerius metus vilkintą bylą teismo pirmininkė vilkina toliau. Tačiau aš nieko neskundžiau, jokių skundų nerašiau.  

2011 metų liepos mėnesį man paskambino iš Molėtų prokuratūros ir pasakė, kad kaltinamųjų advokatė Aušra Bračiulienė apskundė Molėtų r. teismui prokurorą Gintarą Čekuolį, neva, jis nepakankamai  ištirtą bylą persiuntė teismui. 

 

2011-07-14 Molėtų r. teisėja Roma Rimkienė pasitarusi su kaltinamaisiais ir jų advokatėmis, nedalyvaujant  nei prokurorui, nei  nukentėjusiajai, nutartyje nurodė prokurorams „Surasti galimybes nutraukti bylą“. Apie tai, kad vyksta toks teismo procesas aš nė žinoti nežinojau, man nebuvo pranešta. R. Rimkienės nutartyje nurodyti BK 219 str., 220 str., absoliučiai nieko bendro su nagrinėjama byla neturi. O kas yra BR 294str.? Nutartis neteisinga, nes aptaria ne tuos straipsnius. Baudžiamojo Proceso Kodekso straipsniuose aptariančiuose kaltinamąjį aktą taip pat nėra numatyta jokių galimybių ar priežasčių užbaigtą kaltintuoju aktu ikiteisminį tyrimą grąžinti prokuratūrai ar kaip kitaip kvestionuoti. Tik prokuratūrai suteikiama teisė spręsti ar kaltinamasis aktas tinkamai parengtas.  Kaltinamasis aktas turi būti nagrinėjamas teisme. Molėtų rajono teisėja R. Rimkienė  nenurodė Anykščių rajono teismo veiksmų neteisingumo. Ji nurodė, pateikė rekomendacijas, bylą, kurios tyrimas truko penkerius metus, nutraukti.   Kas teisus, o kas kaltas nustato tik teismas.  Tačiau teisėja šia nutartimi trukdo bylą perduoti teismui, trukdo vykdyti teisingumą, vadinasi, talkininkauja nusikaltusiems asmenims padėdama jiems išvengti baudžiamosios atsakomybės. 

       Molėtų vyriausiasis prokuroras Arūnas Kontrimavičius  teisėjos Romos Rimkienės nutartį apskundė Vilniaus apygardos teismui. Nurodydamas, kad nutartis prieštarauja Konstitucijos 118 straipsniui. Konstitucija  tik prokurorui suteikia teisę ir atsakomybę organizuoti ikiteisminį tyrimą,  prašė nutartį panaikinti. 

 

     2011-08-09 Vilniaus apygardos teismo teisėja Teresėlė Kazlauskienė Molėtų vyr. prokuroro A.Kontrimavičiaus skundą atmetė, o teisėjos Romos Rimkienės nutartį paliko galioti.  Teresėlės Kazlauskienės nutartis, kuriame įteisintas nurodymas Molėtų  prokuratūrai nutraukti baudžiamąją bylą, neskundžiama. Ši teisėja atmetė teisingą vyr. prokuroro reikalavimą ir įteisino neteisingą Konstitucijai prieštaraujančią nutartį. Taigi, Vilniaus  apygardos teismo teisėjos Teresėlės  Kazlauskienės  priimta 2011-08-09 nutartis yra neteisinga, nurodanti daryti poveikį prokurorui, prieštarauja Konstitucijai, bet  iki šiol nepanaikinta

 

     2011-08-09 Vilniaus apygardos teismo teisėjos Teresėlės Kazlauskienės nutartis buvo ignoruota, kaltinamasis aktas perduotas Anykščių r. apylinkės teismui.

 

2012 metais byla antrą kartą buvo nagrinėjama Anykščių r. apylinkės teisme, kurio nuosprendis apskųstas po Panevėžio apygardos teismo, Aukščiausiojo Teismo, nagrinėjamas Šiaulių apygardos  teisme  2015 metais.  

 

 

 

 

           Dėl atsakomybės už bylos vilkinimą, kas kaltas dėl bylos vilkinimo  

 

 

 

Bylos istorijos faktai įrodo, kad apygardų teismuose apeliacinėje  instancijoje  priimtos tik neteisingos nutartys. Teisingi sprendimai buvo panaikinami, o neteisingi įteisinami:

  

1. 2010-07-20 nutartimi Panevėžio apygardos teismo teisėjas Arnoldas Šukaitis panaikino teisingą 2010-05-28 Rokiškio r. apylinkės  teismo teisėjos Ledinos Šinkūnienės nutartį, paskelbęs savo nutartį neskundžiama. 

