„Laisvą laikraštį” uždariusi ekspertė Aliona Gaidarovič drąsiai melavo ir apklausiama teisme

zeit 1024x512 1

zeit 1024x512 1

Aurimas Drižius

Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje portalą www.laisvaslaikrastis.lt uždariusi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (ŽEIT) „ekspertė” Aliona Gaidarovič drąsiai aiškino, kad ji pranešusi visoms telekomunikacijų bendrovėms, kad ŽEIT blokavimas po 72 valandų nebegalioja ir reikia portalą atblokuoti.

Tiesa, nė vienas interneto paslaugos tiekėjas to neva neišgirdo, ir portalas toliau blokuojamas jau daugiau nei aštuoni mėnesiai. Visokioms „Telia”, Bitės”, Tele2″ yra paduotas atskiras ieškinys dėl neteisėto spaudos smaugimo.
Mat portalą uždarė tokia kontora, kuri pasivadinusi „Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba“ (ZEIT). Jos „ekspertė“ Aliona Gaidarovič kovo 18 d. surašė pažymą, kad britų portalo www.off-quardian.org du straipsniai, kuriuos į lietuvių kalbą išvertė ir paviešino laisvaslaikrastis.lt, yra „dezinfomacija“. Todėl būtina šį dezinformacijos šaltinį tuoj pat uždaryti, ką visokios telios ir bitės iš karto ir padarė:

2022 03 18 S 288 kopija 1
2022 03 18 S 288 kopija 1

 

zeit 1024x512 1
„Laisvą laikraštį” uždariusi ekspertė Aliona Gaidarovič drąsiai melavo ir apklausiama teisme 2

Nors jokios dezinformacijos minėtuose straipsniuose nėra – ten tik britų žurnalistai pasijuokė iš Ukrainos „feikų” apie karą. Pvz., kompiuterinių žaidimų įrašai ukrainiečių pateikiami kaip pergalių prieš rusus įrodymai. Kitame straipnsyje, kuriame teigiama, kad „oro kontrolė virš Ukrainos reiškia NATO įsikišimą į karą”, išdėtoma, kodėl Ukrainos prašoma jos oro erdvės apsauga yra neįmanoma – tam NATO reikėtų numušinėti rusų lėktuvus, kas tuoj virstų trečiuoju pasauliniu karu:

