Pirma „neapykantos” kalbos auka – Giedrius Šarkanas trims mėnesiams uždarytas į kalėjimą

493703_original-1

493703_original-1

Giedrius Šarkanas sąžinės kalinys

Giedrių šiandien išvežė į Pravieniškes atlikti trijų mėnesių bausmę… Simboliška, istorikai šiandien prie genocido ir rezistencijos centro skaito Orvelą, siūlo centrą pervadinti į Teisybcentrį

Vilnietis politologas, bridžistas ir blogeris Giedrius Šarkanas nuo 2004 m. rašo internete apie Lietuvoje klestinčius korupciją ir panieką žmogaus teisėms, valstybėje giliai įsišaknijusią nepagarbą ‘nesvarbaus’ žmogaus gyvybei.

2013 m. gruodžio 12 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o 2014 m. gegužės 26 d. Šarkano motinos namuose buvo įvykdyta krata, paimta jo kompiuterinė technika ir elektroninės informacijos laikmenos. Giedriui pareikšti įtarimai, kad jis savo interneto svetainėje ‘lietuviais.lt’ patalpintais straipsniais 1) kurstė neapykantą ir 2) neigė TSRS nusikaltimus Lietuvai. Ikiteisminio tyrimo eigoje prokuratūra kelis kartus keitė įtarimus, atrinkinėjo vis naujus straipsnius iš ‘lietuviais.lt’.

2016 m. rugpjūčio 19 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme prasidėjo Šarkano teismas. Giedrius atsisakė liudyti prieš save, kas Lietuvoje yra konstitucinė teisė, tačiau teisėja Inga Štuopienė privertė jį duoti parodymus atvirai grasindama, kad iš viso neleis kalbėti procese ir griebsis teismo psichiatrijos. Į kitą posėdį teisėja pakvietė teismo psichiatrą Irmantą Ramanauską, kuris Šarkaną psichologiškai terorizavo grasindamas 2 mėnesiais psichiatrinėje ligoninėje, prokurorui, sekretorei ir valstybės paskirtam advokatui kretant iš juoko. Grasinimais išgauti Šarkano parodymai buvo panaudoti jį nuteisiant.

Vėliau Štuopienė nusišalino, o ją pakeitęs teisėjas Ovidijus Ramanauskas Šarkaną išteisino.

2018 m. vasarą prasidėjusioje antrojoje teismo instancijoje Šarkanas pareikalavo pašalinti iš Vilniaus apygardos teismo pastato jo religinius jausmus žeidžiančią ir Lietuvos teismų religinį angažuotumą simbolizuojančią Katalikų bažnyčios koplyčią. Reaguodama į tai, teisėjų kolegija – Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ernestas Rimšelis – paskyrė Šarkanui psichiatrinę ekspertizę. Vėliau teisėjai dar pasityčiojo iš Šarkano liepdami jam atvykti stacionarinei psichiatrinei ekspertizei – t.y. praleisti kelis mėnesius teismo psichiatrinėje ligoninėje.

Kadangi teisėjai suklastojo nutartį įvardindami teismo posėdį, kurio iš tikrųjų nebuvo, ir visaip tyčiojosi iš Šarkano, šis nušalino teisėjus ir kreipėsi į teismo pirmininkę bei Lietuvos teisėjų organizacijas įvardindamas teisėjų veiksmus kaip nusikaltimus ir psichopatiją. Teismai nusprendė, kad tai buvo teisėjų pažeminimas, ir Giedrius buvo nuteistas 3000 eurų bauda.

2019 m. Šarkanas buvo toliau teisiamas jau Kauno apygardos teisme. 2019 m. rugsėjo 5 d. Giedrius taikiai su plakatu protestavo prieš taikių žmonių žudikų garbinimą Holokausto vykdytojų garbei surengto mitingo prie Lietuvos Prezidentūros metu. Tai sukėlė didelį Lietuvos valstybinės valdžios atstovų nepasitenkinimą. Policija tikrino Šarkano dokumentus, netiesiogiai jam grasino, ilgai demonstratyviai aiškino jo poelgio ‘nemoralumą’. Tiesa, policija neleido prieš jį naudoti fizinio smurto; nacizmą šlovinusio mitingo dalyviai apsiribojo grasinimais, įžeidinėjimais ir demonstratyviu spaudymu. Vėliau Šarkanui buvo grasinama elektroniniu paštu ir per Feisbuką.