2. 2011-08-09 Vilniaus apygardos teismo teisėja Teresėlė Kazlauskienė Molėtų vyr. prokuroro A.Kontrimavičiaus skundą atmetė, o teisėjos Romos Rimkienės neteisingą nutartį paliko galioti.

3. Analogiškai teisingumo sistema elgėsi ir civilinėje turto padalijimo byloje. Teisingas 2006-07-17 Vilniaus r. apylinkės teisėjo Alfredo Juknevičiaus sprendimas panaikintas, neteisingas 2009-09-23 Vilniaus r. apylinkės teisėjos J.Mardosevič sprendimas įteisintas 2010-05-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi.

 

Visais atvejais apygardų teismų nutarčių rezultatas –įsiteisėjęs neteisingumas. Kodėl tiek daug teisėjų priėmė neteisingus sprendimus ir tik du teisėjai (paryškinta) priėmė teisingus sprendimus? Atsakydama į šį klausimą atkreipiu dėmesį į faktą, kad teisingus sprendimus priėmusių teisėjų  neįtakojo advokatė Bračiulienė ir jos ginamieji. Teisėja Ledina Šinkūnienė 2010-05-28 nutartį priėmė rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant nei man, nei Bračiulienės ginamiesiems. O civilinėje byloje teisėjui A. Juknevičiui priimant 2006-07-17 sprendimą byloje dalyvavo  advokatas V.Zenevskis.

Nėra jokio pagrindo teigti, kad nusikaltėlių naudai  neteisingus sprendimus priėmė papirkti teisėjai. Bylos faktai rodo, kad teisėjai prokurorai  buvo klaidinami jiems meluojant ir melagingai skundžiant.

     Advokatė Aušra Bračiulienė ir jos ginamieji melagingai skundė ne tik mane, bet ir  byloje dirbančius teisininkus. 

     2009-06-02 Jevgenijus Ušakovas Anykščių r. apylinkės teisme skundė prokurorę Dianą Suvaizdytę Makšimienę dėl nebūtų dalykų. Negaliu paneigti  kai kurių jo teiginių, kaip tokių „patarta iš viršaus“. Be kita ko, skunde jis rašo, kad prokurorė 2009-04-15 į apklausą atvežė  liudytoją S.Šimkienę ir darė jai įtaką. Liudijau,  dėl šios liudytojos atvežimo ir įtakos darymo yra absoliutus Ušakovo  melas. Apmeluota ir apskųsta prokurorė  2010-03-03  ikiteisminį tyrimą nutraukė, teikdama, kad kaltinamieji nepadarė jokio nusikaltimo, nors Anykščių teisme teigė priešingai. Yra pagrindas manyti, kad prokurorė bijojo melagingai skundžiančiojo Ušakovo

 

     2010-07-20  Panevėžio apygardos teismas teisėjas Arnoldas Šukaitis nutartimi panaikino teisėjos Ledinos Šinkūnienės nutartį tuo pagrindu, kad baudžiamasis procesas negalimas, nes yra priimtas ir nepanaikintas Anykščių prokuratūros vyr. prokuroro Ričardo Juozainio 2006-08-30 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl BK 294 str. 2 d. numatytos veikos. Kaltinamieji įtikino teisėją dėl absurdiško dalyko, kad esant nutrauktai bylai, vyko ikiteisminis tyrimas ir kaltinamieji buvo nuteisti 2009-07-31 Anykščių teismo  nuosprendžiu.  Neįtikėtina, kad teisėjas gali būti toks naivus ir neatsakingas. Tačiau nutartis buvo priimta ir nepanaikinta iki šiol.     

Dėl melagingų  kaltinamųjų skundų, advokatės Aušros Bračiulienės  veiksmų, kai procesas buvo skundžiamas melagingai, nepagrįstai baudžiamoji byla buvo vilkinama.