Tačiau dezinformacijos specialistės surašė „aktą”, kad tai melas, ir iš karto užblokavo laisvą laikraštį. Neabejoju, kad jos veikė pagal komandą, tačiau padarė tai itin kvailai ir dabar joms pačioms teks srėbti košę, kurią privirė.
Dar balandį padaviau skundą teismui, kuris pradėtas nagrinėti tik praėjus aštuoniems mėnesiams. Teisme aiškėjo, kad visi ŽEIT veiksmai smaugiant laisvą spaudą buvo nusikalstami ir neteisėti.
Dezinformacijos specialistės iš ŽEIT rėmėsi nauju SEimo priimtu teisės aktu, kuris suteikė įgaliojimus ŽEIT 72 valandoms uždarinėti naujienų portalus, jeigu jie skleidžia melą. Tačiau įstatymas po 72 valandų ZEIT įpareigojo kreiptis į teismą dėl „dezinformacijos“ – teismas turėjo vertinti, ar tai pagrįsta. Kartu ŽEIT turėjo išsiųsti ir savo kūrybos vaisių ir suinteresuotiems asmenimis – tai yra mums. Kad žinotume, kuo esame kaltinami. Beje, ŽEIT spexcialistė Aliona teisme sakė, kad ši kontorėlė net neturi siųsti raštų tiems, kuriuos nubaudė – neva „įstatymai mūsų neįpareigoja”.
Nors įstatyme aiškiai pasakyta – uždarius portalą, ŽEIT turi per 72 valandas kreiptis į teismą, kad teismas įsitikintų, kad ŽEIT nemeluoja. Tačiau ŽEIT specialistės nieko panašaus nepadarė – nei kreipėsi į teismą, nei atsiuntė mums savo kūrybą. Tai, kad portalas uždarytas dėl ŽEIT bobelių saviveiklos, išgirdau iš dar vienos kontorėlės – tokios CSC Telekom, kuri mums nutraukė sutartį ir interneto ryšį. Vėlgi – dėl minėtos ZEIT saviveiklos.
Kodėl ŽEIT neparašė interneto tiekėjams, kad jos draudimas galioja tik 72 valandas? Specialistė Aliona Gaidarovič teisme aiškino, kad neva interneto operatoriai ir patys turėjo tai suprasti, ji čia nieko dėta, su kai kuriais kalbėjo. Specialistė drąsiai melavo ir teisme, sakė, kad „Telia” ir „Bitė” jau nebeblokuoja portalo, nors tai netiesa. Būtent todėl ŽEIT banditizmas galiojo ne 72 valandas, o aštuonis mėnesius – portalas blokuojamas iki šiol. Dar ironiškiau, kad Aliona neva net nežinojo, kad tai britų portalo straipsniai, nors nuorodos į juos buvo aiškiai pateiktos.
Dar juokingiau, kad Aliona, sužinojusi, kad jos melaginga ekspertizė yra apskųsta teismui, tuoj pat sureagavo, ir vėl ėmėsi „ekspertuoti“ kitas „Laisvo laikraščio“ publikacijas. Vėl surašė raštą, kad jau kiti straipsniai neva „dezinformacija“, ir atsiuntė man. Jai atrašiau, kad jos ekspertizės aktai yra apskųsti teismui, dėl jos veiksmų kreipiausi į prokuratūrą, todėl daugiau nieko neketinu aiškintis šiai „ekspertei“.
Pateikiame skaitytojoms Alionos Gaidarovič atsakymus į mano ir teisėjų klausimus:
Aliona Gaidarovič (A.G.): Pareiškėjas teigia, kad iki šiol jo laikraštis blokuojamas rašto S-288 pagrindu. Aš teigiu, ir aš turiu visus įrodymus, kad ne šito rašto pagrindu buvo užblokuotas portalas.
Teisėja : „Tai gal jūs tai pateikite savo paaiškinimuose?. Dabar klausimų stadija, pateikite klausimus ieškovo attsovui dėl ginčo esmės”
A.G. : „Man yra neaišku, ar jūms yra žinoma, kad ir vėliau dėl jūsų veiklos buvo vykdomas nagrinėjimas.
A.Drižius (A.D.) : „Aš iš trečijų asmenų sužinojua, kad teismas yra priėmęs nutartį vėl pagal kažkokią jūsų melagingą skundą. Kreipiausi į teismą, teismas atsakė, kad mes nesame šios bylos dalis. Be to, tai visiškai nesusiję su šia byla.
Tai jūms yra žinoma?
A.D. Man nieko nėra žinoma, nes teismas atsisakė mums pateikti tą nutartį tuo pagrindu, kad mes nesamoe bylos dalis. Be to, tai visiškai nesusiję su šia bylą, nes tas jūsų aktas iki šiol galioja.
A.G. : Ne, jis negalioja.
A.D. : Kaip jis negalioja? O kas jį panaikino?
Teisėja : jūs nesutinkate su skundu. Kokiais motyvias?
A. G. : Visų pirmą, tas raštas S-288 buvo adresuotas interneto paslaugos tiekėjams. Tai buvo padaryta todėl, kad tam tikrose portaluose, tarp jų ir laisvaslaikrastis.lt, buvo nustatyta, kad ten skelbiama draudžiamo tūrinio informacija. Atkreipiu dėmesį, kad niekur tame rašte ir atsiliepime teismui nėra nurodyta, kad tai dėl dezinformacijos. Ten nurodyta, kad netikslių ir sąmoningai iškraipytų faktų pagrindu buvo formuojama nuomonė, ir tai labiau susiję su karo propagavimu. Ne su dezinformacija, tačiau su karo propagavimu. Šis raštas rėmėsi Seimo patvirtinu nutarimu dėl nepaprastosios padėties, kuriuo ZEIT buvo nustatyta pareigą, pamačius įstatymo pažeidimą, kreiptis 72 valandoms interneto tiekėjams dėl užblokavimo. Visos interneto paslaugų tiekėjas informavo, kad gavo šį nutarimą ir informavo, kad blokuos tik 72 valandoms, ir vėliau blokuos, jeigu gaus teismo sankciją. Iš esmės taip ir buvo padaryta. Vėliau buvo sistemingai vydoma pareiškėjo veikla, kuri susijusi ir su dezinformacija ir karo propaganda. Vėliau keturių stebėsenos aktų pagrindu buvo kreiptasi į pareiškėją, jis pateikė paaiškinimus. Apie tą sprendimą pareiškėjas buvo informuotas, jis jų neskundė. Tų publikacijų buvo prašyta panaikinti, nes jos dezinformuojančios, jis jų nepanaikino, faktiškai sutikdamas su ZEIT sprendimu.
A.Drižius : nesąmonė, nieko panašaus nebuvo.
Aliona : „Tuo pagrindu ŽEIT kreipėsi į teismą jau pagal naują reglamentavimą, nes nuo balandžio 20 d. įsigaliojo 52 str. su kitokiais reikalavimais, negu buvo numatyta nutarime. ir pagal naują reglamenatvimą ZEIT gavo pagrindą tiesiog kreiptis į pareiškėją dėl jo daromo pažeidimo, ir jeigu nepašalima per aštuonias valandas, tada kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo kreiptis dėl blokavimo internete. Todėl aš teigiu, kad šiuo metu pareiškėjo portalas yra blokuojamas vkito teisės akto pagrindu.
A.DRižius : Jūs dabar sakote, kad blokavote portalą ne dėl dezinformacijos, tačiau rašte aiškiai pasakyta, kad reikia blokuoti portalą „dėl dezinformacijos”. Ar jūs bent skaitėte šią nutartį?
A.G. : Jo, ten buvo dar ir kitų interneto portalų, taip pat ir jūsų…gerbiamas jaunuoli, jūs leiskite man paaiškinti. Taip, ir jūsų portale buvo skelbiama dezinformacija.
A.DRižius, o kur šiuose straipsniuose yra dezinformacija? kas tai yra ? galite paaiškinti?
Aliona G. : tyčia skelbiama melaginga informacija.
A.D. Kur konkrečiai čia dezinformacija?
A.G. Jūs turite stebėsenos aktą. Ten viskas labai aiškiai išrašyta. Parašyta, kokiais dezinformacijos metodais naudojatės.
A.D. : Ar jūms žinoma, kad tai britų protalo publikacijos?
A. G. Aš skaičiau jūsų portalo informaciją.
A. D. Ten buvo aiški nuroda į britų portalą
Aš neatsimenu.
A.D. Jūms žinoma, kad pagal VIĮ atsako pirminis informacijos šaltinis?
A.G. Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos, o ne dėl dezinformacijos.
A.D. Tai yra tas pats. Kodėl interneto tiekėjų neinformavote, kad tas blokavimas galėjo galioti tik 72 valandas?
A. G. Interneto paslaugos tiekėjams turėjo būti žinoma, kokiais terminais tai turėjo būti daroma. Visos teisės aktų nuostatos nurodytos šiame rašte.
A. D. Kur jame nurodyta, kad raštas galioja tik 72 valandas?

