Kaip gyvena žmogų užmušęs ir Deimantę Kedytę sąvadautojai motinai liepęs atiduoti teisėjas Vitalijus Kondratjevas?

Kondratjevas

Kondratjevas

Kaip gyvena žmogų užmušęs ir Deimantę Kedytę sąvadautojai motinai liepęs atiduoti teisėjas Vitalijus Kondratjevas?

ANTSTOLIS NIKOLAJUS ALENINAS   VAGIS!

‒ Tikriausia   skaitytojai   suprato,   kad   šis   straipsnis   apie  antstolius   ir   su   jais   išvien veikiančius teisėjus.

 Lietuva   tai valstybė, kurioje teisėjai ir antstoliai nebaudžiami taiko ‒ prievartą, pažeidinėja įstatymus, klastoja dokumentus ir kt. Piliečiai įveliami į nesibaigiančius teismų maratonus, į skolas.

  Politikas  Vytautas Landsbergis šių metų sausio mėnesį vienoje televizijos laidoje yra pasakęs „Įstatymai yra džiunglės, o teisėjas lokys“

. Nežinau kaip reikėtų suprasti šį jo posakį. Įstatymų, mano nuomone, užtenka, tačiau priversti laikytis įstatymų, t.y. dirbti „lokį“ galima tik botagėliu. Neišdresiruoti lokiai yra laukiniai. Neišmokyti, neturintys teisingumo jausmo teisėjai labai dažnai trypia žmogaus gyvenimą kaip tie laukiniai žvėrys, o pamojuoti botagėliu nėra kam. Jei kovosi už savo teises, užves antstolį, o tada jau bėdų iki begalybės, būsi privestas prie skurdo, ligų ir kt.

Sekant straipsnius spaudoje, TV laidas matyti, kad dažniausiai kankinami paprasti, sąžiningi piliečiai. Negaliu pamiršti nužudyto Drąsiaus Kedžio tėvelio pasakytų žodžių, jį teisiant dėl sugalvotų kaltinimų: „Aš niekada nemelavau“. Rodos, lyg tokius pat žodžius būtų pasakęs seniai miręs mano tėvukas. Neprisimenu, kad jis per ilgą savo gyvenimą būtų nors kartą mums – vaikams ar kitiems pamelavęs, ką nors blogo padaręs. Tai senos kartos žmonės.

Iki graudumo gaila Kedžių, išardytos Venckų šeimos ir visų teismo neteisėtai  apkaltintų, nuteistų. Kas auklėjo ciniškai neteisingumą įtvirtinančius teisėjus, antstolius, advokatus? Kas jų   tėvai,   mokytojai?   Pagaliau   kas   davė   teisę   veikti   valstybės   vardu   nesąžiningiems.

Konstitucija ir įstatymai nustato teisėjui reikalavimą būti sąžiningu ir teisingu, į teisėjo veiklą įstatymai   draudžia   kištis   partijom,   Seimo   nariams   ir  kt.  Teisėjas   negali   nusistatyti   prieš asmenį. 

Tokie svarbūs, ypatingi, arogantiški, gyvenantys uždarą nuo visuomenės gyvenimą, lyg šventieji dažnai patys nusikaltę, tačiau nekalti, kol jų nebaudžia pats likimas. Kas mus kaltina, teisia, gina?

Kondratjevas

Kėdainių   teisėjas Vitalijus   Kondratjevas dėl   1990   m.   lapkričio   mėn.   dėl   pėsčiosios sukelto autoįvykio, 1996 metais sufabrikuotoje byloje, klastojant dokumentus, pažeidžiant vienuolika BK, BPK įstatymų, nuteisęs be kaltės Paulių Edvardą Džiuvę, pats užmušė žmogų, tačiau sėkmingai darbuojasi juristu Kėdainiuose veikiančioje chemijos gamykloje,   nors turėtų sėdėti kalėjime. 

Dėl to paties autoįvykio teisėjas Antanas Jarašius 1997 metais priėmė nutartį Džiuvę įkalinti realia laisvės atėmimo bausme.

  Seniai girtuokliaujantis teisėjas paaukštintas iki Panevėžio apygardos teismo teisėjo, „nusirito“ iki advokato, neseniai girtas prarado teises ir šiuo metu vaikšto pėsčiomis. Taigi, kai kuriuos baudžia likimas, tik ne visus. Ir ne Teismų taryba, Teisėjų garbės teismas, nors turėtų…

Dabar turėčiau paaiškinti kodėl antstolį Nikolajų Aleniną vadinu vagimi.

Kauno apygardos teismo teisėja  Virginija Lozoraitytė   civilinėje byloje su atsakovais medikais dėl žalos atlyginimo Džiuvei, netenkino Džiuvės reikalavimo priteisti iš atsakovo ‒ Kėdainių   poliklinikos   5000   litų   neturtinei   žalai   atlyginti.   Iš   neveiksnaus   Džiuvės   teisėja priteisė 850 litų ir iš manęs   jo globėjos 850 litų atsakovui Kėdainių poliklinikai. Kadangi patyręs du insultus Džiuvė liko su fizine ir protine negalia, tapo slaugomu ligoniu, teismo pripažintas neveiksniu, aš   sutuoktinio globėja atstovavau jį kaip man nustatyta įstatymais.

