Konkurencijos taryba: Šiaulių m. savivaldybė daugiau nei dešimtmetį privilegijavo UAB „Busturas“

Konkurencijos taryba: Šiaulių m. savivaldybė daugiau nei dešimtmetį privilegijavo UAB „Busturas“

 

Konkurencijos taryba nutarė, kad Šiaulių miesto savivaldybės sprendimai, kuriais ji be konkurso pavedė UAB „Busturas“ teikti keleivių vežimo paslaugas, pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Savivaldybė pavedė UAB „Busturas“ teikti keleivių vežimo paslaugas 31 maršrutu Šiaulių mieste net neįvertinusi, ar buvo ir kitų ūkio subjektų, norinčių ir galinčių teikti minėtas paslaugas. Savivaldybė neorganizavo nei konkurso, nei kitos konkurencingos procedūros vežėjams ir neužtikrino galimybės kitiems ūkio subjektams konkuruoti dėl šių paslaugų teikimo.

Konkurencijos taryba tyrimo metu nustatė, kad rinkoje be UAB „Busturas“ buvo vežėjų, galėjusių teikti keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais paslaugas.

„Savivaldybės sprendimai sukūrė skirtingas konkurencijos sąlygas ūkio subjektams norėjusiems teikti keleivių vežimo paslaugas Šiaulių mieste ir diskriminavo kitus potencialius paslaugų teikėjus.“ – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Konkurencijos taryba taip pat primena 2015 m. sausio 15 d. Konstitucinio teismo išaiškinimą: vežėjas ne konkurso būdu gali būti parinktas tik tuomet, jei kiti vežėjai nenorėtų arba negalėtų suteikti paslaugos ir patenkinti bendruosius interesus. Konstitucinio teismo nutarime pabrėžiama, kad net ir tokia vežėjo parinkimo tvarka negali privilegijuoti arba diskriminuoti atskirų ūkio subjektų ar jų grupių.

„Konkurencijos taryba savo tyrimuose dažnai susiduria su ydinga praktika, kai savivaldybės, sudaro sutartis tik su tam tikrais vežėjais ir nesuteikia galimybių kitoms įmonėms dalyvauti sąžiningoje konkurencinėje kovoje. Nuoširdžiai tikimės, kad mūsų nutarimas dėl konkurenciją ribojusių Šiaulių miesto savivaldybės sprendimų paskatins visas savivaldybes laikytis Konstitucinio teismo nutarimo ir tokio pobūdžio tyrimų kasmet vis mažės“ – pažymi Šarūnas Keserauskas.

Konkurencijos taryba įpareigojo Šiaulių miesto savivaldybę:

– ne vėliau kaip per 6 mėnesius panaikinti konkurenciją ribojančius sprendimus;

– organizuoti konkursą keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutams aptarnauti;

Per pastaruosius penkerius metus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų taryba priėmė 23 nutarimus dėl viešųjų subjektų sprendimų ir 21 – dėl ūkio subjektų veiksmų.

2015 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė paskelbė iniciatyvą pakeisti Konkurencijos įstatymą ir numatyti baudas viešojo administravimo subjektams už šio įstatymo pažeidimus. Konkurencijos taryba iki šiol už viešųjų subjektų įvykdytus konkurencijos teisės pažeidimus baudų skirti negali. Konkurencijos įstatymo pataisos šiuo metu yra pateiktos Lietuvos Respublikos Seimui.

Šis Konkurencijos tarybos nutarimas yra skelbiamas institucijos svetainės skiltyje „Naujausi nutarimai“.

 

Viktorija Urbonavičiūtė

Komunikacijos sk. vedėja

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Facebook komentarai
});}(jQuery));