 

2012-05-08 teismo posėdyje (teismo posėdžio prokolas) advokatė Aušra Bračiulienė vėl išnaudoja tą pačią temą dėl 2008-02-29 nutarimo panaikinusio   2006-08-30 nutarimą. Reikalauja tirti 2008-02-29 Anykščių r. apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro Ričardo Juozainio nutarimo autentiškumą, raštvedybą. Anykščių rajono apylinkės teisme advokatė Aušra Bračiulienė trukdė bylos Nr.53-1-00366/2006  nagrinėjimui teisme reikalavo liudytojais kviesti pareigūnus ir valstybės tarnautojus, kurie nieko bendro su nagrinėjamu įvykiu vykusiu 2006-07-01  neturi. Ji reikalavo tirti raštvedybos knygas,  kviesti liudytojais Anykščių vyr. prokurorą Ričardą Juozainį,  sekretorę Jadvygą Petronienę, Kupiškio prokurorą Jurgį Kiaušą, generalinės prokuratūros vyriausiąją prokurorę Danutę Blažienę. Advokatė  siekia vilkinti bylą ir ją nutraukti dėl senaties termino. 

 

 2013 metais tokius pat reikalavimus advokatė kėlė  Panevėžio apygardos teisme, vilkindama procesą ištisus metus. Teisėjai kaip užhipnotizuoti vykdė visus advokatės Bračiulienės reikalavimus. Po devynių mėnesių Bračiulienės keliamų reikalavimų  nagrinėjimo buvo nušalintas teisėjas Algirdas Gaputis, kitas teisėjas Artūras Ridikas buvo paskirtas teismo pirmininku. Byloje susidarė dvivaldystė, kai  bylos pirmininkas Ričardas  Gilys iš tikrųjų buvo nustumtas į antrą planą. Pradėjus bylą nagrinėti iš naujo,  įrodymų tyrimas buvo atmestas  ir paskelbta baigiamosios kalbos.  Teismo procesui padarytas poveikis bylos nagrinėjimo metu pakeičiant teisėją. 

 Po baigiamųjų kalbų nuosprendis nebuvo skelbiamas  devynis mėnesius. Šis pažeidimas padarytas dalyvaujant bylos teisėjui Panevėžio apygardos teismo pirmininkui Artūrui Ridikui

 

 2015 metais, bylą nagrinėjant šiame Šiaulių apygardos teisme, advokatė Aušra Bračiulienė  vėl kėlė tą patį reikalavimą – tirti 2008-02-29 Anykščių r. apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro Ričardo Juozainio nutarimo autentiškumą, raštvedybą, panaudotą popierių, rašiklius. Nors reikalavimas yra absurdiškas, ankstesnieji teismai vykdė advokatės reikalavimus. Šis teismas yra pirmasis, kuris nepasidavė advokatės agresyviems reikalavimams ir neleido bylos vilkinti. 

 

           Advokatė Aušra Bračiulienė nuo 2010 metų šioje byloje vykdo proceso griaunamąją veiklą, reikalaudama bylą nutraukti, kad, neva nepanaikintas 2006-08-30 prokuroro nutarimas. Pateikiau įrodymus, kad šis nutarimas nutrauktas 2008-02-29 nutarimu, tai reiškia, kaltinamieji melavo teisme siekdami apgauti teisėją Arnoldą Šukaitį, kuris priėmė jų pageidaujamą 2010-07-20 nutarimą. Kai bylos nutraukti nepavyko, advokatė Aušra Bračiulienė teismų procese kelia absurdiškus reikalavimus, teikdama, kad 2008-02-29 Anykščių r. vyr. prokuroro Ričardo Juozainio nutarimas,  gali būti ne autentiškas, atseit, suklastotas. Tokiu būdu ji vilkina bylą nukreipdama dėmesį nuo kaltinamųjų padarytų nusikaltimų, siekia senaties terminų, reikalauja nutraukti bylą.

          Anykščių r. apylinkės teismas neteisėtai pradėjo privataus kaltinimo baudžiamąją bylą prieš mane pagal nuteistųjų 2009-07-08 skundą nors teismui buvo tikrai žinoma, kad baudžiamasis persekiojimas pradedamas prieš nekaltą asmenį antrą kartą, bylos neišsprendė iki šiol.   