‒ Iš mūsų priteista atlyginti Kėdainių polikliniką atstovavusios advokatės Inesos Arbočienės patirtas   išlaidas.   Ypatingoji   advokatė   savo   darbo   valandą   įvertino   350   litų.   Lietuvos apeliacinis   teismas   Džiuvės   skundą   atmetė,   tačiau   iš   Džiuvės   ir   manęs     jo   globėjos – Aukščiausias teismas advokatės atmestinai parašytą skundą priimti atsisakė.

 Prašymą atnaujinti bylos procesą Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė netenkino.

Nutartyje   prirašiusi   neteisingų,   absurdiškų   faktų,   priteisė   iš   mūsų   Kėdainių poliklinikai dar po 175 litus advokatės išlaidų. Tokiu būdu iš mūsų, klano principu veikiantys teisėjai vienam ir tam pačiam atsakovui priteisė 2557 litus. Teismams nebuvo svarbu, kad su advokate Inesa Arbočiene Kėdainių poliklinika nebuvo sudariusi Atstovavimo sutarties.

 Vėliau, 2014 m. gegužės 7 d. sutartis buvo sudaryta atgaline data. Jonavoje  dirbantis  antstolis Nikolajus Aleninas  (anksčiau  dirbęs  policininku)  ėmėsi išieškojimo veiksmų. Išdidinęs 2557 litų iki 1122,76 eurų (iš Džiuvės – 557,88 € ir A. Džiuvienės 564,88 €) antstolis ėmė ypač aktyviai veikti. Pasiėmė iš banko trijų mėnesių A. Džiuvienės pensiją, nurodė VĮ SODRA išieškoti visą 557,88 € sumą. VĮ SODRA 2015-05-11 pažymoje nurodo, kad iš manęs išieškota 102,63 €, likusi neišskaityta suma yra 462,25 €. Antstolis iki šiol tyli apie vykdytus atskaitymus per Šiaulių banką, kovo-balandžio-gegužės mėnesiais. Todėl manau, kad antstolis pavogė dalį mano pajamų   pensijos, kuri už 23 darbo metus man ‒ paskaičiuota itin maža – 127 € ir kuri yra vienintelės mano pajamos.

Civilinio   proceso   kodekso   625   straipsnio   2   dalis   nurodo   antstoliui,   kad   jis   privalo sustabdyti   išieškojimo   vykdymą   asmeniui   (skolininkui)   netekus   veiksnumo.   Dėl   minėto įstatymo netaikymo ir kitų pažeidimų 2015 m. vasario 18 d., 2015 m. gegužės 11 d. antstoliui pateikti skundai, tačiau jie iš esmės liko nenagrinėti, neatsakyta. Pateiktą skundą Kėdainių teismas gražino, nurodydamas jį pateikti Jonavos apylinkės teismui. Tą patį patvirtino ir Kauno apygardos teismas.  

Tačiau pateikus skundą dėl antstolio veiksmų Jonavos teismui, šio teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė  nurodė kreiptis į… antstolį. 

Taip nuo 2015 m. vasario 18 d. skundai dėl antstolio veiksmų nenagrinėti. 

Skundo padavimas antstolių veiksmų nestabdo, taigi   antstolis   skaičiuoja   nesugebančio   suprasti   nei   jo,   nei   savo   veiksmų   ligonio   Džiuvės pinigus, kad tik suspėtų, neduok Dieve ligonis numirs. 

Jonavos teismas dabar, teigdamas, kad ir skundų jokių antstoliui neparašėme, vilkina patį procesą, yra pagrindo galvoti, kad klastojami įrodymai.

Asmuo,   teismo   pripažintas   neveiksniu,   netgi   žmogžudysčių   bylose   laikomas nepakaltinamu, nekalbant apie kokį tai nuostolių, išlaidų atlyginimą. Nors teismo sprendime aiškiai pasakyta, kad Džiuvė negali suprasti savo veiksmų ir jų valdyti, korumpuotų teisėjų ir antstolių   jam   asmeniškai   siuntinėjami   laiškai,   raginimai,   keliami   reikalavimai,   kurių   jis nesupranta. Susipina suinteresuotų asmenų bukumas, nesugebėjimas mąstyti, greičiausiai ‒ tyčiniai veiksmai.

Antstoliai mūsų šeimą persekioja nuo 1998 metų, kuomet jie neteisėtai pardavė mūsų namus. 2003 metai namų valda mūsų šeimai gražinta. 2005 m. gegužės mėn. antstolis  A. Ščiukinas   vykdydamas   6900   litų   išieškojimą   valstybei   (teismo   patenkintą   Valstybės priešieškinį)   areštuodamas   mūsų   sąskaitas   banke,   ėmė   pardavinėti   prie   namų   valdos priklausantį žemės sklypą, skelbiamos varžytinės. Vėl teismų „maratonas“.

