Prokuroras Sigitas Dobiliauskas atsisakė nustatyti nusikaltėlius

dievas

dievas

 

Alvydas Veberis

 

Šiaulių prokuroras Sigitas Dobiliauskas nusikaltėlių stogas?!

 

 

,,Stogu” būti kriminaliniams nusikaltėliams yra viena, bet dengti nusikaltėlius, kurie spjauna Dievui į veidą, visai kas kita. Prokurorui Sigitui Dobiliauskui, atmetus mano prašymą nustatyti nusikaltėlius ir juos nubausti už vandalizmo aktą atliktą  ,,Kryžių kalne”, reiktų labai  susirūpinti. Dievas nepalieka nei vieno nenubausto. Juo labiau, kai paminti  Dievo įsakymai (iškraipytas Dekalogas).

 

Prokuroras S.Dobiliauskas dėl įvykdyto vandalizmo akto sustabdė pradėtą ikiteisminį tyrimą.  Policija nesugebėjo nustatyti nusikaltėlių, nors   ,,Kryžių kalne” yra samdoma apsauga.  Ant kiekvieno kampo pristatinėta video kamerų. Nepaisant to, nusikaltėlis atėjo man tiesiai į rankas. Tai Romos  katalikų bažnyčios Šiaulių parapijos Petro ir Povilo katedros klebonas Egidijus Venckus.

 

dievas 1
dievas 1

 

nuotr. Tikintieji ant tiek užzombinti, kad nemato greta esančių Dievo Žodžių, surašytų Dekaloge, bei perspėjančios lentos: NESILENK STABAMS, NEKVAILINK SAVĘS, DIEVĄ GARBINK!

 

Jis drąsiai mišių metu pasipriešino Vatikano nurodymams.  Perspėjo tikinčiuosius, kad badyti sveiką kūną  eksperimentinėmis vakcinomis, tai atsiduoti velnio įtakai.  Įspėjo, kad tuo veiksmu tikintieji priima žvėries ženklą (666). Tai teisingas jo požiūris. Apie tai liudija Biblija. Tačiau, nepateisinamas poelgis, kad jo dėka ,,Kryžių kalne”  vietoje mano pastatyto Dekalogo – dviejų akmens plokščių,  kuriose surašyti neiškraipyti 10 Dievo įsakymai, tikinčiųjų mulkinimui, pastatyta  betoninė skulptūra. Dekalogas  nuverstas ir sudaužytas. Toliau garbinamas stabas,- betoninė moters su kūdikiu skulptūra.  Šventame Rašte-Biblijoje tokie veiksmai paties Dievo pasmerkti.

 

Šiaulių apylinkės prokuroras S.Dobiliauskas ignoravo mano daugelį pareiškimų, prašymų, kurie rašomi jau keletą  metų. Kadangi Lietuvoje vyksta teisinis nihilizmas, tik naivuoliai gali tikėtis, kad bus nustatyta tiesa. Nepaisant to, aš išbandžiau visas institucijas ir tų institucijų veikėjus, kad visuomenei parodyti, kad ne tik bažnyčia, bet ir teisinė sistema yra supuvusi.  Dirba nepateisinamai ir nusikalstamai. Prokuroras S.Dobiliauskas į mano akiratį  papuola jau antrą kartą.

 

Pirmą kartą prokuroras  pridengė, galimai pedofilo nuo kūdikystės išaugintą jaunuolį, kurį jauna mergina pagimdžiusi paliko ligoninėje.  Jis apvogė Fondą. Grąžino vogtus daiktus, tačiau prokuroro S.Dobiliausko dėka nusikaltėlis liko nenubaustas. Viešpats sako:  ,,Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta: “Mano kerštas, Aš atmokėsiu” (Rom 12,19) Aš tą padariau  ir palikau Dievo teismui. Tą padariau ir tuomet, kai Šiaulių rajono, buvusio mero Algimanto Gaubo  kabinete, susirinkusi kompetentinga komisija reikalavo, kad Dekalogas iš ,,Kryžių kalno” būtų išvežtas.

