skip to Main Content

„Laisvas laikraštis“, 2012 m. sausio 14 d.

Stanislovas  Stulpinas

LNK Televizijos laidose „Abipus sienos“ pasirodžius „informa­to­riui“ Mindaugui Žalimui su savo sensacinga „išpažintimi“, kad jis žinojęs, jog D. Kedys ruošiasi nužudyti net 6  žmones, kad jis apie tai pranešęs aukštiems po­licijos departamento pareigū­nams, nurodydamas net tikslią datą ir laiką – aš net keturiuose sa­vo straipsniuose įrodinėjau, kad M. Žalimas viską meluoja.

 

Savo straipsniuose aš, pasiremdamas gilia įvykių analize ir faktais, teigiau, kad aš netikiu, kad aukšti policijos pareigūnai ar prokurorai, sužinoję visas rengiamų nužudymų detales, nebūtų užkirtę kelio tragedijai. Rašiau ir apie tai, kad M.Žalimas meluoja, kad Neringa Venskienė kurstė savo brolį ką nors žudyti, ar, kad žudė pats D. Kedys., tuo labiau žinodami, kad jų lauktų kalėjimas iki gyvos galvos, visuomenės pasmerkimas ir amžinas išsiskyrimas su artimaisiais ir mažamete mergaite. Nurodžiau, kad esu įsitikinęs, kad apšmeižtas yra ir D. Kedžio  neregys draugas Raimundas Ivanauskas.

Savo straipsniuose aš stengiausi atkreipti teisėsaugos institucijų ir visuomenės dėmesį į M. Žalimo pasirodymo „kaip Pilypas iš kanapių“ viešoje erdvėje aplinkybes.

M. Žalimas šiose laidose savo „išpažintį” pradėjo praėjus dviems metams nuo Kauno tragedijos – Aukščiausiojo teismo ruošiamo priimti sprendimo byloje dėl mergaitės seksualinio prievartavimo bei būsimo Kėdainių apylinkės teismo teisėjo Kondratjevo sprendimo mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo byloje išvakarėse.

Esu įsitikinęs, kad M. Žalimo pasirodymas laidose nebuvo atsitiktinis – jis buvo nusikaltėlių įtakojamų, galimai Generalinės prokuratūros ar VSD atskirų pareigūnų atsiųstas būtent tikslu galutinai susidoroti su N. Venckiene bei įtakoti norimų sprendimų šiose bylose priėmimą. Viskas buvo ir yra daroma, kad bylose tiesa niekada nebūtų išaiškinta, kad mergaitė būtų sugražinta A. Ūso „bendražygei“ bendrininkei L. Stankūnaitei, kad būtų atimta bet kokia galimybė pagrindinėms dar gyvoms pedofilijos liudytojoms ateityje prabilti.

Po šios laidos iškart LTV laidoje „Lietuva tiesiogiai“ „atsirado“ A. Sakalas ir A. Sadeckas. Laidoje tiesiogiai buvo pagrasinta valstybės perversmu, antru „paksogeitu“, jei nebus atsakomybėn patraukta Neringa Venckienė. 

Aš jau po pirmos laidos savo mintis raštiškai išdėsčiau tiek Generaliniam prokurorui, tiek ir Policijos departamento Generaliniam komisarui, atkreipdamas dėmesį, kad nereikia daryti skubių išvadų, kad nusikaltėliai siekdami savo tikslų visiškai sukompromituos jų pačių rankomis ir policiją ir prokuratūrą. Pateikiau visus argumentus. 

Deja, į tai nebuvo atkreiptas dėmesys, pradėtas ikiteisminis tyrimas, aukšti policijos pareigūnai priversti atsistatydinti, D. Kedžio draugas suimtas, M. Žalimui paskirta vadovybės apsauga.

Visiškai M. Žalimas save susikompromitavo duodamas interviu „Karšto Komentaro“ vyriausiajai redaktorei Giedrei Gorienei. Kaip rašiau-tikriausiai M. Žalimo „bosai“, interviu užsakovai, po šio interviu paviešinimo, pirštus graužia dėl per ilgo „informatoriaus“ liežuvio. 

