Kur Prancūzijoje gyvena parduotas vaikas – Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie SADM „nežino“ arba nenori žinoti

Kur Prancūzijoje gyvena parduotas vaikas – Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie SADM „nežino“ arba nenori žinoti

Kristina Sulikienė

 

 

Kai Lietuvoje dingsta KAŽKIENO vaikai, niekam neva neskauda. Kai 2009 metais iš Lietuvos buvo dingusių 780 vaikų, tai „tik statistika“. Buvo išvystytas vieno vaiko  projektas, kuris aišku, nugeso, nes tai yra nežmoniška. Tas vaikas ir teberūpi tik tokiems kaip aš: kurių pačių šeimoje įvykusi skaudi nelaimė – be žinios iš Lietuvos 2012 metais dingo mano tėvų vienintelė anūkė Deimilė Rimantė Apanavičiūtė. Atsidūrė Prancūzijoje, ir vos nebuvo įvaikinta, visoms „vaikų teisių gynimo“ tarnyboms atkakliai slepiant nuo mūsų, giminaičių, informaciją, bei į akis meluojant, jog „prancūzai jokios informacijos neteikia,mes nežinome vaiko statuso“. Teko rašyti netgi pačiai Marinei le Pen. Gerai, kad ne Romos popiežiui. Nors juokai juokais, matyt tik jie du padėti ir tegali, kai bedantė tarnyba iš viso yra neįgali, ir nieko nesugeba nei sužinoti, nei moka užsienio kalbų – kad susirašinėtų. 

Kai dingo mano tėvų vienintelė anūkė Deimilė Rimantė Apanavičiūtė, atrodė skaudės – bent Vytauto Didžiojo universitetui, o gal Muzikos ir teatro akademijai.

Arba bent jau Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Kur tau.

Išduosiu,ką aš čia darau – ogi atkuriu dukterėčia ryšį su Lietuva.

Juk paslaugi vaikų pardavimo kontora, dabar jau gi globojama Kristinos Paulikės ir Lino Kukuraičio, kuriam įkvėpimą šiai šventai veiklai įkvepia jo gilus tikėjimas Dievu ir jo asmeninė meilė savo asmeniškiems vaikams, kurių turi 5 – turbūt dėl to meilės kitiems vaikams nebeužtenka – labai gudri: jie nei vieno vaiko (išskyrus neseniai iš Norvegijos) negelbėjo, prisidengdami  „3 mėnesių  senatimi“.

Mat per tiek laiko vaikas pasidaro „nebe Lietuvos klientas“. O tada jį galima parduoti, atiduoti globai, įvaikinti, arba palikti su vaiko grobiku, kad paskui iš to grobiko ten kur nors tarnybos atimtų.

Taigi,mano dukterėčią mūsų vaikų pardavinėjimo kontora, skambiai besivadinanti „Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie SADM“, laiko „Prancūzijos reikalu“, nesvarbu,kad gimusi Lietuvoje, Lietuvos pilietė, turi 4 senelius Lietuvoje (socialiniai ryšiai yra). Vienas iš senelių netgi globos išvadą spėjo gauti, prieš ateinant nurodymui „jokiu būdu niekam neduoti globos išvadų, kad netyčia nesugalvotų susigrąžinti iš įvaikinimo“.

Jiems nesvarbu, jie visur  kiša tą faktą, kad vaikas jau seniai nebegyvena Lietuvoje. Ir prašo prancūzų neginti vaiko ir jo neperdavinėti į Lietuvą.

Prancūzai, matydami tokį atkaklų  vaiko atsisakymą iš Lietuvos pusės, juk neprievartaus tos Lietuvos. Ypač kad minėta institucija jau 3 metai nesugeba paaiškinti, kodėl atsakingos įstaigos, būsimiems globėjams praėjus visus kursus ir atsakius į  500 klausimų, iškentus netgi 2 įkyrius apsilankymus namuose, kur kursų vadovės kišosi į asmeninį gyvenimą, ir apžiūrinėjo netgi asmenines nuotraukas –  niekaip neatsiunčia  globos išvados, nors Vyriausybės nutarimas numato, kad išvada turėjo būti surašyta per 30 dienų,taigi, 2014 12 22.

Vietoj  to ši įstaiga atrašinėjo arba kažkokias nesąmones, arba siūlė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo – na, kad teko važinėti į kursus, kurių  vedančiųjų jie neva negali priversti parašyti išvados. Neva nėra jokių instrumentų. Priminsiu, jog  tai ta pati Daiva Matulevičiūtė, kuri rašinėjo nesąmones Garliavoje, jog „Deimantės Kedytės ir Laimutės Stankūnaitės ryšys visiškai nutrūkęs“. Ar jūs girdėjote, jog šitai Daivai būtų iškelta nors viena byla dėl melagingų išvadų? (Beje, ar žinojote jog Laimutė Stankūnaitė padavusi Lietuvą į teismą EŽTT, ir ten tikrai bus išlinksniuota minėta Daiva Matulevičiūtė – juk ji rašinėjo nesąmoningas išvadas, ir tokiu būdu  sudarė Neringai Venckienei iliuziją, jog jai pavyks išlaikyti vaiką pas save? Prisipažinsiu, ir aš ta nesąmoninga išvada tikėjau. Juk net Birutė Daugėlienė patvirtino, tiesiaiį kameras. Už tai, kad paviešinau tai, ką sakė Birutė Daugėlienė, man buvo iškelta baudžiamoji byla dėl Laimutės Stankūnaitės „sekimo“.)

Ne tai, klano statytinė – ką jai liepia, ji tuo metu rašo. Reikėjo sukelti įtampą Klonio gatvėje – juk žmonės tikėjo jos „išvada“, kuri, paaiškėjo, buvo melaginga. Nes vaiką nepaisant šios išvados, vis tiek paėmė. Vadinasi, minimalus ryšys su mama buvo, kad ir koks jis trapus. (Net visiškai asocialūs tėvai išlaiko ryšį su vaiku, todėl daugelis ir nepatikėjo, jog šioje istorijoje jis „visiškai nutrūkęs“. )

Bent vienpusis tas ryšys – motina nori vaiko. Jau yra keli procentai meilės. Jau rodomos pastangos. Kad ir kokiu iškreiptu ir smurtiniu būdu. 

Taigi, belieka paviešinti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM pastangas visaip trukdyti Deimilei Rimantei Apanavičiūtei turėti ryšius su Lietuva. Nuliūdinsiu vaikų prekybos kontorą – minėta mergaitė skirtingų teisėjų nutartimis jau įtraukta net į 2 paveldėjimo bylas. Vienoje byloje pati teisėja pareiškėjai liepė tikslinti pareiškimą, ir įtraukti visus suinteresuotuosius asmenis. Ne, seneliai nemirė – čia vyksta  seni klausimai dėl mano pačios senelių palikimo, ir mergaitė yra šalis.

Vietoj to, kad gintų vaiko teises, ši įstaiga rašinėja absoliučias nesąmones. Nors ten yra įsteigta berods 10 etatų, šitie etatai nesugeba nieko normaliai dirbti.

O, pasakoja nukentėjusios motinos nuo šios įstaigos, ši įstaiga drįsta rašinėti UK (Jungtinės karalystės) teismams, kad vaiko grąžinimas į Lietuvą neatitinka jo interesų, nes neva tai yra labai skurdi šalis.

Ir rašo  nuo mūsų Lietuvos, gaudamos algą iš Lietuvos valstybės, būdamos valstybės tarnautojomis. Ir neatsako jokia tvarka.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));