2020 m. balandžio 17 d. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija – Giedrius Endriukaitis, Nerijus Meilutis ir Albinas Antanaitis – nuteisė Giedrių Šarkaną pagal 170-2 Baudžiamojo kodekso straipsnį, draudžianti TSRS įvykdytų nusikaltimų neigimą, nors kiekvienas norintis gali pats nesunkiai įsitikinti, kad ‘lietuviais.lt’ publikuotuose Šarkano straipsniuose apie tarybinių pareigūnų veiksmus netgi nekalbama, jau nekalbant apie jų neigimą.

Minėtuose straipsniuose buvo kalbama apie Lietuvos valstybės atstovų įvykdytus akivaizdžius nusikaltimus žmogiškumui, tiesiog Lietuvos teisėsauga jau daug metodiškai susidoroja su visais išdrįsusiais krtikuoti oficialiąją Lietuvos valstybės ideologiją, pavadinti Holokaustą vykdžiusius Lietuvos valstybės oficialiai aukštinamus ‘herojus’ nusikaltėliais ar pan. Matomai teisėjus įžeidė tai, kad Šarkanas savo straipsnyje ‘Lietuvos laisvės kovos – dar vieno mito pabaiga’ išdrįso pavadinti nusikaltėliais praktiškai nekariavusius, dešimtis tūkstančių taikių civilių kankinusius ir nužudžiusius Lietuvos pokario partizanus, kuriems vadovavo pagrinde patyrę Holokausto vykdytojai, ir paraginti juos pasmerkti bei pastatyti paminklus jų, o ne tik vokiečių, aukoms.

493959 800

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pripažinęs akivaizdžius nusikaltimus žmogiškumui įvykdžiusius Lietuvos pokario partizanus ne tik Lietuvos valstybės, bet ir lietuvių tautos atstovais, o jų persekiojimą – genocidu! Šį sprendimą neseniai įtvirtino Europos žmgaus teisių teismas, paskelbęs, kad padėjusių sulaikyti ir nuteisti Holokausto vykdytojus žmonių persekiojimas ir nuteisimas už ‘genocidą’ neprieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai. Tokia Strasbūro teismo pozicija įkvėpė Lietuvos teisėsaugą susidorojimui su išdrįsusiais suabejoti Holokausto vykdytojų ir jų nusikaltimų šlovinimo tradicija žmonėmis.

Kauno apygardos teismas atsisakė tenkinti Šarkano prašymą apklausti kaip Holokausto nusikaltimų ekspertus Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky ir Vyzentalio fondo pirmininką Efraimą Zuroffą. Teismas netenkino nė vieno Šarkano prašymo dėl įrodymų tyrimo ir nuteisė jį už ‘nusikaltimų neigimą’ visiškai nepaaiškindamas, kokius nusikaltimus jis neigė ir kokiu būdu. Matomai tai buvo tipiškas Lietuvos teismų nuosprendis, kai žmonės nuteisiami pagal nieko bendro su jų veiksmais neturintį Baudžiamojo kodekso straipsnį už tai, kad išdrįsta kalbėti ar rašyti apie valstybės oficialiai šlovinamų Holokausto vykdytojų ar kitų nusikaltėlių įvykdytus labai sunkius nusikaltimus.

2020 m. liepos 15 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti Šarkano kasacinį skundą praktiškai neargumentuodamas savo sprendimo, kas Lietuvoje yra tipiška politinėms byloms.

Nors 6 metus trukusio proceso metu Šarkanas daug kartų kartojo, kad jo tikėjimas neleidžia jam dirbti priverstinio darbo, Kauno apygardos teismas nuteisė jį 10 mėnesių laisvės apribojimo, 40 valandų viešųjų darbų, įsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir pradėti dirbti. Kadangi nuolatinės priežiūros reikalingą savo motiną slaugantis Šarkanas niekaip negalėjo įvykdyti nuosprendžio, 2020 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas pakeitė jam skirtą bausmę į 3 mėnesius arešto (praktiškai kalėjimo). Kadangi ‘laisvės apribojimas’ yra viso labo simbolinis draudimas keisti savo gyvenamąją vietą be policijos leidimo, praktiškai teismas maždaug 10 kartų padidino Šarkanui skirtą bausmę ignoruodamas netgi jo motinos neįgalumą ir nuolatinės priežiūros poreikį.

