skip to Main Content

VIEŠAS KREIPIMASIS DĖL TEISĖTO MOKYTOJŲ STREIKO PALAIKYMO

 
ltf mok
04
Gru

Kai neteisybė tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa pareiga – šie, prieš daugiau kaip du šimtus metų, iškilaus žmogaus ištarti žodžiai, šiandien it plieno dalgis kerta per kiekvieno neabejingo Lietuvos piliečio gyvenimą, sąžinę, sąmonę, pareigos jausmą. Kaip ir kodėl valstybė, kuri jau beveik 30 metų yra laisva ir nepriklausoma, sugebėjo ateiti į tokį akligatvį, kai kiekvienas neabejingas, mąstantis ir atsakingas pilietis šių Tomo Džefersono žodžių prasmę pradeda jausti savo stuburo ir sielos gelmėse. Kaip atsitiko, kad mūsų saugomos gamtinės teritorijos niokojamos plynais kirtimais, kad šiukšlių deginimo gamyklos statomos vos ne gyvenamųjų namų kiemuose, kad iš širdgėlos klykia iš tėvų rankų plėšiami vaikai, kad vykdomas šeimos genocidas prilygsta stalinizmo ir nacizmo cinizmui, kad šviesiausia visuomenės dalis – Mokytojai, yra priversti „apsigyventi“ švietimo ministerijoje, o tos ministerijos „galva“, neturinti nei kompetencijos, nei sąžinės, nei garbės, galimai sugebanti pasirūpinti tik savo vyro verslais, visiškai pamiršta ir ignoruoja dešimtis tūkstančių mokytojų.

Streiką, kaip  pilietinės pozicijos raišką, mokytojai pasirinko ne patys. Būtent ŠMM valdžia savo neprofesionaliais sprendimais, visišku ignoravimu ir nenoru tartis, pedagogų bendruomenę grubiai nustūmė link socialinių protestų ir vienintelės likusios kraštutinės priemonės – streiko.

Lietuvos Tėvų Forumas remia ir palaiko mokytojų streiką ir jo teisėtus reikalavimus. Tėvai, nors patirdami nepatogumų, solidarizuojasi su visais streikuojančiais mokytojais. Nors ir atstatydinus susikompromitavusią švietimo ministrę, Lietuvos Tėvų Forumas, ir toliau matydamas valdžios nekompetenciją ir visišką negebėjimą rasti bendrus susitarimus su mokytojais, valdžios nenorą pripažinti padarytas klaidas ir tobulinti etatinio mokytojų apmokėjimo sistemą, pareiškia:

Lietuvos Tėvų Forumas inicijuoja paramos „Lietuvos mokytojų streikui palaikyti“ rinkimą. Mes kreipiamės į kiekvieną tėtį ir mamą, esanti tiek savo gimtinėje, tiek už jos ribų, į kiekvieną sąmoningą ir atsakingą Lietuvos pilietį, į atsakingą ir neabejingą verslą, į visas kitas profesines, šakines ir visuomenines organizacijas, į visus geranoriškus žmones visame pasaulyje – palaikykime ir paremkime Lietuvos mokytojus jų teisėtuose reikalavimuose. Visi norintys ir galintys paremti mokytojus perveskite jums priimtiną paramos sumą į šią sąskaitą:

Gavėjas: Lietuvos Tėvų Forumas, a/s LT40 7300 0100 9783 3342, B/k 73000, „Swedbank” AB Mokėjimo pavedime būtina nurodyti: PARAMA MOKYTOJAMS

Mieli MOKYTOJAI, Lietuvos tėvai su Jumis !
Stiprybės, Kantrybės, Išminties !!!

Lietuvos Tėvų Forumo pirmininkas
Darius Trečiakauskas

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));