Kviečiame į pilietinę akciją ,,Už taiką ir teisingumą”!

 

Kviečiame į pilietinę akciją ,,Už taiką ir teisingumą”!

 Vilniuje prie  LR Seimo ir LR prezidentūros šių metų rugsėjo 10 d. vyks akcija ,,Už taiką  ir teisingumą. Prie Seimo akcijos pradžia  nuo  13 val.  Vėliau-13.30-13.40 pajudama link LR prezidentūros Daukanto aikštėje. Ten akcija nuo 14 val. 

Renginį organizuoja Socialistinis Liaudies frontas (SLF), Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, Kovotojų už Lietuvą sąjunga ir kitos organizacijos.     Šiuo metu Lietuvoje vyksta masiniai žmogaus teisių pažeidimai (tame tarpe politinės represijos), žmonių skurdinimas ir jų išvarymas į Vakarus.   Vyksta ir karo kurstymas, neteisėtas vokiečių armijos ir kitų užsienio karinių dalinių įvedimas į Lietuvą (taip pažeidžiamas LR Konstitucijos 137 straipsnis). Be to, vyksta istorijos falsifikavimas ir masinis nacistinių nusikaltėlių garbinimas.  Pagrindinės renginio tezės :

Mes už  teisingumą ! Už tai, kad Seimas imtusį realių priemonių atstatyti socialinį teisingumą, kelti pensijas ir atlyginimus!

Už tai, kad Seimas  imtusį priemonių žaboti politines represijas-V. Titovo, G. Grabausko, O. Titorenko, Ž. Razmino, D. Šulco, S. Zagursko,  V. Lekstučio, P. Masilionio, A. Drižiaus  ir kitų aktyvių  piliečių persekiojimus!

Mes už tai, kad į korupcijos skandalus įsivėlusi Prezidentė trauktųsi iš posto!

Mes už taiką ir istorinę tiesą! Prieš ginklų pirkimo vajų!  Prieš nacistinių nusikaltėlių J. Krikštaponio, J. Noreikos-generolo Vėtros, J. Baltūsio-Žvejo, A. Ramanausko-Vanago, A. Starkaus-Montės, A.Slučkos- Šarūno bei kitų jų bendrininkų garbinimą !

Smulkesne informacija suteikiama telf:

Giedrius Grabauskas-Socialistinio Liaudies fronto (SLF)  pirmininkas –telf. 8606 33268

Donatas Šulcas-Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas-telf. 8608 00512

Vytautas Šustauskas-Kovotojų už Lietuvą sąjungos pirmininkas-telf. 8613 42242

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));