     Kadangi privataus kaltinimo byla įrodo dar vieną kaltinamųjų nusikalstamą veiką, padarytą praėjus trejiems metams po 2006-07-01 nusikaltimo, ši veika turi  įtaką nuosprendžiui baudžiamojoje byloje Nr.1A-332-282/2015, teisminio proceso Nr.1-53-1-00366-2006-3, todėl yra pagrindas teigti, kad Anykščių r. apylinkės teismas  nenagrinėdamas privataus kaltinimo bylos  ir taip ją nuslėpdamas,  pasitarnauja nusikaltėliams melagingai mane  skundžiantiems.  Privataus kaltinimo byloje, tebeesančios pirmos instancijos teisme,   bylos nuteistieji  šios bylos nukentėjusią   kaltina dėl  to paties 2006-07-01 d. įvykio.  Esant tokiai situacijai kai, teismas nevykdo teisingumo, o tarnauja nusikaltėliams kaip persekiojimo įrankis, daroma didžiulė moralinė žala, kenkiama net valstybės autoritetui. Panevėžio apygardos teismo 2011-02-07 posėdžio protokolas įrodo, kad nuteistųjų advokatė Aušra Bračiulienė  tiesiogiai dalyvauja melagingame skundime, pati meluoja teismui, pasakodama nebūtus dalykus, neva, aš mušiau nuteistuosius, teismo posėdžio metu advokatė prašo teismo iškelti privataus kaltinimo bylą prieš mane.   ADVOKATĖ YRA MELAGINGO SKUNDIMO BENDRININKĖ, meluoja teisme. Aš teismuose pateikiau įrodymus raštu ir žodžiu, kad nuteistųjų nemušiau kumščiais nepuoliau, nedaužiau daiktais. Advokatė Aušra Bračiulienė yra nuteistųjų padaryto nusikalstamos veikos,  BK 236 str. 1 d., bendrininkė, kuri siekdama sau naudos iškėlė neteisėtą privataus kaltinimo bylą Anykščių r. apylinkės teisme. Toks advokatės elgesys nesuderinamas su Lietuvos Respublikai duota advokato  priesaika, su juodąją mantiją dėvinčios Lietuvos teisingumo sistemos darbuotojos etika, advokatės veiksmai turi būti įvertinti remiantis BK 236 str. 1 d., BK 25 str. 2d. LR Konstitucijos nuostatomis. 2011-02-07 posėdžio protokolas rodo advokatė Aušra Bračiulienė deklaruojanti, kad yra Andriaus ir Alfredo Motuzų advokatė,  savo kalboje gina J.Ušakovo poziciją, tai įrodo, kad ji veikia bendrininkų grupėje, siekianti bendrų tikslų – užgrobti turtą ir gauti sau naudos iš ilgalaikio bylinėjimosi.

       Tai reiškia, advokatė gina neteisėtus savo klientų interesus, neteisėtomis priemonėmis, nesilaiko LR įstatymų,  nesilaiko advokato priesaikos. Sulaužiusi advokato priesaiką advokatė veikdama prieš įstatymus ir Konstituciją yra kliūtis vykdyti teisingumą, daro didžiulę žalą valstybei, ir teismų prestižui. Kenkiama valstybei trukdant vykdyti teisingumą. Kadangi teisingumas yra valstybės pamatinė vertybė, tai teisingumo griovimas reiškia valstybės moralinių pamatų griovimą. 

 

  Baudžiamoji byla Nr.1A-332-282/2015, teisminio proceso Nr.1-53-1-00366-2006-3, Anykščių r. apylinkės teisme buvo pradėta nagrinėti 2008 metais. Toks ilgas bylos nagrinėjimo laikotarpis rodo, kad veikia korupcinė sistema, sauganti nusikaltėlius nuo atsakomybės. Yra aiškiai matomas faktas, kad byla tyčia vilkinama  teismų instancijose, ir, yra pagrindas manyti bei teigti, kad taip pasitarnaujama nusikaltėliams, siekiant išvengti bausmės dėl senaties. Kaip tik dėl tos priežasties Anykščių teisme nuslėpta privataus kaltinimo byla, nes byla turėtų įtakos senaties terminui, nuslėptas melagingo skundimo nusikaltimas darytų įtaką nuosprendžiui. Taigi, Anykščių r. apylinkės teismas ne tik neišsprendė bylos tinkamai, bet leido nusikaltėliams sukurti neteisėtą privataus kaltinimo bylą, tuo įrodymas, kad kaltinamieji manipuliuoja teismu, o teismas stengiasi jų naudai.

