Lažinamės, kad kyšininkas Eligijus Masiulis bus išteisintas

eligijus

eligijus

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

Asociacija, J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118 Vilnius, tel. (8 5) 260 8288, ei. p. info@etikoskomisija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303601856

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJA
SPRENDIMAS

DĖL PRIPAŽINIMO PADARIUS LIETUVOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMUS

2021 m. sausio 5 d. Nr. EKS-03/21
Vilnius

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Lauryno Totoraičio (toliau – Pareiškėjas) skundą dėl publikacijos „Teismas jau pripažino, kad Eligijus Masiulis skolinosi iš R. Kurlianskio, o ne ėmė kyšį“ (laisvaslaikrastis.lt, 2020-09-02) (toliau – Publikacija) ir nustatė:

Publikacijoje skaitytojams buvo pranešama, jog dar 2018 m. Vilniaus miesto apylinkės teismas įsakymu patvirtino, kad buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis iš Raimundo Kurlianskio ėmė paskolą, o ne gavo 90 tūkst. eurų kyšį ir teigiama, jog „ iki šiol Vilniaus apygardos teisme vykstantis spektaklis – E. Masiulio teismas – yra akių dūmimas, skirtas Lietuvos piliečiams nuraminti – teismas jau pripažino, kad E.Masiulis ne kyšininkavo, bet skolinosi iš Kurlianskio. Po Seimo rinkimų bus paskelbta, kad E.Masiulis – dar viena politinio susidorojimo auka, ir galės prisiteisti milijonus iš Lietuvos Respublikos už ,,neteisėtą persekiojimą“. Šiai autoriaus nuomonei pagrįsti buvo pateiktas buvusios teisėjos Neringos Venckienės komentaras ir cituojamas pats Eligijus Masiulis, 2018 m. balandžio 18 d. spaudos konferencijoje teigęs, jog, gavęs teismo nutartį, paskolą jau grąžino, o taip pat nurodoma: „ Tai, kad teismo įsakymas dėl tariamos Masiulio skolos yra privalomas, pabrėžia ir Vilniaus universiteto Teisės klinikos vadovas Laurynas Totoraitis. „ Viena vertus, esminė teisingumo vykdymo prielaida yra teismo sprendimo privalomumas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo įsakymas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. CPK 279 str. 4 d. numatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas byloje pagal ieškinį, kuriuo siekiama tam tikrų materialinių teisinių santykių buvimo teisinio pripažinimo, turi prejudicinę galią ir byloje nedalyvavusiems asmenims. Tikėtina, kad gynyba baudžiamojoje politinės korupcijos byloje remsis šiuo argumentu siekdama išteisinamojo nuosprendžio, spaudai teigė Laurynas Totoraitis, – tuo tarpu teismo įsakymo proceso tikslas – teismo pagalba paraginti skolininką geruoju įvykdyti prievolę, o skolininkui liekant pasyviam, išduoti kreditoriui vykdomąjį dokumentą. Proceso dėl teismo įsakymo išdavimo metu teismas nevertina byloje pateiktų įrodymų, o tik formaliai patikrina, ar tenkinamos sąlygos, kurios leidžia priimti teismo įsakymą. Priėmus įsakymą, skolininkui per 20 dienų terminą pakanka pateikti formalų (nebūtinai argumentuotą) prieštaravimą ir įsakymas yra panaikinamas. Tuomet kreditoriaus reikalavimas turi būti nagrinėjamas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, kurių metu teismas jau pats vertina byloje pateiktus įrodymus“.

Komisijai pateiktame skunde Pareiškėjas nurodė, jog Publikacijos autorius nesikreipė į jį nei dėl jo citatos panaudojimo, nei dėl komentaro Publikacijai. Nurodoma, jog Pareiškėjas 2020 m. rugsėjo 15 – 16 dienomis ei. paštu ir telefonu kreipėsi į portalo laisvaslaikrastis.lt valdytoją UAB „Patikimas verslas“ dėl minėtos citatos pašalinimo iš Publikacijos, tačiau jo prašymas nebuvo patenkintas. Komisijos posėdžio

 

metu Pareiškėjas papildomai paaiškino, jog ši citata buvo paimta iš jo publikacijos, skelbtos portale 15min.lt, tačiau Publikacijoje jo mintys buvo pateiktos iškreiptame kontekste ir jis nori nuo jos atsiriboti.

UAB „Patikimas verslas“ jokių paaiškinimų dėl Pareiškėjo skundo nepateikė.

Komisija konstatuoja:

Pagal Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) 14 straipsnį žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją, todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu.

Publikacijoje be atitinkamo Pareiškėjo sutikimo ir prieš aiškiai išreikštą jo valią buvo remiamasi Pareiškėjo vardu, todėl darytina išvada, jog Publikacijoje buvo pažeisti Kodekso 14 straipsnio reikalavimai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.71- 1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 461 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 ir 7 dalimis, Komisija nusprendžia:

L Pripažinti, jog publikacijoje „Teismas jau pripažino, kad Eligijus Masiulis skolinosi iš R. Kurlianskio, o ne ėmė kyšį“ (laisvaslaikrastis.lt, 2020-09-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 14 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją, todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu.

  1. Išaiškinti UAB „Patikimas verslas“, jog ji privalo ne vėliau kaip per dvi savaites paskelbti šį sprendimą portale laisvaslaikrastis.lt.

Sis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

VAIVA ZUKIENE
Facebook komentarai
});}(jQuery));