Interviu M. Žalimas pareiškė, kad jokių pinigų nebuvo, kad jis iš Policijos departamento prisimena tik T. Ulpį, kad nebuvo ir jokių slaptai darytų su juo įrašų, kad jis pats D. Kedžio neįrašinėjęs…, kad laida tebuvusi V. Gaivenio „šou“. Tačiau jis ir toliau teigė, kad D. Kedį žudyti kursčiusi N. Venckienė.

Aš iškart savo straipsnyje atkreipiau dėmesį į šį interviu, rašydamas, kad jokios tiesos negali būti, jei ji ištisai persunkta melu, kad jis neatsirado „Karštame Komentare“ atsitiktinai, kad jis yra valstybės saugojamas „svarbus“ liudytojas ir be prokuratūros žinios nedaro jokių veiksmų.

Netikėtai 201-12-27 laidoje „Abipus Sienos“ Virginijus Gaivenis pareiškė, kad M. Žalimas tikrai yra melagis ir jį patį bei kitus laidos kūrėjus sąmoningai klaidino, keršydamas už tai, kad policija jam atsisakiusi padėti dėl jo paties padaryto nusikaltimo. Jis taip pat pareiškė, kad ir tiesa ir melas negali būti kartu, kad jis atsisako toliau ginti M. Žalimą.

M. Gaivenis pareiškė, kad jis susipažino su M.Žalimo apklausos protokolais (jų išrašus demonstravo ir laidoje). Paaiškėjo, kad savo apklausose M. Žalimas vos ne viską neigia, teigdamas, kad jis su jokiais aukštais policijos pareigūnais susitikęs nebuvo ir su jais nebendravo, kad J. Furmanavičiaus ir V. Naruševičienės  nužudymo išvakarėse, kaip anksčiau teigė, jis iš policijos departamento su niekuo nebuvo susitikęs ir jiems neskambinęs, ir apie ruošiamas žudynes tą dieną nieko niekam nepranešęs. 

M. Žalimas savo parodymuose teigia, kad jis tik kitą dieną – Spalio 5 susiskambino ir buvo susitikęs su kažkuo iš policijos departamento, bet nei jo pavardės nei telefono numerio nebeatsimenąs. Atkreipiu dėmesį į tai, kad  Spalio 5 d. 8 val. J. Furmanavičius jau buvo nušautas…

V. Gaivenis pareiškė, kad jis mano, kad M. Žalimas pavasarį bus teisiamas dėl padaryto nusikaltimo.

Aš Virginijaus Gaivenio norėčiau tik vieno paklausti, kokius jis slaptų pokalbių įrašus laidose demonstravo, nors ten taip pat nebuvo nė vieno žodžio apie ruošiamas žudynes ir iš kur jis juos gavo, nes tokiais slaptais įrašais galėjo disponuoti tik prokuratūra ir galimai VSD?

Ką visa tai reiškia?

Virginijus Gaivenis ir Giedrė Gorienė turi suprasti, o gal jau ir supranta, kad M. Žalimas atsirado tikrai neatsitiktinai. Jie privalo suprasti, kad įtakingi asmenys – nusikaltėliai prieš teismų sprendimus suprasdami, kad jiems iškilo mirtinas pavojus, pakilo į žutbūtinę kovą. 

Manau, kad tuo pačiu buvo nuspręsta sukompromituoti ir pašalinti vos ne pačius geriausius Policijos departamento pareigūnus – Policijos departamento vadovaujami padaliniai visoje šalyje tiria visas vaikų seksualinio išnaudojimo bylas.

Virginijui Gaiveniui prireikė vos ne dviejų mėnesių, kad jis suprastų, kad buvo nusikaltėlių  „vedžiojamas už nosies“. Manyčiau, kad tiek V. Gaivenis, tiek žurnalistė L. Lavastė  turėtų gerai susimąstyti ir pagalvoti ar ne tie patys šaltiniai jiems nuo pat tragedijos Kaune pradžios teikė visiškai klaidinančią, melagingą informaciją-kuo aš neabejoju?

