Kandidatui į prezidentus-reikia rinkti nesavanaudžių komandą

Kandidatui į prezidentus-reikia rinkti nesavanaudžių komandą

Neišvardinsiu čia visų įvykių,nesėkmių,tragedijų per einamuosius metus ,kurie tragiškai gali veikti ir veikia kiekvieno lietuvio gyvenimą čia tėvynėje,bet tą tėvynės kryžių mes turime nešti,o savo kankintojams ,bemoksliams valdininkams ir piktnaudžiaujantiems savo pareigomis pareigūnams privalome linkėti pasileisti,nes kol jie bus –mes ir kentėsime.Nešime kryžių mes ,o jie iš mūsų pinigų lėbaus,vyks į tolimas ir artimas komandiruotes ir niekas čia nesikeis  darbštiesiems žmoneliams į gerąją pusę.Išmaldos prašytojams,tinginiams ,girtuokliams ir vagims sąlygos išliks tos pačios-jie bandys sudurti gala su galu kitų dirbančių piliečių sąskaita-tautos sąskaitą,o valdininkai jiems dalins dovanėles- pašalpas iš bendro katilo mokesčių  ir lauks jų ateinant vėl ir vėl balsuoti už tuos pačius ir tą pačią tvarką.

Jei konkrečiai suvesti statistiką teigiamų ir neigiamų emocijų šioje Valstybėje-tai visiems matosi per televiziją,girdisi per žinias,skaitosi spaudoje ar internete,kad valdžia kariauja tarpusavyje ir dalinasi mūsų pinigus,o mes tik statistai:mokame mokesčius ir kiekvieną dieną laukiame naujų.

Skvernelio chebrytė p[asigyrė,kad keliuose jam renkasi gerai mokesčiai ir dar pastatė kelis šimtus elektroninių prievaizdų išmušinėti baudas,kurias piliečiai tikrai neperdėtai užsidirba.Bet mūsų valstybėje seniai nesikeitė valdžia-vienas klanas keičia kitą,todėl teisybės ar teisingumo klano teisinėje sistemoje ieškoti nereikia.

Bet randasi vis naujų ir naujų drąsuolių bandančių pasiekti tą ..laimės žiburį tiesą,bet pralaimi toje tamsoje ir nelygioje kovoje-tiesiog išnyksta arba dingsta be žinios.Niekas ilgainiui tų kovotojų neprisimena ,nes dar nėra sistemos ,kuri užsiimtų  genocido veikų šalyje  registru.

Štai  vykdomos žmogžudystės laisvamanių arba kitaminčių,kurie bando atskleisti sistemos darbo užkobarius-pasiunčiamni kileriai,kurių apstu  savanoriškais ,gerai apmokamais pagrindais  ir šalyje vis mažėja sakančių tiesą arba kritikuojančiuų konkrečius neteisėtus valdininkų nusikaltimus.Valstybinėmis vadinamos  sekimo tarnybos žiūri ,kad į jų akiratį nepakliūtų  jų patronas ir gaudo smulkias žuveles.

Lygiai taip sovietmečiu koks nors vietinis karaliukas kolūkio pirmininkas su LKP rajono sekretoriaus žinia (buvo tokių sebrų)galėjo veikti gana plačiai,kas dabar išaugo geometrine progresija nes karaliukai nebeatsiskaito net partijos pirmininkui Karbauskiui,Gentvilui,Gabrieliui ar Paluckui,o varto sumas su nemažu skaičiumi neuždirbtų pinigų,arba pinigų nedavusių jokios pridėtinės vertės šalies gyventojui.Kam pūsti policijai autoparką,jei jam išlaikyti reikalingas kuras,o kuris ekipažo išvažiavimas duoda rezultatą gyventojui ?.Kur statistika-kiek iškviečia pagalbos telefonu ir kiek nustatyta –suspėta reaguoti,kur ataskaita,kiekvianam skambinusiam tuo telefonu:kas nuveikta.Vadinasi policija  tik vieną-dešimt nuošimčių efektyvi ir pilietiška,o pilietis visa šimtą.Ir kas iš to _kova su vėjo malūnais duomenų nėra:nėra policijos darbo,nėra advokatūros ir teismų-nėra ir tvarkos.Šalį pilnai kontroliuoja nusikaltėlai,o bėda tai Rusijai?Kur čia tas rusiįkas fenomenas ,kad Rusija kalta,kad žmogus Lietuvoje skurdžius,kad jo nieks negerbia,kad jis skriaudžiamas ne tik valdininkų,bet ir verslo magnatų,kad jam net neatideliotina medicininė pagalba  suteikiama neypatingai demesingai.Kartais šalies ,kurioje gyvena pilietis pasirenka blogiau nei išbėgti(yra daug savižudžių)…iš tokios jį terorizuojančios Valstybės.