A. G. Blanketinė nurodoa yra daroma į 2 str. pirmos dalies punktą. Ten neturi būti būtinai nurodyta galiojimas 72 valandos.
A. D. Interneto tiekėjas nesigilina, jis gavo nurodymą, ir jį vykdo

Įsttaymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
Teisėja : Raštas, kurį skundžia pareiškėjas, yra grindžiamas kovo 10 d. patikrinimo aktu. jame nurodytra, kad publikacijų tonas, dėstomi faktai ir aprašomos aplinkybės sukurtos tam, kad diksredituoti įvykius Ukrainoje. Gal galite nurodyti, kur yra nurodytas tas publikacijų tonas. Kokie dėstomi faktai? Kur tos aplinkybės? Nurodykite, kad teismas jas galėtų vertinti.

A. G. Kai surašomas stebėsenos aktas, prie jo pridedamos publikacijos.
Kur tos publikacijos?
A. G. Nu vat, nepridėjau. Bet tai vidinis dokumentas.
Ar nepridėjote teismui teikdami medžiagą?
Tai, geričiausiai.
O pareiškėjui pateikėte?
Ne, esmė tame, kad to stebėsenos akto mes net neteikėme pareiškėjui.
Teismas : Palaukite, pareiškėjas jūsų sprendimą grindžia kovo 17 d. jūsų sprendimu.
Tai ne sprendimas, tiesiog raštas
O sprendimas kur?
Sprendimo tuo metu dar nebuvo
Tai kaip jūs nurodėte blokuoti internete, nesant sprendimo?