          Kaltinamieji, žinodami, kad bus ginami teisingumo sistemos, galėjo sau leisti iš manęs atimti turtą, mane stumdyti, trankyti, šalia vieškelio pririšti prie medžio, laikyti pririštą tiek, kiek jie panorės, melagingai skųsti, meluoti teisme, padarytos žalos neatlygino nei vienu litu, nors žala atsirado dėl jų nusikalstamų veikų.  Jevgenijus Ušakovas  yra sakęs, kad su manimi susidoros teisinėmis priemonėmis. Tai reiškia, teisingumą jis supranta kaip jam tarnaujantį susidorojimo įrankį. Bylos nagrinėjimo istorija įrodo, kad iš tikrųjų visa teisinių priemonių sistema tarnauja nusikaltėliams, padeda  atimti turtą, o  vėliau jį įteisina ir niekas nekliudo valdyti užgrobtą turtą. Kadangi pati teisingumo sistema su smurtą patyrusia moterimi elgiasi amoraliai, taip įskiepydama piliečiams nuomonę, kad nėra teisingumo, vadinasi,  nėra  moralės. Kadangi tikėjausi, kad teismas man priteis žalos atlyginimą dėl užvaldyto nekilnojamojo ir  kilnojamojo turto, žalos atlygimą dėl trukdymo naudotis turtu, proceso padarytą žalą, kaltinamieji neturės tiek materialinių-finansinių galimybių atlyginti didelę neturtinę (moralinę) žalą.  Dėl šios priežasties moralinės žalos atlyginimo neprašiau.

      

ANYKŠČIŲ APYLINKĖS TEISME  2016-02-05 10 val. PASKIRTA NAGRINĖTI byla PK-3-266/2014 teisminio proceso Nr.1-14-3-2011-4, kurioje esu  kaltinamoji dėl to paties 2006-07-01 įvykio, dėl kurio baudžiamojoje byloje paskelbtas senaties terminas. Tas pats teismas, ta pati teisėja, ta pati advokatė, o privačiais kaltintojais ( prokurorais) bus Jevgenijus Ušakovas (pagal motinos liniją būtų Verseckas) ir Andrius Motuzas, Ušakovo svainis,  kurių kaltumas paslėptas senaties terminu,  tai yra,  pilnas komplektas    įrodantis, kad veikia sistema, kai NEKALTAS ŽMOGUS TEISMO PERSEKIOJAMAS, O NUSIKALTĖLIAI TURI REALIAS GALIMYBES ORGANIZUOTI JŲ INICIJUOTĄ SUSIDOROJIMĄ TEISINĖMIS PRIEMONĖMIS, ir tą susidorojimą tęsia dešimt metų.  Teismas nevykdo teisingumo, o tarnauja nusikaltėliams kaip persekiojimo įrankis. Teisme nepaisoma įstatymų nei dėl nagrinėjimo nešališkumo užtikrinimo, nei dėl terminų operatyvumo, nei dėl bylos iškėlimo teisėtumo. Iš manęs ne tik atimtas per gyvenimą uždirbtas   turtas, bet padaryta didžiulė moralinė žala, sugriautas pasitikėjimas valstybe, teismais, kaip teisingumą vykdančia institucija. 

Dėl tokio neteisingumo, ketinu valstybę apskųsti Europos Žmogaus Teisių Teismui, bet pirma privalau kreiptis į Prezidentę, generalinį prokurorą, kad įrodyčiau, jog  valstybės vadovams apie grubiai pažeistas Žmogaus teises yra žinoma,  nukentėjusio niekas negina, o aš išnaudojau visas priemones teisingumui Lietuvoje pasiekti.

     Faktai, kai juodąsias mantijas vilkintys priima teisingumui ir valstybei kenkiančius, o nusikaltėliams pasitarnaujančius   sprendimus, suteikia pagrindą teikti, kad neteisingus  sprendimus priimantieji  nepaiso duotos priesaikos ir nėra verti garbingų pareigų. Ilgametė bylos istorija įrodo, kad teisingumo sistemoje dirbantieji, priesaiką valstybei davę tarnautojai, nepaiso įstatymų, vadinasi, elgiasi nusikalstamai,  teisingumą padaro  nepasiekiamą ir neįmanomą. Tačiau šios bylos faktai įrodo, kad neteisingus sprendimus priėmę pareigūnai daugeliu atvejų paaukštinti pareigose. Jeigu visos bylos dėl nusikalstamai pasielgusių pareigūnų, ar jų artimų giminaičių, baigiamos senaties terminais, tai reiškia, valstybė veikia nusikaltėlių ir jiems tarnaujančių teisėsaugos pareigūnų naudai, negina Lietuvos piliečių teisių ir teisėtų interesų, tai yra sistemingai pažeidžia Žmogaus teises.

 

Prašau Prezidentę 

 

spręsti pareigūnų atsakomybės klausimą dėl jų padarytų nusikaltimo požymius turinčių  veikų, nusikalstamo neveikimo, tyčinio melagingo skundimo,

  padarytos  žalos atlyginimo klausimą;

 

 

Priedas

2015-12-09 Baigiamoji kalba, 28 lapai.

 

Ilona Stasiūnė

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));