chebra

chebra

Vis pagalvoju, kodėl jie taip elgiasi? Jų žodynas toks, kad kartais apima svetimos gėdos jausmas. Ir jis, kaip taisyklė, būna nukreiptas prieš kitaip mąstančius. Na negi neįmanoma pasitelkti faktų ir argumentų kalbą? Negi jie daugiau niekaip kitaip nesugeba išreikšti savo nuomonės? Kokiu reikia būti „puvėsiu”, kad žmonės, kurie nieko blogo asmeniškai tau nėra padarę, vadinti tokiais epitetais, kad jo ma jo. Jie ištikro nelaimingi? Nes už pinigus to taip natūraliai nepadarytum. O gal…
Kodėl žmonėms kyla noras tyčiotis, žeminti, išjuokti kitus?
Psichologo Mariaus Daugelavičiaus komentaras:
– Patyčios, žeminimas yra tam tikra agresijos ir susidorojimo forma. Noras tyčiotis ar žeminti dažniau atsiranda tiems žmonėms, kurie patys kada nors yra patyrę patyčias ar buvo skaudžiai pažeminti. Tai tarsi ydingas užburtas ratas. Nes tie, kurie patyčias patyrė vaikystėje ar net jau ir brandžiame amžiuje, linkę jomis „apdovanoti“ ir kitus. Tai noras atkeršyti žmonėms ir pasauliui už paties patirtą agresiją. Kita galimybė, kodėl pradedame tyčiotis ar žeminti kitus, – pavojus, grėsmė. Tai gali būti manymas, kad kiti yra už mus geresni, pranašesni, stiprūs konkurentai, arba tiesiog bijome netekti darbo vietos dėl kokių nors savo menkų kompetencijų, pavydime kitiems.
Lieka tik išreikšti jiems užuojautą dėl jų patirtų traumų, meilės trūkumo, narciziškumo, kompleksų, nesugebėjimo kalbėti argumentais, nepilnavertiškumo jausmo, savivertės stokos ar dar kitų priežaščių…
Facebook komentarai
});}(jQuery));