VRK pirmininkė L. Matjošaitytė neslepia: „vienas rinkėjas Seimo rinkimuose galėjo balsuoti daug kartų”

vrk

vrk

VRK pirmininkė Matjošaitytė neslepia: „vienas rinkėjas Seimo rinkimuose galėjo balsuoti daug kartų”

Šiandien Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Matijošaitytė spaudos konferencijoje, atsakydama į rinkimų stebėtojo Vytauto Navaičio klausimą, atsakė, kad vienas žmogus gali kelis kartus balsuoti Seimo rinkimuose ir kad neva įstatymas tokią galimybę numato:

Spaudos konferencijoje į Matjošaitytę kreipėsi rinkimų stebėtojas Vytautas Navaitis, kuris teigė, kad „spalio 6 d/ aš balsavau išankstinio balsavimo būdu. Kitą dieną, jau kaip rinkimų stebėtojas, pabandžiau užsiregistruoti dar kartą. Kompiuterinė programa man suteikė galimybę dalyvauti rinkimuose dar kartą. Turiu išsaugojęs registracijos kompiuterinius vaizdus. Norėdamas išsiaiškinti, kaip tas pats asmuo gali balsuoti du kartus, nedelsdamas atvykau į VRK. Tačiau į VRK nebuvau įleistas, o išsiaiškinti telefonu nepavyko. Man buvo pasiūlya stebėti kitką – ne aiškintis programines rinkimų klastojimo galimybes. Po to, kai VRK spaudos konferencijos patalpoje paprašiau jūsų, gerb. Matjošaityte, atsakyti į klausimą, kodėl ne visiems stebėtojams suteikiama teisė stebėti rinkimų preigą, jūs neatsakėte į klausimą, bet pareikalavote gražinti stebėtojo pažymėjimą. Prašau mano gražinto pažymėjimo nepamęsti, nes pagal įstatymą rinkimų stebėtojo pažymėjimas gali būti panaikintas, jeigu stebėtojas pažeidžia įstatymus. Todėl klausiu – ar rinkimų teisę turinčių asmenų duomenų apskaita yar autoamtinė, ar rankinė – pasirinktinė? Kaip komiuterinė programa gali suteikti galimybę tam pačiam asmeniui dalyvauti rinkimuose antrą kartą? ir kodėl VRK patalpose negalima neužduoti nesuderintų su VRK pirmininke klausimų? Kurį iš rinkimų įstatymo punktą, jūsų manymu, aš pažeidžiau ir kokią teismo nutartimi buvo pripažinta, kad užduoti klausimą VRK pirmininkei yra įstatymo pažeidimas.  Ar jūms reikalingi tik „sąrašiniai” stebėtojai, ar tie, kurie pastebi sistemines rinkimų klastojimo galimybes?

Į ka L.Majošaitytė atsakė : „kadangi klausimas keliamas, ar galima balsuoti kelis kartus, tai jeigu asmuo balsavo iš anksto, tai jis gali pakeisti savo valią ir rinkimų dieną. Tokiu atveju yra užskaitomas paskutinis rinkėjo balsas. Kadangi VRK turi savo informacinę sistemą ir elektroninius rinkėjų sąrašus, ir jeigu rinkėjas atvyko į rinkimų apylinkę ir joje balsavo, tokiu atveju išankstinio balsavimo vokas nėra atplėšiamas ir rinkėjo balsas nėra skaičiuojamas. Seimo rinkimų įstatymas tuos dalykus numato. Kas nežino, galiu pasakyti, kad vakar šis asmuo dalyvavo spaudos konferencijoje, o vėliau tiesioginės transliacijos metu jūs kėlėte triukšmą. Buvo trikdomas įstaigos darbas ir todėl buvo iškviesti policijos pareigūnai”.

Į ką V.Navaitis  atsakė : „Aš nekėliau triukšmo, tik prašiau atsakyti į mano klausimą. Ar dėl to reikia kviesti policiją?”.

