Kaip Alytaus teisėsauga ruošiasi nuversti SAM ministrą ARŪNĄ  DULKĮ,  TEISINGUMO  –  EVELINĄ   DOBROVOLSKĄ,  VRM – AGNĘ BILOTAITĘ  IR GENERALINĘ  PROKURORĘ  NINĄ  GRUNSKIENĘ

Rubinaite1

Rubinaite1

Kaip Alytaus teisėsauga ruošiasi nuversti SAM ministrą ARŪNĄ  DULKĮ,  TEISINGUMO  –  EVELINĄ   DOBROVOLSKĄ,  VRM – AGNĘ BILOTAITĘ  IR GENERALINĘ  PROKURORĘ  NINĄ  GRUNSKIENĘ

 

Zenonas Volkovas

 

 

 

Skaitykite 2021 02 13 d. „Laisvas laikraštis“ „Kodėl policija šturmavo Astos Rubinaitės namus“. Tai nebuvo senai, tai buvo ankstų Sausio 22 d. rytą. Policija apsupo ne tik Astos namą Alytuje, bet ir visą rajoną. Trūko tik malūnsparnio, ir gyventojai būtų pagalvoję, kad gaudo tarptautinį nusikaltėlį. Nors Astai paskirta planinė širdies operacija, dėl koronės opracija atidedama. Policija (ginti, saugoti, padėti) ligonei Astai, greitosios med. pagalbos nekvietė, bet pasikvietė gaisrininkus, kurie išplėšė metalines tvoros užtvarus, išlaužė nepataisomai namo duris. Asta dar spėjo paskambinti, kad iškviestų kas greitąją. Medicinos pagalos mašinoje, Astai buvo padaryta kardiograma, po ko išvežė į Alytaus ligoninės priimąjį skyrių. Policija neatstojo nei per žingsnį. Kaip teigė Asta, policijos reikalavimu medikai,  atjungė, pusę sulašėjusią lašelinę. Dabar teigia, kad Asta, kuri prašė medikų pagalbos, neva atsijungė lašelinę pati, todėl buvo atiduota policininkams. Galimai tada Asta, norėjusi atsigerti vandens, pati trenkė sau ir per ranką, laikančią plastmasinę stiklinaitę vandens?

 

Kodėl policijai reikėjo Astą išvežti nedelsiant?

 

Įkišę, į netgi nusikalstėliams nepritaikytą vežioti policijos a/m, ligonė Asta, net 3 val. buvo vežama, kaip sakė, sėdėdama kaip ant siauros palangės. Jau nekalbant apie vaistus, policininkai ligonei nedavė net vandens. Iš Alytaus ligoninės, Asta kančiose buvo pristatyta į Utenos psichiatrijos Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie SAM. Buvo beprarandanti sąmonę, atsipeikėjusi po vandens stiklinės, suprato, kad dar gyvens. Pasirodo represinių struktūrų viskas buvo sutarta, tik ne visiškai sklandžiai aptarta? Nes. Alytaus medikų lydraštyje rašytoje išvadoje skamba, kad Astos būklė patenkinama, sąmoninga, orentuota. Reiškia pabuvus Utenoje, nuo Sausio 22 d. iki Vasario 10 d. psichologai jai sugadino nepataisomai sveikatą. Nes Uteniškiai psichologai – ekspertai savo vasario 10 d. išvadoje rašo, kad Asta Rubinaitę įtaria nusikaltimo padaryme (kurio iš vis nėra-Z.V). Šiuo metu serga lėtiniu psichikos sutrikimu, ji negali suprasti (policijos, medikų –Z.V.) savo veiksmų esmės ir jų valdyti, jos elgesys neprognozuojamas. Ji yra socialiai pavojinga ir jai reikalingas gydymas. Iki pristatant Astą į Alytaus, Utenos ligonines, turėjo tik širdies ligą. Po neteisėto Astos uždarymo į Uteną, sužinome, kad skubos tvarka, Vasario 15 d. Alytaus teismas nagrinės Astos kokią tai bylą, jai net nežinant t.y. slapčia. Paskambinus į Alytaus teismą dviem tel. numeriais, atsakė kad sistemoje tokios bylos nėra. Paskambinus ir prisistačius, Alytaus ikiteisminio tyrimo teisėjai, pastaroji atsisakė prisistatyti ir chamiškai paaiškino, kad turėjau žinoti kur skambinu ir atsijungė. Kur skambinau aš žinojau tamsta teisėja, tik norėjau sužinoti su kuo kalbu ir apie slaptą posėdį daugiau.