2020 m. spalio 15 d. teisėjo Ugniaus Trumpulio atstovaudamas Vilniaus apygardos teismas Šarkano skundą atmetė, tačiau teismas patenkino Šarkano prašymą atidėti bausmės vykdymą 3 mėnesiams dėl jo motinos būklės.

2021 m. sausio 28 d. teisėjas Ovidijus Ramanauskas atmetė Šarkano prašymą dar kartą atidėti bausmės vykdymą dėl sunkios jo motinos būklės ir Lietuvoje siaučiančios pandemijos.

Šarkanas yra kreipęsis į Europos žmogaus teisių teismą, tačiau bylų svarstymas jame trunka metais, ir matomai Giedriui teks praleisti 3 mėnesius kalėjime. Lietuvoje tai gali baigtis tragedija. 91 metų amžiaus Šarkano motina labai silpna, ir ilgas ją pastoviai slaugančio sūnaus praradimas gali tapti lemtingu.

Iš kitos pusės, Lietuva pirmauja pasaulyje pagal nužudymų skaičių. Disidentai Lietuvoje neretai kankinami ir žudomi, kaip, pavyzdžiui, Gintaras Beresnevičius, Julius Vederskis ar Skaista Rakauskienė. Ypač šiurpiomis sąlygomis, patyčiomis, smurtu ir žmogžudystėmis garsėja Lietuvos kalėjimai. Čia žmonės kasdien mušami ištisais mėnesiais, kartais iki mirties siaubingose kančiose. Pasitaiko ir kalinių paskerdimo organams atvejų.

Giedrius Šarkanas 17 metų aktyviai dalyvavo žmogaus teisių gynimo veikloje. Už savo protestus prieš Lietuvos valstybės panieką Holokausto ir kitų kraupių istorinių nusikaltimų aukoms jam yra daug kartų grasinta susidoroti smurtu ar ir nužudyti. 3 mėnesiai Lietuvos kalėjime gali tapti lemtingais jo sveikatai ar ir gyvybei.

494081 original

Kuo toliau, tuo daugiau lietuvių supranta, kad Lietuvos teismai iš principo nėra teismai.

Giedrus Šarkanas

Teoriškai teismas – tai tokia institucija, kuri užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą. Kitaip sakant, teismas pagal įstatymais nustatytas procedūras nustato ar buvo pažeistos teisės normos, sutartys, kontraktai ir pan.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tapo visuotinio pasišlykštėjimo objektu kai paskelbė dešimtis tūkstančių taikių lietuvių išžudžiusių pokario banditų likvidavimą „genocidu“. Nuo tada garbingas, Europos teisę ir vertybes pripažįstantis žmogus negali nesišlykštėti Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Tuo tarpu dabartiniai LR teismai neturi nieko bendro su teise. Teisėjai spjaudo ant įstatymų ir visos kitos teisės, elgiasi kaip visiškai nebaudžiami nusikaltėliai, tyčiojasi iš žmonių ir priiminėja akivaizdžiai galiojančiai teisei prieštaraujančius nutartis bei nuosprendžius.

Norėdamas ko nors pasiekti lietuviškame teisme, turi arba duoti teisėjui pakankamai didelį kyšį (didesnį, nei tavo priešininko), arba jį kaip nors įbauginti ar dar kaip nors kitaip sumotyvuoti priimti tau palankų nuosprendį.

Todėl neturtingas žmogus Lietuvos teismuose pasmerktas teisėjų paniekai ir patyčioms. Žinodami, kad neturi iš ko duoti kyšio, LR teisėjai beveik neabejotinai išsityčios iš tavęs ir tavo teisių.

Neseniai ir iš manęs išsityčiojo LAT. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tapo visuotinio pasišlykštėjimo objektu kai paskelbė dešimtis tūkstančių taikių lietuvių išžudžiusių pokario banditų likvidavimą „genocidu“. Nuo tada garbingas, Europos teisę ir vertybes pripažįstantis žmogus negali nesišlykštėti Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Kaip dar beišsidirbinėtų LAT teisėjai, kiek kyšių beimtų, kiek dar daugiau besityčiotų iš Konstitucijos, žmonių ar jų teisių – dar labiau sugadinti Aukščiausiojo Teismo reputacijos nebeįmanoma.