Pagal tvarką mes galėjome trims paroms blokuoti preigą ir be teismo sprendimo
Tačiau jūs šiuo kovo 18 d. raštu darote kategorišką išvadą, o nesakote, kad dezinformacija galimai. Rašte jūs konstatuojate faktą – kad tai dezinformacija. Tą patį sakote ir kovo 10 d. patirkinimo akte. jeigu tai faktas, tai kur tos publikacijos?
 Tai kur tos tezės, kurios parodo tą toną? Nes ką teismas dabar turi vertinti?
Kai greitai kroviausi, tos publikacijos galėjo likti ant darbo stalo. Tačiau tas sprendimas net nebuvo skirtas pareiškėjui. Jis buvo skirtas visoms interneto bendrovėms.
Teismas : tačiau ar nemanote, kad tuo apribojate pareiškėjo teises? Kaip gali pareiškėjas žinoti apie tai, kad blokuojama jo svetainė. nes čia gi ne slaptas reikalas?

Teismas : ar pareišėkjui apskirtai nesiuntėte to sprendimo pagal sąrašą? kaip gali nežinoti pareiškėjas apie tai, kad blokuojama jo svetainė?
Alioną : Žiūrėkite, pareiškėjas ura interneto portalo valdytojas. O raštas skirtas intrerneto tiekėjams.
Teismas : o portalo savininkas?
Aliona ; ne, mes jo neiformavome.
Kodėl?
Mūsų įstatymas neįpareigoja.
Teismas : „O Viešojo administravimo įstatymas neįpareigojo”.
Aliona, Tiesiog buvo tokai teisės nuostata
Teismas : O kam sukelia pasėkmes šis raštas?
Ir vartotojams, ir rengėjui, skleidėjui
Teismas : tada ar jam neturi būti žinoma?
Aliona : Matomai, kad turėjo.
Teismas : O vertinant straipnsį, nereikia jo autoriaus paaiškinimo?
Aliona : turėjo būti stabdomas dezinformacijos ir karo propagandos skleidimas.
Teismas : kur tos publikacijos, ir kodėl jūs vertinote tą toną ir pan.?
Tiesiog..
Drižius : kodėl nesikreipėte į teismą, praėjus 72 valandoms?
Kreipėmės tačiau, vėliau
Teismas : ar šių publikacijų pagrindu?
Ir šių publikacijų pagrindu. Praėjus 72 valandoms mes į teismą nesikreipėme, nes tada buvo labai daug darbo.
Tai atblokavote, jeigu nesikreipėte į teismą? Kokie buvo jūsų veiksmai po 72 valandų?
Jokių veiksmų nebuvo.
Ar portalas buvo atblokuotas?

Taip, interneto tiekėjai kreipėsi į mus ir mes nurodėme atblokuoti.
Teismas ; ar tokie duomenys yra?
Oficialaus rašto visiems interneto tiekėjams nebuvo, buvo neoficialūs pokalbiai, skambučiai ir elektroniniai laiškai. jeigu nebuvo teismo sprendimo, tai atblokavo ir ta pati „Telia”, ir Bitė”. Visi pagrindiniai tiekėjai atblokavo pareiškėjo portalą
Drižius : atsakovė kiaurai meluoja, nes nė vienas jų neatblokavo mūsų portalo.

Teismas : Ar yra duomenų, kad buvo toks susirašinėjimas?
A. G. : Kai kuriuos turiu
Teismas ; ar galite parteikti teismui publikacijas ir visus jūsų dokumentus, susijusius su šiuo tyrimu? Ar pareiškėjas buvo informuotas apie pradėtą procedūrą?
Aliona ; ne, nebuvo.

 

Kitas teismo posėdis gruodžio 12 d.

Dar juokingiau, kad „ekspertė“ teismui net nepateikė minėtų straipsnių ir jų ekspertizės – tiesiog pamiršo. Todėl teismas neturi ką vertinti. Ekspertė įpareigota tai pateikti kitam posėdžiui

Facebook komentarai
});}(jQuery));