LL bandė surasti tokią L.Matijošaitytės minėtą nuostatą LR Seimo rinkimų įstatyme – kad neva paštu balsavęs rinkėjas gali rinkimų dieną ateiti dar kartą ir tada tas jo balsavimas paštu bus anuliuotas. Tačiau tokio punkti rinkimų įstatyme rasti nepavyko. Vietoj jo radome kitą punktą :

3 straipsnis. Lygi rinkimų teisė

 

Kiekvienas turintis teisę rinkti Lietuvos Respublikos pilietis rinkimuose turi po vieną balsą vienmandatėje ir daugiamandatėje rinkimų apygardose, o šie balsai yra lygiaverčiai kiekvieno kito, turinčio teisę rinkti, piliečio balsams. Kiekvienas rinkėjas turi lygią teisę pareikšti savo nuomonę dėl kandidatų, įrašytų į tą kandidatų sąrašą, už kurį jis balsuoja daugiamandatėje rinkimų apygardoje, o ši nuomonė yra lygiavertė kiekvieno kito balsavusio už šį sąrašą rinkėjo nuomonei.

 

Lietuvos Respublikos rinkimų stebėtojo Vytauto Navaičio

Pažymėjimo Nr. 100-742

El. p. vytauto.naujaspastas@yahoo.lt

PRAŠYMAS

Pateikti paaiškinimus

2020 m. spalio 11 d.

 

Aš 2020 m. spalio 6 d. balsavau išankstinio balsavimo būdu. Kitą dieną pabandžiau užsiregistruoti balsuoti dar kartą. Kompiuterinė programa man suteikė galimybę dalyvauti rinkimuose antrą kartą. Registracijos kompiuterinius vaizdus pridedu. Norėdamas išsiaiškinti kaip tas pats asmuo gali balsuoti du kartus, nedelsdamas atvykau į VRK, tačiau į VRK nebuvau įleistas, o išsiaiškinti telefonu, esančiu prie VRK įėjimo, nepavyko. Man pasiūlyta stebėti kitką, o ne programinę rinkimų rezultatų klastojimo galimybę.

Šiandien, t. y. 2020 m. spalio 11 d. VRK Spaudos konferencijų patalpoje, po to kai paprašiau Jūsų, gerb. Laura Matjošaityte, atsakyti į klausimą „kodėl ne visiems stebėtojams suteikiamos teisės stebėti rinkimų eigą“, Jūs neatsakiusi į kausimą, pareikalavote grąžinti stebėtojo pažymėjimą. Jums asmeniškai grąžinto pažymėjimo nuotrauką pridedu, bet pažymėjimo prašau nepameskite, nes Rinkimų stebėtojo pažymėjimo išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarkos aprašo dalis 16, skelbia, kad rinkimų stebėtojo pažymėjimas gali būti panaikintas jeigu rinkimų stebėtojas pats pažeidžia įstatymus.

Remdamasis aukščiau išdėstytu prašau atsakyti:

1.      Ar rinkimų teisę turinčių asmenų duomenų apskaita yra automatinė ar rankinė‑pasirinktinė?

2.      Kaip kompiuterinė programa gali suteikti galimybę tam pačiam asmeniui dalyvauti rinkimuose antrą kartą?

3.      Kodėl VRK Spaudos konferencijų patalpoje negalima užduoti nesuderinto su VRK pirmininke klausimo?

4.      Kurį iš LR įstatymų, Jūsų manymu, aš pažeidžiau ir kokio teismo neskundžiama nutartimi buvo pripažinta, kad VRK Spaudos konferencijų patalpoje užduoti klausimą yra LR įstatymo pažeidimas, įgalinantis Jus pareikalauti grąžinti mano stebėtojo pažymėjimą?

 

Pagarbiai Vytautas Navaitis

 

galimybe dalyvauti rinkimuose antra karta 2

 

galimybe dalyvauti rinkimuose antra karta2

 

V.Navaicio Rinkimu stebetojo pazymejimas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));