VRK galvoja, kaip paslėpti rinkimų klastotes, apie jas pranešusį liudininką užgriuvo policija

As-balsavau-Seimo-rinkimai-2020

As-balsavau-Seimo-rinkimai-2020

Paaiškėjo, kad Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė įregistravo „Laisvės partiją” Seimo rinkimams jau pasibaigus dokumentų pateikimo terminui.
vrk

 

Nors VRK pirmininkė atsisakė registruoti „Drąsos kelio” pirmininkę Neringą Venckienę Seimo rinkimuose dėl savo išgalvotų priežasčių – neva Konstitucija draudžia per apkaltą pašalintiems asmenims vėl dalyvauti rinkimuose (Konstitucijoje apie tai – nė žodžio), tačiau kitą partiją – „Laisvės partiją” VRK pirmininkė L.Matjošaitytė įregistravo pažeisdama įstatymus.

Dar įdomiau – šiandien, spalio 14 d. pas minėtų įvykių liudininką Antaną Kandrotą, kuris davė apie tai parodymus spalio 13 d. vyriausiame policijos komisariate, apsilankė policija. Po šio įrašo A.Kandroto mobilusis telefonas buvo išjungtas:

 

Konstitucija. 29 straipsnis
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

„Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 str. 4 d. – po 17 val. priduoti dokumentai [paskutinę jų teikimo dieną] negali būti pripažinti pareiškiniais dokumentais.

„Laisvės partija pateikdama dokumentus per kitus asmenis VRK nepateikė įgaliojimo pasirašyti dėl priduodamų dokumentų. Tą girdėjo ir matė Naglis Puteikis, Sakalas Gorodeckis. Įgaliojimą pristatė 20:30 – 21:00. Taip patvirtino ir VRK darbuotoja.”

„VRK teigia, kad įgaliojimas – nėra pareiškinių dokumentų dalis…”

 

Teisininkai sako, kad L.Matijošaitytė, įregistruodama „Laisvės partiją” jau pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, ir kartu atsisakiusi registruoti N.Venckienę Seimo rinkimuose kandidate, padarė bent du apysunkius nusikaltimus:

  • 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas
  1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis a…Žr. daugiau

229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Dar viena nesąmonė, kuri įrodo, kad Matjošaitytė – tiktai marionetė politikų rankose, buvo jos pasisakymas spaudos konferencijoje Seime spalio 12 d. Tada VRK pirmininkė pareiškė, kad žmogus gali daug kartų balsuoti Seimo rinkimuose, ir kad tai neva legalu.

Prokuratūra jau pradėjo tyrimą dėl šio įvykio, dabar tik klausimas, ar teismams užteks stuburo paskelbti, kad Matijošaitytė elgėsi pažeisdama įstatymus. Liaudies partija dar spalio 9 d. kreipėsi į vyriausiąjį administracinį teismą dėl to, kad prokuratūra ir VRk nenagrinėja prašymų pašalinti „Laisvės partiją” iš rinkimų.

Apie šį incidentą LL papasakojo vilnietis Antanas Kandrotas : „Aš pats kaip tik rugpjūčio 7 d. pridavinėjau dokumentus VRK, todėl pats viską ir mačiau. Kaip tik tą dieną partijoms buvo paskirtas konkretus laikas priduoti dokumentus, ir aš atėjau skirtu laiku – 16 val. BUvau kandidatu vienmandatėje per Šustausko partiją ir nunešiau savo rinkimų dokumentus. Viena iš komisijos narių Aistė Žilinskienė, kuri priiminėjo dokumentus, labai laukė ‘Laisvės partijos” dokumentų – jie atvažiavo maždaug labai pavėlavę, apie 16.45 val. Tada jie apsižiūrėjo, kad trūksta įgaliojimo ir pradėjo aiškintis – žiūrėkite, Šimašius teisės mokslų daktaras, tačiau nesugeba pateikti normalaus įgaliojimo. Ir ta Aistė „Laisvės partijos” atstovams ir pasakė, kad jie negali pateikti dokumentų, nes neturi tinkamo įgaliojimo. Tos merginos iš „Laisvės partijos” turėjo įgaliojimą pateikti dokumentus, tačiau norint juos pateikti, reikia įgaliojimo atitinkamus VRK dokumentus pasirašyti. Tada ta VRK darbuotoja Indrė joms ir paaiškino, kad negali priimti „Laisvės partijos” dokumentų, ir joms pasakė, kad tegul ta pirmininkė kuo greičiau atveža įgaliojimą. Tos trys merginos ėmė tarpusavyje kalbėtis ir sako, kad „ta Armonaitė tokia arogantiška, ji netgi ne visada telefoną kelia”. galiausiai jos susisiekė su Armonaitė, ir jai pasiūlė atsiųsti tą įgaliojimą elektroniniu paštu. Tačiau tada atėjo jau 17 valanda, ir baigėsi laikas priduoti dokumentus. Tačiau visi apsimetė, kad nieko neįvyko.  Aš viską stebėjau kartu su Nagliu Puteikiu ir jam pasakiau, kad „Laisvės partija” turi kristi iš žaidimo, ir pasiūliau jam kelti triukšmą, tačiau jis tik painkštė. Tada VRK susisiekė su Armonaite, kuri pasakė, kad traukiniu važiuoja į Vilnių, bus tik apie 20 valandą, ir tik tada atvežė tinkamą įgaliojimą. Netgi negalėjo atsiųsti to įgaliojimo kopijos internetu, nes važiavo traukiniu. Tada pasirodė Matijošaitytė – jos sprendė, ką daryti aš stovėjau koridoriuje ir viską girdėjau. Kadangi VRK vėlavo priimti dokumentus, tai aš VRK pasitryniau iki 20 val.  Tik kitą dieną man paskambino ta komisijos narė Aistė, kuri man pranešė, kad mano dokumentuose nepažymėta kažkokia varnelė. Aš jos paklausiau, kaip ten baigėsi su „Laisvės partija”, tai Aistė man atsakė, kad tą įgaliojimą Armonaitė atvežė tik apie devintą vakare”.

