L. Stankūnaitės išsigalvojimus apie Deimantės Kedytės „traumaciją“ paneigia oficialūs pedagogų dokumentai

L. Stankūnaitės išsigalvojimus apie Deimantės Kedytės „traumaciją“ paneigia oficialūs pedagogų dokumentai

Posted: July 9, 2016 in Uncategorized

 

Laimutei Kedienei ir Vytautui Kedžiui buvo iškeltos bylos, kad jie neva 2010 07 01  -2011 liepos 10 traumavo savo mažametę anūkę Deimantę Kedytę, intelektualiai ją tvirkino, taip sutrikdė jos raidą, mąstymą, sužalojo psichologiškai, psichiškai. Prie šio išgalvoto ieškinio, kaltinimo nepridėtas joks tai įrodantis dokumentas.

Asmuo turi teisę į gynybą.

Paprašius Laimutę Kedienę pagrįsti, jog kaltinimai – iš piršto laužti, ir yra prokuratūros ir L. Stankūnaitės fantazijų vaisius, vaiko močiutė pateikė oficialius mokyklų, darželių, įsikūrusių Garliavoje, dokumentus,apie tai, jog 2011-2012 m. mergaitė buvo ypatingai gerai išsivysčiusi, protinga, o Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje netgi pripažinta daugiausiai knygų perskaičiusi mokinė.

„Mes skaitydavome knygas kartu, nes jai pirmoje klasėje kaip visiems buvo sunku. Tai atsisėdame būdavo ir skaitome. Todėl tiek pagyrimo raštų.“

Močiutė parodo ir pasiekimų knygelę, kurios paskutinis įrašas – 2012 05 16.

Pirmokams nerašomi pažymiai, o lipdomi lipdukai. Sprendžiant iš lipdukų,mergaitės loginis mąstymas buvo idealus, nes skaičiavo be klaidų.

Piešė, rašė, skaitė, rašė diktantus – beje, diktantus rašė irgi be klaidų.

Todėl klausimas – jeigu Černiausko kontora rašo ir rašo ieškinius, jog vaikas neišsivystęs, sutraumuotas, ir psichikos ligonis – kas jį sutraumavo?

Nes oficialūs valstybės akredituotų įstaigų dokumentai rodo, jog mergaitės išsivystymo lygis buvo aukštesnis, negu jos bendraamžių.

Spręskite patys. Tegul kalba dokumentai.

Dokumentas Nr.1. Deimantės Kedytės pasirengimas eiti į mokyklą – pedagoginė ekspertų komisijos išvada. (Pedagogas – tai aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Mokyklos direktorius – ne mažiau magistro diplomą turintis asmuo. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas turi ir specialiąsias kvalifikacijas. Tokių neturi Edita Žiobienė, Laimutė Stankūnaitė, Gintaras Černiauskas – nes jie nėra baigę pedagogikos mokslų, ir negali nuspręsti apie vaiko raidą.)

Garliavos lopšelio – darželio

Išvados apie vaiko kompetencijų išlavėjimą ir mokyklinę brandą rekomendacija

Dėl Deimantės Kedytės ugdymo

2011 05 30

Bendros žinios.

Gerai fiziškai išsivysčiusi, judri, aktyvi, mandagi.

Gražiai bendrauja su vaikais ir suaugusiaisiais. Greitai įsimena naują informaciją.

Vaiko pasiekimai ir brandumo mokyklai ypatumai (kas geriau sekasi, kas sunkiau pavyksta)

Mąsto logiškai, geba numatyti įvykių seką. Geba susikaupti, įvairias užduotis atlieka noriai.

PAŽĮSTA RAIDES, SKAITMENIS, GEOMETRINES FIGŪRAS. Gražiai piešia.

Išvada

Pasirengusi ugdymui mokykloje.

Rekomendacijos.

Puselėti vaiko individualumą, skatinti įvairiapusę saviraišką. Pritaikyti sukauptą patirtį, garantuoti sėkmės išgyvenimą.

Direktorė Rima Karalienė

Priešmokyklino ugdymo pedagogai Rūta Bartkevičienė

R. Jaknevičienė

Nors remiantis kaltinimu Laimutė Kedienė ištisai diena iš dienos traumavo ir intelektualiai tvirkino savo mažametę anūkę, tačiau ji nepasidavė neigiamai įtakai, jos raida nesutriko. Klausimas – kas tuomet meluoja? Šie dokumentuose pasirašę pedagogai? O kam jiems meluoti, jeigu jie turi vertinimo skalę, ir vertina vaiką? Kur čia parašyta, kad 2011 metais gegužės mėnesį vaikas buvo psichikos ligonis – kaip kad drąsiai rašinėja teismui Černiausko kontora, neva atstovaudami Laimutę Stankūnaitę?

Kur įvertinimas dėl žemesnio intelekto koeficiento, kur raidos sutrikimų nors 1 procentas?

Gražiai bendrauja, su vaikais ir suaugusiais – jeigu vaiko raida sutrikusi, jis nemoka bendrauti arba su vienais, arba su kitais, arba su visais.

Dokumentas Nr. 2

Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinė mokykla

Pagyrimo raštas

Deimantei Kedytei

1E klasė mokinei

Jaunajai knygos mylėtojai

2011-2012 mokslo metais perskaičiusiai daugiausiai knygų mokyklos bibliotekoje.

2012 m. gegužės 7 d.

 

Bibliotekininkės Rosita Sakalauskienė

Ona Kluodienė.

Atsakykite man į klausimą – o kam bibliotekininkėms meluoti? Na koks joms tikslas?

Ir kur čia tas raidos sutrikimas, jeigu pirmokas perskaitė daugiausiai knygų iš visos mokyklos mokinių?

Ir mokytojų? Kaip suprasti Černiausko ir Stankūnaitės išsigalvojimus?

Dokumentas Nr. 3

Kauno rajono Garliavos mokyklos – darželio direktorė patvirtina, kad Deimantė Kedytė buvo ugdoma „Varpelių“ grupėje ir subrendo mokyklai.

Direktorė Rima Karalienė. Registracijos Nr. 19

Garliava, 2011 m.

Leiskite paklausti – kur čia tas atsilikimas, ir siūlymas mokyti pagal adaptuotą programą – ką mums bandė įpiršti Černiauskas, Žiobienė, Tarvydienė, Degutienė, ir visi kiti?

Iš dokumentų matome, jog vaikas turi aukštesnį negu vidutinį intelektą.

Jeigu šiuo metu vaikas nemoka skaityti, ir skaičiuoti, ir yra kaip teigia Černiausko kontora savo begaliniuose ieškiniuose, kuriuose neprideda nei vieno dokumento, kad vaikas psichikos ligonis – kas jį susargdino?

Beje, gal užteko tos „specoperacijos“ ir vėliau „mylinčios motinos“, kuri pagal 2012 03 01 išvadą, iš viso nebeturėjo ryšio su vaiku – ir vaikas tikrai galėjo visam gyvenimui sutrikti?

Vaiką reikia išimti iš jį sargdinančios aplinkos.

Kur šiandien Žiobienės, Tarvydienės, Degutienės?

Facebook komentarai
});}(jQuery));