Atkreiptinas dėmesys, kad Astos samdyta advokatė, gavusi didesnį atlygį, negu eilinio darbuotojo mėnesinis atlygis, teisme pasakė,  neprieštaraujanti, kad Asta būtų laikoma Rokiškio „psichuškėje“ ir paliekanti šį kalausimą spręsti teismui. Ar girdite Tamsta I.Vėgėlė, kaip dirba advokatai? Moki pinigus, o jie atstovauja ir dirba represinėms struktūroms, šiuo atveju prieš Astą. Prieš tai buvusi  Astai paskirta, tos pačios sistemos advokatė,  privalėjusi ginti ją, buvo baisesnė, negu pro kur oras.

 

Represantai sukompromitavo ir psichiatrus, visi jau kalba apie Astos įtarimus apie (nesamo) nusikaltimo padarymą?

 

 

Be kaltės, atvežta Asta sausio 22 d. į Utenos psichiatrų tarnybą, yra visiškai izoliuota nuo visuomenės. Suprantama jos telefonas buvo pasiklausomas. Kadangi galimai neturi tiek laiko pasiklausyti, todėl telefoną nuo 14 h iki ryto 8 h atima. Norėdama atsisiūsti iš užsienio išlaikytus ES lygio psichologinius testus, pasiklausytojai nesuprasdami užsienietiškos kalbos, iš Astos atėmė visiškai telefoną, neva naudoja ne pagal paskirtį ir nusprendė, kad yra socialiai pavojinga? Vasario 10 d., net netyrę, nebent, jai nežinant, galimai iš kanalizacijos paimtu šlapimo ar fekalijų turinio, padarytais tyrimais, nustato, kad per nepilnas 18 d. Asta, prieš tai buvusi sąmoninga ir orentuota, pabuvusi Utenos tariamų medikų priežiūroje, vasario 10 d. jų rašytame rašte, rašo represantams reikalingą išvadą. Kurios citatos surašytos jau Alytaus teismo nutartyje: „Tą pačią dieną gauta VTPT prie SAM Utenos eksperimentinio skyriaus teismo psichiatrų rekomendacija iki vyks teismas dėl priverčiamųjų medicinos pobūdžio priemonių taikymo, SKUBIAI (padidinta mano) Astą Rubinaitę patalpinti į specialią įstaigą – VŠĮ Rokiškio psichiatrinę ligoninę. Ekspertai nurodė, kad Asta Rubinaitė įtariama nusikaltimo padarymu (nusikaltimo, kurio iš vis nėra-Z.V.), šiuo metu serga lėtiniu psichikos sutrikimu, ji negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, jos (o psichiatrų?-Z.V.) elgesys neprognazuojamas,  ji yra socialiai pavojinga ir jai reikalingas gydymas.

Kadangi įtariamoji Asta Rubinaitė perkeliama į specialią įstaigą – VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninę, kol teismas nuspręs dėl priverčiamųjų medicinos priemonių skyrimo (BPK 141 str., prokuroro prašymą tenkinti, perkelti Astą Rubinaitę gim………. į specialią įstaigą VŠĮ Rokiškio psichiatrinę ligoninę, kol teismas nuspręs dėl priverčiamojo pobūdžio medicininės priemonės jai skyrimo.

Nutartis per 20 d. gali būt skundžiama …….“

 

Asta laikoma uždaryta, net neįsiteisėjusiam teismo sprendimui. Kad neapskūstų, medikai atėmė ryšio priemones.