Vis dėlto, gavau tokį LAT raštą, už kokį teisės pirmakursis būtų gėdingai išmestas iš egzamino. Europoje tėra viena šalis, kurioje taip begėdiškai oficialioje nutartyje pripaistę piliečiai gali ir toliau dirbti teisėjais.

Kreipimasis į Teisėjų tarybą ir Teisėjų etikos komisiją

Giedrius Šarkanas

Teisėjų etikos ir drausmės komisijai

(Teisėjų Tarybai)

PRAŠYMAS
2020 m. rugpjūčio 31 d.
Vilnius

Prašau pradėti drausmės bylas LAT teisėjams Artūrui Ridikui, Armanui Abramavičiui ir Tomui Šeškauskui (viešai pasmerkti LAT teisėjus Artūrą Ridiką, Armaną Abramavičių ir Tomą Šeškauską) dėl to, kad jie neatliko savo pareigų, šiurkščiai sulaužė savo priesaikas bei pažemino teisėjų vardus pagrįsdami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį jos visiškai teisiškai neargumentuodami ir naudodami akivaizdžiai neteisinius, absurdiškus, melagingus ir teisėjų vardus žeminančius argumentus.

Nutartyje nepriimti mano kasacinio skundo (priedas) pateikiami šie švelniai tariant negausūs (skunde buvo nurodyti 64 grubūs BK ir BPK pažeidimai ir, be prašymo pakeisti apygardos teismo nutartį, pateikta keliasdešimt atskirų prašymų) visiškų teisės beraščių paistalus primenantys „argumentai“. Mano kasacinio skundo tekstas prieinamas viešai interneto adresu: „http://www.lietuviais.lt/moksleiviams/Kasacija.doc“.

1. Teigiama, kad mano nurodyti BK pažeidimai „grindžiami ne teisiniais argumentais“. Tai – akiplėšiškas melas, nes nurodžiau rekomenduojamus kaip cituotinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktiką formavusius teisės precedentus, kurių atžvilgiu buvau (esu) grubiai diskriminuojamas taikant Baudžiamąjį kodeksą.

2. Teigiama, kad aš skundžiu „visą baudžiamojo proceso eigą, neišryškindamas esminių žemesnės instancijos teismų padarytų pažeidimų, kurie BPK 369 straipsnio prasme galėtų būti pagrindas nagrinėti bylą kasacine tvarka.“ Tai – irgi melas, nes aš nurodžiau 62 atskirus grubius BPK pažeidimus ir du grubius BK pažeidimus. Jei piliečiai nesugeba atsirinkti iš jų tinkamų kasacijai, jie neturėtų dirbti teisėjais LAT.

3. „Didelė dalis skundo (42-61 psl.) skirta nuteistojo prašymams pripažinti, kad buvo padaryti konkretūs pažeidimai, suvaržytos konkrečios nuteistojo teisės, netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir kt. Konstatuotina, kad šie kasaciniame skunde suformuluoti 23 atskiri prašymai neatinka BPK 382 straipsnio reikalavimų, kuriais yra apibrėžiamos kasacinės instancijos teismo kompetencijos ribos.“ Tačiau akivaizdu, jog prašymai PILNAI ATITINKA LAT kompetenciją nustatančių 382 ir 269 BPK straipsnių reikalavimus, nes aš prašiau 1) pripažinti, kad buvo pažeisti (netinkamai pritaikyti) konkretūs BK straipsniai mano atveju traktuojant jnos skirtingai nei kitose bylose – nurodydamas konkrečius LAT precedentus, 2) pripažinti, kad buvo padaryti mano teises pažeidę 62 grubūs BPK pažeidimai, be kita ko – kad konkrečiais pažeidimais buvo pažeisti konkretūs Europos žmogaus teisių konvencijos straipsniai, 3) pripažinti, kad konkretūs pažeidimai sutrukdė teismui teisingai išnagrinėti bylą ir priimti nuosprendį, 4) išteisinti mane, konkrečiai: „Prašau pakeisti skundžiamą KAT nuosprendį ir mano apeliaciją tenkinti, o prokuroro atmesti ir pripažinti, kad man priklauso kompensacija už patirtą žalą arba tai padaryti kokiu nors kitu 382 BPK straipsnyje nurodytu būdu.“, 5) pateikiau papildomų prašymų: priteisti man kompensaciją, inicijuoti drausmės bylas iš manęs išsityčiojusių teisėjų ir t.t. Taigi aš pateikiau LAT kompetenciją (pagal 268, 269 ir 282 BPK straipsnius) pilnai atitinkančius prašymus (1-4 punktai). Jei piliečiams Ridikui, Abromavičiui ir Šeškauskui nepatiko kiti mano prašymai, jie galėjo su kokiu nors pretekstu atsisakyti juos svarstyti; tačiau, atsisakydami netgi svarstyti akivaizdžiai teisėtus ir pagal BPK pagrįstus mano prašymus, minėtieji asmenys akivaizdžiai pažeidė mano teisę į (teisingą) teismą, nevykdė savo pareigų ir sulaužė savo priesaikas.

