Valdžia įspėta dėl globalių susitarimų dėl migracijos ir pabėgėlių perkėlimo

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

 

2018 m. gruodžio 05 d. Vilnius

 

DĖL GLOBALIŲ SUSITARIMŲ DĖL MIGRACIJOS IR PABĖGĖLIŲ PERKĖLIMO

Lietuvos Vyriausybė paskelbė, kad ketina pasirašyti Jungtinių Tautų Organizacijos „Pasaulinę saugios, tvarios ir reguliarios migracijos sutartį“. Viešai, taip pat ir užsienio žinomi laikraščiai skelbia, kad š.m. gruodžio 10-12 d. Maroke bus pasirašomas ne tik šis JTO paktas dėl migracijos, bet ir JTO paktas dėl pabėgėlių. Skelbiama, kad šie dokumentai yra įpareigojantys valstybėms, numatytos didžiulės migrantų perkėlimo į konkrečias valstybes kvotos, kurios faktiškai reikštų valstybių ir tautų sunaikinimą.

Apie JTO paktą dėl pabėgėlių ir ko [pasirašymą Lietuvos valdžia jokios informacijos neskelbia.

Su Lietuvos Respublikos piliečiais šios sutartys, kurių nuostatų ir teisinio reguliavimo, pagal viešai skelbiamą informaciją, Lietuva įsipareigotų laikytis ir kurios ne tik apribotų mūsų valstybės suverenitetą, bet sudarytų Lietuvos piliečių neaptartą ir jiems neskelbiamą egzistencinę grėsmę mūsų valstybei ir Tautai.

Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, jog sprendimus dėl svarbiausių mūsų valstybei ir Tautai klausimų priima Lietuvos piliečiai. Šei klausimai net nesvarstyti Tautos atstovybėje Lietuvos Seime.

Lietuvos Respublikos piliečiai niekam, nei Lietuvos Respublikos Prezidentui, nei Vyriausybei nesuteikė mandato šiais klausimais priimti sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Todėl:

1. Iš LR Prezidentės, Ministro Pirmininko, vidaus reiklaų ministro  reikalaujame nedelsiant priimti Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos atstovus ir pateikti šiuos du JTO paktus, juos lydinčius dokumentus, sprendimus ir įgaliojimus, kurių pagrindu, kaip skelbiama viešai, LR Vyriausybė įpareigojo šiuos dokumentus pasirašyti LR vidaus reikalų ministrą ar kitus atstovus, nedelsiant šiuos įgaliojimus panaikinti.

2. Šį raštą pasirašau ir kaip Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. kad tuo atveju, jei Jūs Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos atstovų ir manęs nepriimsite š.m. gruodžio 6 d., tai vadovaudamasis signataro statuso įstatymo man suteiktomis teisėmis pranešu Jums, kad š.m. gruodžio 7 d. atvyksiu pats su Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos atstovais pas Jus visus iš eilės pasiimti prašomos informacijos ir dokumentų, jų tarpe ir sprendimus dėl įgaliojimų pasirašyti šiuos du JTO paktus ir jų panaikinimo dokumentus.

3. Reikalaujame, kad Seimas šią savaitę skubos tvarka (tam pakanka Seimo Pirmininko teikimo) sustabdytų LR Vyriausybės išduotus įgaliojimus dėl šių dviejų JTO paktų pasirašymo Lietuvos Repsublikos vardu.

4. Šių dviejų JTO paktų pasirašymo atveju perspėjame Jus dėl Jūsų asmeninės teisinės atsakomybės, sulaužant priesaiką Lietuvos Respublikai.

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos vardu

valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomymybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Lizdeikos g. 29, Vilnius, zigmas.vaisvila@lrs.lt, valdyba@lietuvosvisuomenestaryba.lt

 

 


Facebook komentarai
});}(jQuery));