Mariuopolyje žuvo visas lietuvių būrys, kuriuos ukrainiečiai uždarė jų bunkeryje

russia mariupol

russia mariupol

Aurimas Drižius

Vienas Lietuvos kariškis, kuris pastoviai važinėja į Ukrainą siunčiamas KAM-o ukrainiečių karių apmokymams, iš paskutinės savo kelionės parsivežė kraupių naujienų. Pasirodo, kad dar pavasarį, kai rusai puolė Mariupolį, miestas buvo paverstas tvirtove, ir vieną iš įtvirtinimų gynė ir lietuvių savanorių būrys. Tačiau prasidėjus rusų puolimui, Ukrainos kariai pasitraukė, ir lietuvius uždarė jų bunkeryje, neleisdami pasitraukti. Taip visas lietuvių būrys ir žuvo. Neva lietuviai turėjo dengti Ukrainos kariuomenės atsitraukimą, tačiau ukrai užrakino lietuvius, kad ir jie nepabėgtų. Rusai sulygino tą bunkerį su žeme, niekas neliko gyvas. Kiek jų ten buvo? Apie 15-20 žmonių.

Vėliau buvo pasiųsti keli būriai ieškoti dingusiųjų, tačiau jie nieko neberado. O rusai žuvusius priešus laidoja paprastai – visus kūnus palaidoja „broliškame kape”, o ant paviršiaus pastato kryžių, ir ten prikala rastus žuvusiųjų dokumentus. Lygiai taip pat elgiasi ir su užsienio samdiniais, nes jų ten nemažai.

Dar vieną dalyką papasakojo – pasirodo, kad Lvovo srityje jau įsikūrę Lenkijos kariuomenės padaliniai. Ukrainiečių kareiviai bandė atimti iš lenkų jų ginkluotę ir techniką, nes lenkai gerai ginkluoti, turi tankų ir artilerijos. Lenkai nedavė, įvyko mūšis tarp lenkų ir ukrainiečių. Lenkai neva nenukentėjo, o tarp ukrainiečių nemažai žuvusių. Tačiau lenkai jau įkėlė koją į Ukrainą ir matyt planuoja kaip Vakarų Ukrainą prijungti prie Lenkijos.

Rusai palaidoja žuvusius karius, o Ukrainos kariuomenė specialiai palieka savo lavonus pūti lauke, ir jų nerenka. Mat aritmetika labai paprasta – palaidojus karį, reikia jį identifikuoti, ir šeimai sumokėti nemažą kompensaciją. O jeigu kūnas nepalaidotas, tai ir kompensacijos mokėti nereikia, nes karys tiesiog „dingęs be žinios”. Po tokios praktikos iš Ukrainos dingo visi užsienio savanoriai, ir dabar lietuviai ten kariauti važiuoja tik pagal tiesioginį Krašto apsaugos ministro Anušausko įsakymą.

Pasak minėto kariškio, neseniai Ukrainoje ir vėl žuvo visas lietuvių kariškių būrys. Mat KAM vežė krovinius Ukrainos kariuomenei, ir Ukrainos teritorijoje kariškių lydimas fūras sušaudė rusų raketos. Nepaliesti liko tik lydintys konvojus, o vilkikų vairuotojai žuvo. Kodėl žuvusiųjų lietuvių kariškių šeimos tyli ir nekelia triukšmo? Matyt, kad yra prigąsdinti, kad negaus KAM paramos, jeigu pradės kelti klausimus, kur dingo jų vyras ar tėvas.

Kariškis pasakojo, kad Ukrainoje, Zaporožės regione buvo daug JAV karo biolaboratorijų, kuriuos eksperimentavo su virusais. Rusų raketos jas sulygino su žeme.

Facebook komentarai
});}(jQuery));