 

Įtikinėdami ir spausdami mane į kampą, nepriveikė. Jų gudravimams Dievas neleido nusileisti. Galiausiai Dievas komisijai davė ženklą. Mums besėdint mero kabinete įgriūvo Tytuvėnų bažnyčios stogas.  Meras pakilo nuo kėdės ir neatlaikęs įtampos išskubėjo į įvykio vietą. Komisija iš ,,padebesių” nusileido ant žemės. Vietoje skirtos šiam sprendimui valandos, laikas prasitęsė iki dviejų valandų. Po Tytuvėnų vienuolyno ir bažnyčios sunykimo, bausmė nesibaigė.

 

Degė ne kartą ne tik ,,Kryžių kalnas”, bet viena po kitos dešimtys Romos katalikų bažnyčių visoje Lietuvoje.  Apie tai aš buvau rašęs ir įspėjęs, kad susilauks bausmės. Nepasimokė. Palaukė nusiraminimo ir toliau tebekovoja su Dievu. Tai nukelia nuo mano pastatyto  postamento Dekalogą, jį pastato ant nelegaliai suręsto ūkininko P.Karoblio, tai  ir iš ten dingsta. Galiausiai sudaužė ir paslėpė. Manau, labai pasigailės, visas aplinkybes žinantis  ne tik vyskupas E.Bartulis, katedros klebonas E.Venckus, jų aktyvus talkininkas ir pagrindinis ,,Kryžių kalno’’ ramybės drumstėjas, leidžiantis dieną naktį Marijos radiją, Pasvalio ūkininkas Petras Karoblis. Bausmė, prisidėjusiems prie šių niekingų darbų, žeminantiems patį Kūrėją,  visiems neišvengiama.

 

duzena

 

nuotr. sudaužyto Dekalogo liekanos. Klebonas E.Venckus įtikinėjo, kad savo akimis matė sveiką Dekalogą ir pasiruošęs jį pagarbiai atstatyti. Aš patikrinau ar jis sako tiesą. Jo pasakyta ,,tiesa” atsispindi šioje nuotraukoje. Įtikino jus?  (klausantis pokalbio su klebonu  Fondo lankytojams, padariau garso įrašą).

 

Vykstantis Ukrainos karas, tai pasekmė, kai Dievas liko tik stebėtojas, o šio pasaulio kunigaikštis, šėtonas, vadinamas velniu, vykdo savo tėvo (Liuciferio)  valią. Jis nuo pat pradžios melagis ir žmogžudys. Argi reikia būti ant tiek aklam, kad nematytum, kaip žūsta kare  pats svarbiausias Dievo kūrinys – Žmogus? Juk meldžiasi ir ukrainiečiai, ir rusai tam pačiam Dievui. Tuo tarpu  Liuciferio tarnai šventina ir siunčia ginklus skirtus  žudymui!  Tai kam skirtas  Dievo įsakymas ,,NEŽUDYK”?

 

Ar kalti Rusijos ar Ukrainos kareivėliai, paimti prievarta į rekrutus, kurie naikina vieni kitus? Agresoriai-tironai, valstybių vadovai  jiems nepalieka pasirinkimo.  Jų kūnus drasko padangių paukščiai ir miško žvėrys. Lavonai mėtosi čia pat po kojomis, gatvėse ir laukuose. Tai didžiulis suspaudimas, nes nepaisoma Dievo ir visa žmonija prarado tikėjimą. Tuo pasinaudojo Dievo priešininkas, naikindamas žmoniją eksperimentinėmis vakcinomis, o šiuo metu karu.  Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Argi svarbiau Judo sidabriniai?

 

http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis-atviras-laiskas—–romos-kataliku-baznycios-vadovui—popieziui-benediktui–xvi—–57.html

Facebook komentarai
});}(jQuery));