 

Priminsiu, kad Astos samdyta advokatė jos negynė ir teisme pasakė, kad palieką Astos klausimą spręsti teismui. Toks įspūdis, kad ligonio, dviejų mėnesių neįgalumo pensija, advokatei yra niekiniai pinigai už ištartus: „palieku spręsti teismui“.  Jeigu bylos esi neskaitęs, su įtariamąją Asta nebendravusi, o ką gali daugiau pasakyti, kaip „palieku klausimą spręsti teismui“? Geras advokato darbas, pabuvai draugijoje, t.y teisme: prokuroras, teisėjas, advokatas, pasakei, kad nesikiši į teismo darbą ir „sdielal dielo, guliai smielo“, mėnesinis žmogaus (ne teisininko) atlyginimas jau kišenėje?

 

Per 20 d. Asta galės apskūsti Alytaus teismo teisėjos Astos Jakučiūnienės nutartį, kuri  yra jau įvykdyta. Rašo galima apskūsti, bet yra 1 bet. Kaip tu ją gali apskūsti, kai jau teismo nutartis yra įv ykdyta? Iš Astos, Rokiškio „psichuškėjė“ atėmė telefoną ir uždarė į vienutę. Nes iš Utenos tarnybos galėjo parsivežti „koronę“? Paskambinus, Rokiškio „daktarai“ jokios informacijos neteikia, atsakinės tik į raštiškus laiškus, (po mėnesio – Z.V.). Kiek, iš patikimų asmenų, turimos informacijos, iš Astos yra atimti du telefonai. Jokio ryšio su advokatu, motina ir draugais. Pabandyk apskūsti neįsigaliojusią teismo nutartį, kuri faktiškai jau yra įvykdyta, beliko 15 d. laiko, Asta vis be ryšio. Anais laikais, dar buvo galima už 2 kapeikas pasiskambinti, dabar, kai išmokome nardyti kaip žuvys, skraidyti kaip paukščiai, tokio „raškažiaus“ paskambinti nebeliko.

 

Rokiškio psichiatrinės ligoninės rojus

 

Jei ne teritoriją juosianti aukšta tvora (su apsauginiais Z.V.), vargu ar įtartum, kad šioje grąžioje aplinkoje įsikūrusi Rokiškio psichiatrinė ligoninė, kur gydomi itin sunkių psichikos sutrikimų turintys pacientai, padarę nusikalstamą veiką. Kaip pasakoja įstaigos darbuotojai, ligoniams gydyti (marinti – Z.V.)  ir reabilitacijai, čia sudarytos puikios sąlygos, taikomi naujausi gydymo metodai. Taip apie save rašo Rokiškio ligoninė. Dar rašo, kad supirkti porcelianiniai indai, tik duoti pacientams negali, nes gali sudaužyti, todėl duoda plastmasinius. Perka pacientams kavą, bet kadangi jie labiau mėgsta „cukorijos“ gėrimą, vietoje kavos duoda „cukoriją“. Kad pacientai nepaviešintų, atimami protigesni telefonai. Galima laikyti tik telefonus atgyvenas, su kuruo nieko negalima nei nufotkinti. Po policijos veteranės Skaistos Rakauskienės „gydymo“, po išmetimo iš tariamos ligoninės po darbo valandų svetimame mieste, nebepadėjo jokie daktarai. Skaista mirė. Štai koks tų naujų gydymo metodų rezultatas.  O kiek nuo Rokiškio tų naujų gydymo metodų, žmonių tapo „daržovėmis“ kiek dar daromi? Gal nežinote drg. Algimantai Liausėda? Mes žinome ne vieną, kurie Jūsų vadovavimo dėka ir padlaižaujant represinėms struktūroms, sužaloti gyvenimai.