Nusikaltėliai savo tikslą jau beveik pasiekė – visiškai sukompromituotas Policijos departamentas ir prokuratūra, šioms žinyboms mesti sunkūs kaltinimai vos ne bendrininkavimu nužudant J. Furmanavičių ir V. Naruševičienę.

Kompromituojami teismai

Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas V. Kondratjevas jau priėmė sunkiai protu suvokiamą, ignoruojantį Konstituciją, įstatymus ir Vaiko Teisių Konvenciją sprendimą nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su L. Stankūnaite ir, net nelaukiant sprendimo įsiteisėjimo, pažeisdamas visus įstatymus, nurodė, kad šią rašliavą (aš jos kitaip negaliu pavadinti) reikia skubiai vykdyti. Toks sprendimas buvo reikalingas tik įtakingiems nusikaltėliams.

Gerai, kad nusikaltėlių įtakai nepasidavė Aukščiausiojo teismo teisėjai, nuspręsdami, kad mergaitės seksualinio prievartavimo bylą reikia tirti toliau. 

Ką tik vaiko interesų užtikrinimą savo pareiškime akcentavo ir Gerbiama Prezidentė. Aš noriu tikėti, kad taip pareikšdama šalies vadovė visiems pasiūlė gerbti šalies įstatymus ir Vaiko Teisių Konvenciją, kuriuose yra nurodoma, kad visada tokiais atvejais turi būti išklausytas vaikas ir jo nuomonė yra svarbiausia, priimant sprendimus, kad vaikui negalima jokia prievarta.

Kelia tik nuostabą, Kauno Vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovės Birutės Daugėlienės pareiškimas, kad į vaiko norus nebus atsižvelgiama, kad „vaiko norai ne visada sutampa su jo interesais“.

Tai reiškia, kad B. Daugėlienė viešai pareiškė, kad neprivaloma vykdyti nei Konstitucijos, nei įstatymų, nei Konvencijos.

Aš norėčiau paklausti: kieno nurodymus Jūs vykdote, ponia B. Daugėliene? Ar Jums neatrodo, kad „ne tyčia“ pradėjote atstovauti ne vaiko, bet nusikaltėlių interesams.  

Gal galėtų atsakyti Generalinis prokuroras Darius Valys, kodėl dar tebėra suimtas Raimondas Ivanauskas, jau išaiškėjus, kad M. Žalimas yra provokatorius ir šmeižikas? Ar nėra toms pačioms jėgoms įtakojant, „laužiami reikalingi“ parodymai, nusprendus M. Žalimo melą kaip nors pritemti prie N. Venckienės ir D. Kedžio galutinio sukompromitavimo ir tuo mėginant įtakoti teismų sprendimus. 

Gal galėtų Generalinis prokuroras atsakyti, kodėl iki šiol jis dar asmeniškai neapklausė „Karšto Komentaro“ vyriausiosios redaktorės Giedrės Gorienės ir neišsiaiškino visų M. Žalimo atsiradimo „Karštame Komentare“ aplinkybių? Kaip supratau iš V. Gaivenio pareiškimo jis jau buvo apklaustas.

Kodėl bijoma ją apklausti? Gal todėl, kad Generalinė prokuratūra pati ir suorganizavo provokatoriaus „netikėtą“ apsireiškimą? Gal vyriausioji redaktorė, nesulaukusi kvietimo, ryšis pati visuomenei viską atskleisti?

Gal galėtų Generalinis prokuroras atsakyti, kokių jėgų Generalinė prokuratūra yra įtakojama? Koks šiame visame teisiniame nihilizme vaidmuo tenka Valstybės Saugumo Departamentui, žinant, kad visa eilė Prokuratūros ONKT departamento prokurorų yra apdovanoti VSD pasižymėjimų ženklais – „Nuopelnų kryžiais“, tame tarpe ir dabartinis ONKT departamento vyriausiasis prokuroras R. Mikelionis?

Ar neatrodo Generaliniam prokurorui, kad teisinę reformą reikėjo pradėti nuo ONKT departamento išvalymo nuo visų Valstybę ir prokuratūrą kompromituojančių pareigūnų, visokių dūdų..?