 

Tai sužinoję, konkurentai iš „Liaudies partijos” kreipėsi į gen. prokuratūrą ir VRK. Prokuratūra pavedė atlikti tyrimą vyriausiam policijos komisariatui ir A.Kandratas spalio 13 d. buvo apklaustas policijoje.

„Visų nuomone aiški – „Laisvės partija” dokumentus padavė pavėlavusi, ir ji negalėjo būti įregistruota rinkimuose, – mano A.Kandratas, – VRK privalėjo  17 val. baigti darbą, kai numato įstatymas. Formaliai ir mano dokumentai buvo priimti pavėluotai.

https://www.youtube.com/watch?v=BfKYJBgADqg

 

Nendrė Černiauskienė, Liaudies partijos atstovė, LL sakė, kad ji dar spalio 5 d. kreipėsi į Seimo valdybą, aprašydama šią situaciją.

„Mes prašėme VRK skubos tvarka paaiškinti situaciją ir pašalinti „Laisvės partiją” iš rinkiminės kampanijos dalyvių, o prokuratūros – apklausti N.Puteikį ir pradėti ikiteisminį tyrimą, – sakė N.Černiauskienė,  – prokuratūros prašėme apklausti liudininkus Puteikį ir Kandratą ir galimai nusikaltimą padariusią VRk pirmininkę L.Matjošaitytę. Prašėme pagarsinti spaudos konferencijoje apie veiksmus, susijusius su visuomenės interesu. Rinkimų įstatymas aiškiai parašo, kad dokumentai, pateikiamai pasibaigus terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais”.

N.Černiauskienę stebina, kad jau praėjo daugiau nei savaitė, tačiau nei prokuratūra, nei VRK nepriėmė jokių sprendimų dėl šių prašymų. „Labai keista, nes teismas paprastai reaguoja per parą”, – sakė N.Černiauskienė. Paklausta, ar ji tikisi, kad VRK pašalins ‘Laisvės partiją” iš rinkimų, N.Černiauskienė atsakė, kad ji padarys eksperimentą – po keturių metų paaukos vieną iš „platformų”, ir nuneš į VRK dokumentus pavėlavusi. Ir tada žiūrės, ar jie bus priimti.

„Laisvės partija” yra konservatorių satelitas, ji reikalinga koalicijai, todėl VRK ją ir įregistravo, pažeisdama įstatymus”, – mano N.Černiauskienė.

 

Lydžiu liudininkus, patariu – dėl Laisvės partijos neteisėto įregistravimo Seimo rinkimuose. Esu su liudininkais Policijoje.

 

 

 

Esant teigiamam sprendimui Laisvės partiją šalintų. Jos balsai pasiskirstytų proporcingai kitoms partijoms.

Labai tikiuosi – į apklausą bus iškviestas Naglis PuteikisSakalas Gorodeckis. Puteikis dabar nebeslėps faktų?

Pagal Seimo rinkimų įstatymo 38 str. 4 d. – po 17 val. priduoti dokumentai [paskutinę jų teikimo dieną] negali būti pripažinti pareiškiniais dokumentais.

Laisvės partija pateikdama dokumentus per kitus asmenis VRK nepateikė įgaliojimo pasirašyti dėl priduodamų dokumentų. Tą girdėjo ir matė Naglis Puteikis, Sakalas Gorodeckis. Įgaliojimą pristatė 20:30 – 21:00. Taip patvirtino ir VRK darbuotoja.

? 2020-10-13 d. 11:00 val. 3 Policijos komisariatas, Vilnius

Nendrė Černiauskienė pasakojo „Laisvam laikraščiui”, kad ji visai atsiktinai sužinojo, kad „Laisvės partija” pažeidė įstatymą – apie tai jai papasakojo toks vilnietis Antanas

 

Teisininkas Nerijus Bieliauskas : „BŪTŲ LIŪDNA, JEIGU NEŽINOTUME, KAD…

Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pareiškinius dokumentus, išskyrus užpildytus vardinius rinkėjų parašų rinkimo lapus, Vyriausioji rinkimų komisija pradeda priimti likus 83 dienoms ir baigia 17 valandą likus 65 dienoms iki rinkimų dienos. Dokumentai, pateikti pasibaigus pareiškinių dokumentų pateikimo terminui, negali būti pripažįstami pareiškiniais dokumentais.

Taigi, jeigu tai tiesa, apie ką kalbą aktyvūs Lietuvos piliečiai, kuriems ne vis tiek, kas vyksta jų valstybėje, tuomet turime dar vieną faktą, įrodantį, kad vieniems taikomos palankios išimtys, kai tuo tarpu kitiems net ir nesant įstatymuose ar Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų draudžiančių kandidatuoti į Seimą, neleidžiama dalyvauti rinkimuose”.

Facebook komentarai
});}(jQuery));