O terorizavimas ir prasideda nuo valkdininkų ir nuo jų noro ar nesusipratimo  padaryti žmonėms gerbūvį,ne iš ES kišenės ,o pridėjus iš savo ,o ne atėmus iš kito dirbančio žmogaus,ar savo kaimyno.

Nesusipratėliai Padarė kiekvieną pilietį administraciškai atsakingu už kiekvieną jų šizofreninį įstatymą ar pataisą neva dėl to pačio žmogaus saugumo-jį baudžia,nors jis ir taip kaip voverė  įdėta į tą ratelį lekia nesustoja.

Tai ko nori tokia valdžia-ji yra nenuspėjama ir…ją seniai reikia paleisti dėl:žmonių žlugdymo poolitikos(ne tik dėl invazijos į šeimų gyvenimą),dėl biudžeto švaistymo, dėl absoliučiai nesitarimo dėl jokių milijardinių projektų su tauta,dėl tautos skurdininmo,įvairių įstatymų ir nepagrįstų mokesčių kėlimu,dėl teisinės sistemos neveikimo(advokatai bijo krustelėti),dėl monopolių įsigalėjimo ir jų savivalės,dėl amžino kaip pragyventi,dėl darbo biržųdemoralizacinės įtakos,dėl jokių bylų neaiškinimo,dėl nepagarbos nuklentėjusiam,kuris  ieško tiesos.

Ar tai valstybė.Pagal daugelį bruožų tai nusikaltėlių susivienijimas,kuriam nieks negali įtakoti ir stabdyti.Vieni jie dengia kitus,o turi sedėti,”geriausiuose” šalies kalėjimuse.

Perkels Žemės ūkio ministeriją,Lukiškes velniai žino kur-šiuos gardžius sostinės kąsnelius parduos,gedimino kalną nugriaus su visa pilimi,koks tai protelis ,kokie argumentai,kodėl naikinama gamta ir miškai,kodėl  vaikai rūko,geria,ir sėdi prie interekrano,kur motyvacija-ką auginame-ar tik darbo jėgą užsienio plantacijose,ką veikia suaugę šalies bedarbiai-visi žino kad geria negrįžtamai ,kodėl taip vadinama soc.,rūpyba nepasidomi ,kodėl pilietis tingi-gal jis serga,kodėl jo nieks negido.

Kas atsakys į daugelį čia neužduotų klausimų-naujasis kandidatas į prezidentus,kuriams pačiam nesimato ateities šalies vizijos,o jei jis ją ir turi ,kaip realizuos nesurinkęs visai kitos komandos,nei yra ten daukantineje  dabar,kad pagaliau nauja patikrinta rinkimuose komanda pradėtų dirbti Lietuvai.Ne sau,ar savo šeimininkui ,kaip iki šiol.

Va su tokiomis temomis susiduria nebejinga tautos dalis  kasdien ir norėtų matyti nors mažą prošvaistę (o gal ir Nušvitimą)naujųjų kandidatų protuose ir galvose.Rinkitės ponai komandą dabar-nes be jos jūs niekad nebūsite Prezidentais net ir paprastos  smukles.Pareigas užimti visiškai nereiškia pateisinti save prieš tautą,pašvęsti save Valstybei.

K.K.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));