„Konstitucijos garantas” buvo pasirengęs pasirašyti prievartinio vakcinavimo įstatymą

garantas

Pedofilija yra psichinė liga. PREZIDENTOFILIJA, manau, irgi

Tarptautinėje ligų klasifikacijoje pedofilija yra aprašyta kaip sutrikimas arba, kitaip tariant, liga. Šios ligos šifras – F65.4.

Tai rimta liga, turinti labai blogas pasekmes visuomenei. Visgi Lietuvoje mes turime žymiai plačiau išplitusią bėdą (galbūt ligą?) pavadinimu PREZIDENTOFILIJA. Šio taiklaus termino autorystė, jei neklystu, priklauso žurnalistui Mariui Jonaičiui. Pagarba jam už tai!

Kadangi medicinos mokslas nestovi vietoje, šis itin taikliai įvardintas psichinis sutrikimas galbūt irgi ateityje bus įtrauktas į Tarptautinę ligų klasifikaciją. O aptariamo sutrikimo išplitimo Lietuvoje mastai yra stulbinantys. Reikia įrodymų? Prašom!

Kaip skelbia mūsų valstybinis oficiozas LRT, nuoroda – https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1587526/prezidento-patareja-esant-poreikiui-galima-taikyti-reikalavima-medikams-privalomai-pasiskiepyti – tiksli citata: „Prezidento vyriausioji patarėja Irena Segalovičienė tvirtina, kad prezidentas PRITARIA siūlymui medikams ir socialiniams darbuotojams taikyti privalomą skiepijimą nuo COVID-19 ligos.

Vyriausybė antradienį (pastaba: 2022 m. sausio 11 d.) Seimui pateikė pataisas, numatančias medikams ir socialiniams darbuotojams taikyti privalomą skiepijimą nuo COVID-19 ligos. PRIVALOMA vakcinacija būtų įvesta asmenims, teikiantiems paslaugas sveikatos priežiūros bei socialinės globos įstaigose, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose teikiantiems valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas bei į namus vykstantiems socialiniams darbuotojams. Jei asmuo nesutiks skiepytis ir darbo pobūdis leis, jis galės būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu, jei ne – perkeliamas į kitas pareigas, kurioms nereikia skiepytis, o jei tokios galimybės nėra – nušalinamas nuo darbo nemokant atlyginimo.

Įgyti IMUNITETĄ asmuo privalės ne ilgiau kaip iki Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos ar karantino visoje Lietuvos teritorijoje pabaigos.

Numatoma, kad, praėjus trims mėnesiams nuo nušalinimo pradžios, darbdavys galės nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėdamas išeitinės išmokos. Numatoma, kad reikalavimas įsigaliotų vasario 14 d.” (citatos pabaiga).

Kertinė sąvoka: IMUNITETAS. Koks šios sąvokos turinys?

  • teisine prasme imunitetas reiškia, kad teisinį imunitetą turintieji asmenys NEGALI būti suimti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn, negali jokiu kitokiu būdu būti suvaržyta jų laisvė: Respublikos Prezidento, Seimo ir Vyriausybės narių, teisėjų, ambasadorių ir kitų aukšto rango pareigūnų;
  • medicinine prasme imunitetas reiškia, kad imunizuoti asmenys NEGALI užsikrėsti, susirgti, perduoti ir platinti ligos, nuo kurios jie buvo paskiepyti (imunizuoti). Tai ir yra imunizacijos paskirtis ir esmė.

Ar esate girdėję nors vieną atvejį, kad nors vienas iš šimtų milijonų vaikų ar suaugusiųjų, tarybiniais laikais paskiepytų nuo raupų, tymų, difterijos ir kitų „senovinių” ligų, būtų susirgęs šiomis ligomis?

Tuo tarpu akivaizdus, nepaneigiamas ir visuotinai OFICIALIAI pripažintas faktas yra tas, jog pastarųjų vienerių metų bėgyje milijonai žmonių visame pasaulyje, gavę po dvi ir netgi tris eksperimentinio receptinio genų inžinerijos preparato dozes, susirgo liga, nuo kurios jie buvo „imunizuoti”. Negana to – ir tai svarbiausia – „imunizuoti” asmenys perduoda ir platina virusą visuomenėje.

Nepaisant to, mūsų Konstitucijos garantas (tikslumo dėlei derėtų rašyti kabutėse) viešai PRITARIA, kad įstatymu būtų įtvirtinta PRIEVOLĖ išvardytų profesijų asmenims priverstiniu būdu įgyti imunitetą. Klausimas: kokį imunitetą, nuo ko?

Jeigu imuniteto sąvoka yra iš esmės paneigiama (imunitetas, kuris realybėje neegzistuoja!), kodėl gi identiškas šios sąvokos traktavimas neturėtų būti taikomas teisiniam imunitetui? Čia pamąstymui.

Tuo tarpu „Konstitucijos garantas”, viešai ir ciniškai trypiantis Konstituciją ir fundamentaliąsias žmogaus teises, įtvirtintas ES Pagrindinių Teisių Chartijoje (Charter of Fundamental Rights of the European Union), kuri yra vienas svarbiausiųjų Hagos Tarptautinio Baudžiamojo Tribunolo teisinių instrumentų (https://www.legal-tools.org/doc/j00z87/pdf/) – lyg niekur nieko tebėra populiariausias valstybės politikas, o ištikimų chunveibinų minia pasiruošusi ginti jį nuo „puolančių priešiškų jėgų” iš Vyriausybės ir Seimo.

Kuo gi galima paaiškinti šį prezidentofilijos fenomeną? Masiniu kognityviniu disonansu? O gal viskas daug paprasčiau: gal paaiškinimas glūdi mūsų tautinėje savimonėje, kurios tiksliausia išraiška yra alegoriškai perteikta J. Biliūno apsakyme „Brisiaus galas”? Apsakymo epilogas: „Brisius suprato, dėl ko šeimininkas jį nušovė, bet niekaip nesuprato, kodėl šeimininkas nuo jo bėgo. Juk jis prieš mirdamas tenorėjo paskutinį kartą šeimininkui kojas palaižyti.”

Mielieji prezidentofilai: prieš susileisdami eilinę dozę, paskubėkite savo šeimininkui kojas palaižyti. Visomis prasmėmis. Nes vėliau galite ir nebespėti: arba dozė suveiks, arba šeimininkas atsidurs ten, kur jam ir vieta.

Bet tai jau atskiro straipsnio tema – KAM SKAMBA TRIBUNOLO VARPAI.

_____________________________

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));