KONKURENCIJOS TARYBA SKELBIA DUOMENIS APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ, SUTEIKTĄ NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIAM LIETUVOS VERSLUI

KONKURENCIJOS TARYBA SKELBIA DUOMENIS APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ, SUTEIKTĄ NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIAM LIETUVOS VERSLUI

Siekdama atverti visuomenei duomenis apie tai, kokia dalimi valstybės pagalbos jau pasinaudojo nuo COVID-19 nukentėjęs Lietuvos verslas, Konkurencijos taryba skelbia informaciją apie išmokėtą paramą.

Pagalba nuo COVID-19 nukentėjusioms Lietuvos įmonėms teikiama pagal specialų Europos Komisijos (EK) patvirtintą Laikinosios valstybės pagalbos priemonių komunikatą, kuris leidžia ES narėms pasinaudoti lankstesne valstybės pagalbos suteikimo tvarka ir užtikrinti įmonių likvidumą, išsaugoti ekonominės veiklos tęstinumą per ir po COVID-19 protrūkio.

Komunikate numatyta 11 rūšių pagalba įmonėms: tiesioginės dotacijos, subsidijos ir mokestinės lengvatos; paskolų garantijos; subsidijuojamos paskolų palūkanų normos; garantijos ir paskolos, teikiamos per kredito ar kitas finansų įstaigas; trumpalaikis eksporto kredito draudimas; pagalba su COVID-19 susijusiems moksliniams tyrimams ir plėtrai; bandymo ir gamybos apimties didinimo infrastruktūrai skirta investicinė pagalba; investicinė pagalba kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai; mokesčių ir (arba) socialinio draudimo įmokų atidėjimo forma teikiama pagalba; darbo užmokesčio subsidijomis darbuotojams, siekiant išvengti atleidimo iš darbo per COVID-19 protrūkį, teikiama pagalba; rekapitalizavimo priemonės.

Institucijos paskelbta informacija apie išmokėtą paramą nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiam Lietuvos verslui pateikta pagal Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenis, kurie nuolat atnaujinami. Pagalbos teikėjai duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą į registrą pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo ją suteikti.

ES valstybės pagalbos taisyklės nustato pareigą šalims narėms teikti valstybės pagalbą tik gavus EK pritarimą arba tam tikrais atvejais informavus EK apie tokių priemonių buvimą. Konkurencijos taryba yra koordinuojanti institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės, klausimais. Ji atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę, tarpininkauja Lietuvos institucijoms bendraujant su EK dėl valstybės pagalbos klausimų, teikia valstybės pagalbos teikėjams rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą bei tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

Konkurencijos taryba šiuo metu aktyviai konsultuoja valdžios institucijas dėl valstybės pagalbos  taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis. Kilus klausimų, prašoma kreiptis el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KONKURENCIJOS TARYBOS KOMUNIKACIJOS SKYRIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
Facebook komentarai
});}(jQuery));