4. „Teisėjų atrankos kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pateiktas 62 lapų apimties kasacinis skundas, kurio argumentacija aiškiai neatitinka BPK 268 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų kasacinio skundo formai ir turiniui.“ Teisėjai nenurodė kokių reikalavimų neatitiko mano skundas, ir visai suprantama kodėl – nes skundas pilnai atitiko visus 268 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Teisėjai tiesiog begėdiškai pripaistė bele ko ir išsityčiojo iš mano skundo apimties.

Taigi piliečiai Ridikas, Abromavičius ir Šeškauskas pateikė 4 akivaizdžiai melagingus teiginius ir dar pasišaipė iš mano skundo apimties, nors BPK nėra nurodyta jokių apribojimų kasacinio skundo apimčiai. Teisėjai nepateikė nė vieno teisinio argumento, nepaaiškino nė vieno iš mano prašymų neteisėtumo, taigi darytina išvada, kad jie matomai taip pasielgė iš daugumai LR teisėjų būdingo įžūlaus tingumo ir nepagarbos teismui, savo priesaikoms bei neturinčių iš ko duoti kyšio žmonių teisėms. Akivaizdu, kad minėtieji piliečiai šiurkščiai pažeidė mano teises į teisingą teismą, taigi sulaužė savo priesaikas ir pažemino teisėjo vardą.

Dauguma LR teisėjų jau 30 metų spjauna į 109 ir 110 Konstitucijos straipsnius ir nutartis priiminėja pagal savo taip vadinamąjį „vidinį įsitikinimą“, kurį susiformuoja korupcijos, teismų pirmininkų įsakymų ir savo asmeninių vertybių priemonėmis. Akivaizdu, kad tai – antikonstitucinė, nusikalstama praktika, pavertusi LR teismus neteisės skleidėjais ir įtvirtintojais, praktiškai kriminalinėmis struktūromis. Teismų ir teisėjų paniekos teisei pasekmėje visa Lietuvos valstybe tapo triumfuojančios neteisės dariniu, iš kurio priverčiami pasitraukti garbingi žmonės ir į kurį masiškai plūsta įvariausi kriminaliniai elementai iš viso pasaulio.

Vis dėlto prašau vadovautis galiojančiu Teisėjų etikos kodeksu ir pripažinti, jog akivaizdu, kad piliečiai Ridikas, Abromavičius ir Šeškauskas neatliko savo pareigų, pademonstravo cinišką nepagarbą man ir mano procesinėms teisėms, grubiai pažeidė teisėjų etiką, sulaužė savo priesaikas ir pažemino teisėjo vardą. Prašau kuo greičiau pradėti jiems drausmės bylas. (Prašau viešai pasmerkti tokį ne tik LAT, bet ir visus LR teismus kompromituojantį piliečių Ridiko, Abromavičiaus ir Šeškausko elgesį).

Giedrius Šarkanas

https://evaldukas.livejournal.com/113108.html?fbclid=IwAR2_Y_O84yJ7s5LxJiDwg3ohyuzY_hJ5jJxPJmHMExTsQcGk8B1atIQIBBU
Facebook komentarai
});}(jQuery));