LR Prezidentui skundas dėl idiotizmo, dabar paplitusio LR teisinėje sistemoje

 

LR Prezidentui Nuo Viktorijos Fetaimia,

 

Oficialus Skundas

 

Gerbiamas Lietuvos Prezidente, 

 

Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad kai teismai TEISINGUMO nevykdo – t.y. negerbia įsitesėjusio teismo sprendimo ir neišduoda teismo įsakymo jį vykdyti priverstiniu būdu – tuomet teismai ir konkrečiai teisėja Jurga Vasiliauskienė nepaiso teisingumo vykdymo tik teismuose IMPERARYVIOJO principo numatyto LR Konstitucijoje. 

 

Tuomet – tai yra Jūsų pareiga, kaip Prezidento, tą tesėją šalinti iš užimamų pareigų (tarp Seimo sesijų). Seimas – tai gali daryti bet kada, tačiau atsisako ir Seimas už tai – yra paduotas į administracinį teismą, kuris taip pat atsisako priimti mano skundą.

 

Taigi, visi Lietuvoje dabar už vykdomąją valdžią atsakingi ir teisingumą turintys vykdyti asmenys – ATSISAKO JĮ VYKDYTI. Elgiasi tarsi idiotai…

 

Tad, Jums nieko kito nelieka gerbiamas Prezidente, kaip pradėti juos visus mesti lauk iš užimamų pareigų, antraip gaunasi, kad Lietuva per savavalius idiotus – yra TEISINGUMO NEVYKDANTI VALSTYBĖ.

O jie tapo idiotais, kai susitarė imti ir nevykdyti IMPERATYVIOJO teisingumo vykdymo sąlygos Lietuvoje.

 

Labai atsiprašau, tačiau – tai yra IDIOTIZMAS.

 

Ir praktiškai gaunasi, kad visos išsiskyrę su neatsakingais tėvais moterys, kurios turi teismo sprendimus išsieškoti skolas už vaikų neišlaikymą iš tų tinginių tėvų, net su įsiteisėjusiu teismo sprendimu, negauna teismų įsakymo, išieškoti tą priteistą skolą.

 

Taigi, tuomet teisėjos, tokios kaip Jurga Vasiliauskienė, greičiausiai už dalį skolos, neišduoda teismo įsakymo vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą priverstiniu būdu, tad teismo sprendimas tampa ne imperatyviu, o tiesiog niekiniu.

 

Ir nekalti  vaikai auga be išlaikymo, nes jų tėtušiai papirkinėja teisėsaugą ir korumpuoja iki pat viršaus visą Lietuvos  teisinę-demokratinę santvarką. 

Teisėjos – kai neteisėtai turtėja, tuomet sklinda atvira korumpcija, o neteisėtas turtėjimas tampa norma – tiesiogiai nuo viso to nukenčia nekalti vaikai. 

Taigi… 

Ar – tai yra priimtina teisinėje-demoktainėje visuomenėje? 

Ar – yra normalu ginti apsivogusius tėtušius įsiskolinusius vaikams? 

Ką gina tokia teisėsaugą ir kam? 

–  Juk gaunasi, kad įteisina masines vagystes iš vaikų. 

Ar – tai yra normalu?

Ar galimafrée – tai dar ilgiau toleruoti?

-Ne.

Taigi, Jums tamsta Prezidente, davusiam priesaiką prieš Lietuvos Konstituciją, PAGAL VISUS GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS – YRA PAREIGA įsikišti ir šalinti teisėją Jurgą Vasiliauskienę iš užimamų pareigų arba aš pradėsiu skelbti Jums IMPYČMENTĄ.  

Nes toliau tokio neteisnio ir savavalio vykdmosios valdžios IDIOTIZMO Lietuvoje toleruoti jau – yra NEĮMANOMA. 

Nes – yra LR įstatymas pagal kurį privalote šalinti teisėją Jurgą Vasiliauskienę iš užimamų pareigų. 

Kodėl dagar tik aš SIEKIU TEISINGUMO VYKDYMO TEISINĖJE-DEMOKRATINĖJE LIETUVOJE ir kodėl tik aš pati viena prieš visą LIetuvą ginu savo vaiko teises, nuo jau teisto vagies – jos tėvo, Aurelijaus Pikžirnio?

Gal todėl, kad jo sūnus Arnoldas Pikžirnis, dirbdamas Premjero S.Skvernelio patarėju, matyt, pataria tėtušiui taip apvogti savo kraujo seserį…

Tai – yra amoralu, akivaizdžiai neteisėta, bei žmoniškau grąsu ir negali ilgiau tęstis.

Trumpai tariant,  Jūs ten visi galite atsikalbinėti kiek norite, bet aš savo vaikui priteistą skolą išsieškosiu su % ir atgausiu visą jos būsto įrangą iš G.Buinevičiaus, nes visi LR įstatymai – yra mūsų pusėje, o tie idiotai, kurie to nesupranta – juk niekada nepripažins, kad jie – yra IDIOTAI. 

Tad prašau Jūsų tamsta Prezidente nebūti įtakotu idiotu ir šalinti teisėją Jurgą Ivanauskinę iš užimamų pareigų –  tuomet ir kiti teismai prisimins IMPERATYVIĄJĄ TEISINGUMO VYKDYMO SĄLYGĄ LIETUVOJE. 

 

Viktorija Fetaimia

 

 

 

On Monday, 13 January 2020, 08:26:42 GMT, birute.baltrusaityte@lrs.lt <birute.baltrusaityte@lrs.lt> wrote:

 

 

Laba diena, Lietuvos Respublikos Prezidentui adresuotas Jūsų kreipimasis dėl teisėjų priimtų sprendimų Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje gautas ir užregistruotas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 straipsnį valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę.

 

 

 

Birutė Baltrušaitytė

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos

Informacijos ir komunikacijos departamento

Ryšių su visuomene skyriaus patarėja

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));