LGGRTC vadovu tapus prof. dr. Adui Jakubauskui, atsirado viltis, kad ši valstybės institucija nebebus naudojama politiniais tikslais

crop_320x240_2013-01-14-burauskaite-gq4r9725

crop_320x240_2013-01-14-burauskaite-gq4r9725

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

Gedimino pr. 53, Vilnius

audrius@extoto.com, baldvil@gmail.com, irena.andrukaitiene@gmail.com

eimantas.grakauskas@gmail.com, bronius.genzelis@lrs.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai 2021-03-19 Vilnius

 

DĖL LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO 

 

2021 m. kovo 14 d. raštu septyni Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai kreipėsi į LR Seimo valdybą dėl 2021 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos suteikimo istorikui Mariui Ėmužiui, kuris LR Seimo valdybos pavedimu LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytai darbo grupei prisipažino sukūręs svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbtas nepagrįstas šmeižikiškas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau tekste – LGGRTC) pažymas, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis slapta bendradarbiavo su TSRS VSK (rus. KGB). Dėl šių aplinkybių ištyrimo LR Seimo valdybos sudarytos darbo grupės 2018-11-07 protokolas patvirtina ir paties M. Ėmužio prisipažinimą, kad nebuvo jokio pagrindo kardinolą Vincentą Sladkevičių kaltinti slaptu bendradarbiavimu su buvusios TSRS VSK (KGB). Tarpžinybinė Liustracijos komisija, vienintelė įstatymų leidėjo valia nustatyta institucija, turinti teisę nustatyti šiuos juridinius faktus, ištyrė ir paskelbė, jog nėra pagrindo teigti, kad šie trys iškilūs Lietuvos žmonės bendradarbiavo su buvusios TSRS VSK (KGB). LR Seimo valdyba 2019-07-10 posėdžio protokolu Nr.SV-P-215 patvirtino šios LR Seimo darbo grupės tyrimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad už minėtų šmeižikiškų pažymų sukūrimą ir viešinimą atsakinga buvusi LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, kuri šiai LR Seimo darbo grupei ir viešai, taip pat Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams Br. Genzeliui, A. Butkevičiui ir Z. Vaišvilai dar ir raštu patvirtino, kad LGGRTC tai padarė politikų nurodymu. Tačiau jų pavardžių minėtai LR Seimo darbo grupei T. B. Burauskaitė neatskleidė. 

2020 m. LGGRTC vadovu tapo prof. dr. Adas Jakubauskas. Atsirado pagrįsta viltis, kad ši valstybės institucija nebebus naudojama politiniais tikslais. Pastaruoju metu situaciją LGGRTC bandoma destabilizuoti. 

2021-02-10 LR Seimo valdybos sprendimu Nr.SV-S-45 buvo sudaryta darbo grupė situacijos LGGRTC išsiaiškinimui. Šiai darbo grupei nebaigus darbo, jos vadovė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė viešai paskelbė savo nuomonę apie būsimą darbo grupės sprendimą (https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/darbo_grupe_isvadas_del_genocido_tyrimu_centro_pateiks_penktadieni_mano_kad_esama_vadovybe_turi_keistis/). Šios politikės teigimu, dėl susidariusios padėties labiausiai kalti yra LGGRTC vadovai. Tokiu būdu viešai daromas spaudimas jos vadovaujamos darbo grupės nariams, siekiant jiems primesti išankstinę vadovės nuomonę. Šios politikės viešai paskelbtas teiginys, kad „ilgus metus centras dirbo ir veikė, tikrai nesame girdėję tokio pobūdžio konfliktų“, patvirtina, kad ji nėra susipažinusi su LR Seimo darbo grupės 2019-06-26 tyrimo ataskaita apie netinkamą LGGRTC veiklos organizavimą, kai šiam centrui vadovavo T. B. Burauskaitė, arba nenori vertinti šių aplinkybių.

2021-02-10 LR Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-45 sudaryta darbo grupė sprendimą priimti turėtų tik visapusiškai ištyrusi ilgametę LGGRTC ir jo ankstesnių vadovų veiklą, įvertinusi LR Seimo darbo grupės 2019-06-26 tyrimo ataskaitą dėl netinkamo LGGRTC veiklos organizavimo, LGGRTC naudojimo politiniais tikslais, o ne skubotai ir šališkai spręsti vien tik minėto Centro vadovo pakeitimo klausimą, nes tai būtų galimai klaidingas sprendimas, galintis suklaidinti LR Seimą.  

Siekiant užtikrinti šios LR Seimo darbo grupės darbo objektyvumą, dėl išvardintų motyvų keistina ne tik jos vadovė, bet ir grupės sudėtis, nes dabartinėje darbo grupėje dominuoja vienos partijos nariai. Taip pat prašome į šios darbo grupės darbą įtraukti ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus A. Butkevičių ir Z. Vaišvilą, kurie yra įsigilinę į LGGRTC veiklos problemas.

 

Dėl nurodytų aplinkybių LR Seimo valdybą kviečiame:

  1. Iš dalies pakeisti 2021-02-10 LR Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-45 sudarytos darbo grupės sudėtį bei paskirti kitą grupės vadovę.
  2. Į šios darbo grupės sudėtį įtraukti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus A. Butkevičių bei Z. Vaišvilą.
  3. Įvertinti LR Seimo darbo grupės 2019-06-26 tyrimo ataskaitą ir pabaigti šios darbo grupės tyrimą, nustatant politikus, kurių nurodymus vykdė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

 

prof. Bronislovas Genzelis

Irena Andrukaitienė

Vilius Baldišis

Audrius Butkevičius

Eimantas Grakauskas

Zigmas Vaišvila

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));