Leidus šiek tiek pailsėti, vėl teisėjų klanas antstolius atvedė į mūsų šeimą. 2015 m. vasarį pradėtas išieškojimas Kėdainių poliklinikai. Prie namų valdos žemės sklypo klausimas kaip nurodo įstatymai, iki šiol neišspręstas dėl Registrų centro kaltės. Vėl siūloma kreiptis į teismą. Taip kaskart prievarta sudaroma būtinybė spręsti klausimus tik teismo keliu, kad turėtume   išlaidų     žyminis   mokestis,   išlaidos   advokatams,   o   kitaip   ir   būti   negalėtų  ‒ ‒ pralaimėta byla ir vėl pas antstolį ir t.t.

Dabar   akmuo į advokatų daržą.

‒ Įvairiose bylose mano, taip pat Džiuvės atstovais buvo paskirti valstybės apmokami advokatai. Laikas paminėti ir jų pavardes. Tai Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos   tarnybos   advokatai   Zinaida   Aksionova,   p.   Mikalauskienė,   Rimantas   Strončikas, dirbantis   Anykščiuose   advokatas   Vidmantas   Žilinskas,   Kaune   dirbantys   advokatai   Giedrė Martinėnaitė  ir kiti, kurių ir pavardžių neprisimenu. 

Nagrinėjant bylas jie tylėjo lyg vandens į burną prisiėmę, nesurašė jokio dokumento, nekonsultavo, tačiau posėdžiuose pasėdėdavo.

 Mokėti privatiems advokatams neturime galimybės, nes teisėjų ir antstolių pastoviai esame materialiai žlugdomi. Medicinos įstaigos skundžiasi, kad trūksta finansavimo, tačiau Kėdainių poliklinika iš mokesčių mokėtojų lėšų samdo brangiausią advokatą. Argi mes  ‒ pensininkai dabar turime remti milijonines lėšas gaunančią medicinos įstaigą   Kėdainių polikliniką? O gal remiame pačią direktorę Audronę Rimkevičienę? Kyla daugybė klausimų, kurių   nei   aprašysi,   nei   sužinosi.   Pagal   CPK   741   straipsnio   1   dalį   įmonėse,   įstaigose, organizacijose turi būti tvarkoma vykdomųjų dokumentų apskaitos knyga. Manote Kėdainių poliklinikoje ji yra? Gal po šio straipsnio ir atsiras, gi Lietuvoje dokumentų klastojimas nėra nusikaltimas.

Girdėjau posakį   – „Pensija   tai priešmirtinės atostogos“. 

‒ Taigi, atostogauju, valstybės man moka 105 € priešmirtinių atostoginių. Turiu laiko kovoti už savo, savo šeimos teises, tik neturiu vilties tas teises apginti.

Bylinėtis   Jonavoje   negaliu   dėl   savo   sveikatos,   slaugymo,   protinę   negalią   turinčio Džiuvės, kadangi negaliu jį palikti vieno. Neturiu galimybės ir susipažinti su vykdomųjų bylų medžiaga, kurių atsiradę net keturios vienoje ir toje pačioje civilinėje byloje, ko neturėtų būti.

Negalėdama išvykti iš namų dažnai bendrauju su anūkais. Jie vis prašo papasakoti apie tai, kaip teisėjai, antstoliai iš mūsų „atėmė namelius“. Ir aš pasakoju kaip tuos namelius atėmė, juos laužė, išvežė, išvarė. Liūdnas likimas sodyboje laikytų gyvūnų   gražuolių afganų ‒ kurtų, katytės ir kt. Vaikų akyse nuostaba. Pasakoju apie lokį, labai neteisingą teisėją, kuris pats vaikų nemyli, o visų vaikų mylimą Paulių buvo uždaręs į kalėjimą ir visaip skriaudė, kad dauguma   lokių   –   teisėjų   labai   neteisingi,   jie   skriaudžia   žmogų   kaip   sugeba.   Prezidentė skriausti nekaltus žmones nedraudžia. Ar aš galėčiau sakyti kitaip?

Nemanau, kad anūkai ateityje gyvens Lietuvoje, toje prievartos ir skurdo valstybėje.

Anglų   dramaturgas   yra   pasakęs   „Jei   ieškosi   tiesos,   būsi   mušamas   iki   gyvenimo pabaigos“.

Taigi, Lietuvos valstybėje tikrai taip ir yra. Mūsų – kėdainiečių Džiuvių šeimos situacija „Laisvame laikraštyje“ aprašyta ne kartą,

tačiau atsiranda vis naujų mūsų šeimos „mušimo“ psichologine ir materialine prasme būdų.

Iš Kėdainių savivaldybės, Lietuvos institucijų pagalbos nesulaukiu. Gal atėjo laikas kreiptis pagalbos į tarptautines Žmogaus teises ginančias organizacijas?

 

A. Džiuvienė

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=687;antstolis-nikolajus-aleninas-vagis&catid=31&Itemid=101

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));