Valstiečiams – Valdo Vižinio ultimatumas

 
 
 
 
 
 
 
Valdas Vižinis
 
Papildyta 4 punktu. Šiandien.
 
Valstiečiai, darote rimtas klaidas, tik įspėju .. dar vienas minusas reikš dar vieno jūsų simpatiko mirtį. Esu jums uždėjęs tris. Jau nebegalite klysti.
1. Jūs siekiate suteikti dvigubą pilietybę žmonėms, negyvenantiems su mumis ir taip lemti mano gyvenimą. Jūs tai darote dėl NAUDOS. Tai nepriimtina.
2. Jūs kertate mūsų savastį – miškus. Nes miškai tai MES. Ir darote tai dėl NAUDOS. Tai nepriimtina.
3. Mūsų sienos, kurias privalome ginti, yra mūsų kalba ir mūsų raštas. Tą aukojate. Traukiatės. Lenkams. Dėl NAUDOS. Tai nepriimtina. 
4. Švietime gilinate rūšiavimą pagal turtą vaikus. Todėl vieni auga su pranašumo jausmu, kiti – neteisybės. Nežinau kodėl tai darote. Bet tai nepriimtina.
 
Tai viskas ką norėjau pasakyti. Žinau – jūsų nemažai drauguose. Ir dar.. redaguosiu tekstą su papildomais draugų pastebėjimais
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 2016 m. LR Seimo rinkimų programa
 
2.2.2 .Darni miškų politika
LVŽS, siekdama užtikrinti miško ekosistemų tvarumą, biologinę įvairovę bei racionalų ir tvarų miško išteklių naudojimą, įvertinusi miškininkų, miškų savininkų, gamtininkų, bendruomenių, kaimų, miestelių ir miestų gyventojų poreikius, siekdama subalansuoti aplinkosaugines ir ekonomines veiklas miškuose ir saugomose teritorijose, įsipareigoja nuosekliai vykdyti tvarią ir subalansuotą miškų ūkio politiką, lygiavertį dėmesį skiriant ekologinių, ekonominių ir socialinių miškų funkcijų užtikrinimui ir suderinamumui, o miškus vertinti kaip valstybės turtą ir išteklių, kuris privalo būti nuolat gausinamas ir racionaliai naudojamas, tam pasiekti numato šias priemones: 
j) Sieksime, jog valstybinės reikšmės miškai būtų naudojami tik tiek, kiek yra reikalinga vietinei medienos pramonei. Dėl valstybinių miškų naudojimo būdo bei apimčių svarus žodis turi tekti vietos savivaldai ir bendruomenėms, kurių gyvenamoje aplinkoje yra konkretūs miškai; 
l) Sieksime riboti didžiausią žalą miškams darančius plynuosius kirtimus ir miškų kultūrinimą. Sieksime įtvirtinti nuostatą, jog neplynieji miško kirtimai sudarytų ne mažiau nei 70 proc. visų pagrindinių kirtimų, pirmiausia plynųjų kirtimų atsisakant saugomose teritorijose. Leidžiami plynieji kirtimai turėtų būti nedidelio ploto, prioritetą teikiant kraštovaizdžio formavimo kirtimams, natūraliam miško ataugimui išsaugant esamas augimvietes;
Facebook komentarai
});}(jQuery));