 

Drg. Algimantai Liausėda, Jūsų bendrininkas, nužudant policijos veteranę Skaistą Rakauskienę, buvęs Kauno apskrities policijos vyriausiasis komisaras Darius Žukauskas, už nusikaltimus yra išpartolintas iš tarnystės. Nors nužudėte Skaistą Rakauskienę, už pakartotiną pranešimą apie narkotikų gamybą, jūs abu džiaugiatės gyvenimu. Net neįsivaizduoju kaip žudydami žmones galite ramiai miegoti, jaustis, gal Jums yra apsėdęs koks velnias? Ar žinote už ką dabar žudysite Astą Rubinaitę? Ją nedelsiant privalote mest iš tariamos savo ligoninės, nes Alytaus teismo 2021 02 15 nutartis, dėl „įkalinimo“ Astos Rubinaitės į Jūsų ligoninę, įsigalios tik po 20 dienų, Jūs didžiuojatės, kad galite žmones gydyti (kankinti –Z.V.) nuo 1000 d. iki 10, reikalui esant (jeigu nemiršta-Z.V.) ir 20 metų.

 

Ar Rokiškio tariamos psichiatrinės ligoninės vadovas Algimantas Liausėda, ilgai dar tarnaus represinėms struktūroms?

 

Drg. Algimantai Liausėda, teisingumas yra viršesnis nei teisė, kadangi teisė yra išvestinė iš teisingumo. Šiuo atveju, neteisinga teisė  griauna ne tik teisingumą. Pamąstykite, kokį vaidmenį atliekate Jūs.

Rašote, kad ligoninėje gydomi itin sunkūs psichiniai ligoniai, padarę sunkius nusikaltimus. Sakykite prašau, kokį sunkų nusikaltimą įvykdė Asta Rubinaitė, net patys nerašote, kad ji yra sunki psichinė ligonė. Tik rašote, kad galėjo įvykdytį nusikaltimą. Jeigu yra neišaiškinti nusikaltimai, visi yra registruoti, tai parodykit Astai, kurį ji galėjo įvykdyti. Galėjo, bet apie kokį galimą nusikaltimą, visi tylite, nes tokio nėra net užuomazgų. Ji jokio nusikaltimo neįvykdė ir nežada vykdyti, tai ne tas žmogus, ne to kalibro. Negi nežinote, kad ši tariama Jūsų pacientė laimėjo sudėtingas bylas, prieš represines struktūras ir dabar, norėdami išvengti atsakomybės, Jūsų rankomis nori ją jeigu ne nužudyti, tai padaryti daržove? Po to visi galai į vandenį, nes bus nepakaltinama. Bet kuris atmes jos skundus. Kad Jūs tą mokate, jau įrodė Skaistos Rakauskienės pavyzdys. Mes turime, Jūsų kankintų, padarytų daržovėmis žmonių sąrašus. Tai darote ir šią minutę, mes stebime, nes bijome, kad rašydami, Jiems nepakenktumėm.  Asta buvusi, šaudyta, skandinta, lupinėjami jai nagai, Jūsų nebebijo.  Turime duomenų ir apie gyvybės išsipirkimo atvejų. Esu anksčiau priminęs, kaip vienai prisiėjo išsiparduoti turtą ir sprukti į užsienį, kad niekas nežinotų. Paspruko, bet mes žinome netgi kiek kainavo. Tik nežinome, kada Jūs stosite prieš teismą. Kad ir dėl namo statybos.

Atėjo galas Tamstos bendrininkui, Kauno apskr. Vyriausiajam policijos komisarui  Dariui Žukauskui, nemanau, kad Tamsta gudresnis ir mus nebaudžiamai pastoviai naikinsi? Gali ateiti minutė, kai panorėsi tapti žmogui žmogumi, bet gali nebespėti, papraščiausiai pritrūks laiko? Galiu kaip buvęs „čekistas“, išduoti esamam „čekistui“ paslaptį. Kankintieji, padaryti daržovėmis žmonės yra davę prieš Jus „gerbiamasai“ rašytinius parodymus, nebeištrinsite.

Facebook komentarai
});}(jQuery));