Ar jam neatrodo, kad visus ikiteisminius tyrimus dėl mergaitės seksualinio prievartavimo, J. Furmanavičiaus, V. Naruševičienės nužudymo, galimai nužudytų D. Kedžio ir A. Ūso, mergaitės seksualinio prievartavimo reikia pradėti iš naujo? Ar jam neatrodo, kad baudžiamojoje byloje yra daugiau negu sočiai įrodymų, kad L. Stankūnaitė bendrininkavo seksualiai prievartaujant savo dukrelę? Ar jam neatrodo, kad jai būtina pareikšti įtarimus ir bylą perduoti teismui, nes tik teismai vykdo teisingumą?

Ar jam neatrodo, kad reikalinga suformuoti šiems nusikaltimams ištirti visai naujas ikiteisminio tyrimo grupes į jas įtraukiant garbingus ir dorus pareigūnus nesusijusius su darbu ONKT departamente. Aš minėjau buvusio Generalinio prokuroro Kazio Pėdnyčios pavardę, jei jis sutiktų. 

Esu įsitikinęs, kad prokuratūroje ir teismuose dauguma pareigūnų yra garbingi mūsų valstybės piliečiai. Deja, kai kurie iš jų, matydami, kas mūsų valstybėje dedasi, bijo išreikšti savo nuomonę, nes pergyvena dėl savo ir savo artimųjų likimo.             

Gal galėtų Generalinis prokuroras Darius Valys atsakyti jį paskyrusiai Valstybės Vadovei, visai visuomenei-kiek dar ilgai tęsis visas šis teisinis nihilizmas, visa šių ikiteisminių tyrimų parodija? Kiek dar ilgai jis leis, kad visokie įtakingi nusikaltėliai kompromituotų visą Valstybę, teisėsaugos institucijas, įtakodami sau naudingų sprendimų priėmimą?

Jeigu mūsų Generalinis prokuroras nesugeba, nenori ar nedrįsta ką nors daryti, ar jis nemano, kad turėtų pasielgti garbingai ir atsistatydinti, suprasdamas, kad vadovauti keliems žmonėms nėra tas pats, kas staiga tapti tūkstantinio kolektyvo vadovu ir būti atsakingam už viso nusikalstamumo būklę šalyje.

Reikia pagaliau suprasti, kad tai kas dabar vyksta yra labai rimta. Pastoviai kompromituojama visa Valstybė. Grasinama net valstybės perversmu.

Man kelia nerimą ir precedento tarptautinėje erdvėje neturintis buvusio Prezidento poelgis, jo išleisti „dienoraščiai“ kurie tikrai Valstybei garbės nedaro, nes juose kompromituojami vos ne visi žymesni mūsų valstybės politikai. 

Aš labai nenustebau tokiu buvusio Prezidento poelgiu, žinant, kad jis dar eidamas atsakingas pareigas JAV, visus Lietuvos Nepriklausomybės kovotojus pardavinėjo KGB.  Manau, kad į tas pačias girnas papuoliau ir aš pats – buvau apipiltas purvu ir sutryptas. Norėčiau paklausti: Prezidente Valdai Adamkau, kas Jūs, kokioms jėgoms tarnaujate iki šiol. 

Manyčiau, kad galimai daug atsakymu slypi V. Adamkaus suformuotoje įtakos sferoje – kai kuriose teisėsaugos institucijose bei operatyvinėse tarnybose.

Deja, VSD nieko Valstybę žeminančio, niekinančio neįžiūri. Gal pribrendo laikas „reformuoti” ir šią žinybą?

Nenustebkite, jei ir su manimi bus galutinai susidorota, gal kokia avarija įvyks…

Baigdamas, norėčiau kreiptis į visą šalies žiniasklaida, garbingus prokurorus, teisėjus, kitus pareigūnus – būkite budrūs, nepasiduokite jokioms provokacijoms, neleiskite toliau žeminti savo Valstybės ir būti įtakojami bet kokių nusikalstamų jėgų.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));